زاگرس

#زاگرس در ۳ماهه به سود ۹۸۱۷ریالی رسیده است سهم در مدت مشابه ۴۳۵۴ریال سود محقق کرده بود
سهم ۳ماهه ۲۲۸۲۱میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۵۶۰میلیارد ریال سود خالص دارد

ساراب

#ساراب در ۳ماهه ۴۳۴ریال محقق کرده است در مدت مشابه ۱۷۷ریال سود داشته است
سهم در ۳ماهه ۳۲۲میلیارد ریال درآمد عملیاتی و ۵۴۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

کرازی

#کرازی در ۳ماهه ۴۹۱ریال محقق کرده است در مدت مشابه ۲۴۴ریال سود داشته است
سهم در ۳ماهه به ۶۷۱ میلیارد ریال درآمد عملیاتی و ۵۸۹میلیارد ریال سود خالص رسیده است

ولملت

#ولملت در ۳ماهه ۱۰۰ریال محقق کرده است مدت مشابه ۷۶ریال سود داشته است

وبصادر

#وبصادر در گزارش تلفیقی حسابرسی شده ۱۲ماهه ۷۳۷ریال سود ساخته است و سود اصلی شرکت ۶۷۰ریال محقق کرده است که در مدت مشابه در تلفیق ۶۸ریال و در اصلی ۶۷ریال بوده درآمد عملیاتی شرکت به ۲۴۲۸۸۲میلیارد ریال و سود خالص به ۱۱۷۵۲۵میلیارد ریال رسیده است.

شفارا

#شفارا در ۳ماهه به سود ۸۸ریالی رسیده است که در مدت مشابه ۲۱ریال زیان داشت
سهم در ۳ماهه ۳۴۸میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۱میلیارد ریال سود خالص داشته است

شپارس

#شپارس در گزارش ۹ماه با سرمایه جدید به سود ۲۶۷ریالی رسیده است

کگهر

#کگهر در ۳ماه به سود ۲۱۴۴ریالی رسیده است در مدت مشابه ۷۱۰ریال محقق کرده بود
سهم در ۳ماهه ۲۵۳۶۱میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۳۷۱میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

فباهنر

#فباهنر در ۳ماهه به سود ۱۹۶۱ریالی رسیده است در مدت مشابه ۶۰۲ریال سود ساخته بود
سهم ۳ماهه ۲۷۰۲میلیارد ریال سود عملیاتی و۲۲۰۶میایارد ریال سود خالص دارد

ولبهمن

#ولبهمن در ۳ماه به سود ۱۴۵ریالی رسیده است مدت مشابه ۴۶ریال بوده است

توریل

#توریل در ۳ماهه به سود ۵۴ریالی رسیده است مدت مشابه ۵۰۸ریال محقق کرده بود که غیر عملیاتی بود
سهم در ۳ماهه ۲۳۷میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۲میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

فافزا

#فافزا در ۳ماهه ۱۶۰ریال محقق کرده است مدت مشابه ۳۴۰ریال بوده است

غشهد

#غشهد در ۳ ماهه به سود ۴۵ ریالی رسیده است مدت مشابه نیز همین حوالی بود

دامین

#دامین در ۳ماهه ۵۴ ریال محقق کرده است در مدت مشابه ۷۴ریال بوده است

والبر

#والبر در ۳ماهه ۲ ریال سود محقق کرده است . باید گزارش ۱۲ماهه را دید

کباده

#کباده در ۳ ماهه به سود ۴۵۳ ریالی رسیده است سهمی که ۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

تیپیکو

#تیپیکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-053 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۷۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۲,۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

خنصیر

#خنصیر با کمک سود های غیرعملیاتی ۵۸۲ ریال بوده است و ۸۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد .

شخارک

#شخارک در ۳ ماهه به سود ۱۳۰۹ ریالی رسیده است . سهم در مدت مشابه ۵۸۴ ریال سود داشت
سهم ۳ ماهه ۷۶۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

وملل

#وملل در ۳ ماهه ۶۶ ریال سود محقق کرده است کل سال قبل ۱۳۳ ریال سود بود

فوری مهم برای #کگل

مجتمع جهان فولاد سيرجان در ۳ ماهه به سود ۷۶۶۶ میلیارد ریالی رسیده است ۳ ماهه مشابه سال قبل این عدد ۷۳۵ میلیارد ریال بود

حپارسا

#حپارسا در ۹ ماهه ۲۵۲۷ ریال ، ۶ماهه۱۰۲۸ ریال، ۳ ماهه ۴۹۹ ریال سود محقق کرده
در ۳ماهه ۱۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۴ میلیارد ریال سود خالص
در ۶ماهه ۳۴۲میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۶میلیارد ریال سود خالص
در ۹ ماهه ۸۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
رشد ۲۴۵% را نسبت به مدت مشابه داشته است

غپینو

#غپینو در ۳ ماهه به سود ۳۳ ریالی رسیده است در سود اصلی نیز سهم ۲۴۹ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است

قثابت

#قثابت از محل فروش شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام ۷۵ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است

غگرجی

#غگرجی در ۳ ماهه به سود ۱۰۵ ریالی رسیده است سهم ۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد

حسینا

#حسینا به دلیل تغییرات کمتر از ۲۰ درصد ارائه اطلاعات به گروه ب تغییر نمود.

آبادا

#آبادا در ۳ ماهه به سود ۹۵ ریالی به ازای هر سهم رسیده است

کحافظ

مجوز افزایش سرمایه ۲۵۰% شرکت #کحافظ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،صادر شد

ثالوند

#ثالوند در ۹ماهه به پوشش سود ۱۰۲۵ ریالی رسیده است

دیران

#دیران با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-001 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۵۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

بورس

مجوز افزایش سرمایه ۲۵۰% شرکت #بورس از محل سود انباشته و اندوخته ها صادر شد

فنرژی

#فنرژی که همیشه زیان ده بود در ۶ماهه با سود غیرعملیاتی به عدد ۲۵۹۰ ریالی رسیده است

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *