شپدیس

فروش #شپدیس در مرداد بسیار داغ بود و ۲۵۰۹۸ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ هم رشد کرده ۲۴۷ هزار تن با نرخ ۷۳,۱۵۳,۱۱۷ ریال فروخت
تیر کمی افت کرد و ۱۰۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادرات ۶۵,۱۰۳,۹۱۷و ۱۱۸ هزار تن صادر شده است
خرداد
۱۵۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته و با نرخ ۵۸,۰۲۹,۰۵۵ ریال صادر کرده است

جمع ۱۱ ماهه به ۱۷۲۲۳۴ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۶۷۰۱۴ میلیارد ریال بود

دبالک

#دبالک در مرداد ۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است . تیر ۱۶۴ میلیارد ریال بود
خرداد ۱۸۲ و اردیبهشت به فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی رسیده و
مجموعا ۸ ماهه ۱۵۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه ۱۰۳۷ میلیارد ریال است .

کفپارس

#کفپارس در خرداد ۲۶۲ میلیارد ریال بود و تیر ۲۷۰ میلیارد ریال و مرداد ۲۵۵ میلیارد ریال بوده است
۳ ماهه اخیر عدد خوبی در فروش زد
عدد فروش ۸ ماهه ۱۶۱۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۵۹۶ میلیارد ریال

حپارسا

#حپارسا در مرداد شبیه قبل بود و ۲۷۴ میلیارد ریال بود تیر ۲۵۷ و در خرداد با درامد ۲۳۵ میلیارد ریالی به عدد ۳۰۹۹ میلیارد ریال رسیده و کل سال قبل ۱۸۹۷ میلیارد ریال بود برای ۱۱ ماهه عدد خوبی است

دسینا

فروش #دسینا در تیر ۵۱۴ میلیارد ریال بوده و مرداد ۴۵۶ میلیارد ریال
۵ ماهه ۲۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۱۶۸۶ میلیارد ریال بود

ساوه

#ساوه در خرداد ۷۸۴ میلیارد ریال بوده است
در تیر به ۷۰۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۶۸۸ میلیارد ریال
۵ ماهه ۴۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۳۳۷۵ میلیارد ریال بود

رتاپ

#رتاپ در مرداد ۲۸۳۶ و تیر ۲۷۴۳ و خرداد ۲۲۴۶ میلیارد ریال بود اردیبهشت ماه ۲۲۲۷میلیارد ریال فروش داشته است مجموع۵ ماهه به ۱۲۲۱۱ میلیارد ریال رسیده است کل عدد درامد سال قبل ۲۲۱۸۴میلیارد ریال بوده است

فملی

#فملی در مرداد کمی افت کرد و ۴۸۳۸۱ میلیارد ریال فروش داشت تیر هم با فروش ۷۷۴۳۸ میلیارد ریالی رکورد شکنی کرد

فروش فملی در فروردین ۱۴۰۱ میلیارد تومان بود و در اردیبهشت ماه ۵۵۳۸۰میلیارد ریال فروش داشته است خرداد ۶۵۸۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر ۱۷۵۰۰ تن با نرخ ۲,۱۱۴,۰۷۵,۸۲۲ ریال صادر کرده است !!
مرداد ۱۹ هزار تن با نرخ ۱,۱۸۱,۷۲۱,۳۱۱ ریال صادر کرده است
جمع فروش به ۲۶۱۰۰۹ میلیارد ریال رسید است مدت مشابه ۱۱۹۰۹۴ میلیارد ریال بود

وپارس

#وپارس در مرداد ۸۹۱۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۵۷۹۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تراز فعلا منفی است

اتکام

#اتکام با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-090 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در استان هرمزگان ،شهر کيش به آدرس خيابان سنائي – بلوار انديشه – قطعه N.B.O16 – ساختمان بيمه اتکايي امين برگزار میگردد
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

خراسان

#خراسان دليل کاهش فروش در مرداد نسبت به تير ناشي از حمل و انتقال ۲۳,۵۸۵ تن اوره بابت فروش صادراتي بوده که به دليل عدم حمل به کشتي، اين مقدار فروش در مرداد گزارش نگرديده است.

تکنو

#تکنو در مرداد با ۱۳ میلیارد ریال فروش به ۳۰ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه این عدد ۱۷ میلیارد ریال بود

ثامید

#ثامید در مرداد ۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و کل ۸ ماهه به ۳۹۵۲ میلیارد ریال بوده است .

سخزر

#سخزر در مرداد ۵۴۲ میلیارد ریال فروش ثبت کرده واست و ۵ ماهه به ۱۹۹۳ میلیارد ریال فروش رسیده است و مدت مشابه ۸۴۳ میلیارد ریال بوده است

قشیر

#قشیر در مرداد ۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۸۲۶ میلیارد ریال فروش داشت کل سال قبل ۲۵۳ میلیارد ریال بود

زپارس

گزارش #زپارس که در مرداد ۱۲۶ و تیر ۷۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه ۱۸۳۵ میلیارد ریال شد .مشابه سال قبل این عدد ۱۲۲۳ میلیارد ریال بود

داوه

#داوه در مرداد ۱۱۰ میلیارد ریال بود و جمعا ۵ ماهه ۳۵۴ میلیارد ریال شده است . سال قبل این عدد ۲۴۳ میلیارد ریال بود

پیزد

#پیزد در ۳ ماهه اخیر خوب بوده است
فروردین ۸۱۹ و اردیبهشت ۱۵۸۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۸۶ میلیارد ریال و تیر ۱۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۷۶۲ میلیارد ریال
جمعا ۵ ماهه ۷۳۷۴ میلیارد ریال شده است و بیش از ۲ برابر مدت مشابه است که ۳۷۱۴ میلیارد ریال بود

ثبهساز

#ثبهساز آگهی مزایده فروش تعداد ۳ واحد آپارتمان مسکونی مربوط به پروژه اینانلو تهران به ترتیب پنجم شمال غربی به متراژ ۱۲۵ مترم ربع و پنجم جنوب غربی به متراژ ۱۱۷ متر مربع و پنجم جنوب شرقی به متراژ ۹۱ متر

آگهی مزایده فروش تعداد ۲ واحد آپارتمان مسکونی مربوط به پروژه لادن تهران به ترتیب اول جنوب میانی به متراژ ۲۰۹ متر مربع و دوم جنوب شرقی به متراژ ۲۱۵ مترمربع

صبا

#صبا در مرداد به سود ۱۵۰۲ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا مرداد به ۱,۷۸۵,۶۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

همرز

#هرمز با وجود افت تولید فروش بدی نداشته و ۱۴۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ مرداد ۱۶۲,۹۷۷,۴۳۴ ریال شده
در فروردین ۹۷۵۲ میلیارد ریال بود ۱۳۷,۹۲۹,۹۲۷ ریال نرخ اردیبهشت با فروش خوب ۲۳۳۳۰ میلیارد ریالی مواجه شده و خرداد ۱۹۳۴۲ میلیارد ریال
در تیر این عدد ۱۷۱۵۰ و نرخ ۱۵۵,۹۸۸,۶۷۵ ریال است .
۵ ماهه ۸۵۱۷۳ میلیارد ریال و مدت مشابه ۲۹۶۷۵ میلیارد ریال است

فولاد

#فولاد هم در تیر و مرداد کمی اسیر جریان برق شده و فروش افت داشت
فروردین ۹۰۸۵۴ و اردیبهشت ۱۲۴۵۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۱۲۹۸ میلیاردریال شد

در تیر با اندکی افت ۱۱۴۲۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۸۹۴۰۲ میلیارد ریال شد
سهم در۵ ماهه ۵۴۰۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۲۱۸۴۴۳ میلیارد ریال بوده
نرخ ورق گرم نیز خرداد ۱۷۷,۰۵۰ ریال و تیر ۱۸۲,۵۲۵ ریال و مرداد ۱۹۶,۶۲۲ ریال رسیده است.

خکاوه

#خکاوه تابستان خوبی را دارد
سهم اردیبهشت ۵۷۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۱۵ میلیارد ریال فروش داشته
تیر ۹۹۷ میلیارد ریال و مرداد ۹۰۰ میلیارد ریال بود و۵ ماهه ۳۲۸۵ میلیارد ریال شده
مدت مشابه قبل ۱۴۹۴ میلیارد ریال بود

کزغال

#کزغال کم کم به دوران بهبود برمیگردد
در اردیبهشت با افتی کمی غیر منطقی به ۷۴۱ میلیارد ریال رسیده
در خردا کمی بهتر شد و ۸۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۱۱۵۹ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۵۳۷ میلیارد ریال

نرخ مرداد با رشدی خوب ۳۹,۱۸۵,۹۳۶ و تیر ۳۷,۳۶۴,۴۸۲ ، نرخ خرداد ۳۶,۲۴۶,۷۰۵ ریال
۵ماهه فروش ۶۵۳۷ میلیارد ریال است. مدت مشابه قبل ۴۴۳۶ میلیارد ریال بوده است

حتوکا

#حتوکا انعقاد قرارداد تملیک منافع احداث یک واحد انبار واقع در محل شرکت حمل و نقل توکا به مساحت حدود ۲۰٫۰۰۰ متر مربع جهت استفاده و اجاره به شرکت فولاد مبارکه به عنوان انبار گمرک اختصاصی آن شرکت.ش قرارداد۴۸۵۳۶۷۳۰ . مبلغ۱۲۴میلیارد ریال. تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ به مدت ۳۶ ماه.تاریخ ابلاغ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ .

وبوعلی

#وبوعلی در مرداد ۵۰۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۹۷۶۴۴۸ میلیون ریال سود محقق کرده است

سفانو

#سفانو در خرداد ۳۸۴ میلیارد ریال و تیر با کمی افت ۲۴۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
۵ ماهه ۱۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده است

بشهاب

#بشهاب خرداد با این قطعی برق ها به ۱۵۳ میلیارد ریال رسید و تیر هم ۱۹۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۳۹ میلیارد ریال شد
مرداد خوش لامپی نداشته !!
۵ماهه به ۷۰۵ میلیارد ریال رسیده . مدت مشابه این عدد ۸۱۶ میلیارد ریال بود.از مدت مشابه سال قبل کمتر شده

گوهران

#گوهران در مرداد ۱۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۱,۵۷۶,۰۸۷ میلیون ریال سود محقق کرده است

کهمدا

#کهمدا در اولین ماه سال مالی تیر را با فروش ۴۹۱ میلیارد ریالی اغاز کرده است و نرخ ۸۳,۵۹۸,۷۰۸ ریال بوده در مرداد ۵۷۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۸۷,۳۹۰,۶۲۵ ریال بود
۲ماهه ۱۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۵۸۸ میلیارد ریال بود

مدیریت

#کهمدا در اولین ماه سال مالی تیر را با فروش ۴۹۱ میلیارد ریالی اغاز کرده است و نرخ ۸۳,۵۹۸,۷۰۸ ریال بوده در مرداد ۵۷۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۸۷,۳۹۰,۶۲۵ ریال بود
۲ماهه ۱۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۵۸۸ میلیارد ریال بود

مدیریت

#مدیریت در مرداد ۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۹۶۴,۸۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است

فروس

#فروس و افزایش نرخ ۱۷%
بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد. – اعمال افزایش نرخ ها بر اساس مجوز هیات مدیره انجام می شود.

سصوفی

#سصوفی در فروردین ۴۱۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۹۷ میلیارد ریال و خرداد با رشدی خوب ۶۵۶ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۶۶۳ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۶۷۸ میلیارد ریال و خیلی قطعی برق موثر نبود
۵ماهه ۳۰۱۵ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۸۰ میلیارد ریال بوده است

رنیک

#رنیک در فروردین و اردیبهشت با درامد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است خرداد با کمی افزایش ۱۶۹۷ میلیارد ریال شد و تیر ۱۷۹۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۷۳۵ میلیارد ریال

۵ ماهه ۸۰۳۰ میلیارد ریال بوده
کل سال قبل شرکت ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال است

سغرب

#سغرب در مرداد با فروش خوب ۲۵۷ میلیارد ریالی در ۵ ماهه به عدد ۱۳۲۵ میلیارد ریال رسیده است و اعلام کرده در دوره یک ماهه مرداد ماه سال ۱۴۰۰ مقدار ۵۶۰۳۲ تن سیمان به ارزش ۲۵۷۲۱۱ میلیون ریال از طریق بورس کالا به فروش رسیده است

شبندر

#شبندر افزایش سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-026 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۹۶۶۵۶۳ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۱۲۶۶۰۱۹۱ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۸۹۰۲۷۱۶۸ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

غشهداب

#غشهداب در مرداد خوب بود به فروش ۵۰۴میلیارد ریالی رسیده است و در ۵ ماهه ۱۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۷۷۹ میلیارد ریال بوده است

خراسان

#خراسان در خرداد و تیر بهتر بود مرداد کمی افت کرد

خراسان در فروردین با فروش ۲۳۵۸ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ اوره صادراتی ۶۵,۹۵۰,۸۹۱ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۲۷۳۱ میلیارد ریال بود و خرداد به ۳۲۹۷ میلیارد ریال رسید و نرخ صادراتی ۶۰,۴۱۰,۹۴۴ ریال شده
تیر هم ۳۴۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۲,۱۶۰,۱۹۵ ریال
مرداد هم ۲۶۴۱ میلیارد ریال بوده و ۷۶,۳۱۶,۷۷۹ ریال نرخ صادرات بوده و افزایش داشته است
۵ ماهه ۱۴۴۸۹ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۵۵۹۱ میلیارد ریال بود

وسپهر

#وسپهر در مرداد ۲۱۸۱ میلیارد ریال سود واگذاری سهام و تا مرداد ۱۹۹۶ میلیارد ریال سود مجمع داشته است

سرود

#سرود در مرداد ۵۹۶ و تیر ۵۶۶ و خرداد با فروش ۴۶۴ میلیارد ریالی به عدد ۲۷۲۰ میلیارد ریال رسیده و دوبرابر مدت مشابه سال قبل است که ۱۴۲۶ میلیارد ریال فروش داشت

ساراب

#ساراب سال مالی را با فروش ۱۵۳ میلیارد ریالی در فروردین اغاز کرده است اردیبهشت ۳۱۴ میلیارد ریال بود و خرداد ۲۹۵ میلیارد ریال بود و تیر ۲۱۹ میلیارد ریال
در مرداد با رشدی خوب ۳۵۱ میلیارد ریالی شد
۵ ماهه ۱۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۹۹۲ میلیارد ریال بود

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *