گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

فولاژ

#فولاژ شهریور خوبی داشت.

خرداد به ۸۸۳۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۲,۰۸۹,۶۹۹ ریال بود.

تیر کمی افت کرد و فروش ۷۴۴۸ و نرخ ۲۳۹,۲۳۶,۰۴۶ ریال بود.

مرداد هم کمی افت کرد و ۵۰۸۶ میلیارد ریال فروش و نرخ ۲۵۶,۹۲۸,۲۶۲ ریال که رشد نرخ داشتیم.

در شهریور دوباره رشد کرد و به ۷۱۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۶۲,۱۴۹,۶۱۳ ریال است.

جمعا ۶ ماهه به ۴۱۸۸۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۲۴۰۵۶ میلیارد ریال بود.

غسالم

#غسالم هم شهریور خوبی داشت
در تیر ۴۵۸میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۳۹۸ میلیارد ریال و شهریور ۵۵۰ میلیارد ریال بوده است
جمعا ۶ ماهه ۲۵۱۳ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۱۴۴۲ میلیارد ریال بوده است

سخزر

#سخزر در شهریور ۶۵۴ ، مرداد ۵۴۲ میلیارد ریال فروش ثبت کرده ۶ ماهه به ۲۶۴۸ میلیارد ریال فروش رسیده است و مدت مشابه ۱۰۸۷ میلیارد ریال بوده است

وامید

سرمايه گذاري ساختماني سپه از زیر مجموعه های #وامید در ۶ ماهه ۱۳۳۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است .

مدار

#مدار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-086 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شگویا

#شگویا رشد خوب داشته است
در شهریور ۱۶۰۲ ، مرداد ۱۰۵۴ و تیر با عدد ۱۰۶۸ میلیارد تومان مواجه بود
خرداد هم خوب بود و ۱۲۸۷ میلیارد تومان فروش زد
. میانگین فروش ماهانه سال ۹۹ شرکت برابر ۸۳۲ میلیارد تومان بود
۶ ماهه ۷۹۶۰ میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه ۳۷۰۸ میلیارد تومان بود

کخاک

#کخاک در تیر ۵۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۲۶,۸۴۱,۲۵۶ ریال بود
در مرداد هم ۴۰۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶,۴۳۴,۱۶۲ ریال در شهریور این عدد ۵۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶,۳۶۴,۱۲۲ ریال بود
۶ ماهه ۳۰۹۱ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه قبل ۲۵۳۱ میلیارد ریال بود

شفارا

#شفارا در شهریور ۱۷۷ ، مرداد ۶۷۴ و تیر ۶۲۸ ، خرداد ۵۹۷ بود
در۶ ماهه ۳۳۹۴ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۱۲۵۳ میلیارد ریال است

سرچشمه

#سرچشمه در شهریور ۶۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۶۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دشیمی

#دشیمی به استحضار می رساند کليه مراحل افزايش سرمايه اين شرکت طبق مقررات و الزامات و هماهنگي هاي لازم با مديريت بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گرديده است و در مرحله پاياني و ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري مي باشد . طولاني شدن مراحل زماني افزايش سرمايه عمدتا ناشي از طي شدن مراحل اداري مربوط به ثبت افزايش سرمايه در ادارات مربوطه و همچنين تعطيلات ادارات دولتي بدليل شيوع بيماري کرونا بوده است .

لبوتان

#لبوتان در مرداد و شهریور خوب بود
سهم در شهریور ۳۸۴۲ ،مرداد با فروش ۳۱۷۶ و تیر با فروش ۲۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود خرداد هم خوب بود و ۲۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و جمع ۶ ماهه به ۱۷۵۵۹ میلیارد ریال رسید مدت مشابه ۱۰۲۷۷ میلیارد ریال است

ساربیل

#ساربیل در شهریور ۴۵۸ میلیارد ریال ، مرداد ۳۲۴ ، تیر ۲۶۰ و خرداد ۳۸۰ و اردیبهشت ۴۱۷ میلیارد ریال بود و جمعا ۲۵۴۲ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۱۶۷۸ میلیارد ریال بوده است

تایرا

#تایرا در تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور با رشد خوب ۴۸۷۲ میلیارد ریال بوده است
جمع ۶ ماهه ۲۳۱۱۲ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۶۹۰۲ میلیارد ریال شد

فاراک

#فاراک در مرداد به عدد ۵۱۲ میلیاردریالی رسیده و شهریور هم ۸۷۷ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه ۸۹۵۵ میلیارد ریال بود و کل سال قبل ۵۰۱۰ میلیارد ریال رسیده بود . سال مالی سهم به پایان رسید

پتایر

تیر به ۱۰۲۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۵۴۶,۹۵۳,۴۳۳ ریال بود مرداد به فروش ۱۰۰۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۴۸,۷۴۳,۹۴۲ ریال است در شهریور این عدد ۱۳۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۵۴۶,۰۱۶,۶۷۷ ریال شد
جمع فروش۶ ماهه ۶۷۶۷ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۴۱۶۹ میلیارد ریال بود.

حپارسا

#حپارسا هم افزایش نرخ داد
در اجراي دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسي، به استحضار ميرساند براساس نامه شماره ۹۲۲۸۶/۳۳۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و نامه شماره ۶۰۱۰۳/ ۲۰۰/ص مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ ۰۳/ ۰۷/۱۴۰۰ به اين شركت ابلاغ گرديده است نرخ كرايه حمل محمولات شركت ملي پخش و نرخ حق دسترسي به شبكه ريلي راه آهن در خصوص حمل محمولات مربوط به شركت ملي پخش از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ افزايش يافته است كه اثرات سود و زياني آن پس از محاسبه به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد.

چخزر

#چخزر رشد خوبی در تیرو مرداد داشته
سهم در خرداد ۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است در تیر این عدد با رشد ۲۵۶ میلیارد ریال شد و مرداد ۳۶۰ میلیارد ریال و شهریور ۴۶۳ میلیارد ریال بوده است .
۶ ماهه به ۱۶۶۸ میلیارد ریال رسید ه
مدت مشابه قبل ۱۰۳۶ میلیارد ریال بوده است

ورازی

بدینوسیله اعلام می دارد، مجوز اتکایی قبولی از داخل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت بیمه رازی اعطاء گردیده است.

کساپا

#کساپا در تیر ۱۲۷ میلیارد بود در مرداد به ۸۴ میلیارد ریال رسید و شهریور ۱۲۹ میلیارد ریال داشته و رشد خوبی داشته ۶ ماهه ۶۷۲ میلیارد ریال فروش زده است
مدت مشابه سال قبل ۶۲۲ میلیارد ریال بوده است

اخابر

درامد #اخابر در شهریور ۵۵۷۷ و مرداد ۵۱۵۲ میلیارد ریال بوده است .
سهم درخرداد ۴۴۵۰ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۵۰۷۵ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به ۳۲۲۶۰ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

شدوص

#شدوص ۳ ماهه جالبی داشت و در ۳ ماهه ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش زد
در تیر به ۶۲۱ میلیاردریال و نرخ ۲۳۲,۴۹۵,۸۳۹ ریال بود و مرداد ۷۰۷ میلیارد ریال و نرخ ۲۴۱,۹۲۸,۲۲۶ ریال رسیده است
شهریور هم ۷۲۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۴۷,۳۶۷,۹۰۲ ریال است .
۶ ماهه ۳۷۷۷ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۱۴۱۵ میلیارد ریال بود

خموتور

#خموتور خرداد و تیر خوبی را ثبت کرد مرداد اندکی کم شد و شهریور ۹۱۵ میلیارد ریال بوده و رشد کرده است
سهمی که تیر ۷۶۰ میلیارد ریال و مرداد ۶۶۵ میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۴۲۱۲ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه این عدد ۲۶۷۸ میلیارد ریال است

چکاوه

#چکاوه در شهریور ۲۷۸ و مرداد با فروش ۲۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۶۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۷۶۵ میلیارد ریال بود

لسرما

#لسرما فروش منظمی ندارد در مرداد ۲۵ میلیارد ریال و شهریور ۸۹ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه ۵۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است

پخش

#پخش البرز ۲ ماه قبل صعودی بوده سهمی که خرداد با کمی افت ۴۸۷۰ میلیارد ریال فروش داشت . در تیراین عدد ۶۱۵۹ میلیارد ریال و مرداد با رشدی خوب ۷۹۴۲ میلیارد ریالو شهریور هم ۷۴۰۷ میلیارد ریال فروش داشته
جمع کل۶ ماهه ۳۵۸۷۹ میلیارد ریال است
کل سال قبل ۴۳۵۷۰ میلیارد ریال است

کرازی

#کرازی در خرداد ۴۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ نیز ۸۷,۸۱۸,۹۳۴ ریال است .
در تیر با عددی خوب ۵۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۹۱,۰۶۴,۵۵۵ ریال بود
در مرداد هم ۴۸۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۴,۳۵۰,۹۷۲ ریال و شهریور با رشدی خوب ۷۳۰ میلیارد ریال شده است و نرخ ۹۶,۲۷۷,۹۳۴ ریال شده است
۶ماهه ۲۹۷۱ میلیارد ریال است .
۶ ماهه سال قبل این عدد ۲۰۸۷ میلیارد ریال بود.

غنوش

سرمايه گذاري نوش مازندران از زیر مجموعه های #غنوش در شهریور ۴۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

بتاسهم

#کدال_نگر

 

کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *