وبملت

#وبملت گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها به منظور بهبود ساختار مورد تایید حسابرس قرار گرفت

حفارس

#حفارس در دی ۵۵۱ میلیارد ریال ، اذر شبیه ماه قبل بود و ۵۸۱ میلیارد ریال فروش داشت
ابان ۵۸۱ و مهر ۶۲۷ میلیارد ریل فروش زد
۱۰ ماهه به ۶۳۱۵ میلیارد ریال رسیده است . کل سال قبل ۵۱۸۲ میلیارد ریال بود

فسپا

#فسپا گزارش خوبی زد سهمی که ابان به فروش ۲۸۸۷ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۴۹,۷۸۱,۳۲۶ ریال بود در اذر هم ۳۷۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۴۰,۱۵۹,۰۴۰ ریال بود در دی این عدد ۲۷۲۱ میلیارد ریال بوده است .
۱۰ ماهه ۲۲۸۴۸ میلیارد ریال است
سال قبل نیز فروش ۱۲۸۵۷ میلیارد ریال بود

شغدیر

#شغدیر فروشش در مهر ۲۴۹۹ میلیارد ریال بود در ابان دوباره با رشد ۳۹۴۳ میلیارد ریال بوده و اذر ۴۱۵۴ میلیارد ریال در دی این عدد به ۳۰۲۵ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه ۳۰۵۳۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۱۶۸۲۳ میلیارد ریال.

سقاین

#سقاین در مهر به عدد ۱۷۷ میلیارد ریال و ابان ۲۰۸ میلیارد ریال رسید در اذر این عدد ۲۴۰ میلیارد ریال شد و دی به ۱۲۲ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ماهه ۲۱۹۷ میلیارد ریال شده و مدت مشابه سال قبل ۱۴۲۶ میلیارد ریال بود.

فولاد

#فولاد بازهم یک فروش خوب دیگر را ثبت کرد در دی ۱۳۲۹۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ ورق گرم هم ۲۱۳,۵۹۶ ریال بوده است
سهم در آذر با فروش ۱۳۵۲۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۹۶۲ ریال شد
ابان خوبی هم داشت و ۱۲۷۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشت نرخ ورق گرم ۲۱۴,۸۴۸ ریال بوده
سهم در۱۰ ماهه ۱۱۸۲۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۵۷۹۲۷۶ میلیارد ریال بوده

سپید

#سپید خرید یک واحد پرورش مرغ مادر شامل زمین به مساحت ۴۰۴۱۲ متر مربع و ساختمان به ابعاد ۳۰۰۰۰ متر به همراه تاسیسات وتجهیزات
افزایش ظرفیت اسمی پرورش ۴۴۰۰۰ مرغ مادرمولد که با نوجه به زمان باقی مانده تا پایان سال جاری پیش بینی میشود شروع فعالیت آماده سازی و جوجه ریزی تا اوخر سال جاری انجام بپذیرد که با شروع فعالیت این واحد میزان ۷۸۰۰۰۰۰ تخم مرغ نطفه دار در زنجیره تولیدات شرکت به تولید شرکت اضافه خواهد شد البته با توجه به زمان جوجه ریزی تولیدات آن در سال مالی ۱۴۰۱ محقق خواهد شد ولذا آثار مالی ان در صورت های مالی سال بعد انعکاس خواهد یافت

فروس

#فروس مهر و آبان جالبی زد و در آذر هم ۱۱۶۱ میلیارد ریال بود ولی دی با کمی افت ۹۲۴ میلیارد ریال شده است
سهمی که آبان هم ۱۶۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است.
جمعا ۸۵۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۴۰۳۹ میلیارد ریال بود .

وامید

#وامید با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-225 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال ، تعداد ۵۴,۷۳۶,۸۸۶,۲۰۲ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۶۳,۱۱۳,۷۹۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

بکاب

#بکاب جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع جوشکاب یزد ( سهامی عام ) رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ۰۴/۱۱/۱۴۰۰ با حضوراکثریت اعضای هیئت مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. باتوجه به اخذ گزارش کارشناس محترم دادگستری در خصوص سه دستگاه ماشین آلات دست دوم شرکت جمعا به قیمت شصت و یک میلیارد ریال هیئت مدیره مقرر نمود نسبت به برگزاری مزایده به صورت یکجا و انجام امور قانونی دراین خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.

فخوز

#فخوز دی خوب ظاهر شد
سهم در دی ۵۰۵۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش اسلب صادراتی ۱۶۱,۳۴۶,۴۸۵ و بیلت داخلی ۱۲۹,۰۵۷,۳۱۲ ریال بود
سهمی که در اذر ۵۴۰۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخل ۱۳۴,۹۹۱,۶۱۳ و صادرات ۱۴۹,۶۰۵,۸۴۵ ریال بود
ابان ۴۲۵۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادراتی ۱۶۲,۶۲۸,۷۳۶ و نرخ داخلی ۱۵۳,۲۰۸,۱۷۱ ریال است
۱۰ ماهه ۳۸۱۱۵۶ میلیارد ریال بود
سال قبل در مدت مشابه این عدد ۲۴۲۳۹۹ میلیارد ریال بود

دلقما

#دلقما فروش سهم مهر ۲۶۳ میلیارد ریال بود در ابان به ۲۰۴ میلیارد ریال رسید و اذر ۲۶۴ میلیارد ریال بود و دی۲۲۶ میلیارد ریال شده است
۱۰ ماهه ۱۹۸۳ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۴۲۶ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-181 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹,۱۶۷,۶۸۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۸۳۸۴۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بپیوند

#بپیوند در دی ۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۸۴۰ میلیارد ریال جمع درامد شرکت بوده است .

فنورد

#فنورد در دی با فروش ۱۶۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود . و نرخ ۱۸۶,۹۱۴,۱۷۳ ریال شد .
مهر به ۱۸۵۸ میلیار ریال رسیده و نرخ ۱۹۱,۹۸۹,۱۰۵ ریال
در ابان با رشدی خوب به ۲۳۱۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۸۶,۱۹۲,۴۴۱ ریال شد
در اذر این عدد ۲۳۱۹میلیارد ریال بود و نرخ ۱۸۷,۱۴۴,۶۴۳ ریال بود
۱۰ ماهه عدد فروش به ۱۸۱۹۵ میلیارد ریا ل رسیده و مدت مشابه قبل ۱۰۵۴۹ میلیارد ریال بوده است

خفنر

#خفنر در دی با فروش ۳۲۸ میلیارد ریالی به عدد ۲۴۱۵ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل ۸۸۵ میلیارد ریال بوده است

زشگزا

#زشگزا در دی ۲۷۱ و آذر ۲۶۷ و آبان با فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی مواجه بوده که۱۰ ماهه ۲۱۹۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۱۳۰۲ میلیارد ریال بود

هرمز

#هرمز دی کمی افت کرد و ۱۵۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت ولی در نرخ فروش خوب عمل کرده سهم ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۵۷,۰۷۵,۰۷۲ ریال فروخته است
اذر با فروش ۲۲۱۰۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ ۱۵۷,۷۰۳,۸۵۷ ریال بوده است
ابان با فروشی عجیب ۲۴۰۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۵۷,۱۱۸,۵۲۴ ریال
۱۰ ماهه ۱۷۹۷۰۶ میلیارد ریال و مدت مشابه ۹۲۷۴۴ میلیارد ریال است

فنوال

#فنوال جالب پیش می رود در دی ۱۰۰۴ و اذر با فروش ۹۱۶ میلیارد ریالی عملکرد خوبی را ثبت کرد
جمعا ۱۰ ماهه ۷۰۹۵ میلیارد ریال بوده است
مدت مشایه سال قبل ۴۷۶۳ میلیارد ریال بود .

چکاپا

#چکاپا در اولین ماه از فروش خود به عدد ۸۴۸ میلیارد ریالی رسیده است در دومین ماه این عدد ۱۰۰۱ میلیارد ریال است . جمع فروش به ۱۸۴۹ میلیارد ریال رسیده است

خزامیا

۳ماهه اخیر خوب در در #خزامیا
زامیاد در مهر ۷۰۸۹ میلیارد ریال فروش داشته و ابان به ۱۱۵۴۰ میلیارد ریال رسیده و اذر ۹۲۸۱ میلیارد ریال بوده و دی ۷۲۳۹ میلیارد ریال است
کل ۶ ماهه اول این عدد ۱۵۰۹۷ میلیارد ریال بوده است
جمع فروش ۱۰ ماهه ۴۹۱۵۶ میلیارد ریال بوده و مشابه قبل ۲۶۳۵۲ میلیارد ریال

ثالوند

#ثالوند در دی ۱۰۰میلیارد ریال درامد ثبت کرد و فروش به ۱۷۶ میلیارد ریال در ۴ ماهه رسید

دفرا

#دفرا در مهر ۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت .آبان ۵۰۳ میلیارد ریال بوده است و اذر ۵۳۷ میلیارد ریال رسید در دی این عدد ۴۳۱ میلیارد ریال شد
جمعا ۱۰ ماهه ۴۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.مدت مشابه ۲۳۱۷ میلیارد ریال بود

برکت

شفاف سازی #برکت
لغو اطلاعيه ي افزايش سرمايه

با توجه به تصميمات هيات مديره گروه دارويي برکت در خصوص افزايش سرمايه شرکت به استحضار مي رساند پيشنهاد ارائه شده و منتشر شده در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ لغو گرديده است.

خزر

#خزر در مهر ۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
ابان شبیه مهر بود و ۲۹۶ میلیارد ریال فروش زد و اذر ۳۲۵ میلیارد ریال فروش داشته و دی ۳۶۹ میلیارد ریال است
جمعا ۱۰ ماهه ۲۴۵۱ میلیارد ریال بوده است که ۱۰ ماهه سال قبل این عدد ۱۲۹۵ میلیارد ریال بود

غپینو

#غپینو سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-172 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۶۲۲,۴۰۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۳۷۷۵۹۳ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

گوهران

#گوهران در دی ۴۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱۹۰,۱۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

زپارس

#زپارس در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۷۵ میلیارد ریالی رسیده است

خاور

#خاور در دی با یک فروش خاص ۲هزار میلیارد تومان فروش داشت کل فروش ۹ماهه قبل ۵٫۵ هزار میلیارد تومان بوده و جمعا به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است در دی ۸۸۵ دستگاه فروخته است

فخاس

#فخاس در دی با فروش ۷۴۸۴ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد و شبیه اذر بود . نرخ دی ۱۴۰,۲۴۸,۷۸۶ ریال بود
سهم در مهر ۷۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است .در ابان این عدد ۹۱۱۵ میلیارد ریال بوده است
اذر به ۷۵۴۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۴۵,۷۳۴,۷۶۲ ریال بود
۱۰ ماهه ۸۴۶۱۶ میلیارد ریال بوده است.مشابه سال قبل ۵۷۲۹۴ میلیارد ریال بود

خموتور

#خموتور مهر ۸۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و ابان با کمی افت ۶۵۰ میلیارد ریال شد اذر با رشد به ۸۸۷ میلیارد ریال و دی ۹۳۴ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه ۷۵۵۳ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه این عدد ۵۰۹۷ میلیارد ریال است

فپنتا

#فپنتا ابان و اذر خوبی داشت ولی دی کمی افت کرد
در دی ۹۱۴ و اذر با فروش ۱۱۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ ۲۵۱,۸۰۲,۵۴۳ ریال
ابان ۱۳۱۷ میلیارد ریال و نرخ فروش ۲۵۱,۴۶۲,۱۸۸ رریال بود
۱۰ ماهه ۱۱۴۷۱ میلیارد ریال فروش داشت سال قبل عدد فروش ۹۱۱۲ میلیارد ریال بود

فملی

#فملی در ماه های اخیر رکورد شکنی کرده … در دی هم با رشد فروش ۷۶۵۸۹ میلیارد ریال فروش داشت ، نرخ فروش کاتد ۲,۴۱۳,۴۳۲,۰۱۷ ریال و ۱۹ هزار تن صادر کرده است
در اذر نیز با فروش خوب ۷۲۸۵۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۴ هزار تن با نرخ ۲,۳۶۱,۰۰۵,۷۱۸ ربالی در داخل فروخته و ۱۳هزار تن با نرخ ۲,۴۰۶,۱۹۹,۳۷۴ ریالی صادر کرده است
۱۰ماهه به فروش ۶۲۸۴۶۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۱۱۹۱۴ میلیارد ریال بود

قچار

قندی ها گزارش های جالبی در فروش دارند . #قچار در دی با ۸۹۸ میلیارد ریال فروش به عدد ۴۹۵۷ میلیارد ریالی رسیده است

داوه

#داوه در دی ۱۱۲ و آذر ۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ماهه به ۸۲۹ میلیارد ریالی رسیده است

خراسان

#خراسان یک فروش خاص را در آذر زده و ۱۰۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش نیز برای ۳۳ هزار تن صادرات ۱۷۲,۵۶۴,۸۶۸ ریال بود و مبلغ فروش ۳۷۶۸ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۹۴,۰۲۳,۳۱۱ ریال و ۱۰ ماهه به عدد ۴۴۶۷۳ میلیارد ریال رسیده و مشابه سال قبل ۱۸۰۵۲ میلیارد ریال بود

خچرخش

#خچرخش شهریور به ۱۰۴۱ میلیارد ریال رسید و مهر ۴۸۷ میلیارد ریال بود در ابان این عدد ۵۴۶ میلیارد ریال و اذر ۶۴۴ و دی ۵۶۶ میلیارد شده است
۱۰ ماهه ۵۳۲۰ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۲۸۷۴ میلیارد ریال بود

وملل

تراز #وملل در دی مثبت است
۴۷۷۴ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۴۶۷۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .۱۰ ماهه هم خیلی تغییر نکرده و به ۱۷۳۸ میلیارد ریال نزدیک شده

کساپا

#کساپا در اذر این عدد ۱۸۰ میلیارد ریال شده است و دی ۱۳۵ میلیارد ریال بوده است .
۱۰ ماهه ۱۶۰۸ میلیارد ریال فروش زده است
مدت مشابه سال قبل ۱۱۲۶ میلیارد ریال بوده است

ورنا

#ورنا در دی ۱۶میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

ستران

#ستران فروشش در مهر ۱۰۳۵ میلیارد ریال بوده در ابان با کمی رشد ۱۰۷۵ میلیارد ریال بوده است و اذر ۹۲۳ میلیارد ریالشد در دی این عدد ۱۰۱۴ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۹۵۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه سال قبل ۵۳۸۰ میلیارد ریال بود

قاسم

#قاسم در دی ۶۰۹۸ و اذر ۵۱۸۹ و آبان ۵۱۲۳ و مهر ۵۱۰۳ میلیارد ریال درامد داشته ۱۰ ماهه به عدد ۵۰۰۸۲ میلیارد ریال رسیده است . ۴۰۶۵۳ میلیارد ریال فروش کل سال قبل است

شکربن

#شکربن در مهر ۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۵۶,۷۱۱,۳۹۲ ریال بود
ابان ۸۵۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۶۵,۵۴۳,۸۶۷ ریال
اذر به ۷۸۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۶۵,۸۱۸,۵۳۱ ریال بود
در دی این عدد ۸۴۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۶,۷۴۷,۸۱۹ ریال
۹ ماهه ۸۰۰۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۲۴۴ میلیارد ریال شد

وپویا

#وپویا در دی ۶۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱,۵۳۲,۴۱۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وسپهر

#وسپهر تا دی ۳,۵۳۰,۳۳۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

زمگسا

#زمگسا در دی ۲۷۹ ، اذر ۲۴۶ ، ابان ۲۳۶ و مهر ۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۱۰ ماهه به ۲۳۲۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۳۱۹ میلیارد ریال بود

غشهداب

#غشهداب در دی ۷۷۸ و آذر ۵۴۴ و ابان ۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشت
در۱۰ ماهه ۴۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۱۹۷۳ میلیارد ریال بوده است.
نرخ هم در مهر ۲۲۲,۷۸۹,۴۹۹ ریال بود و ابان ۲۶۰,۴۲۰,۹۴۹ ریال و اذر ۲۴۷,۵۵۲,۹۹۵ ریال و دی ۲۶۳,۸۶۷,۱۳۳ ریال شد

لپیام

#لپیام احتراماً ، نظر به مصوبه مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مبنی بر تقسیم سود به میزان هر سهم ۳۹۴ ريال معادل ۱۳٫۴۵۷٫۵۳۲٫۱۶۲ ريال سهم این شرکت از سود سهام می باشد .

کفپارس

#کفپارس در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۴ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۴۸ میلیارد ریال بود

وصنعت

#وصنعت در دی ۴۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱۶۸,۴۳۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دکیمی

#دکیمی ۲ ماهه قبل خوب بود ولی دی کمی افت کرد
در مهر ۳۷۲ میلیارد ریال و ابان با رشد ۵۷۵ میلیارد ریال بود و اذر هم ۵۲۹ میلیارد ریال بوده است در دی این عدد به ۴۷۴ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه ۳۴۹۳ میلیارد ریال فروخت و مدت مشابه قبل ۲۰۶۶ میلیارد ریال بود

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

گزارش توجیهی افزایش سرمایه  گزارش توجیهی افزایش سرمایه  گزارش توجیهی افزایش سرمایه  گزارش توجیهی افزایش سرمایه  گزارش توجیهی افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *