بورس کالا ۱۸ بهمن

دوشنبه، پلی پروپیلن #جم_پیلن با قیمت پایه ۳۵۳میلیون ريال عرضه و به طور متوسط ۱۰درصد رقابت شد. ارزش معاملات محصولات شرکت ۲۲۷میلیارد تومان گزارش شد.

#شغدیر PVC را ۳۳۶میلیون ريال عرضه کرد که ۱۴درصد رقابت شد و به ۳۸۳میلیون ريال رسید. ارزش معاملات ۶۹میلیارد تومان بود.

#روغن_پایه روانکارها عرضه شد که محصول #شسپا ۱۷ – ۲۴ درصد رقابت شد و به ۲۳۵-۲۷۰ میلیون ريال رسید. محصولات #شرانل #شنفت و #شبهرن نیز ۴-۸ درصد رقابت شدند.

#لوبکات رشد کرد و به ۱۳۶٫۴میلیون ريال رسید که آن را #شپنا عرضه کرد.

نخ پلی استر #شپلی به طور متوسط ۳۹۲میلیون ريال معامله شد.

۱۵۰هزار تن سیمان عرضه شد که محصولات #سکرما #سخاش #ساربیل #سخوز #سمازن #ساوه #سبهان #سفار با رقابت خریداران همراه شد.

#شمش #فایرا ۷۷۷میلیون ريال معامله شد.

#شمش کچاد و #ارفع ۱۲۷٫۷میلیون ريال قیمت خورد.

#شمش #فاسمین ۸۸۳میلیون ريال معامله شد.

#کاتد #فملی ۲۴۱۷میلیون ريال قیمت خورد.

دوشنبه، پلی پروپیلن #جم_پیلن با قیمت پایه ۳۵۳میلیون ريال عرضه و به طور متوسط ۱۰درصد رقابت شد. ارزش معاملات محصولات شرکت ۲۲۷میلیارد تومان گزارش شد.

#شغدیر PVC را ۳۳۶میلیون ريال عرضه کرد که ۱۴درصد رقابت شد و به ۳۸۳میلیون ريال رسید. ارزش معاملات ۶۹میلیارد تومان بود.

#روغن_پایه روانکارها عرضه شد که محصول #شسپا ۱۷ – ۲۴ درصد رقابت شد و به ۲۳۵-۲۷۰ میلیون ريال رسید. محصولات #شرانل #شنفت و #شبهرن نیز ۴-۸ درصد رقابت شدند.

#لوبکات رشد کرد و به ۱۳۶٫۴میلیون ريال رسید که آن را #شپنا عرضه کرد.

نخ پلی استر #شپلی به طور متوسط ۳۹۲میلیون ريال معامله شد.

۱۵۰هزار تن سیمان عرضه شد که محصولات #سکرما #سخاش #ساربیل #سخوز #سمازن #ساوه #سبهان #سفار با رقابت خریداران همراه شد.

#شمش #فایرا ۷۷۷میلیون ريال معامله شد.

#شمش کچاد و #ارفع ۱۲۷٫۷میلیون ريال قیمت خورد.

#شمش #فاسمین ۸۸۳میلیون ريال معامله شد.

#کاتد #فملی ۲۴۱۷میلیون ريال قیمت خورد. بورس کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *