وملل

#وملل به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

غویتا

#غویتا در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۶۷ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن به ۷۳۹ میلیارد ریال و اسفند ۳۵۷ میلیارد ریال رسیده بود و ۳ماهه ۱۶۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است

شکربن

#شکربن در دی این عدد ۸۴۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۶,۷۴۷,۸۱۹ ریال بود . در بهمن به فروش ۸۶۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۷۸,۵۳۰,۱۰۱ ریال و اسفند با فروش خوب ۱۲۲۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۱۰۰ میلیارد ریالی رسیده است
۱۲ ماهه ۱۰۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۵۹۶۵ میلیارد ریال شد

پارتا

#پارتا فروشش در دی ۱۶۴۵ میلیارد ریال و بهمن به ۱۵۱۲ میلیارد ریال رسید و اسفند ۱۳۷۲ میلیارد ریال بود و۱۲ ماهه به ۱۵۱۹۳ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل ۱۱۳۱۷ میلیارد ریال بود

فپنتا

#فپنتا راباید تلفیقی دید ولی اسفند با رشد ۹۰۹ و بهمن ۶۷۶ میلیارد ریال بود
در دی ۹۱۴ و اذر با فروش ۱۱۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده
است
۱۲ ماهه ۱۳۰۵۷ میلیارد ریال فروش داشت سال قبل عدد فروش۱۱۷۴۵میلیارد ریال بود

ورنا

#ورنا در اسفند ۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند۱۳۲,۳۹۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

خپویش

#خپویش فروشش در دی به ۲۳۹۰ میلیارد ریال رسید .در بهمن هم با افت دوباره ۱۷۱۳ میلیارد ریال بود و اسفند دوباره بهتر شد و ۲۳۱۱ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۲۵۸۶۰ میلیارد ریال فروش داشت

جم

پتروشیمی #جم ۳ ماهه چهارم خوبی داشت سهمی که اسفند ۳۳۳۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۲۴۳,۵۴۰,۳۵۸ ریال بود
فروش خوبی در دی و بهمن ثبت کرد و بهمن ۳۵۴۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۱۶۶,۱۲۹ ریال شد
در دی ۳۵۸۰۴ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۹۵,۸۵۹,۱۴۲ ریال است و از موجودی هم فروش داشته و دیخوبی را ثبت کرده
۱۲ماهه به ۳۵۹۲۰۴ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۲۷۴۳۱۸ میلیارد ریال بود

ساربیل

#ساربیل در دی با فروش ۲۰۷ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرد و بهمن ۲۳۵ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۳۹۵ میلیارد ریال بود ۳ماهه ۸۳۸ میلیارد ریال شده است . مبلغ ۳۹۵/۹۶۲ میلیون ریال از فروش اسفند ماه مربوط به فروش ۷۲/۰۵۲ تن سیمان در بورس کالا می باشد.

هرمز

#هرمز در اسفند جالب بود و به طور کلی ۳ ماهه چهارم خوبی داشت
سهمی که در اسفند ۲۳۸۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۱,۴۷۰,۶۱۰ ریال بوده
بهمن خوب بود ۱۷۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۴۹,۰۲۶,۲۰۸ ریال شد
دی کمی افت کرد و ۱۵۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت ولی در نرخ فروش خوب عمل کرده سهم ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۵۷,۰۷۵,۰۷۲ ریال فروخته است
۱۲ ماهه ۲۲۰۸۶۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه ۱۳۴۴۱۱ میلیارد ریال است

زشگزا

#زشگزا در اسفند ۲۱۴ و بهمن ۲۵۰ و دی ۲۷۱ میلیارد ریالی مواجه بوده که۱۲ ماهه ۲۵۵۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۱۴۷۶ میلیارد ریال بود

رمپنا

تکمیلی از #رمپنا
قرارداد مربوط به ایجاد سرویس سنتر برای نیروگاه های برق در عراق از نوع سرمایه گذاری انتقال می باشد که مبلغ سرمایه گذاری حداکثر تا سقف ۶ میلیون یورو برآورد شده است. مدت اجرای قرارداد با احتساب سه سال مدت ساخت و بهربرداری به مدت بیست سال، مدت اجرای قرار داد ۲۰ سال اعلام شده است.

شدوص

#شدوص در دی با فروش ۷۶۰ میلیارد ریالی بد نبود و نرخ هم ۲۶۶,۰۲۵,۵۰۵ ریال شد
در بهمن عدد فروش ۷۶۱ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه اخیر خاص ظاهر شده نرخ هم ۲۸۷,۶۶۴,۸۶۹ ریال در اسفند هم به فروش ۷۱۶ میلیارد ریالی رسیده است و ۸۳۱۱ میلیارد ریال ۱۲ماهه فروش داشته است
سال قبل این عدد ۳۴۰۹ میلیارد ریال بود

پسهند

#پسهند در اذر عدد فروش ۳۲۶ میلیارد ریال بوده و دی با کمی رشد ۳۳۰ میلیارد ریال بوده است و بهمن به ۳۴۱ میلیارد ریال رسیده است و اسفند ۳۶۶ میلیارد ریال
۱۲ ماهه ۳۴۰۵ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۲۱۷۰ میلیارد بوده است

پتایر

#پتایر در دی ماه ۱۳۰۷ میلیارد ریالفروش داشت . بهمن ۱۱۹۰ میلیارد ریال بود و و اسفند ۱۳۵۷ میلیارد ریال بوده است جمع فروش۱۲ماهه ۱۴۴۵۸ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۱۲۵۶ میلیارد ریال بود.

فارس

#فارس در اسفند ۱۷۱۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

وبانک

#وبانک تا اسفند ۶,۴۰۴,۶۲۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وغدیر

سرمايه گذاري اعتضاد غدير از زیر مجموعه های #وغدیر در اسفند ۳۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و ۱۹۲۲۴۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *