چکاوه

چکاوه در فروردین با فروش ۲۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۴۰۸ میلیارد ریال بوده ۲ماهه ۶۹۲ میلیارد ریال بوده و که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۱۹ میلیارد ربال بود

وبوعلی

#وبوعلی در اردیبهشت ۳۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۲۱۲,۶۳۳ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

کرازی

#کرازی در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۸۰ ریال و در ۱۲ماهه سود اصلی ۱۸۳ ریال سود محقق کرده است

کماسه

#کماسه در فروردین ۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت ۱۲۷ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۲۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است.
مدت مشابه این عدد ۱۴۲ میلیارد ریال بوده است

سرود

#سرود در فروردین با فروش ۵۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۷۸۳ میلیارد ریال بوده است ۲ ماهه ۱۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۱۰۹۳ میلیارد ریال بود.

فولاژ

#فولاژ در فروردین با فروش ۱۰۷۶۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۷۹۳ میلیارد ریال مواجه بوده و ۲ ماهه ۲۱۵۶۱ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۱۳۳۲۵ میلیارد ریال بوده است .

غمهرا

#غمهرا در ۱۲ماهه به سود ۹۱۲ ریالی رسیده است

 

بجهرم

#بجهرم در فروردین با فروش ۳۵۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت این عدد ۴۹۲ میلیارد ریال شده و ۲ماهه ۸۴۵ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل این عدد ۵۷۸ میلیارد ریال بود

سباقر

#سباقر اولین ماه سال مالی با فروش ۳۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۵۱ میلیارد ریال با نرخ ۴,۶۲۱,۰۲۶ ریال صادر کرده است و اردیبهشت به فروش ۱۹۳ میلیارد ریال رسیده است جمع ۲ ماهه ۵۸۱ میلیادر ریال بود و
مشابه سال قبل فروش ۲۴۳ میلیارد ریال

کرازی

آرا شيشه زرين از زیر مجموعه های #کرازی در سال قبل سود خاصی نداشت امسال به عدد ۷۷ میلیارد ریالی رسیده است
بهين پويان صنعت نیز در ۱۲ ماهه ۱۲۹ میلیارد ریال سود خالص داشت

ومعلم

مجوز افزایش سرمایه ۳۹ درصدی #ومعلم از محل سود انباشته صادر شد.

شسم

#شسم به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تعلیق می گردد.

قهکمت

#قهکمت در اردیبهشت با فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی به جمع فروش ۲ ماهه ۶۳۷ میلیارد ریالی رسیده است

دسبحان

#دسبحان در ۱۲ماهه به سود ۷۴۳ ریالی رسیده است و ۲۵۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

وتجارت

نماد #وتجارت به معاملات باز می گردد.

لبوتان

توسعه قطعات اليکا از زیر مجموعه های #لبوتان در ۱۲ماهه به سود ۵۸۳ میلیارد ریالی رسیده است

شجم

#شجم فروشش در اسفند به ۱۹۸۶ میلیارد ریال رسیده و فروردین ۱۵۱۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت به ۲۲۳۱ میلیارد ریال رسیده است
جمعا۸ماهه ۱۶۳۵۱ میلیارد ریال شده است مدت مشابه این عدد ۱۶۶۳۹ میلیارد ریال بود

زکشت

#زکشت در اردیبهشت ۱۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به فروش ۳۱۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۱۸ میلیارد ریال بود

گکوثر

#گکوثر در فروردین ۱۲۹ و اردیبهشت در فصل خوب سفرها ۱۳۲ و در مجموع ۲۶۲ میلیارد ریال درامد داشته است و کل عدد سال قبل ۷۲۰ میلیارد ریال بود

برکت

#برکت تفاهم نامه همکاري هلدينگ دارويي برکت با شرکت بيوکوبا فارما در خصوص انتقال دانش فني ‌‎، توسعه نرم افزاري و اجراي پروژه هاي مشترک و …

سفارس

#سفارس خرید تعداد ۵۴،۹۵۰،۰۰۰ سهم شرکت سیمان صوفیان معادل ۴٫۹۹ درصد سهام شرکت مذکور به مبلغ ۱،۰۳۲،۲۵۴ میلیون ریال (میانگین خرید هر سهم ۱۸،۷۷۰ ریال)

سرچشمه

سرمايه گذاري مس #سرچشمه در اردیبهشت ۱۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها محقق کرده است

شلعاب

#شلعاب در فروردین با فروش ۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت این عدد ۱۳۴ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۱۲ میلیارد ریال بود

سصوفی

#سصوفی در فروردین به فروش ۷۹۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۱۰۳۰ میلیارد ریال شده است ۲ ماهه ۱۸۲۷ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۱۰۱۶ میلیارد ریال بود

شفارا

#شفارا در فروردین با فروش ۷۹۹ میلیارد ریالی مواجه شده است و اردیبهشت این عدد ۶۰۳ میلیاردریال بوده است و ۲ ماهه ۱۴۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۱۲۸۰ میلیارد ریال بوده است .

پتایر

#پتایر در فروردین در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۰۷۴ میلیارد ریالی رسید و اردیبهشت این عدد ۱۲۸۹ میلیارد ریال بوده است ۲ ماهه ۲۳۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه ۲۲۰۰ میلیارد ریال بود

فنورد

افزایش سرمایه ۱۰۰۰% در #فنورد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور اصلاح ساختار مالي،تامين سرمايه مورد نياز بر اساس ماده ۱۱ دستور العمل پذيرش سازمان بورس و جلوگيري از خروج منابع نقدي و استفاده از بخشودگي مالياتي که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

شکلر

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #شکلر از محل سود انباشته صادر شد.

دسبحا

مجوز افزایش سرمایه ۱۱۵ درصدی #دسبحا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – ۲,۱۱۳,۵۰۰ میلیون ریال (۵۷%)
– سایر اندوخته‌ها – ۱,۶۲۰,۵۰۰ میلیون ریال (۴۳%) صادر شد.

پکرمان

#پکرمان از دستور کار خارج شدن افزایش سرمایه

وسکاب

#وسکاب در اردیبهشت ۳۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۶۱۳,۸۶۰ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

شفارا

مجوز افزایش سرمایه ۷۷ درصدی #شفارا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران صادر شد

سشمال

#سشمال سال مالی خود را با فروش ۳۰۰ میلیارد ریالی در دی آغاز کرده و بهمن ۸۵ میلیارد ریال شد و اسفند ۴۷۶ میلیارد ریال و فروردین۳۳۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۳۷۲ میلیارد ریال بوده است
جمعا ۵ ماهه ۱۵۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۰۹۳ میلیارد ریال بود
از ميزان كل تحويل ارديبهشت ماه به ميزان ۰/۰۷% به مقدار ۵۷ تن سيمان خاكستري پاكت و به مبلغ ۳ ميليون ريال ۰/۲۲% به مقدار ۱۶۷ تن سيمان خاكستري فله و به مبلغ ۳ ميليون ريال بابت مانده تعهدات بصورت عرضه مستقیم و مابقي در بورس كالا انجام شده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *