فجوش

#فجوش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-265 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۰,۳۵۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۰۹,۶۲۷ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۰۹۹۲۷۷ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ستران

#ستران در فروردین با فروش ۱۰۹۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۵۱ میلیارد ریالی را آغاز کرده است و۲ماه ۲۶۴۳ و مدت مشابه این عدد ۱۶۵۵ میلیارد ریال بوده است

خمحور

#خمحور فروردین در اولین ماه سال مالی به فروش ۹۱۵ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۱۴۱۰ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۲۳۲۵ میلیارد ریال شده که تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است

کتوکا

#کتوکا در فروردین ۷۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۳۷۹,۷۴۳ ریال بوده است در اردیبهشت فروش به ۸۴۱ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۹۷,۷۹۴ ریال بود . ۲ماهه ۱۵۷۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۱۷۷ میلیارد ریال

ارفع

#ارفع در فروردین ۵۵۱۴ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش داخلی ۱۴۸,۱۷۷,۹۸۰ ریال بود در اردیبهشت به عدد ۱۰۲۳۱ میلیارد ریالی رسید و ۲ماهه ۱۵۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۸۹۵۶ میلیارد ریال فروش داشت

مرقام

#مرقام اردیبهشت با فروش ۸۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۲۹۳ میلیارد ریال رسیده است در ۸ ماهه . کل سال قبل شرکت ۲۳۵۹ میلیارد ریال بود

شکام

#شکام در فروردین با فروش ۸۶۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۱۸۰۹ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۲۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۸۷ میلیارد ریال بود

غگل

#غگل در اسفند به فروش ۱۲۱۴ میلیارد ریالی رسیده است و فروردین ۷۰۰ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد ریال بوده است
۸ ماهه ۸۰۹۲ میلیارد ریال بود . مشابه قبل ۵۹۶۴ میلیارد ریال بوده است

کی بی سی

#کی_بی_سی در دی در اولین ماه سال مالی ۷۹۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است بهمن به ۸۶۰ میلیارد ریال رسید و اسفند ۷۶۰ میلیارد ریال بود در فروردین به ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده بوده و ۴۵۲ میلیارد ریال فروش اردیبهشت بوده است
۵ ماهه ۳۰۶۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

ذوب

#ذوب در فروردین ۳۰۶۹۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۳۱۳۹ میلیارد ریال بوده است .میزان تولید چدن مذاب کوره بلندها در فروردین ماه ۲۳۸،۷۳۴ تن و میزان تولید شمش فولادی در فروردین ماه ۲۰۷،۲۱۶ تن می باشد.نرخ تیرآهن ۱۴۴,۰۲۶,۲۷۷ ریال بوده است .
ذوب در اردیبهشت ۳۴۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۸,۶۰۹,۰۴۷ ریال بوده
۲ ماهه ۶۴۹۶۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۴۹۱۰۶میلیارد ریال بود

بکام

#بکام در فروردین به فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی رسیده بود اردیبهشت ۵۳۲ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل ۷۰۷ میلیارد ریال بود

مارون

#مارون در فروردین ۲۶۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۴۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ۲ ماهه ۶۱۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه قبل کمی افزایشی شده است

پدرخش

#پدرخش در اردیبهشت ۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به عدد ۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه قبل ۹۰ میلیارد ریال بود

غزر

#غزر در فروردین با فروش ۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود که اردیبهشت به رشد قابل توجه ۳۹۸۲ میلیارد ریالی رسیده و ۲ ماهه ۴۳۴۵ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۲۹۷۱ میلیارد ریال بوده است

کالا

#کالا در فروردین با درامد ۴۲۰ میلیارد ریالی مواجه شده بود اردیبهشت هم ۴۲۴ میلیارد ریالی بود ۲ماهه ۸۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل عدد درامد شرکت ۴۳۸۹ میلیارد ریال بود

شخارک

#شخارک در فروردین با فروش ۷۲۳۹ میلیارد ریالی در فروش مواجه بود و نرخ فروش به ۹۰,۲۲۳,۰۶۴ ریال رسیده
در اردیبهشت با فروش ۹۷۸۰ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۸۴,۷۴۶,۶۰۴ ریال است
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دو محموله متانول ، یک محموله پنتان پلاس ، یک محموله پروپان و یک محموله بوتان بارگیری شده است.
۲ماهه ۱۷۱۸۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۳۶۳۸ میلیارد ریال بود

دلر

#دلر در فروردین با فروش ۱۵۳۰ میلیاردریالی کار را اغاز کرده است که اردیبهشت ۲۰۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه ۳۶۲۹ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۱۹۹۴ میلیارد ریال بود

ولصنم

#ولصنم با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-261 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

حبندر

#حبندر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تعلیق می گردد.

خپارس

#خپارس در فروردین ماه به فروش ۵۳۱۶ میلیارد ریالی رسیده است .در اردیبهشت به ۱۲۷۶۵ میلیارد ریال رسیده است و مبلغ فروش ۱۸۰۸۱ میلیارد ریال ۲ ماهه بوده و مدت مشابه ۶۴۸۶ میلیارد ریال بود . از کل مبلغ فروش دوره یکماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ، مبلغ ۴.۶۷۹.۲۶۲ میلیون ریال مربوط به فروش محصولات کوئیک معمولی دنده ای و کوئیک اتومات پلاس می باشد که برای شرکت سایپا تولید و به شرکت مذکور فروخته شده ، لیکن فروش نهایی این محصولات به مشتری توسط شرکت سایپا صورت می پذیرد .

وسدید

#وسدید به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تعلیق می گردد.

فروسیل

#فروسیل طراحی تامین مصالح و تجهیزات و احداث کامل پست برق ۶۳/۲۰ و خط انتقال دو مداره ۶۳ کیلو ولت از پست ۴۰۰ لیلیان به محل پست برق ۶۳/۲۰ کارخانه فروسیلیسیم خمین

دیران

#دیران در دی با اولین ماه سال مالی به فروش ۳۱۳ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۳۲۰ میلیارد ریال بود و اسفند هم ۳۰۱ میلیارد ریال
در فروردین به فروش ۱۵۰ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت با رشد ۲۲۴ میلیارد ریال شد
۵ ماهه ۱۳۰۹ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۱۰۹۴ میلیارد ریال بوده است

ثرود

#ثرود به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

شتوکا

#شتوکا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-119 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱۵۳,۲۵۴,۶۳۲ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۶,۷۴۵,۳۶۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

خبهمن

#خبهمن در اردیبهشت ۳۸۷ میلیارد ریال سود فروش واگذاری ها داشته است

خودرو

#خودرو همه به فکر بلوک بازی هستند ولی گزارش های فروش بد نیست
در فروردین عدد فروش ۶۲۷۶۰ میلیارد ریال بوده و ۳۳ هزار دستگاه فروش داشته است در اردیبهشت به ۹۰۸۱۷ میلیارد ریال رسیده و ۴۳ هزار دستگاه فروخته است . ۲ماهه ۱۵۳۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۶۶۲۱۴ میلیارد ریال بود

شپاکسا

#شپاکسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۵۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن به ۱۳۰۷ میلیارد ریال و اسفند ۲۲۵۵ میلیارد ریال رسید در فروردین با افت ۱۳۸۰ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۲۰۳۴ میلیارد ریال شد
۵ ماهه ۷۷۷۲ میلیارد ریال بوده است

کقزوی

#کقزوی به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ تعلیق می گردد.

فمراد

#فمراد در فروردین فقط ۴۵ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت به ۳۷۸ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۴۲۳ میلیارد ریال فروش داشت .

کویر

#کویر در فروردین ۷۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۰۶,۸۳۹ ریال است و اردیبهشت ۷۲۲۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۱۹۹,۸۲۴ ریال است . ۲ماهه ۱۴۷۰۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۲۰۰۳۹ میلیارد ریال بوده است .

بنیرو

#بنیرو در فروردین با فروش ۲۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۴۲ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۶۴۷ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۹۳ میلیارد ریال بود

بسویچ

#بسویچ در فروردین با فروش ۴۴۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۸۷۳ میلیارد ریال شده است و ۲ماهه ۱۳۲۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۹۷۰ میلیارد ریال بوده است

خساپا

#خساپا فروشش در فروردین به فروش۲۴۰۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۳۸۹۸۱ میلیارد ریال بود و جمعا ۲ ماهه ۶۲۹۹۱ میلیارد ریال شده است
در اسفند ۱۷ هزار دستگاه فروخته است و فروردین به فروش ۱۸۵۰۰ دستگاه رسیده است و اردیبهشت ۲۹هزار دستگاه شده است فروش. مدت مشابه قبل ۴۱۲۶۶ میلیارد ریال بود

کسرا

#کسرا در در فروردین با فروش ۲۸۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت ۳۶۰ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۶۴۰ و مدت مشابه قبل ۴۲۱ میلیارد ریال است

اتکام

افزایش سرمایه ۶۰ درصدی #اتکام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سایر اندوخته ها مورد تائید حسابرس قرار گرفت .

پارتا

#پارتا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-009 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان گاندي-خيابان يکم -پلاک ۱۴ برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کحافظ

#کحافظ در در فروردین به فروش ۳۶۱ میلیار ریالی رسیده و اردیبهشت ۶۲۶ میلیار ریال است ۲ماهه ۹۵۲ و مدت مشابه سال قبل ۴۶۷ میلیارد ریال بود

دسبحان

مجمع #دسبحان
به گزارش همفکران مجمع شرکت سبحان دارو به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه ۹۰۰ میلیارد ریالی این مجمع به تنفس خورد و احتمالا در روز دوشنبه جلسه مجمع عادی برگزار خواهد شد. اطلاعات دقیق تر در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

پرداخت

#پرداخت در فروردین ۲۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و سال مالی را اغاز کرد اردیبهشت ۲۸۷۷ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۵۴۸۰ میلیارد ریال شده است
.کل سال قبل شرکت ۳۰۵۸۵ میلیارد ریال بود

غچین

شفاف سازی در #غچین
احتراما به استحضار می رساند با وجود پیگیری ها و مذاکرات چندین باره انجام شده با شرکت ایتالیایی جهت دریافت ماشین آلات و مصادف شدن زمان تحویل با بیماری عمومی کرونا و پس از آن تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران هیات مدیره شرکت با در نظر گرفتن شرایط تولید دستگاه ها در داخل که بنا به نیاز شرکت انعطاف بهتری با شرایط کارخانه خواهد داشت و به صرفه بودن آن نسبت به واردات خواهد گردید، با توجه به مشکلات پیش آمده و زمانبر شدن فرایند واردات تصمیم گرفت وجه پیش پرداخت بدون ضرر و زیان عودت و دستگاه ها با نمونه داخلی جایگزین گردد. لازم به توضیح است که هیچگونه تاثیر سود و زیانی بر فعالیت شرکت نخواهد داشت. مراتب جهت اطلاع به حضور سهامداران محترم می رسد.

بگیلان

#بگیلان در فروردین با درامد ۵۰۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۶۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به عدد ۳۲۲۶ میلیارد ریال رسیده است

امید

#امید در اردیبهشت ۲۳۸ ، فروردین ۵۵۸ و اسفند ۶۵۱ میلیاردریالی رسیده است و ۵ ماهه ۱۱۴۶ میلیارد ریال فروش داشته و کل سال قبل عدد فروش ۶۰۰۵ میلیارد ریال بود

واعتضاد

#واعتضاد تا مجمع ۱۹۷۵۲۹۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است و در اردیبهشت ۲۶۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

جم

#جم در فروردین ۳۷۶۴۰ و اردیبهشت ۳۱۵۹۷میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۶۹۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه ۵۶۵۰۲ میلیارد ریال بود
مانده تولید و فروش تا پایان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ناشی از فروش محصولات صادراتی به صورت CFR می باشد که وزن نهایی و دوره قیمت گذاری محصولات پس از تاریخ ارسال (صدور بارنامه حمل) مشخص و به روزرسانی خواهد شد. همچنین فروش داخلی محصولات نیز به دلیل قطعی نشدن نرخ فروش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت علی الحساب گزارش شده است. لذا اصلاحات ارقام فوق در تمام ماه های سال اجتناب ناپذیر خواهد بود.

خدیزل

#خدیزل استارت فروش را زد و فروردین عددی داشت در اردیبهشت به فروش ۳۹۱۴ میلیارد ریالی رسید و ۲ ماهه ۴۰۴۷ میلیارد ریال فروش زد .مدت مشابه قبل ۸۶۰ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته

رمپنا

#رمپنا در اولین ماه سال مالی خود به درامد ۱۵۳۵ میلیارد ریالی رسیده است

دماوند

#دماوند در فروردین ۸۷۷و اردیبهشت ۱۰۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به عدد ۱۹۳۹ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۱۵۰۲ میلیارد ریال است .

بتا سهم

#کدال_نگر

 

 

تجدید ارزیابی دارایی  تجدید ارزیابی دارایی  تجدید ارزیابی دارایی  تجدید ارزیابی دارایی  تجدید ارزیابی دارایی  تجدید ارزیابی دارایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *