شیراز

#شیراز در فروردین ۲۱۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۱۳۰,۳۰۱,۱۸۲ ریال بوده و ۸۸ هزار تن صادر کرده است

در اردیبهشت فـروش با کمی افت ۱۶۷۴۴ میلیارد ریال بود و ۴۲ هار تن با نرخ ۱۴۰,۴۳۹,۷۵۲ ریالی صادر کرده و۲ماهه ۳۷۸۸۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۱۲۸۳ میلیارد ریال بود

فارس

سرمايه گذاري مدبران اقتصاد از زیر مجموعه های #فارس در ۱۲ماهه به سود ۴۲۲۷ میلیارد ریالی رسیده است

سمایه

#سمایه هم ملک فروخته است

مزید استحضار اعلام می دارد کلیه پاکات پیشنهادی در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در حضور کلیه اعضای کمیسیون معاملات بازگشائی گردید و تعداد هشت رقبه ملک طی جدول ذیل به فروش رسیده است: ۱: شماره ردیف ۸ پلاک ثبتی ۲۸/۳۵۸۴ نقدی مبلغ فروش ۶۰٫۶۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲: شماره ردیف ۱۱۹ پلاک ثبتی ۳۱۱۱/۲۶ نقدی مبلغ فروش ۴۲٫۲۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳: شماره ردیف ۲۷ پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۱۵۷۵۸۳ نقدی مبلغ فروش ۲۴٫۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴: شماره ردیف ۳۵ پلاک ثبتی ۱۲۳/۲۸۶۹۲ نقدی مبلغ فـروش ۴۰٫۰۱۱٫۱۹۹٫۹۹۹ ۵: شماره ردیف ۸۰ پلاک ثبتی ۱۸/۵۳۷ نقدی مبلغ فروش ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶: شماره ردیف ۹۶ پلاک ثبتی ۱۶۲/۵۱۲۲۵ نقدی مبلغ فروش ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷: شماره ردیف ۱۰۴ پلاک ثبتی ۳۸۴۹ نقدی مبلغ فروش ۳٫۸۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸: شماره ردیف ۱۰۶ پلاک ثبتی ۳۵۷۵/۳۶۳۶ درصد ۵۰ در صد نقدی ۵۰ درصد اقساطی و تعداد اقساط۶۰ مبلغ فروش ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شکربن

#شکربن در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۶۱۸ و در سود اصلی ۴۱۵ ریال محقق کرده است

شغدیر

#شغدیر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۵۱۸۹ ریالی رسیده است .

شسپا

#شسپا افزایش نرخ

افزایش قیمت مذکور به دلیل افزایش هزینه های تولید شامل قیمت لوبکات ، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی ، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته بندی و سایر هزینه ها می باشد.
از مبلغ ۲۷۶,۷۷۱ به ۳۴۵,۹۶۴ ریال .

بکهنوج

#بکهنوج به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ تعلیق می گردد.

شفاف سازی #فافق

تمدید قرار داد مهم قراضه مس با شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت صنایع مس افق کرمان موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۰۰۰ تن ماهانه با تلرانس مثبت و منفی ۱۰ درصد قراضه مس به مجتمع های تحت پوشش خریدار (به اختیار خریدار(شرکت ملی صنایع مس ایران) تحویل نماید.

ختوقا

توليدي قطعات محوري خراسان از زیر مجموعه های #ختوقا در ۱۲ماهه به سود ۱۴۱ میلیارد ریالی رسیده است

شلعاب

#شلعاب ۸۷ ریال تقسیم کرد

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *