گزارشات منتشر شده در کدال

هجرت

هجرت سال مالی را با فروش ۴۶۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۶۰۲۲ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۲۷ میلیارد ریال بود .۳ ماهه ۱۷۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشت وکل عدد سال مالی شرکت ۶۲۳۹۳ میلیارد ریال بوده

سکرما

#سکرما سال مالی متفاونی دارد
سهم در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۳۱ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۳۵۸ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۴۹۴ میلیارد ریال بوده است در فروردین این عدد۳۵۴ میلیارد ریال بود واردیبهشت ۴۹۱ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۵۵۶ میلیارد ریال شد
۶ ماهه ۲۵۹۱ میلیارد ریال بوده است

سهرمز

#سهرمز در فروردین ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشته و کمی نسبت به ماه قبل کاهشی بوده در اردیبهشت با رشد ۷۷۶ میلیارد ریال شد و خرداد ۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشت
جمع فروش به ۵۸۷۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۳۴۰۸ میلیارد ریال بوده است

ختوقا

#ختوقا تا خرداد ۲,۱۵۹,۴۸۸ میلیون ریال سود مجمع از زیرمجموعه ها محقق کرده است

تایرا

#تایرا در فروردین با فروش ۲۳۳۴ میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت به ۸۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۴۲۲۲ میلیارد ریال بوده است که فروش فرش عالی داشته و ۲۵۳۵۷ میلیارد ریال جمع فروش۳ ماهه است و که مدت مشابه قبل ۱۰۳۶۶ میلیارد ریال بود

حافرین

#حافرین بازگشت به قرارداد ۱۰۱۰-PGGC-B موضوع مدیریت پیمان نگهداری ۱۲ دستگاه لکوموتیو باری این شرکت به مبلغ ۴۴٫۸۵۶ میلیارد ریال با شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس و حسب مذاکرات صورت گرفته ار=ز آنجاییکه رقم معین شده در قرارداد مزبور بخشی از بهای تمام شده درآمد عملیاتی لکوموتیوها (شامل حقوق و دستمزد پرسنل عملیاتی و نظارتی بوده) که پیش از این و در سال گذشته مستقیما از سوی شرکت به پرسنل مزبور پرداخت شده است لیکن در سال جاری بنا به سیاستهای داخلی بخشی از این امور و پرسنل مربوطه به شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس واگذار گردیده است. لذا عقد قرارداد مزبور تاثیر خاصی به لحاظ درآمدی و یا هزینه ای در روند مالی این شرکت نداشته و هزینه کرد معمول عملیاتی شرکت می باشد.

وصنعت

#وصنعت در خرداد ۲۵۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳۴۳,۱۱۸ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

 

شفاف سازی #خودرو

مبني بر شفاف سازي راهبردهاي واگذاري سهام شرکت ايران‌خودرو به استحضار مي‌رساند در راستاي فرامين رياست محترم جمهور و وزير محترم صمت، اين شرکت طي نامه شماره ۱۴۰۰۴۳۳۸۲۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ از طريق مرکز وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضاييه درخواست تعيين کارشناسان رسمي ذيصلاح جهت ارزيابي سهام شرکت ايران‌خودرو نموده است و در حال حاضر در مراحل پاياني ارزيابي سهام و دارايي‌هاي شرکت ايران‌خودرو توسط کارشناسان رسمي منتخب مرکز ياد شده مي‌باشد که پس از اتمام فرآيند کارشناسي و تعيين ارزش سهام شرکت ايران‌خودرو و همچنين اخذ مصوبه هيات مديره‌ شرکت‌هاي گروه سهامدار شرکت اصلي و شرکت ايران‌خودرو، ضمن اطلاع‌رساني به آن سازمان محترم تشريفات قانوني جهت واگذاري سهام از طريق برگزاري مزايده عمومي طبق ضوابط شرکت بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد.

 

مجمع#فسرب

در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی سرب و روی ایران، به ازای هر سهم ۱۰ ریال سود تقسیمی تصویب شد.

خلنت

#خلنت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – کيلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج (شهيد لشکري)روبروي شرکت پارس الکتريک پلاک ۲۵۹ برگزار میگردد.

#خلنت در فروردین با فروش ۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۴ میلیارد ریال و خرداد ۳۱۶ میلیارد ریال فروش بود ۳ ماهه ۴۵۵ میلیارد ریال شد و جالب است مشابه سال قبل این عدد ۲۲۵ میلیارد ریال بوده است

شفاف سازی #بزاگرس

تعداد ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰سهم ازسهام سازمان اقتصادی کوثر به منظور انتشار اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق گردید.

خگستر

شرکت سرمايه گذاري سمند(سهامي خاص) از زیر مجموعه های #خگستر در۳ ماهه اخیر به سود ۱۶۴۰ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

فرآور

#فرآور در خرداد ۴۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه ۴۵۵ میلیارد ریال بود
علیرغم اینکه در خرداد ماه مقدار ۴۰۰تن ورق روی از محل کیک ضایعاتی تولید شده، ولی بدلیل نهایی نشدن قرارداد پیمانکار ذوب، فقط ۱۸۵تن شمش روی تولید گردیده است. توضیح اینکه فاز اول این موضوع در سال گذشته با تولید۲۰۰تن و فاز دوم در خرداد ماه سال جاری با تولید ۴۰۰تن محقق شده است

فپنتا

#فپنتا را باید تلفیقی دید
در هر صورت فروردین را با فروش ۴۹۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۹۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۱۴ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۲۴۳۶ میلیارد ریال فروش زد
مشابه سال قبل ۲۴۴۶ میلیارد ریال بود

دابور

#دابور فروردین را با فروش ۸۲۰ میلیارد ریالی آغاز کرده بود و اردیبهشت ۱۰۸۲ میلیارد ریال شد و خردادبا کمی رشد ۱۱۲۶ میلیارد ریال بود
۳ماهه ۳۰۲۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۱۴۹ میلیارد ریال بوده است

خاذین

#خاذین به اطلاع می رساند طبق صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱٫۲۵۳٫۲۵۰ میلیون ریال زیان خالص این شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ بوده است که پس از توافق با شرکت سازه گستر سایپا و دریافت تعدیلات فروش محصولات زیان خالص این شرکت به ۱۱٫۸۴۳ میلیون ریال تغییر یافت. علت عدم افشای به موقع اطلاعات مذبور، تاخیر در دریافت صورتجلسات و نهایی شدن تعدیلات فروش (افزایش نرخ) فی مابین این شرکت با شرکت سازه گستر می باشد.

کپشیر

#کپشیر در فروردین با فروش ۲۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۴۲۷ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۱۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۵ میلیارد ریال شده بود

نطرین

#نطرین ۲ماهه قبل ۳۳۹و خرداد ۲۵۱ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه به عدد ۵۹۰ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۷ میلیارد ریال بود

اعتلا

#اعتلا در خرداد ۱۷۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳۷۷,۷۴۹ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

خاهن

#خاهن فروردین آغاز سال مالی با فروش ۸۴۴ میلیارد ریالی همراه بود و اردیبهشت ۱۵۵۹ و خرداد ۱۷۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه ۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۰۳۳ میلیارد ریال بود

امین

#امین در خرداد ۵۱۶ میلیارد ریال درامد داشته و جمعا ۹ ماهه به ۵۲۷۴ میلیارد ریال رسیده است که از کل سال قبل بیشتر است

والبر

#والبر در خرداد ۳۱۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

تکمبا

#تکمبا در فروردین ۲۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت ۳۸۵ میلیارد ریال شده در خرداد این عدد ۶۴۴ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۳۲۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۹۵۱ میلیارد ریال بود

سبهان

#سبهان در فروردین با فروش ۳۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۶۱ میلیارد ریال و خرداد ۶۳۶ میلیاردریال شد
۳ ماهه ۱۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۹۴۰ میلیارد ریال بوده

بوعلی

فوری افزایش سرمایه #بوعلی رسید
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۷۷۹,۲۶۵,۲۷۵,۱۹۴ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

بالبر

فروش #بالبر اسفند رکورد شکست و ۱۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین ۳۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۷۴۳ میلیارد ریال در خرداد به عدد ۱۰۸۸ میلیارد ریالی رسید و دوباره صعودی شد
۹ ماهه ۷۸۸۷ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۵۸۸ میلیارد ریال بود

سصوفی

#سصوفی فروش خوبی در خرداد داشت
سهم در فروردین به فروش ۷۹۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۱۰۳۰ میلیارد ریال شده و خرداد ۱۲۵۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۳۰۸۴ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۱۶۷۳ میلیارد ریال بود
در دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در محصول سیمان داخلی مقدار ۱۸۲.۵۳۷ تن به مبلغ ۱.۲۴۵.۷۴۸میلیون ریال در بورس کالا به فروش رفته است.

شلعاب

#شلعاب در فروردین با فروش ۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت این عدد ۱۳۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۳۰ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۴۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۷۵ میلیارد ریال بود

خفولا

#خفولا به استحضار می رساندکه این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴درمناقصه با موضوع اصلاح اساسی جایگاه تخلیه سرباره کوره قوس ۲شامل تخریب، آرماتوربندی، قالب بندی ، بتن ریزی و … شرکت فولادآلیاژی ایران شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات وطی فرایند قانونی درصورتیکه نتیجه نهایی مشخص وابلاغ گردد موضوع سریعابه اطلاع سهامداران وذینفعان محترم خواهدرسید.

قهکمت

#قهکمت در اردیبهشت با فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی و خرداد ۱۲۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فروش۳ ماهه ۱۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است

کگل

سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از زیر مجموعه های #کگل در ۱۲ماهه به سود ۹۸۴۴ میلیارد ریال رسیده است .

وامید

#وامید در خرداد ۲۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۳,۹۰۲,۹۰۰ میلیون ریال تا خرداد سود مجمع محقق کرده است

خگستر

#خگستر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱۴ ریالی رسیده است

بوعلی

#بوعلی اردیبهشت و خرداد خاصی داشت
در فروردین به عدد ۱۶۱۱۵ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش صادراتی ۲۲۱,۱۱۶,۰۶۹ ریال بود
در اردیبهشت به ۴۷۴۰۶ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۴۳۲۳۸ میلیارد ریال بود ۳ماهه ۱۰۶۴۷۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۴۴۳۱۹ میلیارد ریال بود

فاذر

#فاذر در درامد ها فراز و فرود دارد
سهم در اولین ماه سال مالی به درامد ۹۵ میلیارد ریالی رسیده بود اردیبهشت با رشد ۴۰۲ و خرداد ۱۷۲ میلیارد ریال شد
۳ ماهه ۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشت کل درامد سال قبل فاذر ۴۲۸۰ میلیاد ریال بود

غپاذر

#غپاذر در اردیبهشت ۱۰۸۷ و خرداد ۱۴۴۹ میلیارد ریال فروش داشت ۳ ماهه ۳۵۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۵۸۳ میلیارد ریال بود

کلوند

#کلوند در فروردین با فروش ۳۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت هم ۸۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۷۵۸ میلیارد ریال بود .۳ ماهه ۱۹۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم در مدت مشابه به فروش ۱۱۱۱ میلیارد ریالی رسیده است

تملت

#تملت شرکت تامين سرمايه بانک ملت اقدام به پذيرش تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني ۲٫۲۹۰ ميليارد ريال اوراق اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (سهامی خاص) نموده است. درامد تعهد پذيره نويسي معادل ۱/۵ درصد مبلغ اوراق که در زمان انجام تعهد (تکمیل پذیره نویسی) شناسایی مي شود و درآمد بازارگرداني که طي عمر اوراق (چهار سال) شناسايي خواهد شد

کگل

شرکت گهر انرژي سيرجان از زیر مجموعه های #کگل در ۱۲ماهه به سود ۴۴۶۲ میلیارد ریالی رسیده است

کترام

#کترام سال مالی را با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت به ۲۵۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۳۱۴ میلیارد ریال بود
۳ ماهه ۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۴۵۰ میلیارد ریال بود

دبالک

#دبالک در فروردین با فروش ۱۶۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۷ میلیارد ریال بوده است و خرداد ۱۹۷ میلیارد ریال بود که ۶ ماهه به ۱۳۰۸ میلیارد ریال رسیده
در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۳۲ میلیارد ربال بود

تکنو

#تکنو تا اردیبهشت ۴۹ و در خرداد ۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۱۰۵ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بود

غفارس

#غفارس در خرداد با درامد ۱۳۲۰ میلیارد ریالی به عدد ۳۵۴۳ میلیارد ریالی رسیده است و ۳ماهه قبل این عدد ۱۹۷۵ میلیارد ریال بود

سفار

#سفار در خرداد با فروش ۳۷۹ میلیارد ریالی به عدد ۹۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۵۴۸ میلیارد ریال بود

دسبحان

#دسبحان سهمی که فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۵۶ میلیارد ریال و خرداد ۸۰۶ میلیاردریال بود و ۳ ماهه ۱۸۷۱ میلیارد ریال بوده است و در مدت مشابه قبل ۱۶۴۴ میلیارد ریال فروش داشته است .

خکاوه

#خکاوه فروردین با فروش ۲۲۷۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۵۲۴ میلیارد ریال و خرداد با کمی افت ۱۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه ۵۸۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت شابه این عدد ۱۳۸۷ میلیارد ریال بود

قپیرا

#قپیرا در خرداد ۴۰۲ ، اردیبهشت ۲۰۶ و فروردین ۱۵۰ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده است و ۱۱ ماهه به عدد ۶۹۵۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۴۵۸۴ میلیارد ریال فروش مدت مشابه سال قبل بوده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *