لسرما

لسرما افروردین در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۲۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت  ۵۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشت . ۳ ماهه ۳۴۲ و مدت مشابه قبل ۳۸۶ میلیارد ریال بود

ددانا

#ددانا فروردین ۱۵۲۵ و اردیبهشت ۱۵۸۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۲۸۰ میلیارد ریال بوده و ۳ماهه ۵۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۰۷۸ میلیارد ریال بود

وپست

تراز #وپست در خرداد مثبت است ۳۲۹۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۴۷۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . ۳ ماهه ۴۴۸۵ میلیارد ریال تراز مثبت است.

کرماشا

#کرماشا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱۱۳۰ ریالی رسیده است

خودکفا

#خودکفا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجتمع شهيد باهنر،ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر، روبه روي کلانتري ۱۳۳، خيابان فيضيه برگزار میگردد

زشگزا

#زشگزا سال مالی را با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۲۹۳ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۱ میلیارد ریال بود . ۳ماهه ۹۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۶۰۴ میلیارد ریال بوده است

قاسم

#قاسم در فروردین ۳۷۰۷ و اردیبهشت با رشد ۷۷۷۴ میلیارد ریال و خرداد ۸۹۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و۳ ماهه ۲۰۴۱۳ میلیارد ریال درامد داشت کل عدد سال قبل ۶۴۷۸۸ میلیارد ریال بوده است

فرابورس

#فرابورس افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور رعايت الزامات مصوبه چهارصد و نهمين صورتجلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

کمرجان

#کمرجان در فروردین این عدد ۴۶ میلیارد ریال شد و اردیبهشت به ۵۲ میلیارد ریال رسید و خرداد ۵۴ میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۲۹۹ میلیارد ریال رسید . مشابه سال قبل ۲۲۶ میلیارد ربال بود

فروس

#فروس در فروردین ۷۴۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و خرداد به ۵۳۶ میلیارد ریالی رسیده است
۳ ماهه ۱۹۵۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۰۲۶ میلیارد ریال بود . – از دلایل اصلی کاهش مقدار تولید و متعاقباً کاهش مقدار و مبلغ فروش در ماههای اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه امسال و دوره مشابه سال قبل ، بعلت نقص فنی ایجاد شده در ترانس برق کوره بوده که شرکت با حدود ۴۰ درصد ظرفیت و با استفاده از سایر ترانس های موجود تولید نموده است که پیش تر نامه مربوطه و شروع مجدد تولید به همراه اطلاعات تکمیلی در قالب گزارش افشاء اطلاعات با اهمیت اطلاع رسانی گردید.
از دلایل اصلی کاهش مقدار تولید و متعاقباً کاهش مقدار و مبلغ فروش در دوره ۳ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( علیرغم افزایش نرخ در سال جاری ) ، بعلت کاهش ظرفیت تولید بدلیل نقص فنی در ترانس برق کوره می باشد که اطلاعیه مربوطه قبلاً اطلاع رسانی گردید.

سرود

#سرود در فروردین با فروش ۵۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۷۸۳ و خرداد ۹۴۵ میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه ۲۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۱۵۵۸ میلیارد ریال بود

انرژی

#انرژی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد همت، بين بزرگراه شيخ فضل‌اله نوري و شهيد چمران، بعد از سازمان انتقال خون، جنب برج ميلاد، دانشگاه علوم پزشکي ايران برگزار میگردد

ساوه

#ساوه در خرداد با فروش ۱۴۸۳ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد
۳ماهه ۳۴۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۲۶۷۱ میلیارد ریال بوده است

کفرا

#کفرا در فروردین ۸۸۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۹۶ و خرداد ۷۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه ۲۴۷۳ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۱۸۷۷ میلیارد ریال بوده است .

بگیلان

#بگیلان در فروردین با درامد ۵۰۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۶۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۶۷۸ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه به عدد ۴۵۳۵ میلیارد ریال رسیده است

ساروج

#ساروج در فروردین با عدد جالب ۸۶۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت با فروش ۸۳۰ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۱۱۹۳ میلیارد ریال بوده است ۶ ماهه ۴۴۴۳ میلیارد ریال فروش زد . مشابه سال قبل ۳۲۲۵ میلیارد ریال بود

فافق

در پایان مجمع #فافق به ازای هر سهم ۴۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.

خبنیان

#خبنیان به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ تعلیق می گردد.

خودکفا

#خودکفا در ۱۲ماهه به سود ۲۱۱ ریالی رسیده است

لخزر

#لخزر فروردین ۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۱۲۲۱ و خرداد با رشد خوب ۱۶۵۶ میلیارد ریال شد ۳ماهه ۳۲۱۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۱۰۶۳ میلیارد ریال بود

فنورد

#فنورد فروردین را با فروش ۱۷۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۰۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و خرداد ۲۲۵۴ میلیارد ریال بوده و کمی از ماه قبل کمتر
۳ ماهه ۷۰۰۲ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۵۱۸۴ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا در فروردین ۲۰۸۰۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۸۸۸۶ و خرداد ۲۷۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
۳ ماهه ۷۶۸۷۰ میلیارد ریال بود و مشابه قبل ۴۷۲۹۶ میلیارد ریال شده است

فجر

#فجر در فروردین با فروش ۳۷۷۱ میلیارد ریال مواجه بوده است ونرخ ۲۶۰,۰۴۴,۹۲۲ ریال در اردیبهشت این عدد ۵۰۵۲ میلیارد ریال بوده و نرخ به ۲۶۱,۵۴۴,۷۶۶ ریال رسیده و خرداد ۴۴۶۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶۹,۱۰۹,۴۹۶ ریال شد
۳ ماهه ۱۳۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۱۶۷۵ میلیارد ریال بود

چکاپا

#چکاپا در بهمن ۱۱۰۵ میلیارد ریال و اسفند با کمی افت ۷۹۳ میلیارد ریال شده و فروردین۱۱۶۰ میلیارد ریال و اردیبهشت هم ۱۱۹۶ میلیارد ریال بود در خرداد به عدد ۱۳۱۵ میلیارد ریالی رسیده است . جمع فروش۷ ماهه به ۷۳۹۳ میلیارد ریال رسیده است

اخابر

#اخابر در فروردین با درامد ۵۲۹۱ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرد . اردیبهشت ۵۴۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۵۴۹۸ میلیارد ریال شده است
۳ ماهه ۱۶۲۱۸ میلیارد ریال بود کل عدد سال قبل ۶۹۵۰۴ میلیارد ریال است

فلوله

#فلوله در فروردین با فروش ۳۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۸۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۹۳ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه ۲۸۸۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۸۲ میلیارد ریال بود

دپارس

#دپارس در فروردین ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۵۰۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۹۹ میلیارد ریال شده است ۳ ماهه ۱۵۳۱ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۶۱ میلیارد ریال بود

فملی

#فملی خرداد خوبی داشت
سهم در فروردین ۴۳۰۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۶هزار تن کاتد فروخته است و نرخ فروش صادراتی ۲,۶۸۴,۱۶۶,۹۶۷ ریال است .
در اردیبشهت با رشد ۸۱۳۱۹ میلیارد ریال شده است و نرخ فروش صادراتی ۲,۷۸۰,۶۱۸,۶۹۵ ریال و ۱۲۷۰۰ تن صادر کرده است .
در خرداد ۹۷۰۹۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲,۸۴۴,۸۷۶,۵۹۸ ریال و مقدار فروش ۱۵ هزار تن بوده
جمع فروش ۳ ماهه ۲۲۱۴۳۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۳۵۱۸۹ میلیارد ریال بود

وپارس

#وپارس به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

فجر

#فجر احداث خط ۵۰۰۰۰۰ تن اسیدشویی و ۳۰۰۰۰۰ تن نوردسرد
۸,۷۸۱,۲۲۹ میلیون ریال مبلغ قرارداد

خزامیا

#خزامیا سهم فروردین ماه به فروش ۶۳۳۰ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۶۱۷۵ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۷۲ میلیارد ریال بوده است
۳ ماهه ۲۱۶۷۸ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷۵۳ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۲۱۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است

چافست

#چافست در فروش منظم عمل نمیکند در ۵ ماه اخیر ۲۴۷ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند با فروش ۷۷۸ میلیارد ریالی و فروردین ۲۹۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۷۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۹۴ میلیارد ریال بوده و به عدد ۲۶۱۸ میلیارد ریالی رسیده است .

کرماشا

#کرماشا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در استان کرمانشاه ،شهر هرسين به آدرس کرمانشاه-کيلومتر ۴ جاده هرسين – پل چهر-کيلومتر ۳ جاده کمربندي شهيد شفيعي برگزار میگردد

دی

بانک #دی در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۳۳ ریال زیان و در سود اصلی ۴۰۴ ریال زیان محقق کرده است

زگلدشت

#زگلدشت در خرداد ۶۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ماهه ۱۳۲۶ میلیارد ریال فروش بوده است
مدت مشابه قبل ۶۶۹ میلیارد ریال بوده است.

ختراک

#ختراک در فروردین با فروش ۱۱۳۷ میلیاردریالی و اردیبهشت ۱۴۸۹ میلیارد ریال مواجه بوده و خرداد ۱۶۹۴ میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه ۴۳۲۱ میلیارد ریال شد مدت مشابه سال قبل ۲۵۲۲ میلیارد ریال است

شکام

#شکام خرید۶۷% سهام پرند دارو
۶۰ میلیارد ریال نقد – ۳۵۰ میلیارد ریال ظرف دو هفته – ۵۰۰ میلیارد ریال ظرف دو ماه – الباقی ثمن اقساط ماهیانه ۱۵۰ میلیارد ریال از ماه سوم

فروی

#فروی در خرداد ۴۳۴ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۱۰۱۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۵۳۶ میلیارد ریال بوده است

بنیرو

#بنیرو در فروردین با فروش ۲۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۴۲ میلیارد ریال و خرداد ۷۸۹ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۱۴۳۶ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۵۶ میلیارد ریال بود

دزهراوی

#دزهراوی در فروردین با فروش ۳۲۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت با رشد ۵۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۰ میلیارد ریال شد و ۳مااهه با فروش ۱۲۰۰ میلیادر ریالی مواجه بوده است . مشابه سال قبل ۱۲۲۸ میلیارد ریال بود

گوهران

#گوهران در خرداد ۱۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۰۶۰,۲۳۳ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

دتوزیع

#دتوزیع فروردین امسال با فروش ۸۰۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۸۳۹۷ میلیارد ریال و خرداد ۸۴۰۱ میلیارد ریال بود که ۳ماهه ۲۴۸۱۳ میلیارد ریال فروش داشت .کل درامد شرکت در سال مالی قبل ۹۰۰۶۴ میلیارد ریال بود

فایرا

#فایرا هم خرداد خوبی را داشت
سهم در فروردین به فروش ۵۸۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۰۷۱۵ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشت و خرداد ۱۹۷۶۳ میلیارد ریال بود
۳ ماهه ۳۶۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۴۵۴۷ میلیارد ریال بوده است

تملت

#تملت سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-160 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

غپینو

#غپینو در فروردین با فروش ۸۴۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۸۵ میلیارد ریال و حرداد ۲۰۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و رونق خوبی داشت
۳ ماهه اول را خوب آغاز کرده است و ۴۱۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است . مشابه سال قبل ۲۲۴۹ میلیارد ریال بود

کویر

افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #کویر از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت

شغدیر

#شغدیر خرداد خوبی داشت
در افروردین فروش ۳۳۱۶ و نرخ ۳۶۱,۷۱۱,۳۱۰ ریال بوده است در اردیبهشت به فروش ۳۷۹۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۴۱۷,۴۵۵,۶۳۱ ریال است در خردا داین عدد ۴۶۹۳ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۴۰۴,۲۲۴,۸۷۰ ریال بوده . ۳ ماهه ۱۱۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۷۸۶۵ میلیارد ریال بود

سبزوا

#سبزوا در اردیبهشت به فروش ۱۹۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۲۶۹ میلیارد ریال بود
۹ماهه به عدد ۱۶۵۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۶۱۰ میلیارد ریال بود
وضعیت فروش خرداد ماه به مقدار۲۷.۹۸۸تن سیمان پاکتی ازنوع تیپ ۲به مبلغ۱۴۰.۴۲۴ میلیون ریال و مقدار۱۲.۸۷۰ تن سیمان فله از نوع تیپ ۲به مبلغ۴۸.۴۹۷ میلیون ریال از طریق بورس کالای ایران و مقدار۱۸.۰۵۹تن سیمان پاکتی با ارزش ۸۰.۰۹۲میلیون ریال و مقدار۱۸۰ تن سیمان فله با ارزش ۶۶۵ میلیون ریال خارج از بورس به فروش رسیده است .

وکبهمن

#وکبهمن تا خرداد ۳۹۰,۷۵۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فوکا

#فوکا در فروردین ۲۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت این عدد ۳۴۰۴ میلیارد ریال و خرداد ۳۹۸۴ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۹۸۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه قبل ۱۰۴۴۶ میلیارد ریال بوده است

رمپنا

#رمپنا در اولین ماه سال مالی خود به درامد ۱۵۳۵ میلیارد ریالی رسیده است و خرداد ۲۸۳۰ و ۲ماهه ۴۳۶۵ میلیارد ریال درامد داشت

زمگسا

#زمگسا در خرداد ۵۵۴ ، اردیبهشت ۳۵۳ ۳ ماهه ۱۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۶۵۸ میلیارد ریال بود

غصینو

#غصینو در فروردین با فروش ۱۵۱۵ میلیارد ریالی مواجه شده است اردیبهشت این عدد ۱۸۰۹ میلیارد ریال و خرداد ۳۱۶۱ میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه ۶۴۸۵ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۳۳۱۰ میلیارد ریال بوده است

خزر

#خزر با فروش ۲۰۵ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده بود و اردیبهشت به ۳۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۰۱ میلیارد ریال رسید ۳ ماهه ۹۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه سال قبل ۴۵۹ میلیارد ریال بود

فولاد و فاسمین

#فولاد #فاسمین به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

فولاد

#فولاد : تداوم فروش های خوب شرکت و انگار گزارش ها برای سیاره ای دیگر است و ما در دنیای دیگر هر چند بازار از افت حاشیه سود شرکت ها نگران است
فروش فولاد در فروردین به عدد ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۹۸,۵۳۳ ریال شد در اردیبهشت ۱۷۳۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۲,۵۲۶ ریال خرداد فروش به ۱۸۷۳۱۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۰۹,۲۳۹ ریال است
۳ ماهه ۴۸۱۶۰۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۳۶۶۵۳ میلیارد ریال بود

دکپسول

#دکپسول در فروردین ۴۷۵ میلیارد ریال و اردیبهشت هم ۴۸۱ میلیارد ریال و خرداد ۴۸۶ میلیارد ربال فروش داشته است
فروش داشته است و ۳ ماهه ۱۴۴۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۷۴۸ میلیارد ریال بوده است

بموتو

#بموتو در فروردین با افت ۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت با رشد دوباره ۲۰۴۸ میلیارد ریال شد و خرداد ۲۶۹۲ میلیارد ریال بود و جمعا به فروش ۱۴۴۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
نزدیک مدت مشابه سال قبل بوده که ۱۲۲۹۰ میلیارد ریال بود.

خچرخش

#خچرخش در فروردین با فروش ۱۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده واردیبهشت با پرش فروش ۱۲۵۹ میلیارد ریالی فروش زد و خرداد ۱۰۸۸ میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه ۲۴۸۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۱۶ میلیارد ریال بود

غشصفا

#غشصفا فروردین ۱۸۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت ۲۶۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۹۵ میلیارد ریال شد ۳ ماهه به ۶۹۷۳ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۴۳۵۰ میلیارد ریال بود

غشهداب

#غشهداب سال مالی را در فروردین با فروش ۳۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۴۶ میلیارد ریال بود و ۱۲۲۸ میلیارد ریال فروش۳ ماهه بوده است که مشابه سال قبل ۹۷۳ میلیارد ریال بود

کهمدا

#کهمدا ۳ماهه اخیر خوبی داشته است
فروردین به ۵۵۴ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۰۲,۹۴۸,۸۴۶ ریال بوده است
اردیبهشت این عدد ۶۳۷ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۱۹,۴۱۳,۸۹۳ ریال بود و خرداد ۷۱۰ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۱۳۰,۴۲۹,۵۳۳ ریال است
۱۲ ماهه ۷۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۴۳۷۲ میلیارد ریال بود

فخوز

#فخوز خرداد به اندازه ۲ماهه قبل فروش داشت
فروردین خیلی خاص نبود و ۲۷۱۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ بلوم و بیلت ۱۴۴,۸۴۶,۷۳۷ ریال بوده است
در اردیبهشت این عدد ۴۰۰۸۱ بوده و رشد کرده است نرخ فروش داخل ۱۵۳,۷۰۰,۵۵۹و نرخ صادراتی ۱۴۳,۷۲۸,۵۸۴ ریال بوده است .
خرداد ۶۰۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۵۰,۳۳۵,۳۶۵ ریال است
۳ ماهه ۱۲۷۶۴۱ میلیاردریال فروش و۳ ماهه مشابه قبل ۱۰۹۰۶۷ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما لسرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *