خریخت

افزایش نرخ #خریخت
افزایش نرخ محصولات ارسالی به شرکت ایدم۳۳٫۹۶ درصد می باشد که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لازم الجرا بوده .لازم به ذکر است اثرات مالی و سود و زیانی گزارش مذبور شامل افزایش مبلغ فروش و نیز افزایش درآمد عملیاتی به مبلغ ۸۰٫۹۵۴میلیون ریال از تاریخ۱۴۰۱/۰۱/۰۱لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ می باشد.

بخاور

#بخاور هم در ۳ماهه به سود ۱۲۵ ریالی رسیده است و ۲۷۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است

سشمال

#سشمال با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-005 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۲۹۰,۰۸۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۹۹۱۵ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

زشگزا

#زشگزا در ۳ ماهه به سود ۱۴۸ ریالی رسیده است و ۱۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد

کباده

#کباده در ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۲۳ ریال سود محقق کرده است

حفارس

#حفارس احتراماً؛ به استحضار می‌رساند به استناد نامه ۱۰۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مدیریت شعبه کرج شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، توافق انجام شده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ با اتحادیه نانوایان شهرستان کرج مقرر گردید کرایه حمل آرد یارانه ای نوع ۱ و ۲ کرج به میزان ۴۵ درصد از مبلغ ۴۵/۰۰۰ ریال به ۶۵/۰۰۰ ریال افزایش یابد. میزان حمل شرکت در ماه از این محل در کرج، حدود ۳۰۰/۰۰۰ کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با نرخ جدید به رقم ۱۹/۵۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۶/۰۰۰ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورت های مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است تاریخ اعمال نرخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ می باشد. شایان ذکر است افزایش مذکور در درآمدهای برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مندرج در گزارش تفسیری مدیریت صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ لحاظ گردیده است. مراتب جهت اطلاع سهامداران ارسال می‌گردد.

شفاف سازی #وساپا

پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس ۲۴ مبنی بر ارزيابي سهام شرکت سايپا به استحضار می رساند عطف به نامه شماره ۹۱۲۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ آن سازمان به استحضار مي رساند جناب آقاي دکتر شيدايي عضو محترم هئيت مديره شرکت سايپا مي باشند و در تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ به عنوان نماينده سهامدار عمده رياست مجمع عمومي ساليانه شرکت را عهده دار بودند .ضمنا ارزش گذاري بلوک شرکت سايپا تا تاريخ اين نامه جمعبندي و ابلاغ نگرديده و تعيين اثرات ناشي از واگذاري سهام ياد شده بر عملکرد شرکت ميسر نمي باشد .

پارسان

#پارسان به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۹۴۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۴۵ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱ ماه دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ تمدید می گردد.

گکوثر

کرونا کمی فروکش کرد و #گکوثر ۳ ماهه اخیرخوب بود و ۲۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که ۱۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

فپنتا

#فپنتا در مجمع ۶۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد

فروسیل

#فروسیل در ۳ماهه ۱۵۰۱ ریال سود محقق کرده است و رشد ۴۶۷% را نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۷۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۰۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . حدود ۴۸۸ میلیارد ریال از سود شرکت غیرعملیاتی

سامان

بانک #سامان در گزارش ۳ ماهه به سود ۴۶۳ ریالی رسیده است و رشد ۴۴۱% نسبت به مدت مشابه دارد . سهم ۱۶,۰۴۱,۸۱۵ میلیون ریال درامد عملیاتی داشته است و سود خالص ۱۵۸۶۴ میلیارد ریال است

نتوس

#نتوس مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ درمحل تهران : ميدان آرژانتين اول خيابان بخارست ساختمان طلا طبقه ۲ شرکت پشم بافي توس برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

وبوعلی

#وبوعلی گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي، جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و بکارگيري مبلغ مذکور در اصلاح سبد سهام شرکت و همچنين ارتقاء جايگاه شرکت در بازار سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

اتکام

#اتکام ۹ ماهه به سود ۵۳۶ ریالی رسیده است

ولشرق

#ولشرق در ۶ ماهه به سود ۶۳ ریالی رسیده است . سود خالص نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۴% را داشته است

شخارک

🔷براورد هزینه طرح متانول دوم حدودا ۶۰۰ میلیون یورو تخمین زده شده است.

🔷بررسی و تعیین نوع خوراک  #شخارک در حال انجام شدن هست که با تعیین نوع خوراک تجهیزات مورد نظر خریداری می شود.

واعتضاد

#واعتضاد سرمايه گذاري اعتضاد غدير در ۹ ماهه به سود ۶۱۹۷ میلیارد ریالی رسیده است

کسرا

#کسرا در مجمع ۲۰۰ ریال تقسیم کرد

مبین

#مبین در مجمع ۶۵۰۰ ریال تقسیم کرد

خراسان

#خراسان ۳ ماهه ۷۰۹۵ ریال سود محقق کرده و رشد ۱۳۲% نسبت به مدت مشابه قبل دارد . در ۳ماهه ۱۳۶۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۶۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

دبالک

افزایش ۱۵% نرخ فروش محصولات تولیدی #دبالک با توجه به افزایش نرخ خرید

نوع محصول: مواد اولیه داروئی

وبانک

#وبانک به ازای هر سهم ۱۴۴۰ ریال تقسیم کرد

ونوین

به گزارش همفکران در مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مطرح شد “وبانک” از بانک اقتصاد نوین#ونوین خارج خواهد شد اما همچنان خریداری برای این موضوع مشخص نشده است.

دی

گروه مالي و اقتصادي دي از زیر مجموعه های بانک #دی در ۱۲ماهه به سود خالص ۲۲۶۸ میلیارد ریالی رسیده است

کالا

مجمع #کالا
به گزارش همفکران، در مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران با افزایش ۶۶ درصدی سرمایه بورس کالای ایران موافقت کردند.

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده بورس کالای ایران در حالی صبح روز جاری برگزار شد که سهامداران با رأی اکثریت، عملکرد این شرکت را مورد تایید قرار دادند و تقسیم سود ۸۰ ریالی و افزایش ۶۶ درصدی سرمایه شرکت را به تصویب رساندند.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *