رمپنا

#رمپنا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده تلفیقی به‌ سود ۵۰۴۱ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۱۰۰۳ ریال بوده است

بورس

مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #بورس از محل سود انباشته،
سایر اندوخته‌ها صادر شد.

زبینا

#زبینا ۱۵۰ ریال در مجمع تقسیم کرد

پردیس

مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #پردیس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

اتکام

مجوز افزایش سرمایه ۶۰ درصدی #اتکام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سایر اندوخته ها صادر شد.

بایکا

#بایکا در ۳ماهه به سود ۴۶ ریالی رسیده و ۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه ۱۰۱ ریال شد و ۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

قشرین

#قشرین ۹ماهه ۳۰ ریال زیان داشت

شرنگی

#شرنگی مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از محل سود انباشته صادر شد.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

شساخت

#شساخت ۲۰۰۰ ریال تقسیم کرد

وصندوق

#وصندوق در ۱۲ماهه به سود ۲۵۳۲ ریالی رسیده است

خاور

#خاور خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ درمحل سال اجتماعات هتل پارسيان آزادي واقع در بزرگراه چمران تقاطع يادگار امام (ره) برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

غمینو

#غمینو در ۳ماهه با تحقق سود ۳۰۱ ریالی مواجه بود و رشد ۲۱۷% را دارد و ۵۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد

شپلی

#شپلی ۳ماهه ۹۱ ریال سود محقق کرده است در ۳ماهه ۵۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود به ۹۸۴ ریال رسید که البته بخش عمده آن غیرعملیاتی است و ۳۵۱۴ میلیارد ریال سود خالص و ۵۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد

البرز

بیمه #البرز در ۳ماهه ۱۱۱ ریال سود محقق کرده و ۳۲۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

حاسا

#حاسا در ۳ماهه به سود ۱۸۳ ریالی رسیده و رشد ۷۸% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد

تجلی

#تجلی به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

غگلستا

#غگلستا در ۳ماهه ۴۰۳ ریال سود محقق کرده و رشد ۳۸۳ درصدی را داشته است . سهم ۳۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

سشرق

#سشرق در ۳ماهه ۲۹۶ ریال و ۶ ماهه ۴۲۱ ریال و ۹ماهه ۶۷۴ ریال سود محقق کرده است
۳ ماهه ۹۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۳۴ و سود خالص ۱۱۱۶ میلیارد ریال بود
۹ماهه سود عملیاتی ۱۷۳۸ و سود خالص ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده است

فولاژ

مجمع #فولاژ
شرکت فولاد آلیاژی ایران در مجمع سال ۱۴۰۰، ۹۱ درصد از سود دوره معادل ۱۱۵ تومان برای هر سهم را تقسیم کرد.
کارگزاری بانک صنعت و معدن

شلرد

#شلرد کاهش و درنهایت قطعی برق ورودی مجتمع و : توقف بخشي از فعاليت هاي شركت

فولاد

مجمع #فولاد
به گزارش همفکران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور بیش از ۷۰درصدی سهامداران برگزار شد اما به دلیل آماده نبودن صورت های مالی به تنفس خورد.

طبق اعلام مجمع، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورخ ۱۱مردادماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

#کمرجان در ۹ماهه به سود ۱۲۱ ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۱۱۸ ریال بود

شاروم

#شاروم ۳ ماهه ۲۵۹ ریال سود محقق کرد و ۹% رشد نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۲۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

خودرو

سرمايه گذاري سمند از زیرمجموعه های #خودرو در ۳ماهه به سود ۲۲۶۳ میلیارد ریالی رسیده است

سفار

#سفار در ۳ماهه به سود ۲۰۶۲ ریالی رسیده است و ۳۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی ،۱۵۴ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۴۸۰ یلیارد ریال سود خالص دارد

دسبحان

#دسبحان در سطح قبل بوده و ۳ ماهه ۲۶۴ ریال سود محقق کرده و ۶۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ،۳۰۴ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۶۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

کرازی

#کرازی کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر بود و ۳ماهه ۳۰ ریال محقق کرده است و۴۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
علت اصلی افت سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نهایی نشدن قراردادهای فروش می باشد که پیش بینی میگردد طی دوره های آتی اصلاح گردد.

چکاپا

#چکاپا افزایش نرخ فروش به دلیل تورم و افزایش بهای تولید محصول می باشد . از ۲۱۴ به ۲۹۰ هزار ریال

کترام

#کترام خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ درمحل چهار باغ عباسي، خيابان آمادگاه، هتل عباسي، سالن زرين برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ساراب

#ساراب در ۳ ماهه تلفیقی ۷۱۰ و در سود اصلی ۶۹۵ ریال محقق کرده است و ۴۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۷۵ میلیارد ریال کل سود می باشد که بخشی از سود غیرعملیاتی است

غگیلا

#غگیلا در ۳ ماهه به سود ۲۲۱ ریالی رسیده و ۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

جم پیلن

#جم_پیلن در ۳ماهه به سود ۵۳۰۹ ریالی رسیده و رشد ۱۱% را داشته است .سهم ۳ماهه ۸۵۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۶۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد . بخشی از سود غیرعملیاتی است

خمحور

#خمحور در ۳ماهه با ۳۷۸۶ میلیارد ریال فروش به سود خالص ۱۲میلیارد ریالی رسیده است

شپنا

مجمع #شپنا

درخواست معاونت مالی شرکت از شرکت ملی پالایش پخش : حداکثر تا بهمن یا اسفند هر سال ماخذ نرخ گذاری را مشخص کنید. جا به جایی بین نرخ های صادراتی و وارداتی و نشریه پلتس سبب سردرگمی شرکت ها می شود. بورس ۲۴

امید

#امید در ۶ماهه با رشد ۶۹% نسبت به مدت مشابه قبل ۲۰۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است

شتران

#شتران در مجمع ۲۳۰ ریال تقسیم کرد

کاوه

به گزارش همفکران، در پایان مجمع شرکت فولاد کاوه جنوب کیش #کاوه به ازای هر سهم ۶۴۰ ریال سود نقدی تقسیم گردید.

غبهنوش

#غبهنوش در مجمع پایان سال مالی شرکت بهنوش ایران در نماد “غبهنوش” ۹۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد.

شپنا

در پایان مجمع #شپنا به ازای هر سهم ۶۵تومان تقسیم کرد

سدبیر

#سدبیر ۳ ماهه ۳۰۲ ریال سود محقق کرده است

وکادو

#وکادو در ۳ماهه به تحقق سود ۳۱۸ ریالی رسیده است

فرآور

#فرآور در ۳ ماهه ۲۳۴ ریال سود محقق کرده و ۱۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

کصدف

#کصدف در مجمع ۲۰۵ ریال تقسیم کرد

وپخش

#وپخش در ۳ماهه به سود ۲۰ ریالی رسیده است و البته سهم راباید تلفیقی و ۱۲ماهه دید

فسبزوا

#فسبزوا در ۳ ماهه به سود ۲۲۱ ریالی رسیده و ۵۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۸۳ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه سود هر سهم ۱۸۲۸ و سود عملیاتی ۶۸۱۵ و سود خالص ۷۳۱۰ میلیارد ریال است

زکشت

#زکشت در ۳ماهه ۴۹۷ریال سود محقق کرده و رشد ۷۵% را نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۱۴ میلیارد تومان سود خالص و عملیاتی دارد

شبریز

مجمع #شبریز
به گزارش همفکران، در پایان مجمع شرکت پالایش نفت تبریز، به ازای هر سهم ۵۸۵ تومان سود نقدی تقسیم شد.

وپترو

#وپترو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه پارک وي، مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد

شبندر

در مجمع #شبندر ۱۳۵ تومان تقسیم شد

فاما

#فاما ۳۰۰ ریال تقسیم کرد

غگلپا

#غگلپا در ۳ ماهه به سود ۱۱۲۹ ریالی رسیده است و ۳ماهه ۲۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است

وکادو

احداث معدن تکافر سپاهان از زیر مجموعه های #وکادو در ۱۲ماهه ۳۲۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است

ونیکی

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰% #ونیکی عمدتا از محل انباشته و کمی اورده صادر شد

فایرا

#فایرا در ۳ماهه ۹۷۸ ریال سود محقق کرده است و ۱۰۲۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

سلار

#سلار ۱۵۰ ریال تقسیم کرد

بتا سهم

#کدال_نگر

رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا رمپنا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *