شتران و شازند

#شتران و #شازند
پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری مجمع عمومي عادي ساليانه مبنی بر خريد پتروشيمي شازند به استحضار می رساند خريد سهام شرکت پتروشيمي شازند جزو گزينه هاي مورد بررسي شرکت پالايش نفت تهران مي باشد

کگاز

#کگاز به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

کپارس

#کپارس با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۱۳۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱/۴ ماه را به شرکت تاکید نمود
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۱/۴ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.

وملل

#وملل در تیر با درامد تسهیلات اعطایی ۶۵۱۱ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز ۵۸۹۱ میلیارد بوده است . تراز ۴ ماهه ۳۵۹۷ میلیارد ریال بود

قاسم

#قاسم در فروردین ۳۷۰۷ و اردیبهشت با رشد ۷۷۷۴ میلیارد ریال و خرداد ۸۹۳۱ میلیارد ریال و تیر ۱۱۵۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و۴ ماهه ۳۱۹۵۴ میلیارد ریال درامد داشت کل عدد سال قبل ۶۴۷۸۸ میلیارد ریال بوده است

خپارس

#خپارس خرداد و تیر خوبی داشت
سهم در فروردین ماه به فروش ۵۳۱۶ میلیارد ریالی رسیده است .در اردیبهشت به ۱۲۷۶۵ میلیارد ریال رسیده و خرداد این عدد با رشد ۱۸۰۰۷ میلیارد ریال بود تا ۳ ماهه خوبی داشته باشد
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۱۶۵۰ میلیارد ریال فروش داشته
سهم۴ ماهه به فروش ۶۲۱۰۵ میلیارد ریالی رسیده ومدت مشابه ۲۶۷۸۰ میلیارد ریال بود

فخوز

#فخوز خرداد به اندازه ۲ماهه قبل فروش داشت ولی تیر افت کرد
سهم در فروردین خیلی خاص نبود و ۲۷۱۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ بلوم و بیلت ۱۴۴,۸۴۶,۷۳۷ ریال بوده است
در اردیبهشت این عدد ۴۰۰۸۱ بوده و رشد کرده است نرخ فروش داخل ۱۵۳,۷۰۰,۵۵۹و نرخ صادراتی ۱۴۳,۷۲۸,۵۸۴ ریال بوده است .
خرداد ۶۰۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۵۰,۳۳۵,۳۶۵ ریال است
در تیر به فروش ۳۴۸۰۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ صادراتی ۱۷۶,۱۳۸,۶۶۵ و نرخ داخلی ۱۴۷,۶۱۲,۹۲۲ ریال بود
۴ ماهه ۱۶۲۴۵۰ میلیاردریال فروش و۴ ماهه مشابه قبل۱۴۸۶۷۸ میلیارد ریال بوده است

وپترو

#وپترو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه پارک وي، مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد

های وب

#های_وب به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

لابسا

#لابسا در فروردین با فروش ۵۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۵۹ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۱۴۶ میلیارد ریال شده است و تیر با افت ۵۰۷ میلیارد ریال شده و ۴ ماهه ۲۹۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۹۱۵ میلیارد ریال بود

سرود

#سرود در فروردین با فروش ۵۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۷۸۳ و خرداد ۹۴۵ میلیارد ریال و تیر ۷۸۳ میلیارد ریال بوده است ۴ ماهه ۳۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۲۱۲۴ میلیارد ریال بود

شرنگی

#شرنگی در تیر ۲۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به عدد ۷۳۴ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۱۶ میلیارد ریال بود

قشرین

#قشرین و فروش قند بیستون و معامله از طریق تابلوی بازار پایه فرابورس ایران و شناسایی ۲۱۱ میلیارد ریال

تایرا

#تایرا خرداد و تیر خوبی داشت
سهم در فروردین با فروش ۲۳۳۴ میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت به ۸۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۴۲۲۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده است که فروش خوبی داشته و ۳۷۱۰۲ میلیارد ریال جمع فروش۴ ماهه است و که مدت مشابه قبل ۱۴۳۹۲ میلیارد ریال بود

خودرو

شفاف سازی #خودرو !!!
فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار جهت واگذاري ۱۳/۷۷درصد سهام ايران خودرو متعلق به شركتهاي گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو و سمند

وپخش

#وپخش ۲۰۶,۳۲۹ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

غسالم

#غسالم در فروردین با فروش ۳۳۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۸۱۳ میلیارد ریال بود و خرداد ۱۱۶۷ میلیارد ریال شد
در تیر ۱۱۲۲ میلیارد ریال بود
۴ ماهه ۳۴۴۳ میلیارد ریال فروش داشت که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۶۴ میلیارد ربال بود

سکرما

#سکرما سال مالی متفاونی دارد ۶ماهه خوبی داشت
سهم در فروردین ۳۵۴ میلیارد ریال بود واردیبهشت ۴۹۱ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۵۵۶ میلیارد ریال شد در تیر با رشد بیشتر ۷۲۵ میلیارد ریال شده و ۷ ماهه ۳۳۱۷ میلیارد ریال بوده است

پخش

#پخش البرز روندی صعودی در فروش داشته
سهم در فروردین با فروش۴۷۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۴۷۳۲ میلیارد ریال رسید و خرداد ۹۹۸۳ میلیارد ریال و تیر ۱۱۱۷۳ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۳۳۴۲۱ میلیارد ریال شد. کل سال قبل شرکت ۷۷۹۳۹ میلیارد ریال بوده است

وبوعلی

#وبوعلی در تیر ۱۸۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۱۰۲,۲۶۰ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

شگویا

#شگویا هم خرداد و تیرخوبی داشت
سهمی که فروشش در فروردین به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است و اردیبهشت ۱۷۷۷ میلیارد تومان بود و در خرداد به ۱۹۶۱ میلیارد تومان رسیده
سهم در تیر ۱۹۵۶ میلیارد تومان فروش داشت و ۴ماهه ۷۵۶۹ میلیارد بوده است .۴ ماهه قبل ۵۳۰۳ میلیارد تومان بوده است

وپارس

#وپارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شهرک قدس (غرب) انتهاي بلوار شهيد دادمان پژوهشگاه نيرو سالن خليج فارس برگزار میگردد

کماسه

#کماسه در فروردین ۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت ۱۲۷ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۴۳ میلیارد ریال
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۴۱ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه ۴۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است.
مدت مشابه این عدد ۳۲۳ میلیارد ریال بوده است

کرازی

#کرازی در فروردین با فروش ۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۹۸ میلیارد ریال و تیر با رشد جدی ۱۲۰۳ میلیارد ریال بوده که البته ۴۸۶,۶۵۳ میلیون ریال ان صادرات بوده و ۴ ماهه ۲۲۶۴ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل ۱۷۶۰ میلیارد ریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *