فخوز

فخوز ثبت کرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

رکیش

شفاف سازی #رکیش

سرمایه گذاری (۶۴ درصدی) در شرکت سرزمین پردازش امن

گنگین

#گنگین گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي و انجام پروژه هاي شرکت فرعي که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

وبوعلی

#وبوعلی در ۶ماهه به سود ۱۲۵۰ ریالی رسیده است

وهور

افزایش سرمایه #وهور
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
درصد افزایش سرمایه: ۱۵%
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

اتکای

#اتکای ثبت کرد
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وآتی

#وآتی به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۲۰ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

کاما

شفاف_سازی  #کاما
پذیرش تعهدات جدید
موضوع تعهد: وثیقه قراردادن تعداد ۴۰٫۴۲۴٫۷۶۳ سهم از سهام شرکت ذوب و روی اصفهان(فروی) نزد بانک مشترک ایران و نزوئلا
مبلغ تعهد : ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

شستا

توليد نيروي برق خليج فارس از زیرمجموعه های #شستا در ۱۲ماهه ۲۷۰۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

ونوین

شفاف سازی در #ونوین
به استحضار می رساند در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۴۰۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق مندرج در نظريه اکثريت شوراي عالي مالياتي به شماره ۲۰۱-۴۲ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸ با مضمون شموليت مابه‌التفاوت سود علي الحساب و سود قطعي که در پايان هر سال مالي تعيين مي‌شود به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، به استحضار مي‌رساند باتوجه به اعمال کل هزينه سود قطعي مطابق با قوانين و مقررات موضوعه به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، ثبت در دفاتر قانوني و انعکاس و افشاي اثرات مالي آن در صورت‌هاي مالي بانک، ارايه دادنامه فوق الذکر موجبات ثبت اصلاحي بابت هزينه قابل قبول سود قطعي پرداختي به مشتريان نخواهد بود و اثري بر وضعيت مالياتي اين بانک نخواهد داشت

فروسیل

#فروسیل بدلیل بررسی وضعیت مواد نسوز کوره ذوب (رفرکتوری)

سبزوا

#سبزوا آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و اراضی مسکونی ،تجاری و اداری

فجهان

#فجهان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-238 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۵۳۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵۳۷,۴۴۳,۴۶۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

غمارگ

#غمارگ به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۳۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود.
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۴ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ تمدید می گردد.

وهور

#وهور به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند به منظور اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

گوهران

افزایش سرمایه ۶۷ درصدی #گوهران از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مورد تائید حسابرس قرار گرفت .

ما

افزایش سرمایه #ما
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بيمه ما
درصد افزایش سرمایه: ۶۰%
محل تامین افزایش سرمایه: ممحل سود انباشته ،سایر اندوخته ها

خاور

#خاور تعلیق شد
به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی منوط به رفع ابهام در خصوص اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

دجابر

#دجابر عرضه اولیه ۶ درصد از سهام در اختیار از شرکت پخش رازی به تعداد۲۲٫۵۶۹٫۸۲۴ سهم در تابلوی معاملات فرابورس بصورت نقدی.
۳۹۰,۱۳۸ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری سهم دارد

فارس

مهم برای #فارس
پتروشیمی بندرامام با رشد ۴۱% سود نسبت به سال قبل به سود ۹۴۳۶۱ میلیارد ریالی رسیده است .

قصفها

شفاف سازی #قصفها

نتيجه نهايي دعوي عليه شركت

گزارشی با عنوان اتهام گرانفروشی تفاله خشک در سال ۹۷ توسط اداره بازرسی سازمان صمت اصفهان به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع و پس از طی مراحل قضائی منجر به اخذ دو فقره بخشودگی بمیزان ۵۰ درصد نسبت به رقم گزارش تخلف اولیه در دو مرحله رسیدگی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر گردید.لازم بتوضیح است که مبنای گزارش تخلف اولیه مبلغ ۱۵۳،۵۱۴،۴۱۸،۸۰۰ ریال بوده که در مرحله بدوی به مبلغ ۷۶،۷۵۷،۲۰۹،۴۰۰ ریال تعدیل و در مرحله تجدید نظر نیز به مبلغ ۳۸،۳۷۸،۶۰۴،۷۰۰ ریال کاهش یافته است.ضمنا در حسابهای شرکت بابت موضوع فوق بمیزان رای بدوی( ۷۶،۷۵۷ میلیون ریال ) ذخیره لحاظ گردیده است.بدیهی است پرونده مذکور در مرحله اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی استان می باشد.

کصدف

#کصدف گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور جبران مخارج که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

فخوز فخوز  فخوز  فخوز فخوز فخوز فخوز 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *