شلرد

#شلرد شروع عمليات توليد به علت وصل شدن گاز خوراک و سوخت ورودي مجتمع

دسینا

#دسینا خرید ۲۱۵۰ عدد زیر پالتی فلزی
با توجه به آگهی درج شده در روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ در خصوص مناقصه خرید ۲۱۵۰ عدد زیر پالتی فلزی به استحضار می رساند، متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه (مشخصات فنی) و ارائه پیشنهاد، از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۳ به محل قانونی شرکت

شیران

بازرگاني خدمات بندري ايران از زیرمجموعه های #شیران در ۱۲ماهه به سود ۹۰۶ میلیارد ریالی رسیده است

شیراز

#شیراز سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-137 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فروژ

#فروژ ۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.

فروس

#فروس
دريافت مجوز افزایش ۲۸ درصد در نرخ فروش محصولات ( فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ (محصول اصلی)

۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.

ومهان

#ومهان با توجه به ‌پذیرش شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی این شرکت از بازار دوم فرابورس ایران به بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران منتقل خواهد شد.

شاراک

#شاراک در زمستان در دی ۱۶۳۱۰ میلیارد ریال و بهمن ۱۷۹۶۴ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر به ۱۸۳۷۱ میلیارد ریال و ابان ۱۷۸۸۷ میلیارد ریال و اذر با رشد به ۱۹۵۴۹ میلیارد ریال رسیده بود
۱۱ ماهه ۲۰۹۲۵۳ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۸۴۶۶۷ میلیارد ریال بود

شرانل

#شرانل دی و بهمن خوبی داشت
در مهر با فروش ۹۲۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۱۰۷۱۶ میلیارد ریال و آذر ۱۱۱۴۸ میلیارد ریال شد
در زمستان در دی ۱۰۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن به ۱۰۹۸۹ میلیارد ریال رسید
۱۱ماهه به عدد فروش ۱۱۸۸۶۹ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل نیز ۷۹۹۴۳ میلیارد ریال فروش زده است

حپارسا

#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است . ابان۴۸۶ میلیارد ریال و اذر ۶۳۰ میلیارد ریال شد
در دی این عدد ۶۳۲ میلیاردریال و بهمن ۶۶۹ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۲۹۳۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشت کل عدد سال قبل شرکت ۵۴۷۲ میلیارد ریال بود

کترام

#کترام بهمن خوبی داشت
سهم در آبان ۳۰۶ میلیارد و آذر ۳۳۳ میلیارد و دی ۲۸۶ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن به عدد ۵۳۵ میلیارد ریالی رسیده و۱۱ ماهه به ۳۳۱۱ میلیارد ریال رسید

های_وب

#های_وب بعد از رویداد های اخیر با افت جدی درامد ها مواجه شد ولی ارام ارام بهتر شد
سهم ۱۰۲۱ میلیارد ریال در مهر و ۱۰۵۶ میلیارد ریال در آبان و ۱۲۸۸ میلیارد ریال در اذر فروش داشته است
در دی کمی بیشتر شد و به ۱۳۲۵ میلیارد ریالی رسید در بهمن هم ۱۴۰۶ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه به ۲۵۲۵۳ میلیارد ریال رسیده است

ددام

#ددام در بهمن با رشد فروش ۴۷۰ و دی با درامد ۱۸۹ میلیارد ریالی ۱۱ ماهه به ۳۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است و در حد مشابه سال قبل است

دروز

#دروز درفروش در مهر به ۴۱۶ میلیارد ریال رسید
ابان به ۶۱۵ میلیارد و آذر ۵۹۷ میلیارد ریال رسیده است
در زمستان در در دی این عدد ۶۶۷ میلیارد ریال و بهمن ۷۰۰ میلیارد ریال بود و رشد داشت
۱۱ ماهه فروش ۴۷۵۴ میلیارد ریالی را داشته است

بترانس

#بترانس در مهر به ۱۱۹۱ میلیارد ریال و ابان به ۲۴۷۰ میلیارد ریال رسید و آذر خیلی خاص نبود و ۲۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
در زمستان در دی به ۴۳۸۶ میلیارد ریال و بهمن ۳۶۰۷ میلیاردریال رسیده است
۱۱ماهه به عدد ۲۶۸۶۹ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۱۷۴۹۵ میلیارد ریال بود .

دعبید

#دعبید در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۰۰۷ میلیارد ریالی و ۴۶۶۴ میلیارد ریال در بهمن رسیده است ۲ماهه ۹۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است

خگستر

#خگستر در بهمن ۵۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا بهمن ۷۲۷,۰۸۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وامین

#وامین در بهمن ۳۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۷۴۳,۳۱۱ میلیون ریال تا پایان بهمن سود مجامع داشته است

وآیند

#وآیند
گزارش ارزیابی ملک خیابان شهید کلاهدوز(دولت). با توجه به اینکه گزارش ارزیابی واصله فوق، مربوط به شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا(سهامی خاص) توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می باشد و گزارش ارزیابی سهام شرکت مذکور هنوز از سوی مرکز یاد شده ارائه نشده است و از طرف دیگر سهام شرکت مزبور در سرفصل سرمایه گذاری های بانک طبقه بندی شده است؛ لذا، تعیین مقیاس اثرات مالی رویداد متعاقباً اعلام می گردد.

کیمیاتک

#کیمیاتک در دی بارشد ۲۶۳۳ میلیارد ریال رسید و بهمن ۲۷۱۵ میلیارد ریال شد و ۱۱ ماهه به عدد ۲۴۹۳۲ میلیارد ریالی رسیده است

شفارا

#شفارا آبان ۱۰۲۶ میلیارد ریال و اذر ۳۸۴ میلیارد ریال و دی ۹۲۱ میلیارد ریال بود
در بهمن به ۸۶۳ میلیارد ریال رسید
۱۱ ماهه ۸۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۶۴۲۷ میلیارد ریال بوده است .

کالا

#کالا در بهمن با درامد ۷۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۵۸۱۲ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل ۴۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت

پاسا

#پاسا در بهمن با رشد به ۱۵۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ماهه ۱۵۶۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۹۷۸۳ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود

رکیش

#رکیش اولین ماه سال مالی را با فروش و درامد ۶۹۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است و بهمن به ۷۰۷ میلیارد ریالی رسیده و ۲ ماهه ۱۴۰۴ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل شرکت ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود

ثرود

#ثرود در بهمن با درامد ۷۹۸ میلیارد ریالی به جمع درامد و فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی در ۵ ماهه رسیده است

کشرق

#کشرق در بهمن با فروش ۱۸۵ میلیارد ریالی به عدد ۱۶۹۷ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه ۱۱۳۵ میلیارد ریال بود

دیران

#دیران اولین ماه سال مالی را با فروش ۳۷۰ میلیارد ریالی پیش برد و بهمن این عدد ۳۶۰ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت . در مدت مشابه به عدد ۶۳۳ میلیارد ریالی رسیده بود

تنوین

#تنوین در دی با فروش ۱۲۲ میلیارد ریالی وبهمن به عدد ۳۰۸ میلیارد ریالی رسید و ۱۱ماهه به عدد ۹۴۸۹ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل شرکت ۵۰۲۴ میلیارد ریال بود

آسیاتک

#آسیاتک بالای ۱۰۰ برگشت …
سهم در مهر ۹۵۹ میلیارد ریال درامد داشت و ابان با کمی رشد ۹۸۲ میلیارد ریال شد
آذر ۱۲۱۳ میلیارد ریال و دی ۱۱۴۰ میلیارد ریال بود و بهمن ۱۲۱۳ میلیارد ریال تا کمی از عمق شدت کاهش درامد ها کاسته شود

۱۱ ماهه ۱۱۶۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال قبل شرکت ۸۳۴۶ میلیارد ریال بود

شنفت

#شنفت
در مهر به فروش ۷۲۲۷ میلیارد ریالی و ابان ۸۵۹۷ میلیارد ریال و آذر به ۷۲۹۳ میلیارد ریال رسیده
در زمستان در دی ۷۲۴۰ میلیارد ریال و بهمن ۷۵۰۵ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه ۸۳۴۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۶۱۴۸۲ میلیارد ریال بود

شیراز

#شیراز با عنایت به لغو محدودیت استفاده از گاز خوراک و هماهنگی های صورت پذیرفته با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت گاز استان فارس به استحضار می رساند واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۳ این شرکت از تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ بطور کامل در مدار تولید قرار گرفت. همچنین با افزایش ظرفیت تولید در واحد های اوره و آمونیاک منطقه ۲ ،کلیه واحد ها با ظرفیت اسمی در حال فعالیت می باشند.

کرماشا

#کرماشا
در آذر با کمی افت ۶۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۷ هزار تن با نرخ ۱۴۶,۳۱۰,۵۴۱ ریالی صادر کرده است
در دی خوب عمل کرد و ۱۱۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۶۷ هزار تن با نرخ ۱۲۶,۵۸۴,۸۰۲ ریال فروخته است
در بهمن با فروش ۳۵۴۰ میلیارد ریالی به نرخ ۱۳۹,۸۰۲,۳۹۶ ریالی رسیده
۱۱ماهه ۷۱۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۴۰۸۲۴ میلیاردریال بود

کحافظ

#کحافظ بهمن هم بالای ۱۰۰ بود ۱۰۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۱۱ ماهه به ۱۰۲۳۴ میلیارد ریال رسیده است در توضیح اورده است
مبلغ برگشت از فروش ناشی از تغییر کد مشتری در فاکتورهای فروش بوده،این تغییر (فروش و برگشت از فروش) در بهمن ماه اعمال شده است. کاهش تولید در بهمن ماه نسبت به ماه قبل ناشی از محدودیت های اعلام شده توسط شرکت گاز استان فارس بوده است.

فرود

#فرود در مهر با عدد ۱۴۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۱۶۹۳ و آذر ۱۹۸۰ میلیارد ریال بود
در زمستان در دی ۱۷۰۸ میلیارد ریال شد و بهمن با افت ناشی از قطعی گاز ۸۳۶ میلیارد ریال شد و افت کرد و ۱۱ماهه به عدد ۱۶۶۲۹ میلیارد ریالی رسیده است

پاکشو

#پاکشو فروش سهم در مهر به ۵۴۷۱ میلیارد ریال رسیده و آبان ۶۸۳۲ میلیارد ریال شد و آذر ۶۸۶۱ میلیارد ریال بود
در دی کمی کم شد و ۵۷۰۲ میلیاردریال شده و بهمن به ۷۳۳۷ میلیارد ریال رسیده است و در مجموع در ۱۱ماهه ۶۳۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل ۴۵۵۱۲ میلیارد ریال بود بیشتر است

۱-همانطور که در گزارش فعالیت ماهانه دی اشاره شد میزان مصرف مواد شوینده در ماههای پایانی سال با افزایش روبرو می شود و شرکت توانسته با استفاده از ظرفیتهای تولیدی خود نسبت به تقاضای بازار اقدام نماید لذا فروش بهمن نسبت به دی با افزایش قابل توجه روبرو شده است. ۲-میزان برق مصرفی در ماههای گذشته براساس کیلووات محاسبه گردیده که در ماه جاری مقدار مصرف براساس مگاوات ساعت محاسبه شده است.

دجابر

#دجابر بهمن خوبی داشت
در مهر ۶۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان ۸۰۶ میلیارد ریال و آذر ۹۵۷ میلیارد ریال بود
در زمستان در دی ۷۰۸ میلیارد ریال بود و بهمن با رشد ۹۲۰ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه به ۷۲۴۶ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۸۲۱ میلیارد ریال بود

خکاوه

#خکاوه پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آخرين وضعيت تعهدات معوق به استحضار می رساند که تعهدات اين شرکت بابت محصول کشنده ولوو به مشتريان، موضوع طرح نوسازي ناوگان فرسوده مندرج در يادداشت ۳۶ صورتهاي مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ از تعداد ۹۹۵ دستگاه به تعداد ۳۸۱ دستگاه عمدتاً از محل واردات خودروهاي دست دوم، کاهش يافته است.

وبملت

تراز #وبملت در بهمن در سود تسهلات اعطایی این عدد ۸۰۸۲۹ و سود پرداختی ۳۴۵۰۵ میلیارد ریال است و تراز ۱۱ ماهه به ۴۶۳۲۴ میلیارد ریال رسیده است

تماوند

#تماوند در بهمن به فروش ۳۷۴ میلیارد ریالی رسید و ۵ماهه به ۲۹۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۷۲۲ میلیارد ریال بود

ذوب

#ذوب بهمن قوی داشت و ۵۳۸۲۰ میلیارد ریال فروش زد نرخ تیر آهن ۱۷۴,۲۵۴,۰۵۴ ریال بود
فروش سهم در مهر ۳۰۲۹۹ میلیارد ریال و ابان ۳۷۴۱۴ میلیارد ریال و آذر ۳۳۹۴۸ میلیارد ریال شده بود
در دی با عدد ۳۶۶۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی رشد کرد
جمعا۱۱ماهه به عدد ۴۰۷۳۰۰ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل ۳۱۶۸۲۲ میلیارد ریال بود

شکلر

#شکلر بهمن خوبی داشت و ۹۴۹ میلیادر ریال فروش زد در دی با فروش ۶۲۱ میلیارد ریالی ۳ ماهه به عدد ۲۲۴۱ میلیارد ریالی رسیده است

کپرور

#کپرور دی متفاوتی داشت ولی بهمن افت کرد و ۹۵۰ میلیارد ریال فروش زده و نرخ ۵۰,۲۴۳,۴۱۰ ریال بود
در آذر ۱۱۶۲ میلیارد ریال بود و دی به ۲۰۹۰ میلیارد ریال رسید و رشد داشت
۱۱ ماهه ۱۰۴۱۹ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۹۰۰۲ میلیارد ریال بود

سپ

#سپ در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۴۳۹ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۳۶۹۲ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۷۱۳۱ میلیارد ریال شده است و کل سال قبل ۴۰۳۸۱ میلیارد ریال است

وسالت

#وسالت
برگزاری مزایده
موضوع مزایده: آگهی مزایده مرحله دوم املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله دوم -دی ماه ۱۴۰۱)

ثبهساز

#ثبهساز در بهمن با دارمد ۱۵۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ماهه به ۱۵۲۷ میلیارد ریال درامد رسیده است

پارس

#پارس در بهمن ۴۳۲۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۹۵,۸۶۶,۳۸۷ ریال بود
دی با فروش ۳۳۵۶۳ میلیارد ریالی و آذر با فروش ۳۴۷۸۱ میلیارد ریالی مواجه شد و نرخ آذر ۲۴۱,۰۸۶,۷۸۵ ریال و نرخ استایرن در دی ۲۸۷,۲۸۵,۷۹۵ ریال بود
جمعا۱۱ ماهه ۴۶۷۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۳۹۱۷۳۸ میلیارد ریال بوده است

خساپا

#خساپا فروش بهمن ۵۸۳۴۸ میلیار ریال بود
و ۳۶ هزار دستگاه فروخته است
دی نسبت به آذر کمی کم شد و ۵۵۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشت . بیش از ۳۲ هزار دستگاه فروش داشته است
در آذر این عدد ۶۲۹۸۳ میلیارد ریال بود و جمعا ۱۱ ماهه ۵۴۹۸۵۸ میلیارد ریال شده است
مدت مشابه قبل ۳۷۶۳۸۶ میلیارد ریال بود

غپاک

#غپاک بهمن خوبی زد
سهمی که مهر با کمی افت به ۲۸۸۳ میلیارد ریال رسیده و ابان ۲۹۵۵ و آذر ۳۵۷۲ میلیارد ریال بود و رشد کرد
در دی این عدد ۲۷۵۷ میلیارد ریال بود و بهمن به ۳۶۷۶ میلیارد ریال رسید
۱۱ ماهه ۳۰۶۴۶ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۲۰۹۰۱ میلیارد بوده است

آریا

#آریا در بهمن ۲۱۲۹۴ میلیاردریال ، دی ۱۹۷۶۸ میلیارد ریال ، آذر با کمی رشد ۱۸۳۷۵ و ابان هم ۱۶۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ ماهه ۲۴۱۴۸۷ میلیارد ریال بود و مشابه قبل ۲۳۵۲۱۰ میلیارد ریال شده است

فوکا

#فوکا بهمن جالبی داشت
سهم در آذر خوب ظاهر شد و ۳۹۸۰ میلیاردریال فروش داشت و دی ۳۲۹۰ میلیارد ریال بود در بهمن با رشد چشم گیر به ۷۱۷۰ میلیارد ریال رسیده است و رشد داشته است و ۱۱ ماهه ۴۹۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و۱۰ ماهه قبل ۳۴۳۹۵ میلیارد ریال بود

شسپا

#شسپا در بهمن ۱۶۴۷۶ میلیارد ریال ، دی با رشد ۱۵۶۶۵ میلیارد ریال شده و ۱۱ ماهه به ۱۶۷۷۴۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۱۲۱۷۵۸ میلیارد ریال بود

حخزر

#حخزر چند ماهی است بهتر عمل میکند ولی در بهمن ۱۳۳۴ میلیارد ریال ، دی با کمی افت ۱۲۲۶ میلیارد ریال بود
۱۱ ماه ۱۱۶۷۱ میلیارد ریال بود
کل سال قبل شرکت ۷۲۵۸ میلیارد ریال بوده است

شپترو

#شپترو
در اذر ۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۹۰,۹۷۱,۹۴۵ ریال بود
در دی به ۶۷۵ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۰۴,۸۲۱,۳۱۱ ریال شده است
در بهمن به ۵۷۴ میلیارد ریال رسیده است و نرخ ۳۳۱,۴۷۵,۸۸۲ ریال رسیده است
۱۱ ماهه ۹۵۰۹ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۱۱۷۹۷ میلیارد ریال بوده است

هرمز

#هرمز از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در استان هرمزگان ،شهر بندرعباس به آدرس بلوار پاسداران، خيابان معراج، هتل هما برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کالا

#کالا عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۲۲۴۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶مدیریت محترم نظارت بر بورس‌ها در خصوص اجرای بند(۶) هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس‌ها، به استحضار می رساند مقرر شده است در راستای اجرای تدریجی مصوبه مذبور، ۴۰ درصد دیگر از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان بورس‌ها به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم گردد.

مبین

#مبین در دی با کمی افت ۲۲۶۶۰ میلیارد ریال درامد داشت و بهمن به ۲۱۷۲۹ میلیارد ریال رسید و ۱۱ماهه ۳۴۲۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است

حریل

#حریل در بهمن با درامد ۴۸۱ میلیارد ریالی کمی رشد داشت و جمعا ۱۱ ماهه ۴۷۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است . کل سال قبل نزدیک ۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده

کپشیر

#کپشیر
دريافت مجوز افزایش ۴۰ درصدی نرخ فروش محصولات (پشم شيشه)

اعلام افزايش ۴۰درصدي قيمت فروش پشم شيشه با توجه به افزايش نرخ خريد مواد اوليه ناشي از تورم

بورس

#بورس عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۲۲۴۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ مديريت محترم نظارت بر بورس‌ها در خصوص اجراي بند(۶) هفتصد و نود و هفتمين صورتجلسه هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهاي معاملاتي بورس‌ها، به استحضار مي رساند مقرر شده است در راستاي اجراي مصوبه مذبور، ۴۰ درصد ديگر از سهام شرکت بورس متعلق به سهامداران دسته نهادهاي مالي و فعالان بورس‌ها به دسته ساير اشخاص (نماد بورس) انتقال و قابليت معامله براي آنها در نماد بورس فراهم گردد.

فغدیر

#فغدیر
در مهر به ۷۸۱۱ میلیارد ریال رسیده و عدد بدی نبود آبان هم ۱۲۴۶۴ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت در آذر به فروش ۵۰۱۷ میلیارد ریالی رسیده است و دی با افت ۲۵۸۱ میلیارد ریال بود
در بهمن این عدد ۱۷۰۰ میلیارد ریال شد و کمی افت کرد
در ۱۱ ماهه ۵۸۴۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۶۸۹۰۰ میلیارد ریال بود

وبوعلی

#وبوعلی تا بهمن ۱,۶۹۵,۵۳۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

سهگمت

#سهگمت
برگزاري مزايده
فروش شش دانگ یک قطعه زمین و ساختمان نیمه کاره به متراژ ۱۲۰۰ متر با کاربری اداری-تجاری واقع در شهرستان همدان

بنیرو

#بنیرو در آبان و اذر خوب بود و آذر ۷۶۱ و ابان ۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
در دی با رشد فروش ۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن به ۱۰۰۱ میلیارد ریال رسید و ۱۱ ماهه ۷۹۱۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۴۹۴ میلیارد ریال بود

کگهر

#کگهر در دی با فروش ۱۵۳۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ فروش گندله ۳۴,۹۸۶,۰۷۱ ریال بوده است در بهمن با رشد ۲۵۶۰۶ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۷,۷۴۷,۸۵۷ ریال ۲ماهه به ۴۱۰۴۴ میلیارد ریال رسیده است

غکوروش

#غکوروش
فروش سهم در مهر به ۹۶۶۱ میلیارد ریال رسیده و ابان ۱۴۲۶۱ میلیارد ریال شد و آذر به ۲۰۰۱۰ میلیارد ریالی رسید

در دی این عدد ۱۸۹۷۹ میلیارد ریال بود و بهمن هم با رشد اندک ۱۹۱۲۱ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۶۴۱۷۰ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۵۳۵۷۲ میلیارد ریال بود

شیراز

#شیراز بهمن خوبی زد
در بهمن با فروش ۱۹۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸۰ هزار تن با نرخ ۱۱۴,۳۱۵,۹۵۶ ریال فروخته است
در دی با کمی افت نسبت به آذر ۱۱۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ اوره ۱۰۸,۶۰۲,۸۳۳ ریال داخل فروخته و صادرات محدودی داشته است

در آذر ۲۵۳۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نزدیک به ۱۲۰ هزار تن با نرخ ۱۴۵,۰۴۳,۴۹۶ ریالی فروش داشته است
۱۱ ماهه ۲۱۴۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۰۷۳۳۶ میلیارد ریال بود

فسپا

#فسپا
در مهر به ۲۵۵۸ میلیارد ریال رسید آبان با رشد ۳۱۳۷ میلیارد ریال و آذر ۲۷۹۲ میلیارد ریال شد
در زمستان در دی ۲۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن با رشد نرخ ها ۳۳۷۲ میلیارد ریال شد و به جمع فروش ۱۱ ماهه ۳۰۲۶۴ میلیارد ریالی رسیده است

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-143 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

گدنا

#گدنا در بهمن ۴۹۶ ، دی ۵۴۵ ، آذر ۵۰۰ و ۱۱ ماهه ۵۳۰۴ میلیارد ریال درامد داشت . کل عدد سال قبل ۲۰۱۲ میلیارد ریال بود

نوری

#نوری
در مهر با افت ۶۴۶۰۰ میلیارد ریال و ابان ۸۸۶۳۱ میلیارد ریال و آذر ۱۰۵۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
و در دی با درامد ۱۱۴۲۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و بهمن به ۱۰۹۷۳۸ میلیارد ریال رسیده و ۱۱ ماهه ۹۶۹۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۶۶۶۶۰۵ میلیارد ریال بود

اپرداز

#اپرداز در دی با فروش و درامد ۴۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن به ۴۲۶ میلیارد ریال رسید و به عدد ۶۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است

فجهان

#فجهان در دی به فروش ۱۳۱۴۸ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن این عدد ۲۱۵۰۸ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۱۸۷۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۲۶۶۸ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل گزارش های اصلاحی میدهد ولی در هر صورت در بهمن با عدد بهتر ۲۴۰۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و رشد نرخ داشت . دی با فروش ۱۵۹۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و در ۱۱ ماهه به عدد ۳۳۶۹۶۳ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل هم ۳۷۲۵۹۱ میلیارد ریال بود که کمتر است و جز معدود شرکت هایی است که فروش کمتر از مشابه قبل است

سکرد

#سکرد در دی با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی و بهمن ۲۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه ۱۴۴۰ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۱۷۳۴ میلیارد ریال بوده است .

غبهنوش

#غبهنوش
ابان ۱۷۰۹ میلیارد ریال و آذر ۱۷۶۴ میلیارد ریال فروش داشت
در زمستان انگار دلستر خوری بیشتر شد و ۱۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن به ۲۱۴۶ میلیارد ریال رسید که افزایش نرخ ملموس است
۱۱ ماهه ۲۵۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل هم ۱۸۲۵۸ میلیاردریال بود

شسینا

#شسینا در بهمن ۲۳۹ ، دی ۲۱۳ ، آذر ۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه ۲۸۰۰ میلیار ریال مدت مشابه این عدد ۲۰۴۷ میلیارد ریال بود.

تپسی

#تپسی بهمن خوبی داشت
سهم درمهربا کمی افت ۴۱۳ میلیارد ریال شده بود که ابان ۵۵۳ میلیارد ریال و آذر ۶۱۶ میلیارد ریال و دی ۶۱۶ میلیارد ریال بوده
در بهمن به درامد ۶۹۸ میلیارد ریالی رسیده و کمی بهتر شده است
۱۱ماهه ۵۴۷۵ میلیارد ریال شده است و کل سال قبل ۲۶۶۲ میلیارد ریال بوده است

انتخاب

گروه #انتخاب در دی ۱۱۵۳۴ و بهمن ۱۵۰۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه ۲۶۵۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است

فرابورس

#فرابورس در بهمن با درامد ۳۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۵۲۶ میلیارد ریالی رسیده و از کل عدد سال قبل بیشتر است

بکاب

#بکاب در دی با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی و بهمن با کمیافت با عدد ۱۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود ۵ ماهه ۵۲۹ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۱۹۹ میلیارد ریال بود

کساوه

#کساوه در مهر ۱۰۱۰ میلیارد ریال بود و آبان به ۱۰۹۲ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۱۳۴۸ میلیارد ریال بود
در دی به ۱۰۸۵ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۱۰۱ میلیارد ریال بوده است
جمع فروش به عدد ۱۱ ماهه ۱۰۶۸۱ میلیارد ریال رسیده ۱۱ ماهه قبل ۷۴۴۷ میلیارد ریال بود

کتوکا

#کتوکا
در ابان این عدد به ۶۸۱ میلیارد ریال رسید و و آذر ۵۴۲ میلیارد ریال و دی ۵۶۷ میلیارد ریال بود
در بهمن به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده ۱۱ماهه ۸۷۱۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۷۳۰۱ میلیارد ریال بوده است

بزاگرس

#بزاگرس در بهمن با درامد ۱۹۶ میلیارد ریالی در ۱۱ماهه به عدد ۲۸۵۰ میلیارد ریال رسیده است

بسویچ

#بسویچ
در مهر با رشد ۱۰۴۱ میلیارد ریال بود و ابان ۱۲۸۵ میلیارد ریال شده و آذر هم ۱۱۳۳ میلیارد ریال بود
در دی این عدد ۱۰۵۸ میلیارد ریال و بهمن ۱۲۵۹ میلیارد ریال شده و۵ ماهه اخیر خوب بوده است
۱۱ ماهه ۱۰۷۱۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۷۱۷۴ میلیارد ریال بوده است

سیستم

#سیستم در دی با ثبت درامد ۵۴۱ میلیارد ریالی و بهمن با عدد ۵۱۸ میلیارد ریالی به جمع عدد ۵۸۱۹ میلیارد ریالی در ۱۱ ماهه رسیده است و البته باید گزارش نلفیقی را نیز مدنظر قرارداد

امید

#امید در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۳۲ میلیارد ریالی رسیده بهمن ۲۱۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۴۴۷ میلیارد ریال رسیده است

غبشهر

#غبشهر اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۸۴۳۳ میلیارد ریالی پیش برد و نرخ ۶۵۵,۴۸۶,۱۴۰ ریال است
در بهمن به ۱۷۹۵۲ میلیارد ریال فروش رسیده و نرخ ۶۶۲,۹۲۲,۷۶۶ ریال است . ۲ماهه ۳۶۳۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است

فگستر

#فگستر در بهمن با فروش ۵۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۱ ماهه ۵۷۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
با توجه به نوع صنعت، میزان تولید و فروش شرکت به صورت خطی و برابر برای هر ماه نمی باشد و همانطور که در گزارشات متعدد قبلی مکرر توضیح گردیده، قیمت گذاری محصول شمش روی شرکت متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

سپاها

#سپاها ن اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۰۲۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ابان به ۱۲۸۰ میلیارد ریال و آذر ۱۱۱۹ میلیارد ریال رسیده بود در زمستان افت کرد
در دی با فروش ۷۳۵ میلیارد ریالی و بهمن ۷۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه ۴۹۰۹ میلیارد ریال بوده است

خراسان

#خراسان در بهمن با فروش ۳۲۱۹ میلیارد ریالی کمی افت کرد و نرخ فروش صادراتی ۱۲۵,۶۴۳,۰۷۸ ریال بود
دی ۴۵۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۳۴,۱۸۳,۹۲۸ ریال است و اذر ۵۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشت ا۱۱ماهه ۷۳۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۷۵۸۰ میلیارد ریال بود

دشیمی

#دشیمی دی و بهمن خوبی داشت
در ۳ماهه سوم مهر ۶۱۵ میلیارد ریال شد و ابان خوبی داشت و ۱۸۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اذر به ۱۲۲۳ میلیارد ریال رسید
در دی به ۱۲۸۳ میلیارد ریال رسیده است و بهمن هم ۱۲۷۱ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۸۹۱۰ میلیارد ریال شد و مدت مشابه سال قبل ۴۱۳۸ میلیارد ریال بوده است

لوتوس

#لوتوس
پذيرش تعهدات جديد
۷۵۰ میلیارد تومان
تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه فخوز ۴۲- نرخ ۱۸درصد- مدت اوراق ۳ سال – کارمزد تعهدپذیره نویسی ۰٫۵ درصد حجم اوراق کارمزد بازارگردانی برای سه سال ۲۰/۲۳ حجم اوراق

کرازی

افزایش سرمایه ۳۸ درصدی #کرازی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

شپاکسا

#شپاکسا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۷۴۷ میلیارد ریالی رسیده و بهمن این عدد ۲۰۷۰ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۳۸۱۷ میلیارد ریال شد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *