فولاد

فولاد مبارکه موفق به ثبت رکورد های روزانه جدید در واحد احیا مستقیم یک با تولید ١٧ هزار و ٤٩٥ تن آهن اسفنجی و مجموع واحدهای احیا مستقیم با تولید  ٢٧ هزار و ٢٠٥ تن آهن اسفنجی شد.
رکورد قبلی واحد احیا مستقیم یک به میزان ١٧ هزار و ٣٤٨ تن و مجموع احیاهای مستقیم یک و دو به میزان ٢٧ هزار و ١٨ تن در ١٢ اردیبهشت ١٤٠١ محقق شده بود.
#فولاد

غپینو

افزایش ۴درصد در نرخ خريد مواد اوليه ( شکر – آرد ـ روغن)#غپینو

ساراب

در مهر ۴۷۹ میلیارد ریال و آبان این عدد ۵۴۴ میلیارد و آذر ۵۶۵ میلیارد ریال
در ۳ماهه سوم در دی ۴۶۰ میلیارد ریال بوده و رشد کرد بهمن به عدد جالب ۱۵۸۵ میلیارد ریالی رسیده و ۱۰۰ میلیارد ازاین عدد صادرات است
در اسفند ۷۳۸ میلیارد ریال فروش داشت … ۱۲ ماهه ۷۶۳۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۴۲۴۴ میلیارد ریال بوده است #ساراب

حگهر

#حگهر در مهر به فروش ۲۵۹۷ میلیارد ریالی و ابان هم ۲۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است و اذر به ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود
در دی ۲۹۰۵ میلیارد ریال و بهمن ۲۹۱۲ میلیارد ریال و اسفند ۲۹۱۷ میلیارد ریال بود و۱۲ ماهه به عدد ۳۵۶۰۶ میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده است

شستا

#شستا تا اسفند ۵,۴۰۰,۴۴۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است سهم را باید ۱۲ماهه و در پایان سال مالی دید

ونیکی

#ونیکی به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

خکمک

#خکمک آذر ۱۰۲۸ و ابان ۸۹۳ میلیارد ریال فروش داشت در دی ۹۸۲ میلیارد ریال و بهمن ۹۰۷ میلیارد ریال و اسفند ۹۸۷ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۹۲۹۵ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۶۵۳۹ میلیارد ریال بود

خبنیان

#خبنیان دریافت پیش پروانه ساختمانی پروژه آتا سنتر

خکاوه

#خکاوه اسفند خوبی داشت و ۶۵۵۸ میلیارد ریال فروش داشت
آبان ۵۳۹۳ میلیارد ریال و آذر ۴۳۶۶ میلیارد ریال فروش زد در دی با افت ۳۹۳۳ میلیارد ریال فروش داشت وبهمن جبران کرد و به ۵۰۴۸ میلیارد ریال رسید
۴۰۴۲۰ میلیارد ریال فروش ۱۲ ماهه داشته است .مدت مشابه این عدد ۱۲۷۶۳ میلیارد ریال بود

بزاگرس

#بزاگرس پيرو اطلاعيه شماره ۱۷۳۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص تغییر سقف قیمت بازار عمده فروشی، به پیوست مصوب شماره ۱۰۰/۳۰/۶۹۵۳۵/۱۴۰۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ وزير نيرو در خصوص ابلاغ سقف بازار برق در سال ۱۴۰۲ و مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ جلسه ۳۷۹ هيأت تنظيم بازار برق ايران و اطلاعیه مذکور، جهت استحضار جنابعالی و کلیه سهامدران محترم این شرکت تقدیم می¬گردد که برآورد اثرات آن به شرح ذیل می¬باشد: ۱-نرخ سقف بازار برق از ۸۰۳ ريال به ازاي هر کيلووات‌ساعت به ۱۰۶۰ ريال به ازاي هر کيلووات‌ساعت افزايش داشته است. ۲-نرخ پايه آمادگي کماکان ۱۸۵ ريال به ازاي هر کيلووات‌ساعت ثابت مانده است. ۳-مقررات جديد از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ نافذ خواهد بود. براساس مقرارت جاری بازار رقابتی برق، تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی منجر به افزایش فروش انرژی در بازار برق خواهد شد. البته میزان نهایی افزایش درآمد انرژی متناسب با سایر شرایط تاثیر گذار نرخ سوخت نیروگاهی و شرایط عرضه و تقاضا محقق میگردد.

شپلی

#شپلی اسفند و بهمن خوبی داشت
شپلی در دی به فروش ۲۲۸۴ میلیارد ریالی رسیده و بهمن این عدد با رشد ۳۲۳۸ میلیارد ریال و اسفند ۳۴۹۳ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۹۰۱۵ میلیارد ریال بوده است .

بورس

#بورس به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

بمپنا

#بمپنا احتراماً؛ عطف به اطلاعیه شماره ۱۷۳۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ضمایم آن که به پیوست این نامه به حضور تقدیم می گردد، به استحضار می¬رساند: سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی براساس مصوبه اخیر وزیر محترم نیرو (به شماره ۱۰۰/۳۰/۶۹۵۳۵/۱۴۰۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱) به ۱۰۶۰ ریال افزایش یافته و نرخ فروش هر کیلووات ساعت آمادگی تغییری نداشته است. لازم به توضیح است که براساس مصوبه قبلی وزیر محترم نیرو (به شماره ۱۰۰/۲۰/۳۷۰۰۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱) سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی ۸۰۳ ریال و نرخ فروش هر کیلووات ساعت آمادگی ۱۸۵ ریال تعیین شده بود.

در این خصوص موارد زیر قابل ذکر می¬باشند:

– مصوبه موضوع اطلاعیه شماره ۱۷۳۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ در بازار برق ایران اجرایی می¬باشد. – بر اساس مقررات جاری بازار رقابتی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف نرخ تعیین شده (۱۰۶۰ ریال) خواهد بود. لذا تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی برق می¬تواند منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق گردد اما با توجه به اینکه مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق متاثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخهای رقابتی ارایه شده توسط تمامی شرکت کنندگان در بازار برق و شرایط خاص عرضه و فروش برق در بازار است و نیز از آنجا که نرخ آمادگی ساعتی بدون تغییر باقیمانده است پیش بینی می گردد افزایش درآمد فروش برق در بازار رقابتی برق احتمالاً کمتر از میزان افزایش مطروحه فوق در خصوص تغییرات سقف نرخ هر کیلووات ساعت انرژی می¬باشد.

چکاپا

#چکاپا در آذر در اولین ماه سال مالی ۱۱۷۰ میلیارد ریال بوده است و دی ۱۰۲۸ میلیارد ریال و بهمن ۱۴۱۳ میلیارد ریال بوده است
در اسفند به ۱۱۰۶ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه ۴۷۱۸ میلیارد ریال فروش داشت

سدشت

#سدشت در دی با رشدبه ۱۰۵۱ میلیارد ریال رسیده و بهمن ۸۴۲ میلیاد ریال و اسفند۱۱۵۹ میلیارد ریال فروش داشت ۶ماهه ۴۵۵۴ میلیارد ریال است که از مدت مشابه سال قبل ۲۷۰۹ میلیارد ریال بود

کنور

#کنور در دی به عدد ۱۸۷۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۳,۹۰۷,۴۹۷ ریال بوده
در بهمن ۲۲۰۲ میلیاردریال بوده و اسفند به فروش ۴۱۰۴ میلیارد ریالی رسیده است
۱۲ ماهه ۲۶۱۱۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۳۰۶۰۱ میلیارد ریال

سقاین

#سقاین اسفند خوبی داشت
در ابان فروش ۳۰۶ میلیارد ریال و آذر ۳۳۰ میلیارد ریال شده است و دی ۲۴۱ میلیارد ریال و بهمن ۲۷۴ میلیارد ریال و اسفند ۴۴۲ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه ۳۶۰۸ میلیارد ریال شده و مشابه ۲۶۵۰ میلیارد ریال بود .

فسبزوا

#فسبزوا دی خیلی جذاب نبود ولی بهمن و اسفند جبران کرد سهم در بهمن با فروش ۱۵۷۸ میلیارد ریالی به جمع ۲ ماهه ۱۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است در اسفند با فروشی خوب ۵۳۵۱ میلیارد ریال بود و ۳ماهه به عدد ۷۲۹۱ میلیارد ریالی رسید

قجام

شفاف سازی #قجام
موضوع بند ۵ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

یک قطعه اراضی باغی به مساحت ۵۶۴۱متر مربع که به تصرف غیر درآمده بود (موضوع بند ۵ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ) با توجه به شکوائیه مطرح شده در دادگاه بدوی به نفع شرکت رای صادر گردیده است .

غویتا

#غویتا در دی با فروش ۱۰۵۱ میلیارد ریالی و بهمن ۱۱۷۸ و اسفند ۱۲۱۹ میلیارد ریال مواجه بود و۳ ماهه ۳۴۴۹ میلیارد ریال مواجه شد

سدور

#سدور اسفند متفاوتی داشت وبا صادرات خوب خود ۱۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که آذر خوبی نداشت و ۱۹۱ میلیارد ریال فروش داشت در دی این عدد ۱۳۴ میلیارد ریال شده و بهمن با رشد ۱۹۶ میلیاردریال شدوکمی رشد کرد
۱۲ ماهه  ۵۶۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل این عدد ۴۰۳۲ میلیارد ریال بود

سخاش

#سخاش  در ۳ماهه سوم مهر ۵۱۷ میلیارد ریال شد
ابان به ۵۴۸  میلیارد ریالی رسیده است  و اذر با رشد ۶۱۹ میلیارد ریال بود
در دی این عدد با کمی افت  ۵۶۰ میلیارد ریال شده است
در بهمن ۵۹۶ میلیارد ریال و اسفند هم با رشد خوب ۷۱۷ میلیارد ریال بود و رشد داشت
۱۲ ماهه  ۵۹۶۸ میلیارد ریال بوده است . در ۱۲ ماهه  قبل ۴۱۰۶  میلیارد ریال بوده است  .

کپشیر

#کپشیر بهمن و اسفند خوبی زد
سهم در ۳ماهه سوم در مهر ۴۶۰میلیارد ریال و ابان ۵۳۸ میلیارد ریال بود و آذر به  ۴۳۸ میلیارد ریالی رسیده
در ۳ماهه چهارم در دی ۴۱۵  و بهمن  ۵۱۷ میلیارد ریال و اسفند ۵۱۲ میلیارد ریال بود و۱۲ ماهه  ۴۹۳۹  میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد۲۳۹۳ میلیارد ریال شده  بود.

بتا سهم

 

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

فولاد فولاد فولاد فولاد فولاد فولاد فولاد فولاد فولاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *