حافرین در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۳۷ ریال و در سود اصلی ۳۳۲ ریال سود محقق کرده است .

 

#کمنگنز در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۷۸ ریال و درسود اصلی ۱۱۸۲ ریال سود محقق کرده است

 

#والبر به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی ساليانه سرمایه‌گذاری البرز به دليل آماده نشدن صورت‌های مالی حسابرسی شده به تنفس خورد.

 

وزمین و سرمایه در زیان سازی با هم مسابقه گذاشتند !!
#وزمین در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۹۶۰۳ و در سود اصلی ۱۲۳۷۴۳ میلیاراد ریال زیان داشت !!
باور کنید ساختن ۱۲ هزار میلیارد زیان کار سختی است !! خسته نباشید …

 

#دبالک گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور توسعه خطوط توليد پلنت c3 و تجهيز خطوط توليدي و دريافت تاييدGMP سازمان غذا وداروبراي خطوط مزبور و افزايش توان رقابتي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

#ونفت در گزارش ۱۲ماهه به سود ۸۱۳ ریالی رسیده است

 

#کروی در گزارش ۱۲ماهه فعلا ۵۵۲ ریال سود محقق کرده و البته در توضیح اورده است دلازم به توضیح است که از آنجایی که مجامع اکثر شرکت های بورسی گروه تا تاریخ تهیه این گزارش برگزار نشده است لذا برای شرکت های بورسی گروه شامل شرکت کالسیمین،ملی سرب و روی ایران و شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود درآمد سود سهام شناسایی نشده است و همزمان با برگزاری مجمع شرکتهای فوق الذکر و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، درآمد سرمایه گذاری نیز تعدیل خواهد شد.

 

#کیسون در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۲۶۹ ریال و در سود اصلی ۲۷۴ ریال محقق کرده است

 

#دکوثر در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۲۶ و در سود اصلی هم ۵۹۶ ریال محقق کرده است
سود خالص تلفیقی ۱۲ماهه ۳,۴۴۳,۹۳۳ میلیون ریال بوده است

 

مجوز افزایش سرمایه ۱۳۶% #برکت از محل از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

 

#جم در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۶۴۰۱ ریال و در سود اصلی ۵۵۴۳ ریال محقق کرده است

 

#تبرک در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۳۱۴ ریالی رسیده است

 

#فمراد طبق مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ شرکت آلومراد در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد از محل سود انباشته افزایش دهد. لذا مقرر شد اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات جاری انجام و هر گونه اطلاع رسانی از طریق کدال به سمع و نظر سهامدار در زمان مقرر صورت پذیرد.

 

#درهآور
به گزارش آوای آگاه; درهآور ۹۱۸۶ ریال به ازا هر سهم سود تقسیم کرد.

 

استارت تجدید ؟!
#خکاوه
به گزارش آوای آگاه از مجمع خکاوه: با توجه به این که تعهداتمان رو به پایان است، در نظر داریم که از محل‌های مختلف مانند آورده نقدی و تجدید ارزیابی، در سال جاری افزایش سرمایه بدهیم.

 

#دپارس در گزارش ۱۲ماهه با تحقق سود سرمایه گذاری ها به سود ۷۷۵۷ ریالی رسیده است

 

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #های_وب از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

 

#شرانل در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۴۵۳۰ و در سود اصلی ۱۴۴۸۹ ریال محقق کرده است
#شرانل در ۳ماهه به سود ۲۱۹۱ ریالی رسیده و ۵۴۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۵۳۷۱ ریال سود محقق کرده است و ۱۲۸۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۱۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه ۸۳۲۲ ریال سود محقق کرده و ۲۱۴۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۲۴۳۵ و سود خالص ۲۸۹۷۷ میلیارد ریال است

 

#وسینا در ۱۲ماهه تلفیقی ۶۴۴ و در سود اصلی ۴۴۱ ریال سود محقق کرده است

 

#کسعدی افزایش ۱۵ درصد نرخ فروش محصولات

 

#پلوله ۲۳۱۰ ریال سود تقسیم کرد

 

#اعتلا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ نقدينگي شرکت و عدم خروج نقدينگي مذکور و همچنين ارتقاء بيشترسودآوري که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

#ومعادن در ۱۲ماهه به سود ۴۱۸ ریالی رسیده است و البته احتمالا این سود در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تغییر کند

 

کناررر بروید !! بانک آینده می آید !! #وآیند
سهم در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۶۳هزار و در سود اصلی ۲۹ هزار میلیارد تومان زیان محقق کرده است

#بنو در گزارش ۱۲ماهه ۱۰ ریال زیان به ازای هر سهم دارد

 

#کگل در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۷۷۴ ریال و در سود اصلی ۵۶۹ ریال سود محقق کرده است

 

معاون وزیر کشاورزی: خرید تضمینی گندم با ۳۱ درصد رشد نسبت‌ به مدت مشابه پارسال به ۴.۲ میلیون تن رسید

 

#حبندر
شرکت در مناقصه
موضوع مناقصه :شرکت در مناقصه راهبری،تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی (اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)

 

#تپسی پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری – مبنی بر – به استحضار می رساند شفاف سازي در خصوص مجمع تغيير نام از شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس به تپسي
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

 

#حریل در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۶۸ و در سود اصلی ۱۵۲ ریال سود محقق کرده است

 

#زملارد
نتایج برگزاری مناقصه
موضوع مناقصه: ساخت سوله های گاوشیری و شیردوش
نتايج برگزاري: مناقصه برنده مناقصه شرکت صنعتی کاویان سوله همدان میباشد
مبلغ مورد توافق :۲۷۵,۹۹۴ میلیون ریال

 

#وصندوق در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۱۸۷ ریالی رسیده است و البته در مورد این سهم نیز باید کمی منتظر گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده باشیم

 

#خبهمن در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۴۳ ریالی رسیده است احتمالا در این سهم نیز در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده شاهد تغییراتی باشیم

 

#کحافظ در گزارش ۹ماهه به سود ۶۱۱ ریالی رسیده و ۳۳۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۴۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۱۲ماهه سود به ۸۲۳ ریال رسید و ۴۴۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ۴۲۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
کحافظ در ۶ماهه به  سود ۴۰۳ ریالی رسیده بود
در ۶ ماهه  سود سود عملیاتی ۲۱۶۸ و سود خالص ۲۰۷۳ میلیارد ریال شد

 

#کسرا ۳ماهه ۱۲۲ ریال و ۶ماهه ۲۴۳ ریال سود
۹ماهه ۲۸۶ ریال بوده است در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۰۳ و در سود اصلی ۴۹۸ ریال محقق کرده است
سهمی که ۳ماهه ۴۵۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۹۳۰ و سود خالص ۸۹۲ میلیارد ریال بوده است
در۹ماهه ۱۱۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۲۳۴ و سود اصلی ۲۱۷۵ میلیارد ریال بود

 

#حبندر در ۱۲ماهه به سود ۵۵۳ ریالی رسیده است

 

#سمگا در ۱۲ماهه به سود ۱۲۱۷ ریالی رسیده است

 

#چدن در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۵۱۰ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۳۲۸ ریال است .
#چدن در ۳ماهه ۶۱ ریال و ۶ماهه ۱۱۳ ریال و۹ماهه ۱۷۶ریال سود محقق کرده است
سهم ۵۲۴ میلیارد ریال سود خالص و ۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۲۸۲ و سود خالص ۹۷۷ میلیاردریال است
در۹ماهه سود عملیاتی ۲۱۱۰ و سود خالص ۱۵۱۶ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۶۰۳ و سود خالص ۳۶۰۹ میلیارد ریال است

 

#حپترو در ۱۲ماهه به سود ۳۲۳۷ ریالی رسیده است .

 

#وتوشه در ۱۲ماهه به سود ۹۷۸ ریالی رسیده است

 

#کشرق در ۱۲ماهه ۲۳۹۰ ریال سود داشت
۳ماهه ۱۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و همین مقدار سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۹۴ و سود خالص ۳۰۹ میلیارد ریال بوده است
در ۹ماهه ۲۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۵۷ و سود خالص ۲۰۰ میلیارد ریال بود و بازهم عقبگرد کرد

 

#وساپا در گزارش ۱۲ماهه به سود ۳۰۸ ریالی رسیده است

 

بیمه #ملت در ۱۲ماهه به سود ۶۸ ریالی رسیده و ۲۰۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

 

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور از خرید سهام پالایشگاه شازند به ارزش ۲۸ همت توسط صندوق خبر داد./عصر بازار

 

#بکابل در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۴۸۸ ریال و در سود اصلی ۲۴۸۷ ریالی بوده است

 

#خکار در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۴۵ ریال و در سود اصلی ۶۲۱ ریال است .

 

#وکار در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۳۰۳ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۲۹۴ ریال بوده است .

 

#وبملت در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۲۷۴ ریالی رسیده است

 

سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک از زیرمجموعه های #تاپیکو ۳۳۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است

 

#خساپا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۲۲۶هزار میلیارد ریال زیان محقق کرد و در سود اصلی این عدد ۱۴۲ هزار میلیارد ریال است
خساپا در ۱۲ماهه به ازای هر سهم ۷۳۰ ریال زیان محقق کرده است

 

#خساپا در ۳ماهه ۵۹ ریال و ۶ماهه ۹۵ ریال و ۹ ماهه ۱۹۱ ریال زیان محقق کرده بود و در ۱۲ماهه ۷۳۰ ریال زیان داشت .
در ۳ماهه سهم ۲۴۴۹ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۹۳۱۳ میلیارد ریال هزینه مالی و ۱۱۵۹۱ میلیارد ریال زیان خالص دارد
در ۶ماهه زیان عملیاتی ۳۳۶۲ و هزینه مالی ۲۳۳۳۰ میلیارد ریال و زیان خالص ۱۸۵۶۶ میلیارد ریال است
در ۹ماهه زیان عملیاتی رشد کرده و ۱۵۳۵۵ میلیارد ریال زیان و ۳۷۲۶۷ میلیارد ریال زیان خالص دارد
۹ماهه هزینه مالی ۳۳۱۹۶ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه ۱۱۲۸۵۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۴۴۲۸۸ میلیارد ریال هزینه مالی و ۱۴۲۷۱۱ میلیارد ریال زیان خالص دارد

 

#کچاد در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱۸۹ ریالی رسیده است

 

#آسیاتک در گزارش ۱۲ماهه به سود ۷۷۴ ریالی رسیده است

 

#وپخش در گزارش ۱۲ماهه به سود ۵۹۸۱ ریالی رسیده است و البته باید منتظر گزارش ۱۲ماهه تلفیقی و حسابرسی شده بود

 

#وتجارت در ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۷۰۱ و در سود اصلی ۵۷۵ ریال سود محقق کرده است

 

#پاکشو در ۱۲ماهه به سود ۳۲۸ ریالی رسیده است

 

#فاسمین در ۱۲ماهه به سود ۱۲۶۷ ریالی رسیده است سهم در ۹ماهه ۱۷۴۰۰ میلیارد ریال سود خالص داشتدر ۱۲ماهه این عدد به ۳۰۴۰۶ میلیارد ریال رسیده است

 

#نوری در ۱۲ماهه ۱۲۶۲۵ در سود تلفیقی و ۱۲۷۰۷ ریال در سود اصلی محقق کرده است و ۹ماهه ۸۹۳۲ ریال سود محقق کرده بود سهمی که در ۶ماهه به سود ۸۳۵۰ ریالی رسیده بود

 

#ختور در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۹۴ و درسود اصلی ۳۶۹ ریال محقق کرده است

 

#وبانک را هم باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت در ۱۲ماهه ۲۱۳۲ ریال سود محقق کرده است

 

#خودرو در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۵۹۷ ریال زیان به ازای هر سهم داشته و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان محقق کرد . در سود اصلی این عدد ۱۰۵۷ ریال زیان به ازای هرسهم بوده و نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان داشته است

 

#خودرو تا ۹ماهه ۹۷,۶۴۷,۵۵۷ میلیون ریال زیان ناخالص داشت و در ۱۲ماهه این عدد به ۲۰۸,۶۳۹,۱۸۲ میلیون ریال زیان رسیده است .

 

#فایرا در ۱۲ماهه تلفیقی ۷۲۸ ریال سود و در سود اصلی ۷۲۷ ریال بوده است

 

#سرچشمه در ۱۲ماهه به سود ۵۴۲ ریالی رسیده است

 

#شبهرن در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۳۴۹۶ و در سود اصلی به عدد ۳۴۷۳ ریالی رسیده است

 

#سامان در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۰۹۹ و در سود اصلی هم ۱۰۳۵ ریال سود محقق کرده است

 

مهم برای #اخابر
نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت
در خصوص فروش ملک موسوم بهFIC
پیرو اطلاعیه قبلی شماره ۱۰۲۰۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ در خصوص فروش ملک موسوم به FICبه اطلاع میرساند قرارداد فوق الذکر اقاله گردیده است.

 

#فملی در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۸۶۳ ریال و در سود اصلی این عدد ۸۴۷ ریال بوده است

 

#ونیرو در ۱۲ماهه به سود ۴۵۸ ریالی رسیده است

 

#دسینا در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۷۶۱ ریال و در سود اصلی این عدد همان اعداد تلفیقی بوده است

 

#سامان
درخواست پذیرش سهام شرکت بانک سامان در بازار فرابورس طی جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ هیئت مدیره محترم فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت به عمل آمد.

 

مبين وان کيش #اوان در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱ ریالی رسیده است

 

#آپ در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۴ ریال و در سود اصلی این عدد ۲۰۰ ریال شده است

 

#درهاور فروش به شرکتهای دارویی اکسیر ،پارس دارو ،رازک ،زاگرس فارمد پارس ،تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) ،فارابی ،کارخانجات داروپخش و ابوریحان به مبلغ ۷۹۰،۴۶۶میلیون ریال بصورت اعتباری ونقدی ۰

 

#فولای در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۳۳ ریال و در سود اصلی این عدد ۶۰۲ ریال بوده است

 

#افق در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۶۲۹ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۵۷۳ ریال بوده است

 

#فملی احتمالا تعدیلاتی را در گزارش حسابرسی شده داشته باشد
در حوزه عملیاتی در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۱۷۷۱۷ میلیارد ریال و سود خالص ۲۲۸۱۳۴ میلیارد ریال بوده
در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۹۸۳۱۹ و سود خالص ۳۱۰۱۲۵ میلیارد ریال بوده
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۵۱۳۰۱۲ و سود خالص ۵۰۷۹۸۸ میلیارد ریال بوده و عدد خوبی در حوزه سود عملیاتی داشته است

 

#شپنا
سهم در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۷۰۶ ریال و در سود اصلی حوالی ۱۷۰۰ ریال سود را محقق کرده است این در حالی است که این گزارش کمی از گزارش قبلی بیشتر است و نگرانی بازار بابت افت سود پالایشی ها در گزارش تکمیلی را از بین می برد

 

#دکوثر هم به سمت تجدید رفت
به اطلاع سهامداران محترم میرساندپیرو نامه شماره ۲/۱۴۰۲/۰۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و مصوبه هیئت مدیره محترم مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، به روز رسانی ارزش دارائی های شرکت در دستور کار قرار گرفت. پیرو این امربا توجه به اینکه شرکت قصد دارد نسبت به ارزیابی مجدد ارزش کلیه دارائی های خود شامل زمین و ساختمان، ماشین آلات، تاسیسات و سرمایه گذاری های بلندمدت خود شامل شرکت داروسازی امین اقدام نماید، از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، طبق نامه۲/۱۴۰۲/۰۰۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، درخواست کارشناس برای ارزیابی مجدد ارزش دارائی های هر دو شرکت داروسازی کوثر و داروسازی امین نموده است.

 

#غشهد ۲۵۰ ریال سود تقسیم کرد

 

ايراندار از زیرمجموعه های #پاکشو در ۱۲ماهه به سود ۹۷۳ میلیارد ریالی رسیده است

 

صنايع نويد موتور از زیرمجموعه های #تپمپی در ۱۲ماهه به سود ۸۶۹ میلیارد ریالی رسیده است

 

#نمرینو
عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده
موضوع مزایده: مزایده ۳قطعه زمین
دلایل عدم حصول نتیجه: پس از بررسی پیشنهادهای رسیده به علت عدم کسب نصاب شرکت کنندگان مزایده و نوسانات قیمت املاک و نظر به اصل توجه حداکثری به مصالح شرکت و لزوم حفظ منافع حقوق سهامداران اعضا کمیسیون با ابطال آگهی مزایده به شماره پلاکهای ۱۴۹۰و۱۵۳۱و۱۵۳۲و به متراژهای ۵۷۲و۲۹۵/۳۸و۲۸۵/۱۹ موافقت نمود.

 

#ولبهمن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-004 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

 

#شمواد در اردیبهشت با فروش ۱۶۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۰۵۱۶ میلیارد ریالی رسیده است

 

#مبین

📌رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری

رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۶۳۲۲۶۲ با ذکر توضیحات ذیل می باشد: الف-شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت باستناد دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت مزبور، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. ب-همچنین در خصوص شکایت شاکیان مبنی با ابطال رأی شماره ۰۱/۱۰۴/ ه ت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تجدید نظر شورای رقابت، حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است.

 

#ثبهساز
افشاي معاملات
موضوع قرارداد عبارتست از واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین با مساحت ۳۵۵۱۱ مترمربع در شهرستان صومعه سرا (مبلغ معامله: ۲,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال)

 

#لکما
ارجاع سفارش-برنده مناقصه

به استحضار میرساند که پیرو نامه شماره ۲۰/۱۴۰۲/م/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ مبنی بر شرکت در مناقصه شماره ۰۲-۱۴۰۲۰۲۱۰ شرکت نقش اول کیفیت (NAK) ، این شرکت به استناد نامه شماره ۱۴۰۲/۱۵۴۵۸/ص به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شرکت مذکور ، ارجاع سفارش با موضوع خریدAC PDU مربوط به مراکز مخابراتی را دریافت نموده است و برنده مناقصه شده است. جزئیات بیشتری از مفاد و شرایط قرارداد متعاقباً پس از انعقاد قرارداد به سمع و نظر سهامداران محترم خواهد رسید. لازم به ذکر است که نتایج آن در صورتهای مالی شرکت منعکس خواهد شد.

 

در پایان مجمع #کی_بی_سی، به ازای هر سهم ۲۶۰ ریال سود تقسیم شد.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *