#رنیک عملیات اجرایی احداث تونل غربی البرز در منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال
تاريخ انعقاد قرارداد۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طرف قراردادشرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران- شمال
مبلغ قرارداد۲۷,۵۰۵,۱۴۹ میلیون ریال
نحوه تسویهکلیه پرداخت ها به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد تهاتر ملک است.
شرح جزئيات قرارداداین پروژه به صورت ترک تشریفات و مذاکره ای اخذ گردیده است. مبلغ اولیه قرارداد ۲۷۵۰۵۱۴۹ میلیون ریال و مدت قرارداد ۴۳ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد به پیمانکار می باشد.
#ثتران افزايش پيش بيني بهاء تمام شده پروژه بنفشه ۲ و مرکز شهر انديشه و خدامی
#چکاپا در ۳ ماهه به سود ۹۳ ریالی رسیده است و ۱۰۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۱۷۶ سود ریال و ۲۱۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۴۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .
#صبا در ۳ماهه به سود ۱۰۵ ریالی رسیده است البته با سرمایه قدیم .
#سهرمز

سهرمز در ۳ماهه به عدد ۱۱۲۹ ریالی و ۶ماهه  ۲۹۵۶ ریال و ۹ماهه ۳۰۳۶ ریال رسیده است و عدد خوبی را محقق نکرد . سهم ۳ماهه ۲۳۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۵۸ میلیارد ریال سود خالص داشت .

۶ماهه  سود عملیاتی ۵۲۲۹ و سود خالص ۵۳۹۱ میلیارد ریال بود و عدد خوبی داشته است
۹ماهه سودعملیاتی ۵۶۱۹ و سود خالص ۵۵۳۷ میلیارد ریال بوده است .

#خبهمن و معاملات درون گروهی
در راستای تحقق برنامه های استراتژیک و با هدف چابک سازی گروه ، بهینه کردن جریان نقدینگی ، تخصصی بودن مدیریت بر این داراییها و همچنین با توجه به اینکه فعالیتهای عملیاتی شرکت شاسی ساز در فضای فیزیکی متعلق به شرکت بهمن دیزل صورت می گیرد ، ۱۰۰درصد سهام شرکت شاسی شاز ایران متعلق به شرکت گروه بهمن به شرکت بهمن دیزل واگذار گردید . مبنای قیمت معاملاتی این دارایی با رعایت صرفه و صلاح شرکت های گروه بهمن و بهمن دیزل که پذیرفته شده در بورس و فرابورس می باشند به قیمت متعارف و بر اساس گزارش هیات کارشناس رسمی دادگستری تعیین و اعمال شده است.
مهم برای #ونوین
شرکت پرداخت نوين آرين در ۶ماهه به سود ۳۲۸۴ میلیارد ریالی رسیده است که بخش عمده آن غیرعملیاتی است
#پکویر ثبت کرد
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#سیتا را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید و گزارش ۳ماهه ملاک نیست .درهرصورت سهم ۳ماهه ۱۵ ریال سود محقق کرده است
#قتربت در گزارش ۱۲ماهه به سود ۹۴۶ ریالی رسیده است
#حکشتی در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۲۸۲۰ ریالی رسیده و ۱۶۲۷۷۹ میلیارد ریال سود محقق کرده است
#کفرآور در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۱۶۹۲ ریالی رسیده است
#خدیزل در راستای تحقق برنامه های استراتژیک و با هدف چابک سازی عملیات و مدیریت تامین قطعات محصولات شرکت و با توجه به اینکه فعالیت های عملیاتی شرکت شاسی ساز ایران در فضای فیزیکی متعلق به شرکت بهمن دیزل صورت میگیرد ، ۱۰۰ درصد سهام شرکت شاسی ساز ایران بر اساس گزارش هیات کارشناس رسمی دادگستری از شرکت گروه بهمن خریداری گردیده است
#دبالک تولید بچ صنعتی محصول جدید سیپروفلوکساسین هیدروکلراید و فلوکسامین مالئات انجام می شود که در سبد فروش محصولات تقریبا معادل یک درصد فروش مقداری و زیر یک درصد فروش ریالی سال مالی ۱۴۰۲ می باشد
#شاروم با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-097 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ در استان آذربايجان غربي ،شهر اروميه به آدرس اروميه کيلومتر ۳۰جاده اروميه – مهاباد جنب نيروگاه سيکل ترکيبي اروميه محل شرکت پتروشيمي اروميه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :  
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#قلرست در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۹۶۰ ریالی رسیده است
#شزنگ تجهيز نيروي زنگان در گزارش ۹ماهه به سود ۳۵۸ ریالی رسیده است.
#قپیرا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۴۱ ریالی رسیده است
#فالوم ابلاغ شماره ۳/۱۴۰۲/۹۵۱۲/۲۰۱ فروش ۲۲۰ تن سيم هاگ به برق منطقه ای فارس
محاسبات نرخ گاز در #شفن
احتراما پیرو نامه شماره ۵۵۰۵/ف ن مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۲ مبنی بر شفاف سازی در خصوص خبر و گزارشات منتشره مربوط به تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ ، به استحضار می رساند مفروضات مورد استفاده در پیش بینی انجام شده (کاهش قیمت گاز خوراک از مبلغ ۷۰٫۰۰۰ ریال به ۵۶٫۲۵۰ ریال) بر اساس مفروضات این شرکت صورت گرفته است . وتاکنون هیچگونه ابلاغیه ای رسمی مبنی بر کاهش نرخ مزبور به این شرکت اعلام نگردیده است و محاسبات براساس اخبار منتشره در رسانه ها و با مفروضات فرضی این شرکت لحاظ گردیده است. بدیهی است این شرکت کماکان با استفاده از ظرفیت های قانونی ، پیگیری های لازم را از طریق مراجع ذیصلاح تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام و نتیجه به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
#وغدیر در گزارش ماهانه تا شهریور ۲۶,۵۳۵,۵۲۶ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است و البته عمده سود از پارسان و وکغدیر باقی مانده است
سرمایه گذاری #پردیس در شهریور ۲۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا شهریور ۱,۳۰۰,۳۸۵ میلیون ریال سود محقق کرده است
#ناما در شهریور با فروش ۶۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ماهه قبل این عدد ۳۶۱۷ میلیارد ریال شد . ۹ماهه به ۴۲۳۳ میلیارد ریال رسیده و ۲ برابر مدت مشابه قبل است
افزایش سرمایه ۱۱ درصدی #رتاپ از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#سغدیر تا شهریور ۱,۷۹۲,۶۸۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .
#وسبحان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابن وليعصر ،بالاتر از جام جم ،خيابان استقلال ،مجموعه فرهنگي تلاش ،سالن شهيد آويني برگزار میگردد
تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز از زیر مجموعه های #بنیرو در ۶ماهه به سود ۶۳۹ میلیارد ریالی رسیده است .

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *