#لوتوس تعهد خرید در عرضه سهام شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
تاريخ پذيرش تعهد ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
مبلغ تعهد ۱,۲۹۵,۸۴۲ میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها تعداد سهام در تعهد شرکت ۷۰,۶۵۵,۲۰۰ سهم (نماد بیوتیک ۱) -تاریخ عرضه ۱۴۰۲۱۱۱۸- کارمزد پذیرش تعهد خرید در عرضه مبلغ ۸,۰۰۰ ملیون ریال می باشد

#کقزوی شهریور ۱۴۷۰ میلیارد ریال و مهر به ۱۴۰۱ میلیاردریال رسید
در ابان ۱۸۷۵ میلیار ریال شده و اذر با رشدی چشم گیر ۲۶۷۸ میلیارد ریال بود در دی با کمی افت دوباره ۱۳۵۰ میلیارد ریال شد و افت کرد ۱۰ ماهه به عدد ۱۶۸۶۷ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه ۱۱۸۱۳ میلیارد ریال بود
افزایش سرمایه در #فافق
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالي و حفظ و افزايش عمليات جاري و توسعه فعاليت هاي جديد در شرکت اصلي وشرکت هاي زير مجموعه و مشارکت در افزايش سرمايه جهت انجام پروژه هاي در جريان توسعه و خريد تجهيزات و ماشين آلات که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غشصفا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان
درصد افزایش سرمایه: ۸۵ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#وساخت و شناسایی سود از محل فروش #ثتوسا
عرضه عمده سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکتهای تابعه.
تاريخ برگزاري مزايده ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن مزایده عمومی در شرکت فرابورس ایران طبق اطلاعیه عرضه عمده سهام کنترلی شماره ۶۱۴۵/الف/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴٫
نتايج برگزاري مزايده فروش تعداد ۳۰،۹۷۷،۹۵۰ سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل به برنده مزایده.
مبلغ مورد توافق ۲,۰۷۵,۵۲۲ میلیون ریال
نحوه تسويه نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاري تسویه و پایاپاي (۲+t))
تضمين هاي دريافت شده دریافت چک به مبلغ ۱۱۷،۰۰۰ میلیون ریال به سررسید ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ از شرکت مزبور
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي ۵۳,۴۹۱ میلیون ریال
#شاروم برنده شدن در فروش معادل ۲۰۰۰تن کود سولفات پتاسیم پودری با نرخ هر کیلوگرم ۳۸۹۰۰۰ریال
شرح مناقصه(شامل توصيف نتيجه به دست آمده) فروش معادل ۲۰۰۰تن کود سولفات پتاسیم پودری به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تضامین ارائه شده ضمانت نامه بانکی
مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد) ۷۷۸,۰۰۰ میلیون ریال
افزایش سرمایه در #غشان
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي، استفاده از معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه و همچنين جلوگيري از خروج نقدينگي که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غپاذر
پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
درصد افزایش سرمایه: ۱۴۱ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#غبشهر
پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهشهر
درصد افزایش سرمایه: ۱۹ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#اعتلا در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۰۶۴ ریالی رسیده است
#خشرق
پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق
درصد افزایش سرمایه: ۱۱۴ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#غناب در سال ۱۳۷۹ شرکت گروه صنعتی ناب کالای امانی نزد شرکت صنایع بسته بندی ایران داشته که شرکت مذکور از استرداد آن خوداری نموده که ضمن طرح دعوی در محاکم قضایی منجر به محکومیت و استرداد آن گردیده است و جهت تعیین قیمت در هیات های کارشناسی دادگستری می باشد .
#خودرو #شفا #زکوثر #کروی #خاور
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۱۳۷۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۱ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۷(بند۴)دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.
ادامه بلوک های #تپسی
پيرو اطلاعيه شماره ۶۱۲۸/الف/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ اين شرکت، تعداد ۶۰۶،۴۴۶،۷۴۵ سهم معادل ۲۴٫۶۲ درصد (بيست و چهار مميز شصت و دو صدم درصد) سهام كنترلي شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (سهامي عام) در نماد معاملاتي (تپسي۴) بطور عمده و نقد يا شرايطي با قيمت پايه هر سهم معادل ۹،۳۴۰ ريال و قيمت پايه كل ۵،۶۶۴،۲۱۲،۵۹۸،۳۰۰ ريال، امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد.
پيرو اطلاعيه شماره ۶۱۲۴/الف/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ اين شرکت، تعداد ۷۲،۶۵۷،۳۱۶ سهم معادل ۲٫۹۵ درصد (دو مميز نود و پنج صدم درصد) سهام كنترلي شرکت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (سهامي عام) در نماد معاملاتي (تپسي۲) بطور عمده و نقد يا شرايطي با قيمت پايه هر سهم معادل ۹،۳۴۰ ريال و قيمت پايه كل ۶۷۸،۶۱۹،۳۳۱،۴۴۰ ريال، امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد.
#وسینا پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر ازدستور کار خارج شدن افزايش سرمايه بانک به استحضار می رساند با توجه به اخذ مجوز افزايش سرمايه از بانک مرکزي ،مجوز مذکور به همراه ساير مستندات جهت اخذ مجوز به سازمان بورس ارسال گرديد.
شفاف سازی در #نطرین
بابت تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید علی الخصوص جهت دستگاه های طرح توسعه جدید که منجر به افزایش مقدار تولید به میزان حدودی ۶٫۰۰۰ تن در سال که به تبع آن پس از بهره برداری کامل طرح پیش بینی می گردد مبلغ فروش ۵٫۵۰۰ میلیارد ریال و نیز سود خالص ۵۰۰ میلیارد ریال سالیانه از محل اجرای طرح محقق گردد.

بتا سهم

#کدال_نگر

عرضه سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *