#فولاد   احداث خط ورق رنگی شماره۲ 

تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 

طرف قرارداد  شرکت مهندسی بین المللی 

مبلغ قرارداد  ۴۲,۸۴۹,۷۲۹ میلیون ریال 

نحوه تسویه  نقدی 

شرح جزئيات قرارداد  احداث خط ورق رنگی لوازم خانگی به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال

 

افزایش سرمایه در #غفارس
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۵۹,۸۰۴,۹۱۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۰۴,۲۷۵,۷۷۳,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه از محل سود انباشته که در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نظر گرفته شده، و ديگر موارد عنوان شده در اين بند که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#شبندر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تعلیق می گردد.
#کمنگنز افزایش سرمایه میدهد 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي با هدف بهره مندي از معافيت بند هـ تبصره ۲ احکام مالياتي بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جلوگيري از خروج وجه نقد از شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
مهم برای #پترول
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس تعداد ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس معادل ۳۰ درصد از کل سهام شرکت مذکور را به صورت یکجا و با شرایط مندرج در آگهی مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذاری کرده است. 
نتايج برگزاري مزايده: برنده مزایده فوق الذکر پتروشیمی تندگویان (سهامی عام) با قیمت پیشنهادی ۳۹،۳۲۱،۰۶۲،۴۳۰،۰۰۰ ریال می باشد .
شناسایی ۳۶۰۰  میلیارد تومان سود ناشی ازاین معامله
مجوز افزایش سرمایه ۳۵ درصدی #فولاد از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۵۱ درصدی #کی_بی_سی از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۱۹۶ درصدی #فخاس از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی #حآسا از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #کتوکا از محل سود انباشته، صادر شد.
#ساینا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-223 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل آکادمي فوتبال واقع در بلوار غربي استاديوم آزادي ، ورودي هتل المپيک ( سالن همايش آکادمي فوتبال ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #غالبر از محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#کچاد سرمایه را ثبت کرد
 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است
#چکارن
 پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کارتن ایران
درصد افزایش سرمایه: ۲۵ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#فزرین
 پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت زرین معدن آسیا
درصد افزایش سرمایه: ۲۸ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#کیمیا
پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
درصد افزایش سرمایه: ۵۰
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
مجوز افزایش سرمایه ۱۰ درصدی #شسینا از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی #بنیرو از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی #کایزد  از محل سود انباشته، صادر شد.
داروسازي تهران شيمي #شتهران در ۹ماهه به سود جالب ۵۴۷۰ ریالی رسیده و ۸۵۲۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#شگویا  به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تعلیق می گردد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۹ درصدی #تملت از محل سود انباشته، صادر شد.
#دعبید  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#دسانکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-168 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۶۱۱,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۹۱۱,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
#رتکو ابلاغ برنده شدن استعلام قیمت شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس در بخش بازرسی های داخلی و خارجی ( انجام بازرسی گیفی و فنی حی ساخت به صورت حضور مقطعی یا مستمر در گارگاه سازندگان و محل احداث پروژه )
#کچاد  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور ۱- تأمين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرحهاي توسعه در دست اجرا شامل؛ الف: احداث نيروگاه سيکل ترکيبي به ظرفيت اسمي ۵۴۶ مگاوات – EPC ب: احداث نيروگاه خورشيدي به ظرفيت ۱۰۰ مگاوات ج: بهره برداري از معدن سنگ آهن جديد (آنومالي A10) 2- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي سرمايه پذير ۳- مشارکت در افزايش سرماية در حال انجام شرکتهاي سرمايه پذير ۴- جبران مخارج انجام شده بابت تحصيل سرمايه گذاريها (خريد سهام و تأسيس شرکت) که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#فولاد به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#وتوس ۵۷ ریال تقسیم کرد
#فسبزوار به ازای هر سهم ۹۴۳۳ ریال سود تقسیم شد.
#غبشهر
در نهایت به ازای هر سهم ۱۰۵ ریال سود نقدی تقسیم شد و الباقی سود انباشته برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شد که سرمایه شرکت را به ۳۵ همت معادل ۱۹ درصد افزایش می دهد.
ava.agah.com
#پلاست ماشین آلات می‌فروشد
یک دستگاه ماشین¬¬آلات تزریق پلاستیک ۲۱۰۰ تُن برند HAITIAN کارکرده آماده بکار سـال ساخت ۲۰۱۹ به بالا و مـاشین¬آلات تزریق بـادی ۶۰ لیتری و ۱۲۰ لیتری کـارکـرده آماده بکار برند KINGSWEL سال ساخت ۲۰۱۹ به بالا و یک دست قالب پالت پلاستیکی آماده به کار در ابعاد ۱۲۰*۱۰۰
#سیمرغ تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي از شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#کگهر صدور پروانه بهره برداری خط ۳ کنسانتره و خط ۱ گندله
#خپارس فروش اقلام مازاد قطعات برلیانس از طریق برگزاری مزایده عمومی
#مبین
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-154 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۰,۴۷۵,۶۸۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  
مجوز افزایش سرمایه ۱۸۷ درصدی #تاپکیش از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی ها، صادر شد.
شفاف سازی در #شگویا
احتراماً؛ با عنایت ابلاغیه‌های صادره آن سازمان معظم طی نامه‌های شماره ۱۱۵۱۷۶۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ ،۱۱۵۱۰۴۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ و ۱۱۴۸۹۱۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ به استحضار می رساند شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان (سهامی عام) در راستای ماده ۱۹ مکرر ۱/۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات و ابلاغیه‌های مذکور و همچنین رعایت تشریفات قانونی شرکت در مزایده خرید ۳۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی صدف‌خلیج‌فارس، نسبت به انجام مکاتبات مکرر و پیگیری‌های لازم جهت رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده که نامه‌های شماره ۱۳۶۶۷۰/۱-۲۸ص‌پ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ و ۱۳۶۳۹۴/۱-۲۸ص‌پ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ موید این مهم می باشد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور و تا تعیین تکلیف قیمت پایه کارشناسی مطابق دستورالعمل مورد تایید آن سازمان معظم و رفع سایر ابهامات مطروحه، این‌شرکت انعقاد قرارداد جهت خرید سهام مذکور را به تعویق خواهد انداخت. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌گردد.

بتا سهم

#کدال_نگر

انعقاد قرارداد /انعقاد قرارداد/انعقاد قرارداد/انعقاد قرارداد/انعقاد قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *