#حتوکا  قرارداد تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات حمل و نقل داخلی شات دان سالیانه واحد احیاء مستقیم در شرکت فولاد هرمزگان جنوب .مبلغ قرارداد ۵۷۷,۸۳۶ میلیون ریال. بدون تشریفات و براساس توافق منعقد گردیده و مرتبط با تعمیرات سالیانه و در راستای قراردادهای حمل و نقل داخلی و تامین مکانیزم های سنگین فولاد هرمزگان

افزایش سرمایه ۸۵ درصدی #غشصفا از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت
#وتجارت  آگهی مزایده سهام شرکت های آرتا تجارت زرین و توسعه انرژی تجارت آسیا
افزایش سرمایه ۶۵۰ درصدی #حپترو از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
مجمع #فملی و تجدید
✅در رابطه با تجدید ارزیابی جلساتی با سازمان بورس داشتیم و از ما خواسته شد که از این موضوع استفاده کنیم.
✅برنامه برای تجدید ارزیابی متفاوت است. قرار بر این از روش دیگری در این راستا استفاده کنیم که در حال مطالعه برای آن هستیم و امیدواریم با مجوزهای سازمان بورس، طرح جدیدی در تجدید ارزیابی برای فملی را انجام دهیم.
#ولبهمن
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ
درصد افزایش سرمایه: ۲۷ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#لازما    تسويه مطالبات سنواتي تامبن اجتماعي مرودشت 
تاريخ اتمام تعهد  ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
مبلغ تعهد  ۱۴۵,۶۰۷ میلیون ریال 
شرح موضوع شامل طرف تعهد و رويه تسويه  بدهی به تامین اجتماعی مرودشت از محل پیش دریافت اجاره املاک و پرداختی شرکتهای طرف قرارداد کارخانه آزمایش مرودشت تسویه گردیده است .
#شفن  ختم دادرسی پرونده تجدید نظر شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران و ابطال دادخواست شرکت ، تائید رای در خصوص انتقال ۵۶% مالکیت هتل نیمه کاره پویای کیش 
شرح كامل ادعاي طرف مقابل و نتيجه نهايي  در راستای پیگیری مطالبات از شرکت باوی جنرال تریدینگ به مبلغ ۵۳ میلیون درهم و نیز گزارش اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بین شرکت و شرکت باوی جنرال تریدینگ مبنی بر انتقال ۵۶% از مالکیت هتل نیمه کاره پویای کیش به شرکت فن آوران در قبال مطالبات ذکر شده ، به دلیل تشکیک در مالکیت شرکت باوی سرانجام با طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی و صورتجلسه مذکور ، پرونده ای در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس در شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. نتیجه این رسیدگی ابطال درخواست شرکت فن آوران و در نتیجه تائید انتقال هتل مزبور به شرکت می باشد.
شفاف سازی در #فاراک
بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۸۶۵/۴۸۳۵۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه فروش هفت قلم GATE VALVE به مبلغ ۴۵۲٫۲۴۴ میلیون ریال گردیده است. مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد.
#تنوین   با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-059 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۹,۷۹۷,۹۲۹,۳۳۵  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۰۲,۰۷۰,۶۶۵  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
قرار داد #حتوکا
قرارداد تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات حمل و نقل داخلی شات دان سالیانه واحد احیاء مستقیم در شرکت فولاد هرمزگان جنوب .مبلغ قرارداد ۵۷۷,۸۳۶ میلیون ریال. بدون تشریفات و براساس توافق منعقد گردیده و مرتبط با تعمیرات سالیانه و در راستای قراردادهای حمل و نقل داخلی و تامین مکانیزم های سنگین فولاد هرمزگان
#بکابل ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-170 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۰۲۳,۷۵۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۴۷,۵۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۲۳۷۵۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
شرکت ماشين سازي پارس از زیرمجموعه های #تاپیکو در ۶ماهه ۳۶۳۵ میلیارد ریال سود محقق کرده است
#های_وب و افزایش سرمایه 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور  اصلاح ساختار مالي و عدم خروج نقدينگي و همچنين استفاده از معافيت مالياتي بر اساس مفاد بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
فوری برای #اخابر
تجدید  ۱۶۹۴% سهم اعلام شد
محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۷۶,۴۵۰,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور جهت اصلاح ساختار مالي و در راستاي قانون استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#دشیری گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي و استفاده از پتانسيل هاي موجود که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
ثبت افزایش سرمایه در #بموتو
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-067 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۴,۲۸۸,۴۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰,۱۴۶,۶۴۴ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۹۸۴۳۱۱ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۱۶۸۶۷۳۱ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۸۷۲۰۲ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
مهم برای #رمپنا  موافقت هیئت پذیرش فرابورس با پذیرش سهام شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
#وشهر فروش ۳۶ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)، نقد و تهاتر – مزایده ۱۴۰۲/۱۵
#شبصیر پيرو اطلاعيه شماره ۶۲۰۵/الف/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ اين شرکت، تعداد ۵۶۴،۵۹۲،۱۹۰ سهم معادل ۲۲٫۵۸ درصد (بيست ودو مميز پنجاه و هشت صدم درصد) سهام مديريتي غيرکنترلي شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير (سهامي عام) در نماد معاملاتي (شبصير۴) بطور عمده و شرايطي با قيمت پايه هر سهم معادل قيمت پاياني روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرطي که کمتر از ۳۶،۶۰۰ ريال نباشد. و قيمت پايه كل معادل تعداد سهام قابل عرضه ضربدر قيمت پاياني روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرطي که کمتر از ۲۰،۶۶۴،۰۷۴،۱۵۴،۰۰۰ ريال نباشد، امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد
بانک #دی آگهی مزایده عمومی املاک مازاد بانک دی(شرکت سهامی عام)-مرحله دهم
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
#شکلر در مجمع ۳۵۰ تومان به ازای هر سهم تقسیم کرد.
توسعه صنايع و معادن کوثر #کتوسعه در ۱۲ماهه به سود ۲۲۷۰ ریالی رسیده است و ۲۴۲۸ میلیارد ریال سود محقق کرده است
مهم برای #زگلدشت
  فاز ۱ پروژه دامداری ۶۰۰۰ رأسی دلفان استان لرستان 
زمان شروع طرح / پروژه  ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ 
مدت اجراي طرح / پروژه  ۵۸ ماه 
بهاي تمام شده طرح / پروژه  ۲,۳۵۴,۲۴۰ میلیون ریال 
 نتايج مورد انتظار
محصولات حاصل از بهره برداري از طرح/ پروژه جديد  شیر خام، دام 
ظرفيت اسمي محصول  ۱۸۰۰۰ تن در سال 
ظرفيت عملي بهره برداري از محصول  ۱۸۰۰۰ تن در سال 
شرح (شامل جايگاه محصول در درآمد فروش شركت)  با عنایت به اینکه دامداری گلدشت نمونه (واحد دلفان) از جمله دامداری های پرورش گاو شیری می باشد، بدیهی است میزان تولید شیر به عنوان محصول اصلی واحد مزبور تأثیر مستقیمی بر درآمد فروش شرکت دارد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۱ #اعتلا  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد
#افق احتراماً به استحضار می رساند ، مطابق با اطلاعیه های منتشر شده در سامانه رسمی شرکت فرابورس ایران شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی به عنوان یکی از شرکت های فرعی افق کوروش اقدام به شرکت در رقابت جهت تحصیل ۶۸٫۹۵ درصد شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) نموده در نهایت برنده رقابت شده است. مطابق با اطلاعیه های منتشر شده در سامانه رسمی شرکت فرابورس ایران به شماره های ۶۱۲۵/الف/۰۲ ، ۶۱۱۹/الف/۰۲، ۶۲۱۲۸/الف/۰۲ و ۶۱۲۴/الف/۰۲ در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ معادل ۶۸٫۹۵ درصد از سهام شرکت تپسی جمعا به ارزش ۱۴،۶۱۷ میلیارد ریال به صورت عمده و شرایطی خریداری شده است که برنامه ها ، برای اداره آن شرکت به پیوست ارائه شده است. شایان ذکر است که ۸۰ درصد از سهام شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به تملک شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش رسیده است ، و در این میان علاوه بر توسعه کسب و کارهای خود در حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام به تحصیل ۱۰۰ درصد سهم شرکت پارس ترابران مبنا (الوپیک) نیز داشته است. شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی قصد دارد تا با تکیه بر پتانسیل های بالقوه تپسی ، توان اجرایی تیم مدیریتی و عملیاتی شرکت ، همچنین بهره مندی از ظرفیت های موجود ، مسیر توسعه شرکت را تسهیل کرده و علاوه بر بهبود شرایط بازار تاکسی اینترنتی در کشور، نتایج عملکرد شرکت و پرتوفوی محصولات خود را نیز بهبود بخشد.

بتا سهم

#کدال_نگر

قرارداد / قرارداد / قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *