#غگلپا  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-269 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در استان اصفهان ،شهر گلپايگان به آدرس ميدان کارگر-کيلومتر ۷ جاده شرکت زراعي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
مجمع #ختور
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-265 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۵ جاده قديم-سالن همايش هاي شرکت رادياتور ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#گوهران در بهمن ۴۸۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و ۶۷۶,۰۳۸ میلیون ریال سود مجمع دارد
#واعتبار ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-176 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#غپاک به مجمع می رود
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-263 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران کيلومتر ۳ بزرگراه شهيد متوسليان(فتح)ميدان شير برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#فجام  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-192 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه ۱۱ درصدی #حگردش از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
رامو فارمين از زیرمجموعه های #دجابر در ۹ماهه ۴۷۴ میلیارد ریال سود محقق کرده است
شفاف سازی در #ثعمرا
در خصوص انعقاد قرارداد فروش یک قطعه زمین به ارزش ۱۵۰۰میلیارد ریال واقع در ملارد به شرکت فرعی پاداد، که جزییات آن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نیز در سامانه کدال منتشر شده بود، با عنایت به اینکه عمده درآمد شرکت پاداد از فروش املاک بوده و طی دوره مورد اشاره به دلیل رکود بازار ملک، مزایده های برگزار شده به نتیجه نرسیده و شرکت پاداد نتوانسته است تعهدات خود را عملی کند، در همین راستا هیئت مدیره شرکت طی صورتجلسه شماره ۴۲۸ به شرکت پاداد بابت بازپرداخت ثمن معامله طبق الحاقیه شماره یک ۷۰۴/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ برای ۶ ماه مهلت داده شد. همچنین مطابق تبصره شماره یک الحاقیه در صورت عدم تسویه حساب، شرکت پاداد مکلف می گردد مطالبات شرکت عمران و توسعه شاهد را از طریق انتقال اسناد مالکیت اموال و مستغلات خویش به میزان باقی مانده ثمن معامله با لحاظ۱۰درصد پایین تر از قیمت کارشناسی به شرکت عمران و توسعه شاهد منتقل نماید.لازم به ذکر است تا این تاریخ شرکت پاداد مبلغ ۴۳۰میلیارد ریال به شرکت عمران و توسعه شاهد واریز نموده بود. نهایتاً شرکت فرعی پاداد در ازای باقی مانده ثمن معامله ده قطعه از املاک خود را با قیمت کارشناسی در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ به شرکت عمران و توسعه شاهد منتقل نمود و متقابلاً شرکت عمران و توسعه شاهد نیز طی وکالتنامه رسمی شماره ۳۴۴۴۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ به شرکت فرعی پاداد اختیار تام انتقال سند ملک ملارد را تفویض نمود. بنا به مراتب مفروض فوق تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر به اتمام رسید.
شفاف سازی در #کقزوی
مزایده عمومی فروش شش دانگ قطعه زمین متعلق به شرکت سهامی شیشه قزوین واقع در مشهد
مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #شپارس از محل سود انباشه صادر شد.
#دتولید و افزایش نرخ 
احتراما در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار میرساند نرخ فروش تعدادی محصول از تولیدات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. در صورت وجود تغییر با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامدارن محترم اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است فروش محصول فوق نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل حدود ۱٫۱۲ % ( یک و دوازده صدم درصد) و نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل حدود ۱٫۵۶ % (یک و پنجاه و شش صدم درصد) می باشد.
#شگل در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۸۶ ریالی رسیده است
#فلامی در بهمن  ۴۱ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و ۵ ماهه به فروش ۱۸۱ میلیارد ریالی رسیده که افت زیادی نسبت به مدت مشابه سال  قبل دارد
#سخزر  در زمستان با وجود زمزمه قطعی گاز فروش خود را در حد ماه قبل حفظ کرد و در بهمن حتی رشد داشت و ۸۳۴ میلیارد ریال  فروخت و در دی با فروش ۷۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در آذر با کمی افت ۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت
 در مهر   ۸۰۴ میلیارد ریال و آبان  ۸۶۹ میلیارد ریال بود 
۱۱ ماهه  ۸۶۴۴  میلیارد ریال بوده و از سال  قبل ۵۰% بیشتر است
#ومهان تا بهمن  ۲۵,۷۳۲,۷۹۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
سرمایه گذاری #پردیس در بهمن  ۱۰۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#وگردش در بهمن ۱۶۵۱۸   میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۱۶۹۸۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و تراز عملیاتی تا ۱۰ ماهه تقریبا یر به یر و نزدیک صفر است
#بورس در بهمن با درامد ۳۹۲ میلیاردریالی مواجه بود و به عدد   ۶۵۳۱  میلیاردریال رسیده است
#اخابر  در دی و بهمن هم  رشد فروش و درامد داشت 
سهم در آبان ۸۸۴۲ میلیارد ریال درامد داشت و 
در اذر این عدد ۹۰۲۵ میلیارد ریال بود و  دی به  ۹۸۸۴ میلیارد ریال و بهمن ۹۹۹۹ میلیاردریال رسید و رشد کرد ۱۱ ماهه به ۹۸۶۰۰   میلیارد ریال رسیده است. کل سال  قبل ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود
#حکشتی   ثبت افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران(سهامی عام) از مبلغ ۲٫۳۴۰ میلیارد ریال به ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال
#دبالک در دی با فروش ۸۵۴ میلیارد ریالی مواجه شده بود و بهمن هم ۶۰۷ میلیارد ریال فروخت و کمی افت کرد  ۲ماهه ۱۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشت
#وحافظ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-104 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱,۰۹۸,۷۳۱,۱۹۴  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۲,۵۹۰,۸۰۶  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
#چخزر  مهر خوب بود ابان کمی کم شد  ولی اذر دوباره جبران کرد و ۴۰۶ میلیارد ریال فروش زد در دی هم با فروش خوب ۵۲۰  میلیاردریالی رشد داشت  و بهمن به ۵۲۹ میلیارد ریال رسیده و شبیه ماه قبل بود
 ۱۱  ماهه به   ۵۰۷۷ میلیارد ریال رسیده  مدت مشابه قبل این عدد  ۴۳۷۷  میلیارد ریال بود
#شپلی سال مالی را در اذر با درامد ۳۴۸۲ میلیارد ریالی تمام کرد
 در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۰۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن با عدد بهتر ۳۸۵۵ میلیارد ریال مواجه بوده است و ۶۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه  ۵۵۲۲ میلیارد ریال  بود
#قصفها در بهمن با فروش نه خیلی بالای ۸۴۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۷۶۲۶ میلیارد ریالی رسیده است
#پتایر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-266 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۵ بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص کرج) شرکت توليدي ايران تاير برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#وکبهمن در بهمن ۱۹۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا بهمن ۴,۰۴۲,۸۹۲ میلیون ریال سود  مجمع محقق کرده است
#ولبهمن از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#چافست در بهمن با فروش ۱۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و در ۵ماهه به ۶۵۸ میلیارد ریال رسیده است . سهم فروش فصلی دارد و باید کمی صبر کرد
#فولاژ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-262 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بلوار شهيد چمران ، ميدان شهيد شهرياري ، بلوار دانشجو ، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي – تالار ابوريحان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
حق تقدم استفاده نشده در #کساپا 
 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-075 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال  ، تعداد ۱,۸۷۹,۶۲۱,۴۵۹  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۲۰,۳۷۸,۵۴۱  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
#وگردش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-148 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
#قچار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-268 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ در استان چهارمحال و بختياري ،شهر شهرکرد به آدرس استان چهارمحال و بختياري ،شهر هفشجان به آدرس کيلومتر ۱۲ جاده هفشجان به شهرکرد کارخانه فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#ساربیل در اولین ماه سال مالی به فروش ۶۱۸ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن این عدد ۴۹۳ میلیادر ریال بوده است  و ۲ماهه ۱۱۱۱ میلیارد ریال بوده است
مجمع #فارس لغو شد
مجمع فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دلیل عرضه بلوکی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو و به زمان دیگری موکول شد.
#سکرما اولین ماه از سال مالی را با فروش ۸۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده است و در بهمن ۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ ماهه ۱۸۰۰ میلیارد ریال بوده است که مدت مشابه  قبل ۱۰۲۵ میلیارد ریال بود
#سباقر آبان و آذر خوبی داشت  در دی با کمی افت به ۵۶۰ میلیارد ریال فروش رسید و در بهمن هم ۶۲۹ میلیارد ریال بود
 آبان ۶۳۲ میلیارد ریال  و اذر ۶۷۹ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه به ۵۴۳۹ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه   ۳۸۷۰ میلیارد ریال بود
#ساوه پاییز خوبی داشت و دی و بهمن هم  باثبات بود
 در مهر به ۲۶۲۰ و ابان ۳۲۳۳  میلیارد ریال و اذر با کمی افت ۲۹۸۱ میلیاردریال  رسید 
در دی این عدد ۲۸۹۱ میلیارد ریال بود و بهمن با کمی افت ۲۶۴۹ میلیارد ریال بوده است
سهم در ۱۱ماهه   ۲۹۳۸۵    میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل   ۱۸۹۲۱  میلیارد ریال بود و رشد داشته ست . فروش سهم در ۶ ماهه  ۱۵۲۸۲  میلیارد ریال بود
#ثپردیس برگزاري مزايده عمومي فروش ساختمان اداري واقع در تهران-خيابان سهروردي شمالي با زير بناي تقريبي ۱۶۸۸مترمربع ، به صورت نقدي و با شرايط ويژه
#خبهمن هم می فروشد  شرکت گروه بهمن با مشارکت شرکت های ایران خودرو و سایپا (سایر سهامداران شرکت آزمون جاده ای خودرو) قصد واگذاری تعداد ۶٫۴۱۷٫۴۰۰ سهم متعلق به خود در شرکت مزبور را از طریق برگزاری مزایده عمومی و با قیمت پایه ۱۴٫۹۴۲ ریال جهت هر سهم به صورت یکجا و نقد دارد.
#رتکو در در بهمن ۱۴۴ و دی با درامد ۱۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۱ ماهه  ۱۴۶۴  میلیارد ریال شده است  .
#تکشا فروش، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش دو دستگاه ماشین شیردوشی ثابت ۶۰ و ۱۴ واحدی و ساخت و نصب یک ست فریم ۶۰ واحدی ساید بای ساید پارالل و یک ست فریم ۱۴ واحدی هرین بن
#غدانه در دی با درامد ۸۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن ۱۳۴۲ میلیارد بوده و ۲ ماهه ۲۱۸۹ میلیارد ریال فروش داشت . تقریبا شبیه ماه  قبل است و کمی کمتر است
#شرنگی  در دی به فروش و درامد ۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن به ۳۹۲ میلیارد ریال رسیده که ۱۱ ماهه   ۲۵۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
افزایش نرخ #دکوثر
احتراما درراستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشاء اطلاعات به استحضار میرساند، نرخ فروش ۷ قلم از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافته است .تغییرات فروش محصول به كل درآمد شركت در سال مالي قبل ۲ % مي باشد.
#شرنگی نرخ فروش کلیه رنگهای ساختمانی با توجه به مجوز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ سندیکای رنگ و رزین بطور میانگین ۴ درصد افزایش و از مورخ ۱۴۰۲/۰۱۲/۰۵ اعمال میگردد.
#ساراب 
در پاییز در مهر هم  با ثبات ۷۴۸ میلیارد ریال  و ابان هم  ۷۵۲ میلیارد ریال است  و اذر به  ۷۹۸ میلیارد ریال رسیده است 
در زمستان در دی به ۷۶۶ میلیارد ریال  و بهمن ۷۶۷ میلیارد ریال رسیده و۱۱ ماهه  به    ۸۰۴۹   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل  ۶۹۰۱  میلیارد ریال بود
#غشهداب هم سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-235 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۱۰۳,۵۶۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۲۳۳,۵۶۳ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۳۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *