#بموتو خوب ظاهر شد و بهمن جذابی داشت و ۷۰۶۵ میلیاردریال  فروش داشت
اولین ماه سال مالی با فروش ۲۷۷۹  میلیارد ریالی اغاز کرده و ابان  ۱۳۴۸ میلیارد ریال  و اذر با ۲۹۲۴ میلیارد ریال مواجه بود
و در دی به عدد  ۳۵۹۰  میلیارد ریالی رسید و عدد خوبی در دی و بهمن ثبت کرد
فروش ۵ ماهه  ۱۷۶۹۷  میلیارد ریال است

مجوز افزایش سرمایه ۹۲ درصدی #بشهاب  از محل سود انباشته ، صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #پکرمان  از محل سود انباشته ، صادر شد.
#فصبا در اولین ماه سال مالی ۸۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است در بهمن  به  ۷۴۵۷ میلیارد ریال رسیده و ۲ماهه  ۱۵۳۲۰ میلیارد ریال  بود
#پی_پاد در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۳۵۵ میلیارد ریالی رسیده  و بهمن این عدد  ۴۴۳۹ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۸۸۱۶ میلیارد ریال بود
#رمپنا در دی با درامد ۱۲۵۳۸ میلیارد ریالی ۹ماهه را تمام کرد و جمع درامد ۱۱۴۷۵۶ میلیارد ریال بوده  در بهمن هم  ۷۳۷۷ میلیارد ریال شد و ۱۶۳۱۴۴ میلیارد ریال فروش ۱۰ماهه بوده 
که باید درامد ها را تلفیقی و ۱۲ماهه دید
مجوز افزایش سرمایه ۱۵ درصدی #شنفت  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۸۶ درصدی #غشصفها  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۷۹ درصدی #پخش البرز  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #خلنت  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی #حکشتی  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی #لخزر  از محل سود انباشته، صادر شد.
#سپ اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۸۹ میلیارد ریالی  و بهمن را با عدد  ۴۵۲۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است که۲ماهه  ۹۱۱۳ و  از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#وبشهر در بهمن ۱۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری داشت و تا بهمن  ۲,۲۳۷,۷۳۹  میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
مجوز افزایش سرمایه ۸۰ درصدی #پردیس  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #فگستر  از محل سود انباشته، صادر شد.
#سکرد در مهر با فروش ۴۶۱ میلیاردریالی مواجه بود و  ابان ۴۶۷ میلیارد ریال  و اذر نیز ۴۸۷ میلیارد ریال بوده
در دی این عدد ۲۹۴ میلیارد ریال بوده است و بهمن با کمی رشد ۳۷۱ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه  ۲۲۲۷ میلیارد ریال فروش داشته و تقریبا  ۵۰% بیشتر از مدت  مشابه قبل بود
مجوز افزایش سرمایه ۳۳ درصدی #شپاکسا  از محل سود انباشته، صادر شد.
مهم  برای انتخاب
مجوز افزایش سرمایه ۱۴۳۳ درصدی #انتخاب  از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاصادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۷۷ درصدی #فجر  از محل سود انباشته، صادر شد.
#شفارس در مهر با فروش ۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان این عدد ۱۰۱۸ و اذر ۱۰۲۰ میلیارد ریال شد
در دی به عدد ۸۴۶ میلیارد ریال رسیده و بهمن ۱۰۸۳ میلیارد ریال شد و ۱۱ ماهه به عدد  ۹۶۶۲  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه  قبل  ۷۱۳۸  میلیارد ریال بود.  ۶ماهه به عدد  ۴۷۳۲  میلیارد ریالی رسیده بود.
#حتاید در دی خوب عمل کرد  ولی بهمن دوباره به  ۹۱۷ میلیاردریال  برگشت 
در مهر ۷۱۷ میلیارد ریال و ابان و اذر  ۹۱۷ میلیارد ریال درامد داشت
در دی با یک رشد خوب ۱۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت
 درامدسهم ۱۱ ماهه ۹۸۸۹   میلیارد ریال بوده و کل سال  قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
 ۶ماهه ۵۳۰۳  میلیارد ریال بوده
مجوز افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی #خشرق  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه  ۵۲ درصدی #سرچشمه  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه  ۱۵ درصدی #کگل  از محل سود انباشته، صادر شد.
#زشریف در دی با فروش ۸۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اولین ماه سال مالی را آغاز کرد در بهمن این عدد ۸۲۲ میلیارد ریال  بود و ۲ماهه به  ۱۶۳۹ میلیارد ریال رسیده است
#افرا نت در بهمن  ۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۲۷۶۸ میلیارد ریال  رسیده است
#وپست در  بهمن  ۵۱۵۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۲۰۲۳  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۱۱ماهه۴۴۷۹۰ میلیارد ریال مثبت است
#لخزر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-289 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان سپهبد قرني – پلاک ۴۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
مجوز افزایش سرمایه  ۱۹ درصدی #کچاد  از محل سود انباشته، صادر شد.
مهم برای #وتجارت
مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی  وتجارت از محل سود انباشته صادر شد
#سمازن   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک،خيابان شهيد خدامي،بعد از پل کردستان،سالن همايش گروه توسعه ملي کد پستي ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲ پلاک ۸۹ برگزار میگردد
#داسوه که گویا سال مالی را تغییر داده است در بهمن ۶۷۵ و ۲ماهه  ۱۳۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است
#شیراز پیرو اعلام شرکت گاز استان فارس مبنی برمحدودیت در مصرف گاز به دلیل برودت هوا، واحد متانول این شرکت از مدار تولید خارج گردید.
#فنر که به تازگی به بازار آمده است در بهمن  ۸۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۸۲۰۲ میلیارد ریالی رسیده است
#مداران در بهمن  با  رشد ۵۶۶ میلیارد ریال درامد داشت در دی ۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۸۶۴۴ میلیار ریالی در ۱۱ماهه  رسیده است  که کل سال قبل ۸۴۱۱ میلیارد ریال است
#ساروج در دی با فروش ۱۸۰۲ میلیاردریالی مواجه بود و بهمن  به  ۱۲۰۵ میلیارد ریال  رسید و ۲ماهه  ۳۰۰۷ میلیارد ریال  بو مدت مشابه سال  قبل ۲۰۸۴  میلیارد ریال بود
#دیران در اولین ماه سال مالی به فروش ۶۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود  و بهمن  ۶۰۰  میلیارد ریال شد ۲ ماهه  ۱۲۰۸  میلیارد ریال است  که تقریبا ۲برابر مدت مشابه سال قبل است
#کچاد  پاییز بدی نداشت  و دی و بهمن هم با ثبات است
 در مهر این عدد ۵۲۱۹۹ میلیارد ریال بود  و آبان ۴۹۲۸۶ میلیارد ریال بوده است در اذر به ۴۴۰۲۷ میلیارد ریال رسید و در دی ۴۵۹۲۹ میلیارد ریال داشت  و بهمن  ۴۸۹۶۱ میلیارد ریال بود
۱۱مهه ۵۱۳۲۵۴     میلیارد ریال بود  و۶ ماهه ۲۷۰۷۰۶    میلیارد ریال      
 مدت مشابه قبل ۳۷۱۳۳۱    میلیارد ریال بوده است  .
#خوساز  در مهر به ۳۶۵۰ میلیاردیال رسید  و ابان  با  رشد ۴۳۷۰ میلیرد ریال و اذر ۴۸۸۵ بود 
در دی این عدد ۵۰۷۱ میلیارد ریال بود و رشد کرد در بهمن  به ۵۰۸۸ میلیارد ریال بوده است 
۱۱ ماهه به ۴۴۱۰۲  میلیارد ریال رسیده است 
مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۲۱۰۹  میلیارد ریال است
#دعبید اولین ماه سال مالی را با فروش ۶۱۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن  ۶۳۵۰  میلیارد ریال بود و۲ماهه  ۱۲۴۶۵ میلیارد ریال بوده است . ۲۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
افزایش سرمایه ۵۱ درصدی #شبهرن از محل سود انباشه، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#دکپسول خطی پیش می رود در مهر ۶۸۸ میلیارد ریال  و آبان  ۶۹۶ و اذر ۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
در دی هم این عدد ۶۹۷ میلیارد ریال میشود  و بهمن  ۶۸۲ میلیارد ریال  بود
۱۱ ماهه به عدد  ۷۱۴۶  میلیارد ریالی رسیده است.
#دابور  پاییز خوب بود و اذر رشد داشت ولی در دی و بهمن دوباره با افت مواجه شد و ۹۰۱ میلیارد ریال در دی و ۹۴۶ میلیارد ریال در بهمن فروش داشت
در مهر به  ۱۴۳۹  و ابان ۱۴۴۸  و اذر با رشد ۲۰۱۴ میلیارد ریال رسید
۱۱ ماهه  ۱۳۳۲۸    میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است. سال قبل  ۱۳۵۳۳ میلیارد ریال بود
#کطبس اذر کمی افت کرد ولی در دی به عدد ۵۰۰ میلیارد ریالی رسید و بهمن  هم ۵۰۷ میلیارد ریال بود
   اذر ۴۱۴ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه  ۵۱۵۹  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۳۵۴۳   میلیارد ریال شد
#شملی در دی   ۴۶۰ میلیارد ریال و بهمن با عدد  ۵۵۶ میلیاردریالی مواجه بود و به جمع فروش ۱۹۶۸ میلیارد ریالی رسیده است در ۵ماهه  .
#زملارد آبان با فروش ۴۸۲ میلیارد ریالی و اذر به عدد ۵۶۶ میلیارد ریالی رسید
در دی این عدد ۵۷۵ میلیاردریال و بهمن ۵۶۱ میلیارد ریال  بود و ۱۱ ماهه ۵۳۷۴  میلیارد ریال محقق کرده است
#فرابورس در دی با درامد ۳۳۲ میلیاردریالی  و بهمن  با عدد  ۳۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۳۸۳۴ میلیاردریال رسیده است
#پی_پاد در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۲۷۰ ریالی رسیده است
#دالبر دی زیر ۳۰۰  بود و ۲۸۶۰  میلیارد ریال فروش زد بهمن هم با افت  ۲۱۳۸ میلیارد ریال  بود
سهم در آذر ۲۸۲۴ ،  در ابان  ۳۰۷۷ و مهر ۳۰۱۶  میلیارد ریال فروش زد و ۱۱ ماهه  به  ۳۰۲۶۵  میلیارد ریال رسیده  که مدت  مشابه سال قبل    ۲۲۳۲۵  میلیارد ریال بود
۶ماهه  به  ۱۶۲۳۰ میلیارد ریال رسیده بود
#سیمرغ در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۵۱۶ میلیارد ریالی رسیده است . در بهمن  هم  ۳۵۹۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۷۱۶۳ میلیارد ریال فروش زد
 رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته داشت
#حافرین در دی با فروش ۸۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن ۶۸۰ میلیارد ریال شد و ۱۱ماهه به عدد  ۸۳۴۶ میلیارد ریالی رسیده است  .
#خرینگ متعادل پیش می رود
  مهر به ۳۷۹۳ میلیارد ریال رسید
در ابان به ۳۷۰۹ میلیارد ریال رسیده و آذر ۳۹۱۷ میلیارد ریال بوده و در حد ماه قبل بود .
در دی ۳۶۳۶ میلیارد ریال بوده است . و بهمن  ۳۷۰۶ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه  ۳۷۹۴۸   میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل آن  ۲۵۵۹۸  میلیارد ریال بود
#شخارک  دی و بهمن متعادلی داشت و در دی ماه به عدد ۱۲۱۵۲ میلیاردریال رسید  و بهمن  ۱۵۶۷۰ میلیارد ریال بود ۹۸ هزار تن با نرخ  ۱۰۹,۳۲۵,۰۵۹ ریال صادر کرده
در اذر ۱۸۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و فروش خوبی را  ثبت کرد نرخ  با کمی رشد ۱۰۲,۶۲۵,۵۷۳ ریال است  
در آبان ۱۲۹۶۴ میلیارد ریال  فروش داشت و نرخ  ٨٧,٨٧۴,٧٧۴  ریال است
   ۱۱ ماهه به عدد ۱۲۶۹۰۱    میلیارد ریالی رسیده .۶ماهه به عدد  ۵۳۰۸۱   میلیارد ریالی رسیده  بود
در بهمن سال ۱۴۰۲، دو محموله پروپان ، دو محموله بوتان، سه محموله متانول و یک محموله پنتان پلاس بارگیری شده است .
#وهور در ۱۲ماهه ۴۴ ریال سود محقق کرده است
#دسبحان  در کل پاییزی بهتر از زمستان دارد 
مهر و ابان   بالای ۲۰۰  بود و مهر ۲۰۴۵ میلیارد ریال  و آبان ۲۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر با کمی افت  ۱۷۶۱ میلیارد ریال شد
در دی به عدد ۱۶۷۶ میلیارد ریال رسیده است و بهمن با ادامه افت ۱۴۵۰  میلیارد ریال شد   
 در ۱۱ ماهه  ۱۹۰۳۴    میلیارد ریال فروش داشت   و  مدت مشابه قبل این عدد  ۱۱۴۵۶  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه  ۱۰۰۳۲  میلیارد ریال فروش داست
#فولای در آذر با فروش ۷۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۷۱۷ میلیارد ریال  رسیده است بهمن این عدد  ۱۰۹۱ میلیارد ریال بود که ۱۱ماهه ۹۶۹۹ میلیادر ریال فروش داشت  که مدت مشابه  قبل ۸۶۶۸ میلیارد ریال بود
#ولپارس در اولین ماه سال مالی ۲۶۸ میلیارد ریال درامد و ۸۵ میلیارد ریال سود پرداختی و هزینه مالی دارد
#دیران  احتراماً در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار می رساند نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو افزایش یافته است
#شپاکسا  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-292 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پلاک ۸۹ سالن خاتم الانبياء طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#کپارس در گزارش بهمن در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۰۰۱ میلیارد ریالی رسیده است
#های_وب در دی با افت درامد ۱۳۰۰ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد   بهمن دوباره با افت  ۱۱۰۰ میلیارد ریال بود
آذر ۲۵۰۲ و ابان ۲۱۳۵ میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد ۲۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
کلا در ۱۱ماهه  ۱۶۳۶۸ میلیارد ریال درامد داشته است
#آریا در دی ۲۷۷۰۹ میالیارد ریال و بهمن ۳۱۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت 
آذر ۲۶۱۲۷ میلیارد ریال فروش داشت 
  ۱۱  ماهه ۳۰۲۷۹۰  میلیارد ریال بوده است.
  ۶ ماهه ۱۶۴۹۶۵  میلیارد ریال
 مدت مشابه  ۲۴۱۴۸۷ میلیارد ریال شده است
#دی  پیرو آگهی های مزایده عمومی املاک مازاد و تملیکی بانک دی ( شرکت سهامی عام ) منتشره در تاریخ های ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ و ۱۰ آبانماه ۱۴۰۲، به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم می رساند مزایده های مزبور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ برگزار گردید، که در مزایده مرحله دوم ۳ فقره ملک از ۲۴ فقره ملک به بهای تمام شده ۱۵٫۰۰۰ میلیون ریال بفروش رسیده و سودی معادل ۱۰٫۲۶۶ میلیون ریال از این محل شناسایی گردیده است و همچنین در مزایده مرحله ششم نیز ۱ فقره ملک از ۱۵ فقره ملک به بهای تمام شده ۱۳٫۷۰۰ میلیون ریال بفروش رسیده و سودی معادل ۷۸٫۳۰۰ میلیون ریال از این محل شناسایی گردیده است.
#حاسا در بهمن به عدد  ۶۲۳ میلیارد ریالی رسیده به عدد ۶۴۲۹ میلیارد ریال رسیده است
#سهگمت در اولین ماه سال مالی به فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی رسیده است  .
#افق در بهمن  و دی کمی متفاوت تر و بهتر از ماه های قبل ظاهر شد
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال
در ابان ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال بود که آذر به ۶۴۸۱۴ میلیارد ریال رسید . دی به ۶۵۹۲۷ میلیارد ریال رسید  و بهمن ۶۹۲۵۸ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه به   ۵۸۱۰۷۲ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد   ۳۰۸۵۴۱  میلیارد ریال بود
#وتجارت در  بهمن  ۶۱۹۱۵  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۵۳۹۰۷   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و
در  تراز  ۶ماهه  ۱۰۷۱۹۲ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۱۴۳۲۲۲  میلیارد ریال بود
در ۱۰ماهه تراز ۱۵۰۲۱۰ میلیارد ریال بود . و در ۱۱ماهه ۱۵۸۲۱۸ میلیارد ریال تراز مثبت است
#شاروم مهر  و آبان خوبی نداشت . ولی اذر و دی جبران کرد
سهم  مهر ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ابان ۴۸۷ میلیارد ریال و اذر ۱۳۷۳ میلیارد ریال بود
در دی به ۲۳۱۳ میلیارد ریال رسید   و بهمن  با افت  ۱۴۷۷ میلیارد ریال شد که ۱۱ ماهه به ۱۶۱۶۳   میلیارد ریال رسیده است
#رکیش در بهمن با درامد ۸۳۵میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۶۲۶ میلیارد یالی در  ۲ ماهه  رسیده است
#سیمرغ در ۱۲ماهه ۵۲۸۷ ریال سود محقق کرده است  .
#سشمال در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۵۸۱ میلیاردریال بود که ۲ماهه  ۱۳۵۵ میلیاردریا بود  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#غاذر  بهمن خوبی داشت
در پاییز در مهر ۱۴۵ میلیارد ریال وابان ۱۴۷ میلیارد ریال و اذر با کمی رشد ۱۷۸ میلیارد ریال بود
در زمستان در دی ۱۲۹ میلیارد ریال فروش داشت  و بهمن  ۱۸۹ میلیاردریال بود
۱۱ ماهه ۱۳۷۷  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۱۶۶  میلیارد ریال بود
#وتوسم  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونک،خيابان شهيد خدامي،پلاک ۸۹ ،طبقه همکف،سالن آمفي تئاتر خاتم الانبياء گروه توسعه ملي برگزار میگردد
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد پاییز  و زمستان  افت داشت  
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد
در پاییز در مهر با کمی افت ۴۷۶۱ میلیارد ریال شده و ابان ۴۲۸۱ میلیارد ریال و اذر ۳۷۴۱ میلیارد ریال شد
در دی هم ۴۰۲۹ میلیارد ریال بوده است   و بهمن ۳۰۸۳ میلیارد ریال 
  ۱۱ ماهه  ۴۶۵۶۲   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۳۰۷۶۳   میلیارد ریال است
#ولشرق  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد- دانشکده مديريت دانشگاه تهران- ساختمان الغدير- طبقه اول -سالن اجتماعات الغدير برگزار میگردد
#جم_پیلن هم مثل جم وضعیت خوبی در فروش این ماه داشتبهمن  ۱۱۸۵۶ میلیارد ریال و  کمی بهتر شد . در دی  ۹۵۶۸ میلیاردریال فروش داشت و در آذر  ۴۴۱۶ میلیارد ریال فقط درامد ثبت کرده و جمعا ۱۱ماهه  ۹۴۸۷۷  میلیاردریال فروش داشت
#چدن  در دی کمی افت کرد و ۱۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشت 
 در بهمن با رشد ۱۷۶۴ میلیارد ریال فروش داشت 
  ۱۱ ماهه ۱۴۵۰۳   میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل این عدد  ۸۴۵۳ میلیارد ریال شده بود.  ۶ ماهه ۶۷۴۷  میلیارد ریال فروش داشت
#گدنا در بهمن  ۸۱۰ و دی ۷۵۵ میلیاد ریال فروش داشت 
اذر ۷۹۴ ، مهر با کمی افت ۷۷۱ میلیارد ریال شد  و ابان هم ۷۹۱ میلیارد ریال بود
 در مجموع ۱۱ ماهه به ۸۸۰۶   میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
#کماسه در ابان با درامد ۲۸۹ میلیارد ریالی و آذر به  ۳۲۲ میلیارد ریال رسیده است 
دردی این عدد ۲۹۲ میلیارد ریال شد  و بهمن ۲۹۸ میلیارد ریال شده
 ۱۱ ماهه  به عدد ۲۸۵۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل  ۱۶۲۴ میلیارد ریال بود
#لپیام در ۱۲ماهه ۸۸۸ ریال  سود محقق کرده است
#شکربن  بهمن خوبی زد
در اذر کمی افت کرد و ۱۷۳۰ میلیاردریال بود و نرخ ۵۳۴,۶۴۲,۶۷۶ ریال .
در دی با فروش ۱۷۶۷ میلیارد ریالی در حد ماه قبل بود و به عدد  ۱۸۳۸۲ میلیارد ریال رسیده است  .
در بهمن با فروش ۳۰۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و
  ۱۱ ماهه ۲۱۴۸۰    میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل   ۱۴۶۷۸  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه ۱۱۱۵۱  میلیارد ریال فروخته
#کگهر جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک واقع در، تهران، درب غربي استاديوم آزادي برگزار میگردد
#بالاس در  بهمن ۱۱۲ ، دی با درامد ۱۷۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه به ۱۲۴۵ میلیارد ریال رسیده است کل درامد سال قبل ۱۴۲۱ میلیارد ریال بود
#مفاخر در بهمن ۱۹۲ ، دی با عدد ۲۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود  و کل سال  قبل ۳۰۴۹ میلیارد ریالی رسیده بود .
#ومعادن تا بهمن ۱۶,۰۲۹,۴۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است. تا بهمن  ۳۵۴ میلیازد ریال سود  فروش سرمایه گذاری ها داشت
#خمهر در بهمن خوب بود و  ۵۳۶۴ ، دی شبیه ماه های قبل بود و ۴۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
 در اذر ۵۳۴۹ میلیارد ریال بود
 ۱۱ ماهه  به   ۵۴۸۷۳  میلیارد ریال رسید  . مدت مشابه قبل این عدد  ۴۱۷۹۰  میلیاردریال بود
سهم   ۶ ماهه  به   ۲۷۲۱۵  میلیارد ریال رسیده بود
#فولاد در اذر کمی افت کرد و ۱۵۷۹۲۹ میلیارد ریال فروش زد
ابان  ۱۹۶۹۲۳ میلیارد ریال فروش داشت 
 در دی ولی با فروش ۱۸۵۸۲۱ میلیاردریالی آغاز کرده و بهمن  ۱۹۲۷۰۲ میلیارد یال بود   .
 در نرخ  فروش  بهمن ۲۸۵,۰۸۲  ریال و  دی ۲۸۰,۱۹۵ ریال است
۱۱ ماهه  ۲۱۸۲۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشت . ۶ ماهه  ۱۲۳۵۲۶۵  میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل     ۱۳۹۳۰۹۲  میلیارد ریال بود  .
#فگستر در دی با فروش خوب ۱۲۵۷  میلیاردریال  و بهمن با عدد  ۱۷۹۷ میلیارد ریالی مواجه  بود و ۱۱ماهه به عدد  ۹۷۴۳   میلیارد ریال رسیده که مدت مشابه  قبل ۵۷۹۴  میلیارد ریال بود
#کاسپین  در بهمن بد نبود و ۱۵۵۳ میلیارد ریال فروش داشت  ، دی ۱۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و در آذر ۱۵۱۹ و  ابان ۱۴۰۳ میلیارد ریال بود
 سهم در ۱۱ ماهه  ۱۵۷۳۴  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل     ۱۰۹۲۵   میلیارد ریال بوده است
  ۶ ماهه  ۸۰۹۵  میلیارد ریال بود
#بگیلان در بهمن ۶۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۳۹۵۵ میلیارد ریالی رسیده است  . مشابه سال قبل ۲۹۰۵ میلیارد ریال بود
#وبانک تا بهمن ۵,۳۸۶,۳۲۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#غزر در دی متعادل بود و ۴۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن ۵۴۷۷ میلیارد ریال فروش داشت  .
در اواخر شهریور افزایش نرخ گرفته است  و همین امر منجر به رشد فروش در مهر تا ۵۲۵۸ میلیارد ریال  شد  در ابان  به ۴۷۵۷ میلیارد ریال رسید ولی در اذر با افت دوباره  ۴۰۴۰ میلیارد ریال شد   .
۱۱ ماهه  ۵۳۴۸۹ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه        ۴۱۴۰۰ میلیاردریال است
و ۶ ماهه  ۲۹۸۴۹  میلیارد ریال فروش زد
#کتوکا در دی خوب بود   و بهمن هم با رشد ۱۰۲۶ میلیاردریال بود
سهم ابان خوبی زد و ۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر به ۶۲۲ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد  در دی با رشد فروش ۹۷۲ میلیارد ریال فروخت
۱۱  ماهه به  ۹۰۵۳  میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمی کمتر است
#پلاسک  پاییز متحول شده و دی هم در همان مسیر بود ولی بهمن کمی افت کرد 
 در مهر ۳۵۴۹ میلیارد ریال و ابان ۳۹۱۰  و اذر ۳۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی زد
در دی این عدد  ۳۷۹۷ میلیارد ریال بود  و بهمن  ۲۳۹۰ میلیارد ریال بود
 در مجموع ۱۱ ماهه  ۳۵۶۳۵  میلیارد ریال فروش داشت که حدود ۲  برابر مدت مشابه سال قبل است. ۶ ماهه  ۱۶۶۴۹  میلیارد ریال فروش داشت
#سامان  در بهمن ۲۴۵۲۵    میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۲۱۵۰۸  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و۹  ماهه   ۲۷۴۸۱  میلیارد ریال تراز مثبت است ۱۱ماهه این عدد ۳۲۹۹۱ میلیارد ریال بود
#کرماشا بهمن  ۱۰۶۲۷ میلیارد ریال  و دی خوبی زد و ۹۹۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ دی  ۱۴۳,۰۲۰,۴۰۹ ریال و بهمن ۱۴۴,۳۶۳,۱۲۱ ریال  است
مهر ۹۲۱۹  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است
در ابان ۸۹۶۵  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۴۷۶,۱۹۶ ریال
در اذر  ۶۱۹۹  میلیارد ریال بود و نرخ  ١۴٣,۴٢٧,٠۴٩ ریال
۱۱ ماهه  ۷۷۳۴۹  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه     ۷۱۵۰۱ میلیارد ریال است
#کالا در دی ۹۷۲ میلیارد ریال  و بهمن  ۱۰۸۱ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد  ۹۵۳۳  میلیارد ریالی رسیده است
#دلر پاییز خوبی زد ولی زمستان افت داشت 
سهم مهر خوبی زد و ۴۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۴۰۰۱ میلیارد ریال است و آذر به ۳۵۱۲ میلیارد ریال رسیده است و کمی افت داشت  دی هم  ۳۳۰۶ میلیارد ریال بود  و بهمن به  ۲۳۰۰  میلیارد ریال رسید
 ۱۱ ماهه ۳۷۰۶۱   میلیارد ریال بود 
 ۶ ماهه ۱۹۷۳۱   میلیارد ریال
#بشهاب از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان فردوسي خيابان سپهبد قرني پ۴۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#وسپهر در بهمن  ۴۳۶۳ میلیاردریال عمدتا از محل فروش ثمسکن سود شناسایی کرده و تا بهمن  ۵۰۲ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#غشان در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۵۶۹ میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل ۱۱۲۹ میلیارد ریال بود
#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۶۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۵۸۲ میلیارد ریال و اذر ۵۴۸ میلیارد ریال رسید 
در ۳ ماهه دوم  در دی با  فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن ۶۰۲ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۲۹۳۰ میلیارد ریال بوده است  .
#غگلپا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۹۳ میلیارد ریالی رسیده است
#فتوسا خیلی تغییر خاصی در فروش نداشت و ۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشت  و به عدد  ۷۰۹۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شسینا بهمن کمی رشد کرد و ۴۴۳ میلیارد ریال بود ، دی هم متوسط قبل بود و ۴۰۹ میلیارد ریال بود
آذر با عدد ۳۸۹ میلیادر ریالی مواجه بود
 در پاییز و مهر به فروش ۳۱۸ میلیاردیالی رسیده و ابان با رشد ۴۷۰ میلیارد ریال  است و  ۱۱ ماهه ۳۶۷۸   میلیارد ریال فروش داشته است
#قنیشا در ابان با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود اذر به ۱۶۲۷ میلیارد ریال  و دی ۳۵۴ میلیارد ریال رسید
در بهمن به ۵۶۳ میلیارد ریال رسیده است   به عدد  ۵ ماهه  ۳۵۲۸   میلیارد ریال رسیده است
#خپارس بهمن خوبی داشت
در مهر  ۲۱۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت در ابان با افت  ۱۶۸۶۵ میلیارد ریال فروش زد و آذر به ۲۰۰۶۲ میلیارد ریال رسید
در زمستان کار را سرد آغاز کرد و دی ۱۳۹۷۸ میلیارد ریال فروش داشت 
در بهمن با رشد فروش ۲۳۲۴۲ میلیارد ریالی مواجه  بود 
در۱۱ ماهه به  ۲۰۷۶۰۱ میلیارد ریال رسیده است   
  مدت مشابه سال قبل این عدد   ۲۰۱۸۳۸   میلیارد ریال بود
#وگستر  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور انجام سرمايه گذاري جديد از محل آورده نقدي سهامداران با سلب حق تقدم مطابق بند ۱ مادة ۱۵۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده،
#غنوش در دی با فروش ۲۲۲ میلیارد ریالی  و بهمن به عدد ۲۸۷ میلیاردریالی رسید  و ۱۱ به عدد  فروش ۱۰۲۴ میلیارد ریال رسید
#جم به مدار خوب تولید و فروش برگشت و بهمن و دی خوب بود
در دی ۴۵۶۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
در بهمن این عدد ۴۵۲۶۶ میلیارد ریال بود و دو ماه اخیر بهتر شده 
در مهر   شبیه ماه های قبل بود و ۳۵۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به  ۱۱۴۹۷ میلیارد ریال رسید و افت داشت که ناشی از تعمیرات بوده  گویا اذر هم این روند ادامه داشته و ۱۴۳۶۸ میلیارد ریال بود
 ۱۱  ماهه به  ۳۷۵۸۳۳  میلیارد ریال رسیده است  . 
مدت مشابه  قبل این عدد   ۳۶۱۴۸۳    میلیارد ریال بود
#شپدیس در بهمن  شبیه دی بود و ۲۴۷۲۱ میلیاردریال فروخت 
 دی   ۲۴۱۸۲ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ اذر ۸۹,۱۱۰,۰۴۸ ریال  و دی ۱۱۸,۳۱۶,۰۶۰ ریال بود  در بهمن نرخ ۱۱۶,۷۵۹,۰۸۶ ریال  و نرخ گاز نیز گویا ۵۶,۵۴۲ ریال است 
 آبان با فروش و درامد ۳۳۵۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود ۵ ماهه  ۱۴۳۶۲۶   میلیارد ریال فروش داشته است
#غدیس ۹ماهه خوبی زد در  بهمن  ۱۷۳۰  میلیارد و دی نیز خوب بود و ۱۶۷۷ میلیارد ریال فروش داشت 
  ابان این عدد با کمی رشد ۱۹۸۱ میلیارد ریال بود  و اذر به ۱۵۵۷ میلیارد ریال رسید .
۱۱ ماهه  ۲۰۸۴۶  میلیارد ریال فروش داشت .۶ ماهه  ۱۳۶۵۲  میلیارد ریال
مدت مشابه قبل    ۱۲۵۴۱  میلیارد ریال بود
#وسینا در بهمن   با رشد نسبت به ماه قبل  ۸۶۶۹  میلیارد ریال سود تسهیلات و  ۷۵۷۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۱۱ ماهه هنوز مثبت است و  نسبت به ماه قبل افزایش  داشته است
#فلوله در بهمن  ۱۳۴۷ و  دی با افت  ۱۲۴۸ میلیارد ریال فروش داشت 
  آذر ۱۵۴۷ و ابان خوبی زد و   ۲۰۰۷ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر ۱۷۸۵ میلیارد ریال بود
 ۱۱ ماهه ۱۸۸۵۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۳۷۹ میلیارد ریال شده بود
#فجهان تا اینجا زمستان  خوبی داشت  و  بهمن  ۱۷۳۸۵ و دی هم به رشد فروش و ۲۱۴۱۷ میلیارد ریال فروش رسیده است .
۱۱  ماهه  ۱۵۷۰۶۵  میلیارد ریال فروش داشته . ۶ ماهه  ۷۶۴۶۰  میلیارد ریال فروش داشته .و عدد خوبی در ۲ ماهه اخیر داشت
#وتوکا  در بهمن با فروش سهام بورس کالا  و …  ۱۴۰۴  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است و تا بهمن  ۱,۳۰۱,۱۱۷  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کزغال بهمن کمی از دی بهتر بود
دردی  فروش ۱۸۵۹ میلیارد ریال  و بهمن ۲۳۷۷ میلیارد ریال بوده است و جمع فروش ۱۱ ماهه  ۳۲۷۸۲ میلیارد ریال است
تراز #وبصادر در بهمن  بد نبود  ۵۴۴۴۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۴۲۶۸۲  میلیارد ریال سود سپرده بوده است .  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال  و ۸ماهه  ۶۹۲۹۵ میلیارد ریال تراز مثبت دارد در ۹ماهه این عدد ۷۱۰۷۳ میلیارد ریال بود
در ۱۰ ماهه این عدد ۷۸۰۵۷ میلیارد ریال  و ۱۱ ماهه۸۹۸۲۲ میلیارد ریال است
#حتوکا در زمستان متحول شده …
سهم در مهر با درامد ۷۵۵ میلیاردریالی  مواجه بود و آبان این عدد  ۸۲۲ میلیارد ریال شد و آذر با رشد به ۹۸۷ میلیارد ریال رسید
حتوکا در دی به عدد ۱۳۶۶ میلیارد ریال رسید و بهمن  ۱۰۱۳ میلیارد ریال شد
 ۱۱ ماهه به عدد ۹۸۸۰   میلیارد ریالی رسید و کل سال قبل این عدد ۷۱۹۲ میلیارد ریال بود
#زماهان اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن  ۳۸۵ و ۲ ماهه  ۸۳۴ میلیارد ریال شد
#دبالک و افزایش نرخ 
سقف فروش هر کیلو از محصولات تریامسینولون استوناید و سرترالین هیدروکلراید و سیتالوپرام هیدرو بروماید به ترتیب به مبلغ ۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ بوده که طبق ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو به ترتیب به مبلغ ۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
#حگهر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ترکيبی مواد معدنی گهر ترابر سيرجان
درصد افزایش سرمایه: ۲۵۳ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #کیمیا از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۹۱ درصدی #کحافظ از محل سود انباشته، صادر شد.
#وامیر به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی منوط به رفع ابهام در خصوص اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#کلوند به افزایش سرمایه می رود
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان‌وليعصر‌(عج) بالاتر از خيابان جام‌جم نرسيده به چهارراه پارک وي،سالن شهيد آويني، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۳ درصدی #کمنگنز از محل سود انباشته، صادر شد
#تماوند در بهمن با درامد ۶۶۴ میلیارد ریاالی مواجه بود و به جمع درامد  ۵۲۴۱ در ۵ماهه  رسیده است
#کیمیا در دی با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی عملکرد بدی نداشت و بهمن ۶۲۰  میلیارد ریال بود و به عدد ۸۳۵۲ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۶۰۰۶ میلیارد ریال بود
#کساوه بهمن خوبی زد 
در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و بهمن به ۱۴۳۷ میلیارد ریال رسید . جمعا ۱۱ ماهه به عدد  ۱۴۴۸۸  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۱۰۶۸۱ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
#بمپنا در دومین ماه از سال مالی به فروش ۷۵۱ میلیاردریالی رسیده است  که جمعا ۲ ماهه  ۱۴۷۷ میلیارد ریال بود
#کایزد در دی با فروش ۱۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن با رشد ۳۴۹ میلیارد ریال شده و به عدد  ۲۹۶۳ میلیارد ریال رسید
#بسویچ  دی و بهمن خوب عمل کرد
در دی هم  با فروش خوبی اغاز کرد و ۱۳۲۳ میلیارد ریال فروش ثبت کرد   در بهمن هم  ۱۲۷۳ میلیارد ریال بود
در مهر به ۸۸۹ میلیارد ریال رسید  و ابان ۸۰۷ میلیارد ریال رسید و اذر با رشد ۹۷۵ میلیارد ریال بود 
۱۱ ماهه به ۱۰۸۷۷   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل  ۱۰۰۷۶میلیارد ریال بوده است
#ناما در اولین ماه سال مالی فروشش در حد سال قبل کمی کمتر بود و ۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن این عدد ۳۹۹ میلیاردریال بود و ۲ماه  ۷۷۷ میلیارد ریال است که در حد مشابه سال قبل است
#فروسیل 
در مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۴۱۷ میلیاردریال رسید  و اذر ۴۸۱ میلیارد ریال فروش زد
در زمستان در دی با رشد ۶۸۲ میلیارد ریال و بهمن  ۵۷۳ میلیاردریال فروش داشت 
۱۱ ماهه ۵۹۴۷   میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۸۵۰  میلیارد ریال بوده است
#پدرخش بهمن خوبی زد
 در مهر با فروش ۷۲ میلیارد ریالی  و ابان ۹۵ میلیارد ریال و آذر ۷۶ میلیارد ریال و دی به ۸۹  و بهمن  ۱۲۹ میلیارد ریال بوده و به عدد ۱۰۷۴  میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل کمی بیشتر بود
#خراسان که درگیر قطعی و وصلی است در بهمن تقریبا خاموش بود و ۲۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۳۴,۱۴۶,۸۷۶ ریال است
 در ابان این عدد  ۵۶۶۵ میلیارد ریال بود و افت کرد
در اذر با فروش بهتر ۶۲۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود
در دی با ۶۸۲۰ میلیارد ریال در فروش مواجه بود و نرخ صادرات با رشد ۱۳۰,۸۱۴,۳۹۹ ریال شده است 
۱۱ ماهه به  ۶۲۴۸۶   میلیارد ریال رسیده است
#فایرا در ۲ ماه گذشته خوب فروخته و رشد داشته  ولی ابهام نرخ  برق را دارد 
سهم در بهمن  ۲۱۹۴۵ و  دی ۲۱۳۵۷ میلیارد ریال ، ابان با کمی افت  ۸۹۲۱ میلیارد ریال بوده ولی آذر با یک جهش فروش ۱۴۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ثبت کرد
۱۱ ماهه به ۱۶۷۱۵۶ میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل  ۱۳۳۰۳۳میلیارد ریال بود.۶ ماهه به ۸۵۶۶۰   میلیارد ریال رسیده بود
مجوز افزایش سرمایه ۵۸ درصدی #غگیلا از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی #فزرین از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۷ درصدی #ولبهمن از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۰ درصدی #غگل از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۸ درصدی #غشان  از محل سود انباشته، صادر شد.
#کصدف با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید هیئت مدیره با افزایش حدود ۱۰% در محصول سایز۶۰*۶۰ موافقت نمود.
#تپسی که اخیرا سهامدار عمده را تغییر داده در دی افت کرد و ۸۸۳ میلیارد ریال درامد و فروش داشت  د  بهمن به مدار برگشت   ۹۵۳ میلیاردریال بود
ابان با درامد ۹۱۳ میلیارد ریالی و اذر با عدد ۹۴۷ میلیارددریالی مواجه بود و ۱۱ ماهه به عدد  ۹۲۳۵ میلیارد ریالی رسیده
#خکاوه  در دی روند  کاهشی فروش را متوقف کرد و در دی به عدد  ۳۱۲۷ میلیارد ریال  رسیده است .در بهمن خم  با رشد ۳۵۶۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه اخیر بهتر بود 
 مهر حوالی ۴۱۰۳ میلیارد ریال بود 
در ابان ۲۰۷۴ میلیارد ریال و آذر ۱۶۳۴ میلیارد ریال  فروش داشته است 
 ۱۱ ماهه  ۴۰۳۸۲   میلیارد ریال بود
#فزرین در بهمن با فروش و درامد ۱۰۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۸۳۷۵ میلیارد ریال رسیده است  . مشابه سال قبل ۶۷۱۹ و ۶ماهه به ۴۵۴۸ میلیارد ریال رسید
#وسپهر در بهمن  ۴۳۶۳ میلیاردریال عمدتا از محل فروش ثمسکن سود شناسایی کرده و تا بهمن  ۵۰۲ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#غشان در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۵۶۹ میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل ۱۱۲۹ میلیارد ریال بود
#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۶۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۵۸۲ میلیارد ریال و اذر ۵۴۸ میلیارد ریال رسید 
در ۳ ماهه دوم  در دی با  فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن ۶۰۲ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۲۹۳۰ میلیارد ریال بوده است  .
#غگلپا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۹۳ میلیارد ریالی رسیده است
#فتوسا خیلی تغییر خاصی در فروش نداشت و ۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشت  و به عدد  ۷۰۹۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شسینا بهمن کمی رشد کرد و ۴۴۳ میلیارد ریال بود ، دی هم متوسط قبل بود و ۴۰۹ میلیارد ریال بود
آذر با عدد ۳۸۹ میلیادر ریالی مواجه بود
 در پاییز و مهر به فروش ۳۱۸ میلیاردیالی رسیده و ابان با رشد ۴۷۰ میلیارد ریال  است و  ۱۱ ماهه ۳۶۷۸   میلیارد ریال فروش داشته است
#قنیشا در ابان با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود اذر به ۱۶۲۷ میلیارد ریال  و دی ۳۵۴ میلیارد ریال رسید
در بهمن به ۵۶۳ میلیارد ریال رسیده است   به عدد  ۵ ماهه  ۳۵۲۸   میلیارد ریال رسیده است
#خپارس بهمن خوبی داشت
در مهر  ۲۱۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت در ابان با افت  ۱۶۸۶۵ میلیارد ریال فروش زد و آذر به ۲۰۰۶۲ میلیارد ریال رسید
در زمستان کار را سرد آغاز کرد و دی ۱۳۹۷۸ میلیارد ریال فروش داشت 
در بهمن با رشد فروش ۲۳۲۴۲ میلیارد ریالی مواجه  بود 
در۱۱ ماهه به  ۲۰۷۶۰۱ میلیارد ریال رسیده است   
  مدت مشابه سال قبل این عدد   ۲۰۱۸۳۸   میلیارد ریال بود
#وگستر  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور انجام سرمايه گذاري جديد از محل آورده نقدي سهامداران با سلب حق تقدم مطابق بند ۱ مادة ۱۵۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده،
#غنوش در دی با فروش ۲۲۲ میلیارد ریالی  و بهمن به عدد ۲۸۷ میلیاردریالی رسید  و ۱۱ به عدد  فروش ۱۰۲۴ میلیارد ریال رسید
#جم به مدار خوب تولید و فروش برگشت و بهمن و دی خوب بود
در دی ۴۵۶۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
در بهمن این عدد ۴۵۲۶۶ میلیارد ریال بود و دو ماه اخیر بهتر شده 
در مهر   شبیه ماه های قبل بود و ۳۵۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به  ۱۱۴۹۷ میلیارد ریال رسید و افت داشت که ناشی از تعمیرات بوده  گویا اذر هم این روند ادامه داشته و ۱۴۳۶۸ میلیارد ریال بود
 ۱۱  ماهه به  ۳۷۵۸۳۳  میلیارد ریال رسیده است  . 
مدت مشابه  قبل این عدد   ۳۶۱۴۸۳    میلیارد ریال بود
#شپدیس در بهمن  شبیه دی بود و ۲۴۷۲۱ میلیاردریال فروخت 
 دی   ۲۴۱۸۲ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ اذر ۸۹,۱۱۰,۰۴۸ ریال  و دی ۱۱۸,۳۱۶,۰۶۰ ریال بود  در بهمن نرخ ۱۱۶,۷۵۹,۰۸۶ ریال  و نرخ گاز نیز گویا ۵۶,۵۴۲ ریال است 
 آبان با فروش و درامد ۳۳۵۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود ۵ ماهه  ۱۴۳۶۲۶   میلیارد ریال فروش داشته است
#غدیس ۹ماهه خوبی زد در  بهمن  ۱۷۳۰  میلیارد و دی نیز خوب بود و ۱۶۷۷ میلیارد ریال فروش داشت 
  ابان این عدد با کمی رشد ۱۹۸۱ میلیارد ریال بود  و اذر به ۱۵۵۷ میلیارد ریال رسید .
۱۱ ماهه  ۲۰۸۴۶  میلیارد ریال فروش داشت .۶ ماهه  ۱۳۶۵۲  میلیارد ریال
مدت مشابه قبل    ۱۲۵۴۱  میلیارد ریال بود
#وسینا در بهمن   با رشد نسبت به ماه قبل  ۸۶۶۹  میلیارد ریال سود تسهیلات و  ۷۵۷۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۱۱ ماهه هنوز مثبت است و  نسبت به ماه قبل افزایش  داشته است
#فلوله در بهمن  ۱۳۴۷ و  دی با افت  ۱۲۴۸ میلیارد ریال فروش داشت 
  آذر ۱۵۴۷ و ابان خوبی زد و   ۲۰۰۷ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر ۱۷۸۵ میلیارد ریال بود
 ۱۱ ماهه ۱۸۸۵۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۳۷۹ میلیارد ریال شده بود
#فجهان تا اینجا زمستان  خوبی داشت  و  بهمن  ۱۷۳۸۵ و دی هم به رشد فروش و ۲۱۴۱۷ میلیارد ریال فروش رسیده است .
۱۱  ماهه  ۱۵۷۰۶۵  میلیارد ریال فروش داشته . ۶ ماهه  ۷۶۴۶۰  میلیارد ریال فروش داشته .و عدد خوبی در ۲ ماهه اخیر داشت
#وتوکا  در بهمن با فروش سهام بورس کالا  و …  ۱۴۰۴  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است و تا بهمن  ۱,۳۰۱,۱۱۷  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کزغال بهمن کمی از دی بهتر بود
دردی  فروش ۱۸۵۹ میلیارد ریال  و بهمن ۲۳۷۷ میلیارد ریال بوده است و جمع فروش ۱۱ ماهه  ۳۲۷۸۲ میلیارد ریال است
تراز #وبصادر در بهمن  بد نبود  ۵۴۴۴۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۴۲۶۸۲  میلیارد ریال سود سپرده بوده است .  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال  و ۸ماهه  ۶۹۲۹۵ میلیارد ریال تراز مثبت دارد در ۹ماهه این عدد ۷۱۰۷۳ میلیارد ریال بود
در ۱۰ ماهه این عدد ۷۸۰۵۷ میلیارد ریال  و ۱۱ ماهه۸۹۸۲۲ میلیارد ریال است
#حتوکا در زمستان متحول شده …
سهم در مهر با درامد ۷۵۵ میلیاردریالی  مواجه بود و آبان این عدد  ۸۲۲ میلیارد ریال شد و آذر با رشد به ۹۸۷ میلیارد ریال رسید
حتوکا در دی به عدد ۱۳۶۶ میلیارد ریال رسید و بهمن  ۱۰۱۳ میلیارد ریال شد
 ۱۱ ماهه به عدد ۹۸۸۰   میلیارد ریالی رسید و کل سال قبل این عدد ۷۱۹۲ میلیارد ریال بود
#زماهان اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن  ۳۸۵ و ۲ ماهه  ۸۳۴ میلیارد ریال شد
#دبالک و افزایش نرخ 
سقف فروش هر کیلو از محصولات تریامسینولون استوناید و سرترالین هیدروکلراید و سیتالوپرام هیدرو بروماید به ترتیب به مبلغ ۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ بوده که طبق ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو به ترتیب به مبلغ ۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
#حگهر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ترکيبی مواد معدنی گهر ترابر سيرجان
درصد افزایش سرمایه: ۲۵۳ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #کیمیا از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۹۱ درصدی #کحافظ از محل سود انباشته، صادر شد.
#وامیر به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی منوط به رفع ابهام در خصوص اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#کلوند به افزایش سرمایه می رود
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان‌وليعصر‌(عج) بالاتر از خيابان جام‌جم نرسيده به چهارراه پارک وي،سالن شهيد آويني، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۳ درصدی #کمنگنز از محل سود انباشته، صادر شد
#تماوند در بهمن با درامد ۶۶۴ میلیارد ریاالی مواجه بود و به جمع درامد  ۵۲۴۱ در ۵ماهه  رسیده است
#کیمیا در دی با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی عملکرد بدی نداشت و بهمن ۶۲۰  میلیارد ریال بود و به عدد ۸۳۵۲ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۶۰۰۶ میلیارد ریال بود
#کساوه بهمن خوبی زد 
در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و بهمن به ۱۴۳۷ میلیارد ریال رسید . جمعا ۱۱ ماهه به عدد  ۱۴۴۸۸  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۱۰۶۸۱ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
#بمپنا در دومین ماه از سال مالی به فروش ۷۵۱ میلیاردریالی رسیده است  که جمعا ۲ ماهه  ۱۴۷۷ میلیارد ریال بود
#کایزد در دی با فروش ۱۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن با رشد ۳۴۹ میلیارد ریال شده و به عدد  ۲۹۶۳ میلیارد ریال رسید
#بسویچ  دی و بهمن خوب عمل کرد
در دی هم  با فروش خوبی اغاز کرد و ۱۳۲۳ میلیارد ریال فروش ثبت کرد   در بهمن هم  ۱۲۷۳ میلیارد ریال بود
در مهر به ۸۸۹ میلیارد ریال رسید  و ابان ۸۰۷ میلیارد ریال رسید و اذر با رشد ۹۷۵ میلیارد ریال بود 
۱۱ ماهه به ۱۰۸۷۷   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل  ۱۰۰۷۶میلیارد ریال بوده است
#ناما در اولین ماه سال مالی فروشش در حد سال قبل کمی کمتر بود و ۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن این عدد ۳۹۹ میلیاردریال بود و ۲ماه  ۷۷۷ میلیارد ریال است که در حد مشابه سال قبل است
#فروسیل 
در مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۴۱۷ میلیاردریال رسید  و اذر ۴۸۱ میلیارد ریال فروش زد
در زمستان در دی با رشد ۶۸۲ میلیارد ریال و بهمن  ۵۷۳ میلیاردریال فروش داشت 
۱۱ ماهه ۵۹۴۷   میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۸۵۰  میلیارد ریال بوده است
#پدرخش بهمن خوبی زد
 در مهر با فروش ۷۲ میلیارد ریالی  و ابان ۹۵ میلیارد ریال و آذر ۷۶ میلیارد ریال و دی به ۸۹  و بهمن  ۱۲۹ میلیارد ریال بوده و به عدد ۱۰۷۴  میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل کمی بیشتر بود
#خراسان که درگیر قطعی و وصلی است در بهمن تقریبا خاموش بود و ۲۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۳۴,۱۴۶,۸۷۶ ریال است
 در ابان این عدد  ۵۶۶۵ میلیارد ریال بود و افت کرد
در اذر با فروش بهتر ۶۲۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود
در دی با ۶۸۲۰ میلیارد ریال در فروش مواجه بود و نرخ صادرات با رشد ۱۳۰,۸۱۴,۳۹۹ ریال شده است 
۱۱ ماهه به  ۶۲۴۸۶   میلیارد ریال رسیده است
#فایرا در ۲ ماه گذشته خوب فروخته و رشد داشته  ولی ابهام نرخ  برق را دارد 
سهم در بهمن  ۲۱۹۴۵ و  دی ۲۱۳۵۷ میلیارد ریال ، ابان با کمی افت  ۸۹۲۱ میلیارد ریال بوده ولی آذر با یک جهش فروش ۱۴۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ثبت کرد
۱۱ ماهه به ۱۶۷۱۵۶ میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل  ۱۳۳۰۳۳میلیارد ریال بود.۶ ماهه به ۸۵۶۶۰   میلیارد ریال رسیده بود
مجوز افزایش سرمایه ۵۸ درصدی #غگیلا از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی #فزرین از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۷ درصدی #ولبهمن از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۰ درصدی #غگل از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۸ درصدی #غشان  از محل سود انباشته، صادر شد.
#کصدف با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید هیئت مدیره با افزایش حدود ۱۰% در محصول سایز۶۰*۶۰ موافقت نمود.
#تپسی که اخیرا سهامدار عمده را تغییر داده در دی افت کرد و ۸۸۳ میلیارد ریال درامد و فروش داشت  د  بهمن به مدار برگشت   ۹۵۳ میلیاردریال بود
ابان با درامد ۹۱۳ میلیارد ریالی و اذر با عدد ۹۴۷ میلیارددریالی مواجه بود و ۱۱ ماهه به عدد  ۹۲۳۵ میلیارد ریالی رسیده
#خکاوه  در دی روند  کاهشی فروش را متوقف کرد و در دی به عدد  ۳۱۲۷ میلیارد ریال  رسیده است .در بهمن خم  با رشد ۳۵۶۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه اخیر بهتر بود 
 مهر حوالی ۴۱۰۳ میلیارد ریال بود 
در ابان ۲۰۷۴ میلیارد ریال و آذر ۱۶۳۴ میلیارد ریال  فروش داشته است 
 ۱۱ ماهه  ۴۰۳۸۲   میلیارد ریال بود
#فزرین در بهمن با فروش و درامد ۱۰۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۸۳۷۵ میلیارد ریال رسیده است  . مشابه سال قبل ۶۷۱۹ و ۶ماهه به ۴۵۴۸ میلیارد ریال رسید

 

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *