#کمنگنز سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-276 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

#وسالت و ثبت افزایش سرمایه 

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷,۴۸۳,۰۲۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۱۶۹۷۳ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#وپارس

عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده واگذاری سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا که مالک ۹۰٫۷ درصد سهام اپال می باشد.

#غنیلی به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

#شگامرون  به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

#واتی به مجمع دعوت کرد 

جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد سباري (آجودانيه) بالاتر از چهاردهم شرقي- خيابان ابرار- مجموعه فرهنگي و آموزشي بانک صنعت ومعدن برگزار میگردد

#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۶۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۵۸۲ میلیارد ریال و اذر ۵۴۸ میلیارد ریال رسید 

در ۳ ماهه دوم  در دی با  فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن ۶۰۲ میلیارد ریال بود  و اسفند به ۵۶۱ میلیارد ریال رسیده است

۶ ماهه  ۳۴۹۱ میلیارد ریال بوده است  .

#کفرآور در گزارش ۶ماهه به سود ۱۰۳۱ ریالی رسیده است

#سهرمز در گزارش ۳ماهه به سود ۱۸۱۲ ریالی رسیده است و ۳۶۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۳۰۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

#شکبیر بازگشت به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره پیگیری ۱۱۶۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ و عطف به نامه محرمانه معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۱۰۰/۱۱۸۷م ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به استحضار می رساند تأثیر نرخ های اعلامی سرویس های جانبی بطور تقریب باعث افزایش هزینه های عملیاتی به مبلغ ۷،۹۳۹،۸۳۲ میلیون ریال برای دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ و مبلغ ۷،۱۵۱،۱۹۸ میلیون ریال برای دوره ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ می شود. قابل ذکر می باشد تا تعیین تکلیف موضوع مذکور ، نرخ های اعلام شده برای سال ۱۴۰۱ قابل پذیرش نبوده و این شرکت با رعایت صرفه و صلاح از تمام ظرفیت های حقوقی و قانونی جهت احقاق حقوق سهامداران استفاده خواهد نمود.

سرمايه گذاري ساختماني سپه از زیرمجموعه های #وامید در ۱۲ماهه به سود ۱۶۵۵ میلیارد ریالی رسیده است

#شبصیر سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-189 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#غشان هم سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-95A-011 مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۷۱۸,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۳۶۳,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۴۵۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه ۲۵۹۲ درصدی #ساوه از محل سود انباشه و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

قرار داد جدید در #لپارس

  فروش تلویزیون 

تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 

طرف قرارداد  شرکت آدرینا تجارت پاسارگاد 

مبلغ قرارداد  ۹۴۹,۰۰۰ میلیون ریال 

نحوه تسویه  پس از امضا قرارداد با تسلیم ۷فقره چک به سررسید ۱۴۰۳/۰۲/۰۴لغایت ۳۰/ ۰۸ / ۱۴۰۳ 

شرح جزئيات قرارداد  فروش قطعی تلویزیون توسط فروشنده به خریدار جهت توزیع در استان تهران

قرارداد جدید در #کچاد  برای حمل و نقل

قرارداد با شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان به شماره ۱۴۰۱/۱۷۰/ح مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ با موضوع حمل ریلی تا سقف ۴ میلیون تن سنگ آهن از مجتمع معدنی چادرملو به مجتمع صنعتی چادرملو به مسافت ۲۳۳ کیلومتر و به ازای هرتن – کیلومتر براساس نرخ مصوب سازمان راهداری کشور برای حق مالکانه و نرخ های مصوب راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای حق دسترسی می باشدکه به وسیله واگن های لبه بلند معدنی با ظرفیت ۶۸ و ۷۰ تنی طبق ضوابط و مقررات راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است.قرارداد به مدت یکسال شمسی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ –

#آردینه به مجمع می رود

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-330 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس سي و سه پل بلوار ملت سالن ميخک برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه : 

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

#تیپیکو را باید تلفیقی و ۱۲ماهه دید ولی در هرصورت در ۹ماهه به سود ۱۳۶ ریالی رسیده است

#ساوه  اصلاح مبلغ افزايش سرمايه از مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ ميليون ريال بدليل عدم استفاده از سود انباشته و فقط از محل تجديد ارزيابي داراييها ( طبقه زمين )

#رمپنا و قرارداد جدید

  در راستای رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، اطلاعات مربوط به قرارداد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان به شرح زیر جهت استحضار آن اداره محترم و سهامداران تقدیم می گردد: کارفرما: شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان موضوع قرارداد: طراحي و خدمات مهندسي، تامین، عمليات ساختماني، نصب و راه‌اندازي توربین بخار ۱۸۰ مگاواتی جدید بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي سمنان نوع قرارداد: EPC مدت قرارداد: از تاریخ شروع قرارداد تا تحویل موقت آخرین قسمت قابل تحویل نیروگاه ۳۸ ماه می¬باشد که ۱۲ ماه به عنوان دوره تضمین به آن اضافه می گردد مبلغ قرارداد: ۵۰٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۲۰۰٫۲۰۰٫۰۰۰ یورو روش پرداخت: ۲۵% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، ۶۵% مبلغ قرارداد به تدریج در مقابل پیشرفت کار و ۱۰% مبلغ قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار پس از صدور گواهی تحویل موقت و قطعی. در صورت توافق کارفرما و پیمانکار تا حداکثر ۳۵% از بخش ارزی مبلغ قرارداد با توافق طرفین قابل تبدیل به ریال خواهد بود. اجرای قرارداد توسط کنسرسیوم متشکل از شرکت گروه مپنا، شرکت مپنا اینترنشنال و شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا – توسعه یک قرارداد فوق پس از امضاء طرفین، تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد با کلیه پیوست های مهر و امضاء شده توسط کارفرما به پیمانکار نافذ می باشد. شایان ذکر است آثار سودآوری انعقاد قرارداد فوق برای شرکت گروه مپنا در سالهای آتی خواهد بود که متعاقبا اعلام می گردد

#کایزد و درامد ۱۸ میلیارد تومانی از محل فروش زمین 

  مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در شهرستان یزد میدان معلم 

تاريخ برگزاري مزايده  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن  شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام) در نظر دارد، ملک مازاد خود را با وضعیت موجود و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقد واگذار نماید . لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و شرکت در مزایده، از تاریخ انتشار این اگهی در وقت اداری از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۰۳۵۳۷۲۷۲۴۶۵ تماس حاصل نمایند. 

نتايج برگزاري مزايده  با توجه به گزارش کارشناسی و پیشنهاد خرید ملک واقع در میدان معلم یزد از سوی شرکت مهرساشایان آریا (سهامی خاص) به مبلغ ۱۸۵٫۰۰۰ میلیون ریال که بهای کارشناسی رعایت گردیده است. شرکت مهرساشایان آریا (سهامی خاص) به عنوان برنده اعلام گردید.

انعقاد قرارداد در #مرقام 

  با موضوعیت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار همراه با تامین قطعات جهت تعداد ۵۲۳ دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی مارک HYOSUNG 

تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 

طرف قرارداد  بانک تجارت 

مبلغ قرارداد  ۲۰۰,۸۳۲ میلیون ریال 

نحوه تسویه  مبلغ قرارداد در ۲۴ مرحله هر ماه یک بار بر اساس صورتحساب صادره از سوی شرکت پس از تائید ناظر و کسر کسورات قانونی ، جریمه ها و خسارت احتمالی و تضمین حسن انجام کار به شرکت پرداخت می گردد 

شرح جزئيات قرارداد  با موضوعیت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار همراه با تامین قطعات جهت تعداد ۵۲۳ دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی مارک HYOSUNG

در مورد #خودرو فروش یک شرکت را در دستور کار داشته به نظر میرسد کمی اعداد و ارقام نیازمند اصلاح است

شفاف سازی در #فملی

تأمین ارز مورد نیاز طرح‌های توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف افزایش صادرات این محصول به ۴ میلیارد دلار در سال در قالب ۶ بسته ارزی متنوع با مجموع ارزش ۵٫۶ میلیارد یورو در بازه زمانی ۴ سال توسط تامین مالی خارجی بانک مرکزی انجام می شود به طوریکه شرکت ملی صنایع مس ایران متعهد به تامین ریال مورد نیاز طرح‌ها و تامین حداکثر تجهیزات مورد نیاز از داخل بر اساس مقررات موجود است. این موضوع موجب تحقق افزایش ظرفیت تولید کاتد مس کشور به ۶۰۰ هزار تن به مرور زمان طی ۴ سال و در ادامه برای حداقل یک دوره ۲۵ ساله، سالانه به میزان ۴ الی ۵ میلیارد دلار ارز صادراتی را نصیب کشور خواهد نمود. همچنین معدن دره زار و درالو با مجموع ارزش صادرات حدود ۴۰۰ میلیون دلار در حال تست گرم بوده و بزودی افتتاح خواهد شد. لازم به ذکر است، تفاهم نامه پشتیبانی بانک مرکزی از طرح‌های توسعه ای شرکت ملی مس توسط معاونت ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مس به امضا رسیده است.

افزایش سود در َ#شفارا که منجر به رشد سود تا ۵۴۸ میلیارد ریال شد

پیرو انتشار اخبار ارتقا سهمیه مواد اولیه دواتیل هگزانول ( الکل ) این شرکت و افزایش تولید محصول DOP به شرح زیر تاثیرات بر تولید و فروش و سود و زیان شرکت به شرح زیر تقدیم می گردد. ۱-افزایش میزان تولید محصول از ۴۹۵۴ تن به ۹۵۴۸ تن ۲-همچنین اینکه میزان سود ناخالص شرکت با افزایش ۳۴% مواجه بوده و به میزان ۵۴۸ میلیارد ریال سود خالص قبل از مالیات شرکت را افزایش می دهد .

#قثابت  فروش ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ سهم قیستو

#قصفها در اسفند در اخرین ماه سال مالی با فروش ۷۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۸۳۴۶ میلیارد ریال رسید .

#خریخت 

دی با رشد اندک ۹۷۷ میلیارد ریال بود  و بهمن ۹۵۰  میلیارد ریال بود و ۹۰۵ میلیارد ریال در اسفند فروش داشت  و ۳ماهه اخیر متعادل پیش رفت

۱۲ ماهه ۱۰۹۰۵   میلیارد ریال فروش داشت که رشد خوبی داشته  ۶ ماهه ۴۴۳۲   میلیارد ریال فروش داشت

ثبت سرمایه #غشاذر

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-311 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۷۰,۱۳۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۷۱۴,۱۳۸ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۴۴۰۰۲ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#تایرا یک فروش متفاوت را در آذر ثبت کرده است ولی دی و بهمن افت کرد . اسفند دوباره جبران کرد و به عدد  ۲۸۸۱۴ میلیارد ریالی رسیده است

 در اذر این عدد  ۳۱۳۱۳ میلیارد ریال شد

در دی این عدد ۲۴۰۵۱ میلیارد ریال بود . و بهمن  ۲۰۲۷۷ میلیارد ریال بود

 و۱۲ ماهه  ۲۲۹۸۴۲ میلیارد ریال رسید

مدت مشابه قبل این عدد   ۱۴۰۱۸۹  میلیارد ریال بود

#دروز در اسفند با فروش و درامد ۲۵۲ میلیارد ریالی به عدد ۷۴۴۶ میلیارد ریال  رسیده است

#کمنگنز  زمستان قوی نبود  و اسفند ۳۴۵ میلیارد ریال بود

 در دی این عدد با کمی افت  ۴۵۹ میلیارد ریال و بهمن ۳۲۳ میلیاردریال شد

 ۱۲ ماهه  ۴۸۳۹    میلیارد ریال فروش داشت  و مشابه قبل    ۳۲۷۲  میلیارد ریال است

  ۶ ماهه  ۱۹۶۱ میلیارد ریال فروش داشت

#ختور  دی و بهمن خوبی داشت و اسفند هم صعودی بود

 در دی این عدد  ۲۱۷۶ میلیارد ریال و بهمن  ۲۴۶۷ میلیارد ریال  و اسفند ۳۱۹۰  میلیارد ریال شده بود   جمع ۱۲ ماهه  ۲۴۵۳۵  میلیارد ریال و جمع ۶ ماهه  ۹۷۶۹ میلیارد ریال رسیده بود   و مدت مشابه قبل ۱۶۳۱۲  میلیارد ریال بود

#ثپردیس در اسفند ۲۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه ۸۸۹ میلیاردریال بوده است

#بمولد در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۶۴۶ ریالی رسیده است

#خاور هم سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-310 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۲۳۹۱۵۱ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#کلوند هم سرمایه خود را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-308 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۸۴۸,۲۹۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۳۴۴۸۲۹۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#ثشاهد در اسفند  ۳۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

#خشرق هم سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-295 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۳۲,۳۷۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۲۷,۴۳۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۹۵۰۵۵ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#دفرا  احتراما در راسـتاي رعایت مفاد ماده ۱۳ دســتورالعمل افشاء اطلاعات به اســتحضار میرساند، نرخ فروش برخی از محصولات این شـرکت به جهت پوشـش هزینه هاي ناشـی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوز سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت افزایش یافته است. لذا فروش از محل این محصولات نسبت به فروش درسال قبل۱/۰۶ درصد افزایش خواهد یافت.

#بشهاب با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-93A-154 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۲۹,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۷۱۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#دلقما در اسفند  ۵۳۷ و  بهمن ۴۷۱ ، دی ۷۸۰ و اذر ۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۲ ماهه ۱۰۱۱۲     میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل   ۷۵۷۵  میلیاردریال بوده است

#های_وب سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02B-313 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#کطبس سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-250 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۸۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۶۵۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#فگستر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-291 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#شلیا در ۶ماهه به سود ۷۰ ریالی رسیده است

#بکهنوج در گزارش ۱۲ماهه بازهم  زیان داشت و به عدد ۵۴۷ ریال زیان رسیده است 

باسمه تعالی موضوع: در خصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ با سلام؛ احتراما با توجه به تهیه و ارایه صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج مراتب زیر به استحضار می رساند: ۱- زيان عملياتي دوره سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ در مقایسه با زیان عملیاتی دوره سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ افزایش قابل ملاحظه ای یافته است که دلیل عمده آن عبارتست از افزایش مبلغ هزینه استهلاک. افزایش هزینه استهلاک به سبب افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت در انتهای دوره مالی سالانه قبلی (منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۱) رخ داده است. افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت عمدتا ناشی از منظور نمودن تفاوتهای تسعیر ارز مربوط به تسهیلات ارزی به حساب مبلغ دفتری دارایی های ثابت در سنوات مالی قبل و در راستای رعایت الزامات استانداردهای حسابداری بوده است. از آنجا که مبلغ دفتری دارایی های ثابت در باقیمانده عمر مفید دارایی های مزبور ماخذ محاسبه استهلاک قرار می گیرد به تبع افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت مبلغ هزینه استهلاک نیز افزایش یافته است. ۲- در صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰.۹۹۷.۰۳۸ میلیون ریال تفاوتهای تسعیر ارز همانند سنوات گذشته در مبلغ بهای تمام شده دارایی های ثابت منعکس شده است. لزوم رعایت یکنواختی و حفظ ثبات رویه، وجود شرایط و ابهاماتی در خصوص تغییرات نرخ ارز پس از تاریخ صورت وضعیت مالی که نوسانات آن را در زمره رویدادهای تعدیلی قرار می دهد و همچنین ضرورت ارایه مطلوب و منصفانه صورتهای مالی از جمله دلایل این امر و موضوع در حال بررسی و رایزنی با مراجع و نهادهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی می باشد. علی ایحال چنانچه مبلغ ۱۰.۹۹۷.۰۳۸ میلیون ریال در نهایت به عنوان هزینه (زیان) تسعیر ارز منظور شود، زیان خالص شرکت از مبلغ فعلی به میزان ۸.۷۷۸ میلیارد ریال به مبلغی حدود ۱۹.۷۷۵ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

#کچاد هم سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-299 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#دکیمی جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران کيلومتر ۳ جاده آبعلي شرکت صنعتي کيميدارو(سهامي عام ) برگزار میگردد

#قپیرا در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۷۲۳ ریالی رسیده است

#کیمیا سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-274 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#شپارس سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-273 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#غگلستا  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-318 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۳۵,۹۵۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۱۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۷۹۰۴۳ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#شنفت هم سرمایه خود را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-287 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#خموتور در آذر با فروش خوب ۳۱۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و دی به ۳۵۷۹ میلیارد ریال است

 در بهمن با ثبات فروش ۳۵۱۵ میلیارد ریال و اسفند با افت ۲۹۷۴ میلیارد ریال بوده و۱۲ ماهه  به عدد ۳۳۵۳۳  میلیارد ریال رسید و ۱۲ ماهه این عدد در سال قبل  ۲۱۱۸۴ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشت

#پخش البرز ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-285 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

مهم برای #پکرمان 

لاستيک بارز کردستان در ۱۲ماهه سال قبل زیان ۳۱۰ میلیارد تومانی داشت امسال از زیان به سود  ۴۴۴۹ میلیارد ریالی رسیده است

#حفارس فروش دو قطعه زمین مزروعی دارای سندرسمی هر یک به مساحت ۲۹۰۵۷/۱۴ متر مربع در تپه سلام مشهد اراضی مهدی آباد جنب کارخانه آرد گندم کوب مشهد مطابق برگه شرایط پیوست 

دلایل عدم حصول نتیجه  هیچ پیشنهاد قیمتی در جهت فروش دو قطعه زمین مزروعی مطابق برگ شرایط وصول نگردید

#چافست در بهمن با فروش ۱۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند ۲۴۸ میلیارد ریال شد و در ۶ ماهه به ۹۰۶ میلیارد ریال رسیده است . سهم فروش فصلی دارد و باید کمی صبر کرد

#مفاخر در اسفند با فروش ۱۸۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده است .

#سشمال  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس در محل سالن همايش گروه توسعه ملي به نشاني تهران – ميدان ونک – خيابان شهيد خدامي – بعد از پل کردستان – پلاک ۸۹۸۹ برگزار میگردد

#کرمان  به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

#فکمند  طبق اعلام شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی در خصوص افزایش متراژ زمین کارخانه (مغایرت با سند) کارشناسی فوق انجام پذیرفته و مقدار ۱۵٫۷۵ متر به مساحت سند کارخانه اضافه گردید که مبلغ فوق پس از محاسبه وزارت صنعت ، معدن و تجارت توسط این شرکت به شماره رسید بانکی ۴۸۱۴۲۳۷۱۱۴ واریز شد ، همچنین پس از اخذ سند تک برگ جدید مراتب افشا خواهد گردید .

#غمهرا  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

#لپارس به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

#لبوتان  زمستان گرم بود و اسفند  ۹۰۹۲ و بهمن پر باری داشت و ۱۰۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشت 

سهم پاییز خوبی داشت زمستان ولی دی با افت   ۶۶۰۳ میلیارد ریال بود

در پاییز در مهر با رشد چشم گیر ۹۸۵۸ میلیار ریالی مواجه بوده و ابان هم  ۸۳۸۴ میلیارد ریال و آذر با کمی افت  ۷۸۶۴ میلیاردریال  فروش داشت 

۱۲ ماهه  ۸۸۷۸۸ میلیارد ریال رسید  مدت مشابه قبل   ۵۷۴۲۹ میلیارد ریال بوده است

#بهپاک در مجمع ۲۰۰  ریال تقسیم کرد

افزایش سرمایه ۵۲۵ درصدی #وگستر از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی،مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

#حفاری ترهین ششدانگ ملک با کاربری انبار، به آدرس جزیره کیش فاز ۳ صنعتی قطعه ۶۵، در قبال دریافت وام به مبلغ ۵۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه از بانک شهر

#غکورش  در اسفند خوب بود و ۳۵۰۲۴ میلیارد ریال فروش زد

بهمن  ۱۹۷۰۰ و  دی ۱۹۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 

 در پاییز در اذر  ۲۳۷۶۴ میلیارد ریال فروش زد

در مهر  ۱۲۴۶۰  میلیارد ریال و ابان  ۱۸۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 

   ۳ ماهه اخر خوب بود و ۱۲ ماهه ۲۲۲۸۰۶  میلیارد ریال فروش زد که مشابه قبل ۱۸۶۶۸۷ میلیارد ریال است

#خودرو  افشای الف به ب تغییر کرد و قاعدتا باید بازشود

با توجه به كم اهميت بودن مبلغ، افشاي نتايج برگزاري مزايده عرضه عمومي سهام شركت آزمون جاده اي ماهيت افشاي اطلاعات گروه الف را دارا نمي باشد.

#سلار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-325 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۳۴,۸۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۳۹۹,۹۹۹ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۱۵۶۱۴ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۵۴۹۵۸۵ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#سفارس سيمان فارس و خوزستان در ۹ماهه ۱۵۳ ریال سود محقق کرده است

#شیران  ۴۷۰ ریال  تقسیم کرد

#بجهرم در اسفند ۶۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۸۰۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و سال مالی را تمام کرد

#فزرین و ثبت افزایش سرمایه 

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-278 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۸۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ترانس پست پارس از زیرمجموعه های #بترانس در ۱۲ماهه سال قبل زیان داشت در امسال ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *