#های_وب در فروردین با درامد ۸۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود . علت افزایش درآمد سال قبل نسبت به جمع درآمد اعلام شده در گزارش فعالیت اسفند ماه،عمدتا بابت انتقال تجهیزات شبکه LTE به شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه(شرکت فرعی) به ارزش دفتری می باشد.

 

#ذوب در فروردین با عدد ۳۲۴۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد که از مدت مشابه قبل کمتر بود . اسفند ۴۶۲۱۵ میلیارد ریال فروش زده بود. نرخ تیرآهن فروردین  ۲۴۶,۲۱۸,۳۴۳ ریال است 
توليد:ميزان توليد چدن مذاب كوره بلندها طي فروردين ماه ۲۳۶۶۱۵ تن و ميزان توليد شمش فولادسازي (آماده) طي فروردین ماه ۲۰۴۰۴۸ تن بوده است.
#تپسی در اسفند با فروش ۱۰۹۵ میلیارد ریالی کار را تمام کرد در فروردین طبیعی است در تعطلات کمتر شود و ۸۰۷ میلیارد ریال درامد داشت
#دکپسول خطی پیش می رود و در ۳ماهه به سود ۲۸۳۸ ریالی  و ۶ماهه با رشد خوب به عدد ۶۰۲۵ ریالی رسیده است در ۹ماهه به سود ۹۴۲۶ ریالی رسیده است  و  ۱۲ماهه کمی آرام تر پیش رفت و ۱۱۴۲۳ ریال سود محقق کرد
۳ماهه  ۱۰۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۸۵۱ میلیاردریال سود خالص در ۶ماهه این  عدد ۲۱۶۰ و سود خالص ۱۸۰۷ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه به سود عملیاتی ۳۴۳۲ میلیارد ریالی رسیده است و سود خالص ۲۸۲۷ میلیارد ریال بوده است .
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۴۲۲۹ و سود خالص ۳۴۲۶ میلیاردریال است
#فصبا گزارش ۳ماهه را زد و حالا ماهانه  …
سهم در اولین ماه سال مالی ۸۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است در بهمن  به  ۷۴۵۷ میلیارد ریال رسیده و اسفند با  رشد چشم گیر ۱۹۵۱۹ میلیارد ریال شده و در فروردین با کمی افت  ۱۱۲۶۰ میلیارد ریال بود  
 ۴ ماهه  ۴۵۱۴۳  میلیارد ریال فروش داشته است
#شسپا در اسفند  با فروش ۱۹۱۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در فروردین این عدد ۱۵۷۷۲ میلیارد ریال شده که البته  رشد ۶۰% را نسبت به مدت مشابه دارد
#زنگان سال مالی را با عدد  ۱۱۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#فباهنر با اسفند اختلاف قابل توجهی داشت و در حد  مدت مشابه سال قبل بود و ۴۶۲۷ میلیارد ریال فروش داشت
#شکلر در بهمن به فروش ۶۹۰ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۹۰۲ میلیارد ریال و فروردین ۸۹۹ میلیادر ریال بود و  ۵ ماهه  ۳۹۲۱  میلیارد ریال فروش داشت
#درهاور خوب پیش رفت و ۹ماهه به سود ۹۹۰۴ ریالی رسیده است و ۱۲ماهه این عدد  ۱۲۴۳۹ ریال است .
 در ۳ماهه به سود ۲۵۶۰ ریالی  و ۶ماهه ۵۲۴۰ ریالی رسید
در۳ماهه سهم ۷۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۶۵۴ و سود خالص ۱۳۰۹ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۱۰۱ و سود خالص ۲۴۷۵ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۴۰۴۸ و سود خالص ۳۱۰۹  میلیارد ریال
#زفجر در حد اسفند بود و فروردین را با عدد ۷۲۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است که مدت مشابه قبل ۶۲۸ میلیارد ریال است
#ولبهمن در اولین ماه سال مالی ۱۲۸  میلیارد ریال درامد و ۵۵ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#دشیمی فروردین خوبی زد و ۱۰۴۴ میلیارد ریال فروش داشت  .
#پکویر هم برای کل محصولات
افزایش نرخ دارد
بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد
#غدام  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۱دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#گدنا در حد اسفند  قبل بود و فروردین ۷۰۳ میلیاردریال فروش ودرامد ثبت کرد  کل عدد  درامد  سال  قبل ۹۵۳۳ میلیارد ریال بود
#شیراز در اسفند با فروش خوب ۲۴۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۶۸ هزار تن صادرات داشت و نرخ ۱۲۰,۵۲۶,۵۴۶ ریال است.
در فروردین با فروش نسبتا خوب  ۱۹۲۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ  ۱۳۷,۹۲۷,۴۹۹ ریال است
#کشرق در فروردین با فروش ۱۴۵ میلیاردریالی مواجه بود و در سال قبل بود
#شگل زمستان خوبی داشت  ولی فروردین ماه افت کرد
در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۱۲۱۷ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن به ۱۴۲۷ و اسفند با رشد ۱۹۳۵ میلیارد ریال رسیده و فروردین ماه ۸۴۴ میلیارد ریال فروش را ثبت کرد
۴ ماهه ۵۲۸۰  میلیارد ریال  بود  که کمی از مدت مشابه قبل کمتر است.
#ثجنوب در فروردین ۴۵ میلیارد ریال درامد داشت و ۷ماهه به ۱۹۲۴ میلیارد ریال  رسیده است
#بترانس در زمستان قبل بسیار خوب پیش رفت فروردین فعلا با فروش ۱۷۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود . واستگی نرخ فروش به عوامل ذیل: ۱-بهای تمام شده و قیمت اعلام شده در مناقصات ۲-قراردادهای فروش ارزی(نرخ فروش متاثر از تغییرات نرخ ارز) ۳-تفاوت در ویژه گی های فنی ترانسفورماتور از جمله ردیف ولتاژ، وابستگی مقدار تولید(مگاولت آمپر): تفاوت در ویژه گی های فنی ترانسفورماتور
#فسازان در فروردین  ۳۹۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۲۱۱,۰۶۲,۰۱۸ ریال است  
از مدت مشابه  قبل کمتر است و اسفند ۵۲۵۳ میلیارد ریال ،  بهمن ۷۴۴۴  میلیاردریال بود
#پیزد برای ۵۸درصد از محصولات خود افزایش نرخ گرفت
بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
#سیتا تا فروردین  ۲,۲۱۶,۳۹۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#سیدکو  تا فروردین  ۱۳,۵۶۱,۱۲۴ ریال سود مجمع داشته است
#دیران در اولین ماه سال مالی به فروش ۶۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود  و بهمن  ۶۰۰  و اسفند با افت ۴۰۰ میلیارد ریال شد
در فروردین بازهم افت کرد و ۳۰۱ میلیارد ریال بود و  ۴ ماهه  ۱۹۰۹  میلیارد ریال است   مدت مشابه سال قبل ۱۳۴۶ میلیارد ریال بود
#کاسپین  جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر (عج)نرسيده به پارک وي مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد
#کترام در فروردین ۱۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و سال مالی را آغاز کرد که  ۲ برابر مدت  مشابه قبل است .فروش در حد  اسفند است
#بکام ۲ برابر مدت مشابه فروش داشت و فروردین را با عدد ۶۰۶ میلیاردریالی آغاز کرده است
#قرن نسبت به مدت مشابه بهتر بود ولی از اسفند و بهمن کمتر بود . در فروردین سهم ۳۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشت  .  اسفند ۶۶۸۳ ،  بهمن  ۶۲۵۵  میلیارد ریال بود
#غپاذر در فروردین با فروش ۲۳۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و در ۳ماهه به فروش ۷۰۸۸ میلیارد ریالی رسیده است
#آردینه نسبت به مدت مشابه قبل افت فروش داشت و ۳۶۴ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده است
#ساروم در اسفند ۱۴۷۷ و فروردین به عدد ۱۵۹۴ میلیارد ریال رسیده و خوب ظاهر شد . نسبت به مدت مشابه قبل هم رشد داشت
افزایش نرخ  ۲۰% در #فلامی
با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم و سربار حاصل از افزایش نرخ ارز دربازار نسبت به افزایش نرخ فروش اقدام گردیده است . این افزایش شامل تیغ صورت تراشی از مبلغ۱۵۰٫۰۰۰ریال به مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ریال و برای تیغ های ی صورت تراشی طبق صورتجلسه پیوست میباشد. که از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۵ قابل اجرا خواهد بود.
#کسرا سال مالی را با فروش ۱۸۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است  .
#سپیدار با درامد  ۷۰۶ میلیارد ریالی فروردین را آغاز کرده است  . کل عدد درامد  سال  قبل ۶۲۵۸ میلیارد ریال بوده و از میانگین ماهانه بیشتر است
#آپ در فروردین با فروش ۱۰۲۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود کل سال قبل درامد ۱۰۰۵۹۰ میلیارد ریال بود
#کتوکا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پل خواجو – ميدان فيض – ساختمان يک اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اصفهان برگزار میگردد
#کتوسعه
شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر در نظر دارد یک ساختمان با کاربری اداری به مساحت زمین ۳۶۳/۲ متر و مساحت زیر بنا ۷۱۲/۵ با قیمت پایه ۱۲۰۰ میلیارد ریال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند: متقاضیان می تواند از روز شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ نسبت به تهیه ،تکمیل و تسلیم اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید ساختمان به دبیر خانه این شرکت واقع در دفتر مرکزی مراجعه نمایند
#حتوکا در ۹ ماهه ۲۸۳ ریال سود محقق کرده و ۱۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص داشت در گزارش ۱۲ماهه به سود ۳۹۳ ریالی رسیده است و در سود خالص ۱۳۹۲ میلیارد ریال بوده
#سبجنو فروردین با عدد  ۸۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و از مدت مشابه سال  قبل بیشتر است  در حد  اسفند  سال  قبل است
#ثامید در اسفند ۹۲۴ میلیارد ریال و فروردین ۱۵۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است و۴ ماهه ۵۲۸۱  میلیارد ریال فروش داشت
#سبجنو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري-بعد از چهار راه قائم مقام فراهاني-پلاک ۳۳۴-سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري(IGI) برگزار میگردد 
#شنفت در فروردین با فروش ۹۲۴۵  میلیارد ریالی مواجه بود و در اسفند ۱۱۰۹۷ میلیارد ریال فروش داشت. مدت مشابه سال قبل ۷۷۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
#دارو  با افت نسبت به مدت مشابه و ماه های قبل مواجه بود و ۱۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشت
#دلر در فروردین با عدد خوب ۳۷۵۰  میلیاردریالی مواجه بود و مدت مشابه  قبل ۲۰۹۰ میلیارد ریال است .
#خکمک در اسفند ۶۳۲ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند این عدد  ۱۲۱۲ میلیارد ریال بوده است . در مدت مشابه  ۴۱۴ میلیارد ریال است
#زگلدشت  اسفند ۱۰۵۷ میلیارد ریال و حالا  فروردین به عدد ۱۰۷۵ میلیارد ریالی رسیده و با ثبات پیش رفته است
#وغدیر مزایده واگذاری ۳۳ درصد سهام شرکت کارگزاری بانک صادرات
#دقاضی ۱۲ماهه به سود  ۳۵۴۳ ریالی رسیده است 
 در ۳ماهه به سود ۷۶۷ ریالی رسیده
۱۷۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.
در ۶ماهه به سود ۱۷۷۰ ریالی رسیده است و ۳۹۸۴ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۳۰۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
عملکرد نرمالی  در ۹ماهه داشت و ۲۷۵۵ ریال سود محقق کرده است
سهم ۶۲۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
۱۲ماهه نیز ۸۴۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۰۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
پخش #هجرت در ۱۲ماهه به سود ۴۴۱۵ ریالی رسیده است
#سبجنو  جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري-بعد از چهار راه قائم مقام فراهاني-پلاک ۳۳۴-سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري(IGI) برگزار میگردد
#شملی در اسفند با فروش ۱۲۳۵ میلیارد ریالی عدد خوبی را داشت و فروردین به عدد ۷۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۷ ماهه به  ۳۲۷۵  میلیارد ریال  رسیده است  مدت مشابه  قبل این عدد  ۳۱۷۲ میلیارد ریال بود
#وتجارت در  فروردین۵۶۷۴۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی  ۵۹۶۱۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد  برای ماه اول فعلا تراز منفی است
#دسانکو  گزارش خوبی نزد ولی در فروش فروردین ۴۹۷ میلیارد ریال بود و نرمال پیش رفت
در دی ۴۳۰  و در بهمن هم ۴۴۹  میلیارد ریال فروخت در اسفند این عدد  ۴۵۲ میلیارد ریال بود  ۴ماهه ۱۸۲۹ میلیارد ریال شده و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#بزاگرس در اولین ماه سال مالی ۳۷۴ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده و رشد خوبی نسبت به مدت مشابه دارد
#بهپاک اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۳۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است بهمن داغ تر بود و ۳۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و  و اسفند بینابین بود ۲۸۱۲ میلیارد ریال بود
در فروردین با افت ۱۷۳۸ میلیاردریال شد
جمعا ۴ ماهه ۸۹۹۹  میلیارد ریال فروش داشته است و هر چند مدت مشابه ۱۲۵۲۵ میلیارد ریال است
#شتوکا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۱۰۹۹ ریالی رسیده است
#دروز در فروردین به عدد ۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده است  که از مدت مشابه قبل هم کمتر است
#ددام در فروردین با عدد  ۳۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#صبا تا فروردین ۱۰,۲۰۳,۹۵۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#پاسا کمی از اسفند کمتر بود و فروردین به عدد ۱۳۰۰ میلیارد ریال رسید و کمی از مدت مشابه  قبل بیشتر بود
#دارزک  در فروردین با فروش و درامد  ۵۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود که از مدت مشابه قبل که  ۶۰۲ میلیاردریال بود کمتر است در اسفند سهم   ۶۴۱ میلیارد ریال فروش داشت
#خاهن در فروردین ۹۸۳ میلیارد ریال فروش داشت  . از مدت مشابه سال قبل کمتر است  در اسفند  ۱۵۱۴ میلیارد ریال بوده است
#فاراک در ۶ماهه به سود ۴۹ ریالی رسیده است .
#غدام در فروردین ۱۰۹ ، اسفند  ۱۷۳ و بهمن با فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی ۴ماهه ۶۳۰  میلیارد ریال فروش داشت
#وکار در فروردین   با درامد  ۱۰۱۳۰  میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۷۹۹۲  میلیارد ریالی مواجه بوده است
#حاسا  سال مالی را با  فروش ۵۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است و کل سال  قبل ۷۰۵۱ میلیارد ریال است
#فاراک به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده بند۳ ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#کپرور فعلا سال مالی را با عدد ۸۴۵ میلیاردریالی آغاز کرده است و نرخ  ۶۱,۸۰۶,۶۰۸ ریال است
#دکپسول در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱۴۲۳ ریالی رسیده است.
#فولای در فروردین با عدد ۱۰۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و  از مدت مشابه  قبل بیشتر است
#پاکشو  در فروردین با کمی افت ۴۱۶۹ میلیاردریال فروش دشت از مدت مشابه  قبل بیشتر است ولی  اسفند  ۷۹۶۰  میلیارد ریال بود
#خکاوه را فعلا نباید در نظر داشت در فروردین نیمه تعطیل بود و ۷۹ میلیارد ریال فروش داشت
#دسبحان  فروردین هم خاص نبود و ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشت  اسفند   ۷۳۴ میلیارد ریال بود
#دلقما در اولین ماه سال مالی خود  به عدد ۳۶۸ میلیارد ریالی رسیده است و باید منتظر ماه های بعد بود
#افق در تعطیلات عید به درامد ۵۸۷۲۲ میلیارد ریالی رسیده است  که از مدت مشابه قبل بیشتر است . البته  در اسفند رکورد زد و ۷۹۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
#زماهان اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن  ۳۸۵ و اسفند ۳۲۱ میلیارد ریال و فروردین ۵۲۲ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۱۶۷۸ میلیارد ریال شد.
صبح جمعه را با #سباقر آغاز کنیم که گزارش فروردین به ۳۹۶ میلیارد ریال فروش رسیده است  . در حد مدت مشابه سال قبل است
#شپترو  در فروردین با فروش و درامد ۹۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و این عدد در مدت مشابه  ۸۱۹ میلیارد ریال بود
#سجام در دی با عدد  ۵۵۰ میلیارد ریالی سال مالی را اغاز کرده است بهمن با ثبات ۵۳۶  و اسفند ۴۶۵ میلیارد ریال بود
فروردین به عدد ۴۳۸ میلیارد ریال رسید و  ۴ماهه  ۱۹۹۱ میلیارد ریال فروش داشت که ۴۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#کگهر از #کگل مطالباتش را سهم دریافت کرده است 
  تهاتر با مطالبات شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
 جزئيات تحصيل
شركت تحصيل شده  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
درصد خريداري شده  ۱٫۷۵ درصد 
قیمت هر سهم  ۴,۴۹۰ ريال 
جمع مبلغ معامله  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
#داسوه که گویا سال مالی را تغییر داده است در فروردین ۴۱۳ ، دراسفند  ۴۹۸ ، بهمن ۶۷۵ و۴ ماهه  ۲۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است
#حاسا در ۱۲ماهه  ۳۳۸ ریال سود محقق کرده است در گزارش حسابرسی شده
#دزهراوی سال مالی را با فروش ۴۲۱ میلیاردریالی آغاز کرده است که بهتر از مدت مشابه  قبل است
#فالوم در فروش نوسان دارد و فروردین ۳۹۹ ، اسفند ۳۲۰ ،بهمن  ۵۴۰ . دی ۴۲۶ و اذر ۹۶۸  میلیارد ریال  مواجه بود
۷ ماهه  ۴۱۶۵  میلیارد ریال بود
#رافزا در فروردین ۳۴۴ میلیاردریال فروش را ثبت کرده است
#دقاضی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- خيابان وليعصر- پائين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد
#کقزوی تازه گزارش اسفند را داده و ۲۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۱۲ ماهه  ۲۱۴۵۲ میلیارد ریال فروش ۱۲ماهه  شده است
#ومشان  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-331 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
#کیسون و قرارداد جدید
دریافت ابلاغیه قبولی پیشنهاد شرکت کیسون مربوط به مناقصه پروژه انجام عملیات آماده سازی قسمت اول اراضی یکصد و چهل هکتاری شهرک مسکونی خواف در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان به مبلغ ۱۰۳۶ میلیارد ریال
#شستا  و خرید جدید
خرید سهام ۴۵/۴۳ درصد سهام شرکت گروه اقتصاد مفید و ۱۰ درصد سهام شرکت مهر پترو کیمیا از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه با ارزش برآوردی ۵۳،۰۰۰ میلیارد ریال (۲۵ درصد نقد و ۷۵ درصد اقساط ۲۴ماهه) که پس از ارزش گذاری سهام مذکور (ظرف مدت دو ماه) و تعیین مبلغ ثمن معامله قرارداد فروش و انتقاب سهام فیمابین خریدار و فروشندگان امضا خواهد شد .
#آواپارس در ۳ماهه به سود ۱۰۲ ریالی رسیده است
#سخزر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۴۸۲۱ ریالی رسیده است
#کمرجان و شناسایی ۹۰ میلیارد ریال سود
فروش به دلایل بالا بودن بهای تمام شده ساخت محصول،نیاز به سرمایه در گردش قابل توجه و عدم برخورداری از بازار مناسب فروش و همچنین در راستای بکارگیری و تبدیل سرمایه های غیرمولد به مولد و تامین نقدینگی لازم جهت پیشبرد اهداف و فعالیتهای تولیدی و ایفا تعهدات مربوط می باشد.
#سنیر به مجمع دعوت کرد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-خيابان استاد مطهري-بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني- شماره ۳۳۴- ساختمان IGI برگزار میگردد
#شدوص جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران،خيابان ولي عصر،بالاتر از جام جم خيابان هتل استقلال سالن شهيد آويني مجموعه فرهنگي، ورزشي تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار میگردد
#زماهان  به استناد ماده ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ) متوقف می گردد.
#ونیکی برگزاری مزایده عمومی (نوبت دوم) بابت فروش دو واحد اعیانی با کاربری مسکونی هر یک به متراژ ۱۰۳٫۲۵ مترمربع وقیمت پایه هر باب ۷۵ میلیارد ریال ، واقع در استان هرمزگان ، جزیره کیش ، منطقه پردیس ، مجتمع مسکونی خانه گستر ، بلوک ۱۸ ، طبقه سوم ، واحد های ۹ و ۱۲
#وپویا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۰۲ ریالی رسیده است

بتا سهم

#کدال_نگر

افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد / افزایش درآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *