#کساوه در گزارش ۱۲ماهه اصلی ۲۸۱۲ و در سود تلفیقی ۳۸۷۴ ریال محقق کرده است

 در ۹ ماهه با  سرمایه جدید ۱۶۶۳ ریال سود محقق کرده بودد  
سهم ۳ماهه  ۹۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۶۲  میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی  ۱۵۳۲میلیارد ریال و سود خالص ۱۵۳۶میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۶۱۵ و سود  خالص ۲۵۴۴ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۶۴۶۵ میلیاردریال و سود خالص ۵۹۲۵ میلیارد ریال بود
بخشی از سود کساوه در ۱۲ماهه و از مجمع کپارس محقق شد
برای #وپخش به نظر باید کمی صبرکرد تا گزارش ها تکمیل شود و تلفیقی هم ارائه شود .۱۲ماهه به سود  ۱۴۳۳ ریالی رسیده است
#سامان
به ازای هر سهم ۵۹۱ ریال سود محقق کرده است.
 شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۵۵,۷۴۷,۷۳۱ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.
گروه داده پردازي پارسيان از زیرمجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه به سود ۷۲۴ میلیارد ریالی رسیده است در سود تلفیقی این عدد ۳۵۶۷ میلیارد ریال بود
#فاراک و قرارداد جدید
بر اساس ابلاغیه شماره ۴۷۵/م ب د/ف ش ما/ ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه فروش صد عدد GATE VALVES و چهل عدد CHECK VALVE به مبلغ ۶۱۰،۴۸۰ میلیون ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) گردیده است. مدت زمان اجرای پروژه ۱۰ ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد
شرکت پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند از زیرمجموعه های #وپاسار در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۱۱۵ میلیارد ریالی رسیده است
#دسینا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۲۳۴۷ ریال و در سود اصلی این عدد ۲۳۴۸ ریال بوده است
مهم برای ومعادن
شرکت توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه از زیرمجموعه های #ومعادن در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۴۰۶۱ میلیارد ریالی رسیده است
#انرژی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان شيخ بهايي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا، سالن نور مرکز همايشهاي بين المللي برگزار میگردد
#جم تلفیقی حوالی ۶۵۶ تومان سود داشت در ۹ماهه  سود اصلی این عدد ۲۲۸۷ ریال و ۱۲ماهه ۴۸۶ تومان است که سودسرمایه گذاری ها را شناسایی کرده است .
جم  ۳ماهه ۱۳۱۹ ریال  و ۶ماهه ۲۱۴۳ ریال سود محقق کرده  بود
سهم  ۳ماهه  ۲۴۰۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۷۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۳۴۹۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۵۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی رشد خاصی نکرد و ۳۷۴۰۴ میلیارد ریال بود و سود خالص ۴۱۱۷۲ میلیارد ریال شد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۸۶۴۱۸ میلیارد ریال و سود خالص ۸۷۶۳۶ میلیارد ریال بود
#شساخت و فروش دارایی
به استحضار ناظر و سهامداران محترم میرساند، به جهت تسریع در فرایند اجرائی پروژه PDH/PP کنگان، موضوع سرمایه¬گذاری در طرح مذکور از طریق شرکت سرمایه¬گذاری اهداف بعنوان سهامدار اصلی این شرکت مطرح گردید و متعاقب آن و پس از موافقت در تامین منابع مالی لازم از طرف سهامدار، مقرر گردید یکی از شرکتهای دیگر زیرمجموعه اهداف (شرکت پتروشیمی آلای مهستان) در قالب شرکت پروژه و بعنوان مجری طرح، احداث و بهره¬برداری آن را عهده¬دار شود لذا مقرر گردید قرارداد اجاره زمین و امتیازات آن از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شرکت پتروشیمی آلای مهستان واگذار گردد.
#ثبهساز و فروش دارایی
مزایده واگذاری واحد تجاری از پروژه یاران(کاشانی ) در شهر تهران
#فولاژ در ۱۲ماهه حسابرسی نشده تلفیقی ۲۲۲۶ ریال و در سود اصلی ۱۹۸۴ ریال بوده البته هردو با سرمایه قدیم
#خنصیر ۶ماهه ۳۶۶ ریال سود داشت.  ۳ماهه  ۱۵۳ ریال سود محقق کرده بود  در ۹ماهه این عدد ۵۳۲ ریال و ۱۲ماهه ۹۱۸ ریال در تلفیقی و ۶۰۷ ریال در سود اصلی محقق کرد  
 در ۳ماهه سهم  ۳۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۷۶۵ و سود خالص ۶۲۹ میلیارد ریال بود
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۹۵ و سود  خالص ۹۱۴ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۳۱۹ و سود خالص ۱۰۴۳ میلیارد ریال بود
#کگل جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيابان دکتر فاطمي، نبش خيابان حجاب- سالن گلزار هتل بين المللي لاله برگزار میگردد
#فسوژ به استحضار می رساند با توجه به برنامه تعمیر اساسی آسیاهای کارخانه، از تاریخ ۲۶ خرداد ماه، فعالیت کارخانه به مدت ۱۰ روز متوقف گردیده است.
#بورس در ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۲۶۹ ریالی رسیده است
سوخت رسانان پترو ايرانيان پاک از زیرمجموعه های #ونفت در ۱۲ماهه به سود ۴۴۵ میلیارد ریالی رسیده است
#سکارون در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۷ ریال و در سود اصلی ۴۱ ریال محقق کرده است
#فگستر در مجمع ۱۵۰ ریال تقسیم کرد
#وساپا در ۱۲ماهه به سود ۳۵۷ ریالی رسیده است
#کچاد در ۱۲ماهه  تلفیقی ۸۱۰ و در سود اصلی ۷۸۴ ریال سود محقق کرده است 
 در ۳ماهه  سهم ۵۴۳۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده است و ۵۸۳۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۰۰۸۸۴ و سود خالص ۱۰۵۵۱۲ میلیارد ریال بود
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۵۴۸۹۹ و سود خالص ۱۶۴۱۸۷ میلیارد ریال بود 
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۲۳۰۲۸۳ و سود خالص ۲۵۴۱۷۴ میلیارد ریال است و رشد خوبی را داشته است  .
#ونوین  پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي مبنی بر تعيين تکليف تعهدات ارزي بانک مرکزي به استحضار می رساند با عنايت به در جريان بودن فرايند حسابرسي مزبور و تعيين تکليف نهايي في مابين، آثار مالي موضوع فوق الذکر منوط به تاييد نهايي بعد از فرايند رسيدگي است و به محض قطعي شدن، نتايج ازطريق سامانه کدال شفاف سازي خواهد گرديد.
#دماوند در ۱۲ماهه  تلفیقی ۶۸۹ ریال و در سود اصلی هم ۷۰۱ ریال محقق کرده است
#عالیس  در ۱۲ماهه  تلفیقی ۱۳۰۴ ریال و در سود اصلی هم ۵۴۲ ریال محقق کرده است
افزایش سرمایه ۶۲ درصدی #کالا از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#حتاید در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۷۰ ریال ودر سود اصلی هم ۱۱۱۲ ریال سود محقق کرده است
#کرازی با سرمایه جدید در ۱۲ماهه  تلفیقی ۱۷۷ ریال ودرسود اصلی ۱۸۴ ریال محقق کرده و گزارش خوبی زده است
#بکابل در ۱۲ماهه  تلفیقی ۱۲۵۸ ودر سود اصلی ۱۲۸۱ ریال محقق کرده است و در حد  سال قبل بود
#وتجارت شفاف سازی کرد و شناسایی سود داشته است  حدود  ۱۳۰۰  میلیارد تومان 
فروش ۸٫۹۵ درصد سهام بانک تجارت متعلق صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني تجارت ايرانيان اعتماد 
تعداد ۳۰٫۰۶۲٫۰۸۲٫۵۵۰ سهم معادل ۹۵‏/۸ درصد از سهام بانک تجارت به بهاي تمام شده هر سهم به مبلغ ۱٫۴۵۸ ريال با قيمت فروش هر سهم به مبلغ ۱٫۸۹۰ ريال معامله گرديد. شايان ذکر است ۱۰۰درصد از واحدهاي صندوق مذکور متعلق به گروه بانک تجارت بوده و ۷‏/۹۸درصد آن به صورت مستقيم متعلق به بانک تجارت مي‌باشد. 
تمام شده  : ۴۳,۸۴۶,۱۴۹ میلیون ریال  
مبلغ مورد توافق  ۵۶,۸۱۷,۳۳۶ میلیون ریال
#برکت  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه نيايش، خيابان سئول، جاده اختصاصي نمايشگاه، نمايشگاه بين المللي تهران، سالن يک اداري برگزار میگردد
#خریخت   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد متوسليان(جاده قديم کرج)،کيلومتر ۱۶،سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد
#حشکوه در ۱۲ماهه ۱۶۲ و در سود اصلی نیز ۱۶۳ ریال سود محقق کرده است  . عمده دلایل افزایش در درآمدهای عملیاتی ناشی از افزایش تعداد واگنهای در گردش از میانگین ۱۱ دستگاه در سال ۱۴۰۱ به میانگین ۱۳ دستگاه در سال ۱۴۰۲ و نیز افزایش در سطح عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ می باشد.
#وبشهر لغو کرد
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#مبین ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-131 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۰۴۷۵۶۸۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وتجارت  در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنایت به اطلاعیه‌ عرضه منتشره مورخ ۱۳‏/۰۳‏/۱۴۰۳ در خصوص واگذاری سهام این بانک توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد به استحضار می‌رساند؛ مزایده‌‌ مذکور در تاریخ ۲۶‏/۰۳‏/۱۴۰۳ برگزار و تعداد ۳۰٫۰۶۲٫۰۸۲٫۵۵۰ سهم معادل ۹۵‏/۸ درصد از سهام بانک تجارت به بهای تمام شده هر سهم به مبلغ ۱٫۴۵۸ ريال با قیمت فروش هر سهم به مبلغ ۱٫۸۹۰ ريال معامله گردید. سود حاصل از فروش در معامله مذکور متعاقب قطعیت معامله و کسر هزینه‌های مربوطه به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. شایان ذکر است ۱۰۰درصد از واحدهای صندوق مذکور متعلق به گروه بانک تجارت بوده و ۷‏/۹۸درصد آن به صورت مستقیم متعلق به بانک تجارت می‌باشد.
#فافق را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید سهم در گزارش اولیه در ۱۲ماهه به سود  ۱۲۵۸ ریالی رسیده است
#اخابر در فضای مجازی مبنی بر تسويه حساب با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادئو به استحضار می رساند پيرو اطلاعيه شفاف سازي منتشره به شماره ۱۱۹۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در خصوص تسويه حساب با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادئويي به مبلغ ۱۲،۴۵۹،۱۰۵ ميليون ريال در دفاتر مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در حساب سود و زيان سنواتي اعمال حساب گرديده است.
#تجلی در مجمع ۸۰ ریال تقسیم کرد
قرارداد مهم در #نیان 
تحویل سیستم های پاور سال ۲۰۲۴ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
طرف قرارداد  شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
مبلغ قرارداد  ۴,۶۹۷,۲۹۴ میلیون ریال 
نحوه تسویه  دریافت پیش پرداخت به میزان ۵۰% مبلغ قرارداد (معادل ۲،۳۴۸،۶۴۷ میلیون ریال) 
شرح جزئيات قرارداد  تحویل ۹۷۰ دستگاه سیستم منبع تغذیه به همراه ۱۷۶۰ عدد باتری VRLA و ۲۳۲۵ عدد باتری لیتیوم طی مدت ۴ ماه با دریافت پیش پرداخت به میزان ۵۰% مبلغ قرارداد (معادل ۲،۳۴۸،۶۴۷ میلیون ریال)
#پتایر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ضلع غربي ورزشگاه آزادي سالن آبگينه هتل المپيک برگزار میگردد
#وپترو  تا اردیبهشت ۱,۱۶۳,۱۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
#خکار در ۱۲ماهه  تلفیقی ۶۱۳ ریال و در سود اصلی ۶۵۶ ریال محقق کرده است
ارزش کل معاملات امروز بازار ۴۳۲,۱۹۵ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۲,۶۴۷ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام  و حق تقدم بوده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *