#حسینا و قرارداد جدید 

افشاي اطلاعات با اهميت در خصوص انعقاد قرارداد انجام خدمات بندري (تخليه ،بارگيري و انبارداري و…) در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلي از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ به مدت ۵ سال.

سرمایه گذاری #پردیس در خرداد ۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا خرداد  ۴۵۴,۹۸۴  میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
پارس #فنر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۲۱۲۰ و در سود اصلی هم ۱۱۴۸ ریال محقق کرده است
#وتجارت  ۶۶ ریال تقسیم کرد
#بزاگرس در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۳۳۷  و در سود اصلی هم  ۳۳۸ ریال محقق کرده است
#پیزد در ۱۲ماهه سود تلفیقی ۶۱۵ و در سود اصلی ۶۱۰ ریال محقق کرده است
#ختور در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۵۲۴  و در سود اصلی هم  ۵۱۴  ریال محقق کرده است
#غشهد  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد-بزرگراه پيامبر اعظم-مقابل پيامبر اعظم ۸۱ برگزار میگردد
#قزوین جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در استان قزوين ،شهر قزوين به آدرس استان قزوين شهر قزوين کيلومتر ۲۵ جاده بوئين زهرا برگزار میگردد 
#غشهد در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۱۰ ریالی رسیده است
#فافق در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۲۵۸ ریالی رسیده است
#خچرخش در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۶۲۱  و در سود اصلی هم  ۱۳۶۹  ریال محقق کرده است
#بشهاب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ميدان فردوسي خيابان سپهبد قرني پ ۴۹ برگزار میگردد
#فنر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰جاده مخصوص کرج، شرکت محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد
#خمحرکه  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ده جاده مخصوص کرج، جنب شرکت مينو، سالن کنفرانس شرکت محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد
#نیان  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد – خيابان هنرستان – قبل از هنرستان ۱ – سالن همايش مصلي نژاد برگزار میگردد
#زمگسا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در استان قزوين ،شهر آبيک به آدرس استان قزوين، کيلومتر ۱۸ جاده قديم قزوين آبيک،کيلومتر ۶ جاده خاکعلي برگزار میگردد
#رتکو لغو کرد
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#قزوین  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در استان قزوين ،شهر قزوين به آدرس استان قزوين شهر قزوين کيلومتر ۲۵ جاده بوئين زهرا برگزار میگردد
#ثعمرا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده  ۳۵۴ و در سود اصلی ۱۳۷۹ ریال محقق کرده است
#بوعلی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد چمران خيابان يمن – ميدان شهيد شهرياري، بلوار دانشجودانشگاه شهيد بهشتي مرکز همايش هاي بين الملي برگزار میگردد
#گدنا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي، کوچه دلبسته، هتل سيمرغ برگزار میگردد
#شغدیر در گزارش ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود ۷۷۶۵  ریالی رسیده است
#دسبحان در مجمع ۶۱۰  ریال تقسیم کرد
#قرن در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۶۰۷ ریالی رسیده است
#بوعلی در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۷۱۲۹ ریالی رسیده است
#وتجارت  سر صبح افشای ب
آگهي مزايده املاک و مستغلات، کارخانجات و ماشين آلات
#وشهر فروش ۲۰۳ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)، نقد و اقساط، نقد و تهاتر – مزایده ۱۴۰۳/۰۳
#زماهان  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره ۱۲۰۴۱۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۷روزه ماه را به شرکت تاکید نمود 
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را ارایه ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۷روزه ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.
#چخزر احتراماً پیرو نامه شماره ۱۵۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰به استحضار می رساند، انجام عملیات تعویض قطعات برقی تابلوی تریتمنت و تعدادی از قطعات دیگر تابلوی پرس و ترمیم کابل های قدرت و فرمان و همچنین اتمام عملیات مکانیکال طی اورهال که در برنامه همزمانی با توقف خط انجام شد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹عملیات راه اندازی آغاز گردید و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰به طور کامل راه اندازی و تولید شروع شد.
مهم برای #وخارزم  گزارش وصول مطالبات شرکت فرعی توسعه برق و انرژی سپهر از مديريت شبکه برق ايران در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۶,۹۳۹,۶۰۸ میلیون ریال.
مهم برای #فنوال  نامه دادگاه در خصوص رفع توقیف زمین شرکت نورد آلومینیوم
#کنور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-175 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۲۱,۳۳۵,۱۶۷,۵۵۱  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۹۳,۸۱۰,۴۴۹  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲  لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
#نطرین انواع نخ پلی استر تکسچره
ظرفيت اسمي محصول ۷،۵۰۰ تن در سال
ظرفيت عملي بهره برداري از محصول در یک سال اول از زمان شروع بهره برداری ۵،۰۰۰ تن، سال دوم ۶،۵۰۰ تن و سال سوم ۷،۰۰۰ تن
شرح (شامل جايگاه محصول در درآمد فروش شركت) با نصب و راه اندازی ماشین آلات تکسچره پیش بینی می شود مقدار وزنی فروش این طرح به طور متوسط حدود ۵،۰۰۰ تن و میزان ریالی فروش به طور متوسط حدود ۴،۰۰۰ میلیارد ریال (۸۰ درصد درآمد فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ) برای یک سال اول افزایش یابد (تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مقدار وزنی فروش و درآمد فروش به ترتیب ۳،۷۵۰ تن و ۳،۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی می شود). برای سال دوم و سوم نیز با فرض ثابت ماندن قیمت ها، درآمد فروش به ترتیب ۵،۲۰۰ و ۵،۶۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. با اجرای این طرح، ورود به بازارهای جدید در صنایع پایین دستی از جمله بازار پوشاک، پتو، فرش، دستکش، پارچه های فاستونی، پارچه های لباس ورزشی، گردباف، پارچه های شانل و پرده ای محقق می شود. این امر دایره مصرف نخ های تولیدی شرکت عطرین نخ قم را گسترش داده و شمار مشتریان این شرکت را افزایش می دهد.
#پتایر
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#وصنا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
درصد افزایش سرمایه: ۴۳ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#دپارس هم لغو کرد  پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#ومهان به مجمع می رود
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتراز جام جم ،خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني برگزار میگردد
#قزوین در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۹۸۱ ریالی رسیده است
مهم برای #وتجارت 
  پيرو اطلاعيه شفافسازي مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، به اطلاع سهامداران محترم بانک تجارت مي رساند سود حاصل از فروش ۸٫۹۵ درصد سهام بانک تجارت با توجه به بهاي تمام شده آن (هر سهم ۱,۴۵۸ ريال مجموعا به مبلغ ۴۳,۸۳۷ ميليارد ريال ) بالغ بر ۱۲,۹۷۹ ميليارد ريال ميباشد.
#چکاوه در فروردین ۱۲۹ و اردیبهشت  ۲۹۶ میلیارد ریال فروش داشت  ماه سوم  یعنی خرداد  با فروش ۱۸۴ میلیارد ریالی ۳ ماهه  به  ۶۰۷ میلیارد ریال رسیده است  که البته نصف مدت مشابه است
#فلامی در خرداد تقریبا فروش خاصی نداشته و ۲۸  میلیارد ریال فروخته و به عدد ۴۶۲ میلیادر ریالی رسیده است
#شکام  داروسازي پرند دارو از زیرمجموعه های شکام در ۱۲ماهه به سود ۷۱۵ میلیاردریالی رسیده است
#لابسا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس نارمک – خيابان دانشگاه علم وصنعت – پلاک ۳ برگزار میگردد
#رمپنا  در راستای رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، اطلاعات مربوط به ۲ فقره قرارداد منعقد شده شامل ۱- طرح توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی بند کرخه و ۲- خرید خدمات فرآورش نفت خام به شرح ذیل جهت استحضار آن اداره محترم و سهامداران تقدیم می‌گردد: ۱- قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی بند کرخه – کارفرما: شرکت‌ ملی نفت ایران. – موضوع قرارداد: توسعه میدان نفتی بند کرخه با ذخیره درجای ۹۸۰ میلیون بشکه نفت همسو با برنامه و سیاست‌های کلان کشور مبنی بر توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های نفتی. – نوع قرارداد: قرارداد توسعه و بهره برداری Development and Production Operations Service Contract – تولید برآوردی تجمعی: حدود ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام. – مبلغ سرمایه گذاری: ۴۳۵ میلیون دلار. – روش پرداخت: دستمزد به ازای بشکه نفت تولیدی. – مدت قراداد: ۱۵ سال. – محل اجرا: استان خوزستان، ۲۰ کیلومتری شهر اهواز. ۲- قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت خام – کارفرما: شرکت‌ ملی نفت ایران. – موضوع قرارداد: ساخت واحد فرآورش نفت‌خام میدان‌های قلعه‌نار، کبود و بالارود با ظرفیت روزانه۴۰ هزاربشکه – نوع قرارداد: مشارکت عمومی – خصوصی ساخت، مالکیت و بهره‌برداری(BOO). – مبلغ سرمایه گذاری: ۱۰۰ میلیون دلار. – روش پرداخت: دستمزد به ازای بشکه نفت فرآوری شده. – مدت قراداد: ۱۲۳ ماه. شایان ذکراست آثار سودآوری انعقاد قرارداد فوق برای شرکت گروه مپنا در سالهای آتی خواهد بود که متعاقباً اعلام می‌گردد.
#پارس جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در استان بوشهر ،شهر کنگان به آدرس برکه چوپان-هتل بزرگ نخل کنگان-طبقه پنجم-سالن همايش ها برگزار میگردد
#وپویا در خرداد  ۳۱۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا خرداد  ۴۵۰,۹۰۵ میلیون ریال سود  مجمع محقق کرده است .
#ونوین  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيايان وليعصر ابتداي بزرگراه آيت اله هاشمي رفسنجاني مرکز همايش هاي هتل قلب تهران برگزار میگردد
#پخش البرز در فروردین با فروش ۱۵۲۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت به ۲۱۰۹۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۰۳۷ میلیارد ریال رسید . ۳ماهه  ۵۶۴۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل ۲۰۶۷۲۲ میلیارد ریال بود
#درازک در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۶۵ ریال و در سود اصلی ۱۰۴ ریال است

بتا سهم

#کدال_نگر

افشاي اطلاعات با اهميت / افشاي اطلاعات با اهميت / افشاي اطلاعات با اهميت / افشاي اطلاعات با اهميت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *