#غمارگ
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مارگارين
درصد افزایش سرمایه: ۵۸ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
#غمارگ شرایط خوبی در فروش ۳ماهه اول داشت ولی فروردین به عدد ۱۱۸۴ میلیارد ریال رسید  و اردیبهشت هم  ۱۹۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۳۲ و کمی ر۳ ماهه دوم افت داشت
 در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده و بهمن  ۳۰۶۳ میلیارد ریال و اسفند هم با کمی افت ۱۸۷۳ میلیارد ریال بود ۶ ماهه ۱۱۳۶۲ میلیارد ریال  فروش داشت  و کمتر از مشابه قبل فروش داشته است
افزایش نرخ در #شبهرن
انواع روغن موتوری 
نرخ قبلي  ۴۷۴,۱۹۸ ريال 
نرخ جديد  ۶۰۲,۲۳۱ ريال

#خدیزل پیرو درخواست شرکت بهمن دیزل در خصوص پذیرش انواع کامیونت فورس جهت عرضه در بورس کالا ، شرکت بورس کالای ایران مجوز عرضه را صادر نمود. در این مرحله از عرضه محصولات در بورس کالا در روز ۱۶ تیر ۱۴۰۳،تعداد ۲۰ دستگاه کامیون فورس ۶ تن و تعداد ۲۰ دستگاه کامیون فورس ۶ تن کابین حوابدار آگهی گردید.

#شگستر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۶۳ ریالی رسیده است
#فن_آوا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان استاد مطهري، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان ۱۷، پلاک ۱۷ ،سالن همايش شرکت کارکزاري مهر اقتصادايرانيان برگزار میگردد
#شسپا  انواع روغن موتوری 
نرخ قبلي  ۴۶۸,۲۷۱ ريال  
نرخ جديد  ۵۹۴,۷۰۴ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۴۷,۳۴۴,۷۸۱ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۲۰ درصد 
شرح: افزایش قیمت مذکور به دلیل افزایش هزینه های تولید شامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی ، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته بندی و سایر هزینه ها می باشد.
#بمپنا احتراماّ، به اطلاع می رساند در خصوص نحوه گزارشگری مالی مربوط به اوراق گواهی ظرفیت در صورتهای مالی اساسی شرکت تولید برق عسلویه مپنا منطبق بر رهنمود کمیته فنی سازمان حسابرسی به شماره ۱۷۳۴۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ و نیز تلاش در جهت ارایه اطلاعات قابل اتکاء با حداقل ابهام در رابطه با نحوه افشاء اوراق گواهی ظرفیت در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست، توضیحات زیر به سهامداران محترم ارایه می گردد: ۱- تا قبل از فروش “اوراق گواهی ظرفیت” کلیه اطلاعات مربوط به اوراق در جداول و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشاء می گردد. ۲- در زمان فروش اوراق گواهی ظرفیت معادل وجوه نقد دریافتی در ترازنامه به عنوان “تعهدات غیر جاری” ثبت و همچنین در صورت جریانات نقدی به عنوان “فعالیت تامین مالی” طبقه بندی می گردد. ۳- هیچگونه سود یا زیان ناشی از نگهداری و یا فروش اوراق در حسابها منظور نمی گردد. صرفاً در صورت تحقق کاهش ارزش غیر قابل جبران در زمان بازخرید اوراق مزبور معادل مابالتفاوت مبلغ پرداختی بابت بازخرید و ارزش واقعی اوراق گواهی ظرفیت در زمان رویداد مربوطه به عنوان “هزینه های غیر عملیاتی” اعمال حساب می گردد
انرژي گستر جم از زیرمجموعه های #ونیرو در ۱۲ماهه به سود ۳۶۳۰ میلیارد ریالی رسیده است
#شنفت    انواع روغن موتوری 
نرخ قبلي  ۴۴۹,۳۸۴ ريال 
نرخ جديد  ۵۷۰,۷۱۷ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۴۲,۴۶۵,۶۴۶ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۳۵ درصد 
شرح  افزایش قیمت مذکور به دلیل افزایش هزینه های تولید شامل قیمت لوبکات ، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی ، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته بندی و سایر هزینه ها می باشد.
توسعه انرژي شمال و جنوب از زیرمجموعه های #ونیرو  در ۱۲ماهه به سود ۲۲۲۶ میلیارد ریالی رسیده است  .
#نیان در ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۴۱۶۲ ریال و در سود اصلی ۴۱۶۶ ریال محقق کرده است
#آسیاتک در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۹۰۸ ریالی ودر سود اصلی به عدد ۱۱۱۰ ریالی رسیده است
#شرانل جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) برگزار میگردد
آب و محيط زيست کيسون از زیرمجموعه های #کیسون ۵۴۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#بفجر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-009 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
#کچاد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-007 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
#فروژ در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۱۱۸ ریالی رسیده است
#شصفها در گزارش ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود ۲۳۴۸۰ ریالی رسیده است  . افزایش ۸۴ درصدی سودناخالص سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل عمدتا مربوط به افزایش تولید و درآمد حاصل از فروش محصول به میزان ۲۲ و ۶۱ درصد بوده است. افزایش ۱۳۴۰ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به تغییر طبقه بندی کارمزد درآمد فروشهای اعتباری از سرفصل درآمدهای عملیاتی به سایر درآمدها عملیاتی می باشد. افزایش هزینه مالیات سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت افزایش درآمد مشمول مالیات و رعایت قوانین مالیاتی بوده است.
#زبینا  جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در استان خراسان رضوي ،شهر نيشابور به آدرس شهرک فرهنگيان-خيابان خيام۱۸-پلاک۳ برگزار میگردد
#حفارس و فروش دو واحد ملک تجاری و یک واحد اداری در اصفهان
#دتولید و افزایش نرخ  احتراما در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار میرساند نرخ فروش تعدادی از محصولات تولیدی این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. در صورت وجود تغییر با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامدارن محترم اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است فروش محصول فوق نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل حدود ۱۱٫۹۰% (یازده و نود صدم درصد) و نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل حدود ۱۴٫۱۲% (چهارده و دوازده صدم درصد) می باشد.
#البرز  جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان شهيد دستگردي(ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره ۱۳۲۰- طبقه ششم برگزار میگردد
#وبصادر تپکو می فروشد
عرضه سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو 
  در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می‌رساند؛ با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تعداد۳۹۶٫۸۵۴٫۷۲۴سهم معادل ۱٫۸۷درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به صورت عمده و نقد ( پرداخت ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای t+2)عرضه خواهد شد. تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ تعیین شده است.
#کماسه  پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#همراه  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-ميدان ونک-خيابان ونک- نرسيده به بزرگراه کردستان-پلاک۱۰۶/۱- ساختمان ستاره ونک برگزار میگردد
#دتولید  به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند به منظور اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#کیسون  دریافت ابلاغیه قبولی پیشنهاد از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مربوط به مناقصه پروژه سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از پنجاه مگاوات نیروگاه بادی
#شسپا   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار میگردد
#زشگزا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان چهارمحال و بختياري ،شهر شهرکرد به آدرس کيلو متر ۱۰ جاده سامان برگزار میگردد
#نیان  ۳۷۵۰  ریال تقسیم کرد
#کیسون جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل المپيک تهران واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار میگردد
#دفارا احتراما در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشاء اطلاعات به استحضار میرساند، نرخ فروش ۲۵قلم از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافته است .با توجه به بودجه فروش۹ ماهه آتی تاثیر افزایش نرخ در فروش کمتر از ۶در صد می باشد.در صورت وجود تغییر با اهمیت اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد
#بوعلی ۷۰۰۰ ریال تقسیم کرد
#زدشت ۱۳۷۰ ریال تقسیم کرد
#خچرخش ۱۵۰ ریال تقسیم کرد
عرضه عمده #شکام
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره ۶۹۱۰/الف/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ اين شرکت، تعداد ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ سهم معادل ۲ درصد سهام غيرمديريتي شركت صنايع شيميايي كيمياگران امروز (سهامي عام) در نماد معاملاتي (شكام۴) با قيمت پايه هر سهم ۴،۸۵۰ ريال و قيمت پايه كل ۷۴۶،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال بطور عمده و شرايطي روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد.
#غگل  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ در استان قزوين ،شهر الوند به آدرس شهرک صنعتي البرز، خيابان حکمت ، نبش حکمت سوم ، کارخانجات گلوکوزان کدپستي ۳۴۳۱۹۴۸۵۹۴ برگزار میگردد
#خفولا   بارگیری،کیسه چینی و بسته بندی سیمان،نظافت،نگهداری و تعمیرات مکانیکی و برقی در دپارتمان بارگیرخانه 
تاريخ شركت در مناقصه  ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ 
تاريخ اعلام نتايج  ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ 
دلایل عدم حصول نتیجه  با توجه به پیگیری های لازم جهت نتیجه مناقصه،متاسفانه شرکتهای دیگر نرخ پایین تری را اعلام کردند و این شرکت به عنوان نفر دوم مناقصه اعلام شد.
شرکت فولاد سفيد دشت چهار محال و بختياري از زیرمجموعه های #فولاد در ۱۲ماهه به سود ۳۲۱۹۰ میلیارد ریالی رسیده است
آتيه فولاد نقش جهان از زیرمجموعه های #فولاد در ۱۲ماهه به سود ۱۲۳۷۹ میلیاردریالی رسیده است

بتا سهم

#کدال_نگر

عرضه در بورس کالا/عرضه در بورس کالا/عرضه در بورس کالا/عرضه در بورس کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *