افزایش سرمایه ۲۴  درصدی #شلعاب از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

#قزوین   با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-008 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۵,۳۹۷,۴۰۹ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۱۱۸۹ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۳۹۲۸۲۲۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
مجوز افزایش سرمایه ۱۱۹ درصدی #وپست  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها صادر شد.
ايران دوچرخ از زیرمجموعه های #خبهمن ۱۹۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
#دکوثر  احتراما درراستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشاء اطلاعات به استحضار میرساند، نرخ فروش ۲۹ قلم از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافته است .تغییرات فروش محصول به كل درآمد شركت در سال مالي قبل %۸ مي باشد.
#لابسا در ۱۲ماهه تلفیقی۷۸۲ ریال و در سود اصلی ۷۶۶ ریال محقق کرد
#برکت  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۲۰۸۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱۴ روز را به شرکت تاکید نمود 
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۷ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تمدید می گردد.
#شپترو  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان خوزستان ،شهر آبادان به آدرس آبادان جاده آبادان خرمشهر سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار میگردد
#ولپارس
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت لیزینگ پارسیان
درصد افزایش سرمایه: ۴۰ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
افزایش سرمایه ۵۰% #افق  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد به منظور تامين سرمايه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#رمپنا   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه حقاني،کتابخانه ملي ايران، سالن قلم برگزار میگردد
#وکار و افزایش سرمایه 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور فعاليت هاي مجاز بانکي در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#خشرق ۱۲۵ ریال تقسیم کرد
#پاکشو به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۲۰۶۲۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱۴ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۷ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تمدید می گردد.
#زمگسا ۲۹۵۰ ریال تقسیم کرد
#غبهار در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۲۹۶ ریالی رسیده است
#ونوین    واگذاری ۱٫۱۱۸٫۰۸۶٫۹۸۴سهم معادل ۱٫۸۳ درصد از کل سهام بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) 
تاريخ برگزاري مزايده  ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ 
شرح فرآيند مزايده  این بانک در نظر دارد تعداد ۱٫۱۱۸٫۰۸۶٫۹۸۴ معادل ۱/۸۳ درصد از سهام خود در شرکت بانک اقتصادنوین با نماد معاملاتی ونوین را به صورت یکجا و نقد و بهصورت عمده غیر مدیریتی عرضه نماید.
#نیرو سرمایه
با عنایت به نامه آقای لطفی ریاست محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت منوط به ثبت این شرکت به عنوان نهاد مالی نزد آن سازمان می باشد. لذا افزایش سرمایه شرکت تا ثبت این شرکت به عنوان نهاد مالی از دستور کار خارج گردید.
#داوه  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر- ضلع شمالي پارک ساعي- سراي محله ساعي- سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد
#داوه دریافت مجوز افزایش نرخ ۸ قلم از سبد محصولات شرکت که ۶ قلم در سال گذشته تولید و فروش نداشته و ۲ محصول دیگر طی سال مالی گذشته ۵درصد کل فروش شرکت را به خود اختصاص داده است و شرکت برای سال مالی جاری از محصول فوق (قرص آوی سیکلوویر )برنامه ریزی نمود حداقل ۱۰ درصد کل فروش را داشته باشد.
#غمهرا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر ، بالاتر خيابان از جام جم ، نرسيده به چهارراه پارک وي – مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد
#البرز در ۱۲ماهه به سود ۸۵۷ ریالی رسیده است و ۳ همت سود خالص شناسایی کرده است
#شپاس در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده  ۳۱۵۲ ریال  و در سود اصلی ۳۰۸۴ ریال سود محقق کرده است  .
#افق در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۶۸۶و در سود اصلی ۱۸۲۳ ریال سود محقق کرده است
#وتوشه در گزارش ۱۲ماهه  حسابرسی نشده به سود  ۱۰۰۰ ریالی رسیده است
#غزر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در استان البرز ،شهر ساوجبلاغ به آدرس جاده قديم کرج – قزوين، شهر چهار باغ، ۲ کيلومتر بعد از پمپ بنزين طاووسيه، خ صنعت ۵ برگزار میگردد
#لخزر در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۴۷۷ و در سود اصلی ۱۰۸۱ ریال محقق کرده است
#آبادا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۱۱ ریالی رسیده است
#خمهر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج – سالن همايش شرکت مهرکام پارس برگزار میگردد
#فلامی ۳ماهه ۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و همین مبلغ سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۸ و سود خالص ۶۶ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  ۲۱۶ ریال سود محقق کرده و ۱۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دسینا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج بلوار ۵۲ خيابان شهيد گمنام برگزار میگردد
#گشان  فروش ملک رستوران پدیده در شاندیز
#پارتا ر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتر از صدا وسيما ،خيابان استقلال ،مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش ،سالن شهيد آويني برگزار میگردد
#افرا نت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – خيابان شيخ بهايي ، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک ۶ مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد
#خپارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۹ بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج) ، شرکت پارس خودرو ، سالن اجتماعات سردار شهيد قاسم سليماني برگزار میگردد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *