نقطه‌ حداکثر تأمل

🔸بهترین ایده‌ها زمانی به سراغ‌تان می‌آیند که مشغول نوشتن هستید، نه درحال فکرکردن. 🔸اگر قرار باشد در یک جزیره‌ی دورافتاده در وسط اقیانوس یک همراه…

ادامه مطلب