غدشت – دشت مرغاب

غدشت گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و…

ادامه مطلب

نفت

نفت یک موسسه مطالعاتی پیش بینی کرد رقابت میان اوپک و نفت شیل آمریکا مانع از آن خواهد شد که قیمت نفت در سال ۲۰۱۸…

ادامه مطلب