شلعاب

#شلعاب شرکت لعاب ایران

شرکت لعاب ایران – شلعاب – که در سال های دور یکی از سهم های بنیادی بازار بود طی چند سال اخیر با کاهش سود و نهایتا زیان دهی مواجه شد. این شرکت در سال های قبل چنین عملکردی داشته است: (حاشیه سود = نسبت سود عملیاتی به فروش)

۱۳۹۱: فروش ۴۷۵ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۹۸٫۵میلیارد ريال(حاشیه سود ۲۱درصد) – هزینه مالی ۳۸میلیارد ريال – سود خالص ۵۱میلیارد ريال

۱۳۹۲: فروش ۵۸۶ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۱۰۹میلیارد ريال(حاشیه سود ۱۹ درصد) – هزینه مالی ۵۱ میلیارد ريال – سود خالص ۴۹ میلیارد ريال

۱۳۹۳: فروش ۴۸۰ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۵۰ میلیارد ريال(حاشیه سود ۱۰ درصد) – هزینه مالی ۶۸ میلیارد ريال – زیان خالص ۶ میلیارد ريال

۱۳۹۴: فروش ۳۴۳ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۱۷ میلیارد ريال(حاشیه سود ۵ درصد) – هزینه مالی ۷۸ میلیارد ريال – سود خالص ۰ میلیارد ريال

۱۳۹۵: فروش ۳۵۴ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۸ میلیارد ريال(حاشیه سود ۲ درصد) – هزینه مالی ۷۰ میلیارد ريال – سود خالص ۴۶ میلیارد ريال (به دلیل ۱۰۴میلیارد ريال سایر درآمدها – غیر قابل تکرار)

۱۳۹۶: فروش ۴۸۸ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۴۲ میلیارد ريال(حاشیه سود ۹ درصد) – هزینه مالی ۴۰ میلیارد ريال – سود خالص ۵ میلیارد ريال

۶ ماهه واقعی ۱۳۹۶: فروش ۲۴۵ میلیارد ريال – سود عملیاتی ۲۱ میلیارد ريال(حاشیه سود ۸ درصد) – هزینه مالی ۲۰ میلیارد ريال – سود خالص ۲٫۵ میلیارد ريال

فرض شده که نرخ متوسط فروش ۲۷میلیون ريال باشد که لعاب اپک ۳۵٫۷میلیون ريال در تن و لعاب ترانسپارنت ۲۴٫۹میلیون ريال است.

متوسط نرخ در آبان ماه ۳۱٫۱میلیون ريال در هر دو محصول بوده که نسبت به ماه های قبلی رشد کرده اما نکته اینجاست که محصولات به صورت تفکیک شده ارائه نمی گردد. برخی داده ها نشان می دهد که نرخ واقعی در مجموع رشد کرده است.

داده های فصلی نیز می دهد که اگر متوسط نرخ فروش افزایش یافته باشد، حاشیه سود به شکل با اهمیتی رشد می کند و چون نسبت سود عملیاتی به فروش ۹درصد و نسبت هزینه مالی به فروش ۸درصد است، افزایش نرخ منجر به رشد با اهمیت سود خالص می شود.

این رویداد می تواند سود خالص ۴۹ ريالی را به ۱۵۰ريال برساند اما شلعاب ۳۵۰۰ريالی با این سودها باز هم توجیه سرمایه گذاری ندارد ولی …

مجموع بدهی بانکی شرکت از ۳۶۴میلیارد ريال در ابتدای سال به ۲۹۳میلیارد ريال کاهش یافته است. جریان وجوه نقد ۶ ماهه نشان می دهد ۸۷میلیارد ريال ورودی وجه نقد عملیاتی اتفاق افتاده و شرکت ضمن دریافت ۱۰۹میلیارد ريال تسهیلات جدید ۱۷۸میلیارد ريال تسهیلات را تسویه کرده لذا مجموعه بدهی بانکی در حال کاهش واقعی است.

سوال اصلی اینجاست که تسویه بدهی بانکی با چه شیبی و تا چه مبلغی ادامه دارد؟

متوسط نرخ وام شرکت چیزی حدود ۱۸درصد است و وام های با نرخ بالا تسویه شده است. حاشیه سود واقعی لعاب اپک و ترانسپارنت به ترتیب ۲۳ و ۶ درصد است که نسبت به سال گذشته رشد خوبی دارد.

مجموع این موارد را در کنار هم بگذاریم! مجموعه مدیریتی اگر به خوبی عمل کند، هزینه مالی سال آتی در حد ۲میلیارد تومان و سود عملیاتی ۶میلیارد تومان خواهد بود! این یعنی سود ۴۹ ريالی می تواند به ۳۵۰-۴۰۰ ريال در سال بعدی برسد.

اما اگر عملکرد شرکت در تسویه بدهی بانکی جالب نباشد سود خالص سال آینده بیش از ۱۵۰ريال نخواهد بود لذا بسیار مهم است که ببینیم گزارش ۹ ماهه چه تفاوتی نسبت به گزارش ۶ ماهه داشته است. تحرکات بهار و تابستان شرکت امیدوار کننده است…

ولید هلالات
صفحه نماد شرکت در سایت tsetmc
شرکت لعاب ایران شلعاب شرکت لعاب ایران شلعاب شرکت لعاب ایران شلعاب شرکت لعاب ایران شلعاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *