حتاید

شرکت تایدواتر برای سال جاری ۴۱۸ريال سود سود پیشبینی کرده که در شش ماه اول ۶۳درصد سود عملیاتی و ۵۸درصد سود خالص پوشش یافته این در حالی است که سود عملیاتی محقق شده در این دوره ۸۰درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال ۹۵ دارد.

حتاید یک شرکت قراردادی است که با ۲۳۶۰میلیارد ريال درآمد قرارداد ۳۷۵میلیارد ريال سود عملیاتی کسب می کند و ۱۳۹میلیارد ريال هم سود سرمایه گذاری پیشبینی کرده است. نکته اینجاست که زیر مجموعه ها به جز پایانه کانتینری آریا سیاست تقسیم سود ۵۰درصد دارند.

اگر فرض کنیم تمامی زیر مجموعه ها سود را ۱۰۰درصد تقسیم کنند چیزی حدود ۶۰میلیارد ريال یا ۶۰ريال به ازای هر سهم به سود خالص حتاید افزوده می شود.

همچنین حتاید سود فروش سرمایه گذاری را در سال جاری ۳۳٫۵میلیارد ريال پیشبینی کرده اما واقعی شش ماهه ۵۸٫۴میلیارد ريال است.

سال گذشته حتاید ۳۶۵میلیارد ريال سود خالص داشته اما سود تلفیقی ۷۷۱میلیارد ريال محقق شده این در حالی است که همکنون طی شش ماه نخست سود تلفیقی به دست آمده ۶۳۲میلیارد ريال است!

این موارد نشان می دهد که به طور کلی تایدواتر در حال کسب سود با اهمیت در زیر مجموعه ها است و بواقع آنچه به عنوان سود سرمایه گذاری در صورت سود و زیان آمده با آنچه صورت تلفیقی نشان می دهد از اساس متفاوت است!

سود سرمایه گذاری تنها ۶۰میلیارد ريال بر اساس پیشبینی سود و زیانی می تواند رشد کند اما اختلاف سود محقق شده طی شش ماهه بین تلفیق و اصلی ۳۸۲میلیارد ريال یا ۳۸۲ ريال به ازای هر سهم است!!!

تایدواتر چه سیاستی برای اعلام سود در پیش گرفته است؟ صورت تلفیقی حسابرسی شش ماهه نشان می دهد حال و احوال حتاید بسیار بهتر از آن چیزی است که در گزارش پیشبینی عادی به نمایش درآمده است.

باید منتظر ماند و دید در آینده خصوصا در گزارش ۹ ماهه تایدواتر چه عملکردی را به نمایش می گذارد.
اریخ: ۹۶/۰۹/۱۸
لینک کانال تلگرام
ما را در آپارات دنبال کنید

…………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *