تایر

#تایر شرکت های تایرساز از بحران دور شدند و دلار ۴۲۰۰ تومانی التیامی بر دردهای آنها خواهد بود. بهبود نرخ فروش، بازگشت این گروه به…

ادامه مطلب