پتروشیمی نوری

#نوری ✅ پتروشیمی نوری که در آستانه عرضه اولیه سهام در بازار بورس تهران است؛ گزارش شهریور ماه را با شرایط متفاوتی نسبت به ماه…

ادامه مطلب