معرفی:

شرکت لابراتوارهای سينادارو در سال ۱۳۴۲ فعاليت توليدی خود را با نام Dopar با توليد قطره های چشمی تحت ليسانس شرکت P.O.S  فرانسه آغاز کرد. اين شرکت به سرعت در ابعاد مختلف توسعه يافت و بتدريج با توليد داروهای ديگر تحت ليسانس شرکتهايی همچون Merrell toraude, Denver chemical, Pharmaton, Aspro Nicholas گسترش يافت.
اين شرکت پس از انقلاب بر حسب تصميمات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به گسترش خطوط اختصاصی پرداخته، و توليد خود را با انواع قطره ها, محلولها و پمادهای استريل چشمی, اينهالرهای تنفسی, اسپری های بينی, قطره های بينی, ژل, کرم, پماد, لوسيونهای جلدی و آمپولها گسترش داده است. 

مجوز افزایش سرمایه:


در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لابراتورهای سینادارو(سهامی عام)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می باشد.

سرمایه فعلی: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از‌محل‌ مطالبات‌ حال‌ شده‌ سهامداران‌ و‌ آورده‌نقدی
موضوع افزایش سرمایه: تأمین‌ مالی‌ و‌ تکمیل‌ بخشی‌ از‌ مخارج‌ باقیمانده‌ طرح‌ انتقال‌ و‌ توسعه‌ خطوط‌ تولیدی

خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امكان پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود. ‌همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی باشد.

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *