شرکت نفت و گاز پارسیان با سرمایه اسمی ۴۰٫۵۰۰ میلیارد ريال مالکیت چند شرکت پتروشیمی و پالایشگاهی را در اختیار دارد. سال مالی پارسیان منتهی به شهریور ماه است لذا سود محقق شده شرکت هایی که سال مالی منتهی به اسفند دارند در سال مالی جاری این شرکت که منتهی به شهریور ۱۳۹۸ است نمود می یابد.

بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت ۷۳٫۶ هزار میلیارد ريال گزارش شده که در ادامه نگاهی به اهم سهام سرمایه پذیر این هلدینگ خواهیم داشت:

پتروشیمی پارس در مالکیت ۱۸٫۷۵ درصدی پارسان است. این شرکت در سال مالی جاری رقمی در سطح ۷۵۰۰ ريال dps به پارسان پرداخت خواهد کرد. ۱٫۱۲ میلیارد سهم در پرتفوی پارسان دیده می شود لذا حدود ۸۴۰۰ میلیارد ريال سود دریافت می شود.

همچنین ۵۴ درصد پالایشگاه شیراز، ۱۵٫۲درصد از پالایشگاه بندرعباس و ۴۸٫۶درصد از پالایشگاه تبریز در اختیار پارسان است. با فرض تحقق سود منطقی طی سال جاری و تقسیم کمتر از ۶۰درصد Dps میتوان انتظار داشت پارسان ۷۳۰۰ میلیارد ريال ازین ناحیه سود بگیرد.

پتروشیمی پردیس در کنار تحریم ها، طرح خود را به نتیجه رساند. با فرض دریافت ۲۰۰۰ ريال dps ازین شرکت و همچنین تقسیم ۱۴۰۰۰ ريال dps توسط زاگرس ۱۹ هزار میلیارد ريال هم ازین ناحیه dps دریافت می شود.

پتروشیمی خراسان، کرمانشاه و شیراز هم به سودسازی این شرکت کمک خواهند کرد. بر همین اساس مجموع dps دریافتی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ريال می رسد!

به بیان دیگر پارسان که طی سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۷ توانسته ۵۴۳ ريال سود بسازد در سال مالی جاری منتهی به شهریور ۱۳۹۸ اقدام به شناسایی رقمی در سطح ۱۰۰۰ ريال eps می کند.

پرتفوی پارسان ترکیبی از اوره، متانول، پلیمر و پالایش نفت است و چیدمان مناسبی دارد. ضمنا قیمت سهم حدود ۶۰ درصد NAV است که نکته مثبتی محسوب می شود.

ولید هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *