سوت پایان ۹۷ ! آمد بهار جان ها!

امروز با اتمام بازار سوت پایان سال ۹۷ به صدا درامد و بازار با لبی خندان و دلی شاد تعطیلات را آغاز کرد و به استقبال بهار و سال نو رفت . امروز بازار خوشحال کار را تمام کرد شاد بود واقعا این وضعیت بازار روزهای خوبی را برای فعالان بازار رقم زده و باعث شده غم و قصه تلخی های پاییزو زمستان کم شود .

قبل از این که مروری بر وضعیت زمستان سال ۹۷ داشته باشیم نیم نگاهی به برخی اتفاقات پیش رو خواهیم داشت و یک پیش بینی کوتاه خواهیم کرد ببنید از دید ما در این یک هفته تعطیلی تنها عواملی که می توانند در وضعیت بازار موثر باشد یکی تحولات سیاسی اعم از سخنرانی ها و نام گذاری ها خواهد بود ، عامل دوم بازارهای جهانی و عامل سوم گزارش های ماهانه است که شرکت ها از همین امروز مشغول اماده کردن ان هستند . این سه عامل به نظر در وضعیت بازار فروردین و ۵ روز کاری قبل از پایان رسمی تعطیلات موثر است .

خیلی با خود کلنجار رفتیم این آخرین روز این موضوع را نگوییم ولی به هر  حال نتوانستیم …

ببنید این نظر و عقیده ماست که در مقاطع مختلف باید به بیان نظرات بپردازیم در روزهایی که منفی بود از خرید حرف میزدیم و حالا بعد از این رشد مثبت توصیه ما این است کمی در سهم هایی که رشد خوبی کردند صبر کنید و احتیاط نمایید و به سمت سهم هایی که کمتر رشد کرده و گزارش خوبی میدهند بروید.

این را ازاین بابت مینویسیم که ممکن است بازار در عید یک استراحت کوتاه و اصلاح کوتاه داشته باشد ولی از دید ما مسیر کاملا هموار و احتمالا صعودی است و شاید سرعت رشد کمی از این روزهای اسفند کمتر باشد ولی بازهم خوب است بهتر است فعلا صحبتی در این رابطه نکنیم و به سراغ مروری بر زمستان برویم که یک درس بزرگ دیگر را دارد و بازهم تکرار میکنیم هر بار دیدید از نظر بنیادی بازار قابلیت های خوبی برای رشد دارد به حس تحلیلی خود اعتماد کنید دیر یا زود پاسخ خوبی خواهید گرفت … اما در زمستان چه گذشت.

رویدادهای زمستان ۹۷

و اما زمستون !این روزها تعریف کردن زمستان و این که با ریتم نسبتا قوی بخوانیم سراومد زمستون کار سختی نیست اسفند این زمستان انقدر خوب و گرم بود که دو ماه قبلی و حتی فصل سرد پاییز را از یاد ببریم . بازار از روزهای سرد پاییز گذر کرد و به زمستان رسید . همه فکر میکردیم این تلخی و سردی که پاییز داشت وای بر زمستان ! حتما قرار است استخوان بازار یخ بزند!

چند اتفاق مهم در زمستان رخ داده و در همان ابتدا همه به این موضوع اذعان داشتند که قیمت ها در نقاط خوبی رسیده شرایط بنیادی مناسب است و از سوی دیگر بازی روی تک سهم ها در زمستان شدت و قدرت قوی تری به خود گرفته بود. وزن خبرهای منفی کمی کم شده و گزارش ها نیز در ابتدای زمستان نه این که خیلی خوب باشد ولی خیلی هم بد نبود . کمی که از دی گذشت افت نفت کمی خلق بازار را تنگ کرد ولی تا حدودی نشان داد روزهای بعد جبران میکند.

یک اتفاقی که در دی ماه رخ داد بازار تقریبا به این موضوع رسید که تحریم ها موثر بوده ولی نه انقدر که از ترس آنها خودکشی کند ! این بخشی از گزارش بازار دی ماه است که دران قید شده : امروز بازار با شرایط خوبی مواجه بود و یک روز خوب دیگر را پشت سرگذاشت که البته در بین عواملی که او را مثبت کردند دو عامل کمی امروز عقب نشینی داشتند. ببنید در متن ها نوشتیم ۳ عامل ولی بخواهیم دقیق و ریز بررسی کنیم از روزهای قبل ۵ عامل : دلار و رشد آن، بهبود نسبی وضعیت نفت و بازارهای جهانی، گزارش های خوب ماهانه در کدال، افزایش حجم معاملات و خبرهای کاهش نرخ سود سپرده ها به عنوان یک بازار رقیب، سبب شده بود تا بازار سرمایه ترمز توقف را کشیده و کمی به صعود فکر کند.

عمده چالش بازار در دی این بود که…

بانکی ها و برخی تک سهم ها رونق گرفتند ولی باقی بازار خبری نبود و بقیه حجم معاملات بسیار کمی را دارند . این بخشی از گزارش بازار دی بود که این نگرانی در ان به چشم میخورد … این حجم و تمرکز پولدر یک گروه کمی خطرناک است. دقت کنید بیش از ۵۰درصد از حجم بازار امروز در گروه بانک متمرکز بود حالا به هر دلیلی کاری نداریم بحث ما این است:

این که همه پول ها در یک گروه متمرکز میشود کمی پر ریسک است و دو اگر خدای نکرده کوچکترین اتفاقی برای خبرهای بانکی رخ دهد این حجم معاملات و سهام شناور کار را دشوار خواهد کرد . این که بازار به بقیه شرکت ها و سهم ها توجه نمیکند دیروز هم عرض کردیم دلایل خاص خود را دارد ولی این که همه پول با حجمی بزرگ در این گروه متمرکز میشود کمی ترسناک‌است.

بازار کم کم خود را برای گزارش های ۹ ماهه آماده میکند و این اثرات بسزایی در بازار دارد البته در دی ماه نقش گروه بانک بسیار خاص و برجسته بود. خیلی ها امروز می گویند مگر بازار چه کرده که باید رشد کند اگر به قبل برگردیم بعد از اصلاح مهرو ابان و اذر در دی بازار با رسیدن گزارش ها گارد خوبی گرفت و فضا را بهتر دید همین که در اسفند بازار این طور رشد کرد نشان میدهد پشتوانه خوبی برای او در دی ماه چیده شده بود.

یک نکته دیگر در دی ماه خودنمایی میکرد به خصوص در دی و بهمن کویر بی پولی بازار را ازار میداد

دقت کنید این بخشی از گزارش بازار اواخر دی است . بازار سرمایه دیگر چه خبری میخواست که به اوبرسد و خوشحال باشد همه چیز قبل از اغاز بازار بر وفق مراد او بود. نفت به ۶۳ دلار نزدیک شد نفس های او روی گونه ۶۳ دلار احساس میشد. بازارهای جهانی مثبت بودند دلار به ۱۲ نوک میزد و گزارش هایی هم که رسیده بود همه نوید بخش یک شرایط خوب را میداد اما بازار کمتر از حد انتظار واقع شد و حرکت بزرگی را نزد که نزد.

این بی پولی به بازار بهمن سرایت کرد و بهمن خونین از راه رسید و روزهای اول آن با منفی اغاز شد.

امید به دهه فجر و اتفاقات آن باعث شده بود بازار بهمن را امیدوارانه ببینیم ولی مشکل بازار نبود خبرهای بنیادی نبود بلکه بی پولی او را آزار میداد. فضای بهمن فضای سهم های کوچک بود در بخشی از گزارش بازار ابتدای بهمن نوشته شده بود : بازار با وجود خواندن گزارش ها و با وجود صورت های مالی و وضعیت سودآوری بازهم رغبتی به خرید سهم بنیادی ندارد و سراغ نوسان گیری های خود می رود بانک می خرد و بازهم سواری روی شرکت های زیان ده را دوست دارد. جانور عجیبی است این جریان پول و پروژه کردن سهم ها و بازی های این چنینی.

آخر عاقبت های یکسانی را دارد ولی تفاوت هایی هم وجود دارد. ببنید قبل از هر چیز بگوییم خیلی فرق دارد یک سهم بنیادی رشد میکند یایک سهمی که مبنای بنیادی ندارد و فقط باحرف و شایعه و خبرو پروزه و جریان پول بالا می رود. جالب است که بازار فکر میکرد در دهه فجر روزهای بهتری را دارد ولی این طور نشد بخشی از گزارش بازار در ان مقطع را با هم مرور کنیم : امروز واقعا و دقیقا حکایت ما همان حکایت چی فکر میکردیم و چی شد بود.

فکر میکردیم با این همه خبرخوب امروز بالای بازار مشغول رقص و پایکوبی و آغاز جشن های دهه فجر هستیم ولی تا به خود امدیم از بچه های انقلاب ۲ ۳ سیلی محکم خورده بودیم !! چی فکر میکردیم و چی شد ! بازار فقط ۱۰ دقیقه از هر چه خبرخوب داشت استفاده کرد و بعد افت بازار آغاز شد افت همراه با بی حجمی و خرابی سیستم که حسابی همه را کلافه کرده بودو در واقع امروز یک تلنگر دیگر هم به بازار زده شد که قرار نیست از کیک دهه فجر چیزی نصیب بازار شود!

بازار تقریبا از ۱۷ بهمن به استقبال تعطیلاتی رفت که کم از تعطیلات عید نبود دقت کنید خیلی دور نیست میتوانید به آن مقطع مراجعه کنید در گزارش بازار ۱۷ بهمن یک مطلب کاملا تحلیلی و بنیادی در گزارش بازار قراردادیم که با نمودار و رسم پی به ای بازار نشان میداد بهترین مقطع خرید حالاست شاید امروز که به عقب برمیگردیم شاه بیت کل گزارش های بازار بهمن همین جمله بود :

در ۳ مقطع به این نقاط رسیده و بعد با یک حرکت و جهش بزرگ مواجه بوده یک با در سال ۸۷ است، باردیگر در سال ۹۱ است، باردیگر آن در سال ۹۳ و این اخری ها هم تا نزدیکی های کف روند نموداری در سال ۹۷ به آن رسیده و دوباره در همان سال ۹۷ به کف برخورد کرده است.

بعد از آغاز تعطیلات بازار تقریبا ۲۷ بهمن سرحال برگشت و کار را آغاز کرد و با روز از نو روزی از نو گوش کسی بدهکار نبود و بازار بی پول و بی رمق اغاز کرد. تقریبا می توان گفت که از ۲۹ بهمن بازار اولین جرقه های رشد را زد و شرایط کمی بهترشد در همان مقطع در گزارش بازار به فروشنده ها قید کردیم: یک نکته دیگر در مورد فروشنده ها بیان میکنیم که کمی شاید قانع شوند و از فروش در این قیمت ها منصرف شوند ببنید در حالی که اکثر دارایی ها چندین برابر شده و رشد بالای ۱۰۰% را داشتند بازار سرمایه از این رشد عقب است و به استناد بسیاری از عزیزان هنوز دلار خود را در بازار نشان نداده.

با این روند فعلی دلار و رشد ان به نظر این اثرگذاری خود را بیشتر نشان خواهد داد و شرایط خوبی را در این مدت خواهیم داشت و می توان به بازار امیدوار تر بود . درواقع این شرایط تورمی به ما میگوید که وقتی همه چیز در حال ضعیف شدن در مقابل دلار است قطعا سهم نمی تواند درجا بزند و کم کم نگاه ها به سمت او نیز جلب می شود فقط باید کمی صبور بود …

بازار اسفند را آغاز کرد و انصافا اسفند خوب آغاز شد وضعیت بازار اسفند آنقدر امیدوار کننده بود که همه ذوق زده شده بودند ولی هنوز مشکل بی پولی در بازار وجود داشت قیمت ها در اسفند هنوز جذاب بود ولی جریان پول هنوز به بازار نرسیده بود ۴ اسفند یکی از خوب ترین و بهترین روزهای ابتدایی اسفند بود که همچون یک آب سرد برخی را از خواب بیدار کرد که ممکن است بازار حرکت کند و همراه باشید. گزارش های بهمن نیز گزارش های خوبی بود و بازار را امیدوار تر کرد ولی بهمن یک سکته نافرم داشت!

حرکت ظریف در استعفا در ۶ و ۷ اسفند کمی بازار را خراب کرد و یک سکته ناقض برای بازار رقم زد هر چند در روزهای بعد ظریف برگشت ولی تا نیمه اسفند این ضربه و شوک به بازار وارد اماده بود و شرایط با رکود همراه بود ولی یک نکته خوب این بود که متوسط حجم بازار رشد داشته و شرایط خوبی را داشتیم. از نیمه اسفند تا به امروز تقریبا ۷ روز کاری را داشتیم که در اکثر این ۷ روز هم حجم رشد کرده و هم شرایط خوبی را داشتیم و به نظر اتفاقات بورس کالا ، دلار رشد قیمت های جهانی در این شرایط موثر بوده و شد انچه باید می شد و شاخص به مرز ۱۸۰ هزار واحد رسیده است.

کلام آخر

دفتر سال ۹۷ هم با این مطالب بسته شد و سال ۹۷ هم تمام شد در مجموع سال ۹۷ سال خوبی برای بازار بود با این که در مقاطعی بازار دچار افت و ریزش های تلخی شده بود ولی برایند سال ۹۷ برایند خوبی برای سهامداران بوده و اتفاقات خوبی در ان رقم خورد ولی این نکته را قبول داریم که هنوز بازدهی سهامداران از بسیاری ازا دارایی های دیگر عقب تر است و این امید ما به بازار سرمایه برای سال ۹۸ است که این عقب افتادگی را جبران نماید.

بتا سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *