صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود

کشرق اتفاقات خوب در فروش اسفندو بهمن را داشته در اسفند با فروش ۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش نیز ۳,۵۱۱,۰۱۴ ریال است و رشد چشم گیری داشته در بهمن ۲۴ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۲,۶۹۴,۴۶۷ ریال است البته گویا افزایش نرخ هنوز لحاظ نشده بود … گزارش دی ۱۰ میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۲,۶۶۵,۴۴۶ ریال بوده. کشرق در آذر با درامد ۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود . و آبان با ۱۱ میلیارد ریال درامد مواجه بوده جمع فروش ۱۶۱ میلیارد ریال است .مدت مشابه عدد فروش ۶۸ میلیارد ریال بود و رشد خوبی را داشته است.

بيمه سينا

وسین ۱۲ ماهه داد ۶ ماهه ۷۰ ریال را محقق کرده بود در ۹ ماهه عدد تحقق سود به ۱۲۳ ریال رسیده بود و در ۱۲ ماهه ۱۵۳ ریال محقق کرده است . وسین ۲۲۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

بشهاب در اسفند در یک فروش عالی ۴۲۰ میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۲۰۶,۶۷۳ ریال است . بهمن خوب فروخته و ۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش ۱۹۱,۰۱۸ ریال است و رشد کرده است . در دی با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی مواحه بود نرخ فروش ۱۷۱,۸۲۸ ریال است . در اذر این سهم لامپ فروش ۱۴۰ میلیارد ریال فروش زده است و رشد کرده نرخ فروش ۱۶۳,۷۸۷ ریال است . سهم در آبان ۱۰۸ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۱۵۹,۹۱۲ ریال بوده است. در مهر ۱۶۸ میلیارد ریال فروش زد شهریور با فروش ۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود ۱۸۱۲ جمع فروش۱۲ ماهه است در مدت مشابه سال ۹۶ این عدد ۱۷۶۴ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *