غشان

غشان در بازار ۱۲ماهه ۵۱۳ ریال سود محقق کرده است . سهم ۹ ماهه ۴۰۵ ریال را محقق کرده بود و در ۶ ماهه ۲۴۱ ریال سود محقق کرده بود و پیشرفت بدی نیست و خطی می رود . سهمی که در ۳ ماهه ۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است در ۶ ماهه ۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۸ میلیارد ریال سود خالص و در ۹ ماهه ۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۰ میلیارد ریال سود خالص و ۱۲ ماهه ۱۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است داشته که پیشرفت خوبی برای ۳ ماهه چهارم نبوده و انتظار بیشتر است.

فباهنر

فباهنر در ۱۲ ماهه ۷۰۳ ریال سود محقق کرده است که ۹ ماهه با تحقق سود ۳۵۱ ریالی رسیده است در ۶ماهه ۲۸۸ ریال سود محقق کرده است به نظر گزارش خوبی را در ۱۲ ماهه داده است . سهم در ۳ ماهه اول ۱۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ماهه ۴۸۲ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۷۲۸ میلیارد ریال و ۱۲ ماهه ۱۳۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که سرعت سود سازی ۶ماهه دوم بهتر بود . در سود خالص در ۳ ماهه اول ۶۷و در ۶ ماهه ۳۲۴ میلیارد ریال و در ۹ ماهه ۴۴۶ میلیارد ریال و ۱۲ ماهه ۷۹۰ میلیارد ریال محقق کرده که اعداد خوبی است گزارش خوبی را در ۳ ماهه چهارم داشته است.

بنیرو

بنیرو در ۱۲ ماهه با یک تحقق سود خوب ۸۸۰ ریال سود محقق کرده است در ۹ ماهه با تحقق خوب ۲۵۲ ریالی مواجه شده و جبران ۶ ماهه را کرد . سهم در ۶ ماهه ۸۷ ریال سود محقق کرده بود ۳ ماهه هم ۳۹ ریال محقق کرده بود . سود عملیاتی در ۱۲ ماهه نسبت به مدت مشابه ۱۵۳% رشد نشان میدهد . سهم در ۹ماهه ۴۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و در ۱۲ ماهه این عدد ۱۱۶ میلیارد ریال بوده است.

 

بتاسهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

برای دریافت کد بورسی روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید:

کد بورسی ( کد بورس ) - دریافت کد بورسی رایگان و غیر حضوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *