دامین

دامین در گزارش ۱۲ ماهه خود به سود قابل توجه ۶۸۵ ریالی رسیده تا یک گزارش خوب را در این دارویی داشته باشیم سهمی که در ۹ماهه ۴۱۱ ریال را محقق کرده بود . دامین در ۶ ماهه ۱۹۵ ریال را محقق کرده بود دامین در ۱۲ ماهه به سود عملیاتی ۸۶۴ میلیارد ریالی رسیده بود در ۹ ماهه به ۵۷۲ میلیارد ریال سود عملیاتی رسیده است.

سود عملیاتی دامین در ۶ ماهه ۲۹۴ میلیارد ریال بوده این عدد در ۳ ماهه ۱۱۴ میلیارد ریال بوده. ۱۸۰ میلیارد ریال سود عملیانی ۳ماهه دوم بوده و ۲۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی ۳ ماهه سوم و ۲۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ۳ ماهه چهارم که بسیار عدد خوبی است .سهم در۳ ماهه اول ۸۱ ریال و در ۳ ماهه دوم ۱۱۴ ریال ،در ۳ ماهه سوم ۲۱۶ و در ۳ ماهه چهارم ۲۷۴ ریال را محقق کرده که نسبت به مدت مشابه قبل از رشد ۱۱۱% برخوردار است. یک گزارش خوب از دارویی امین را داریم.

زگلدشت

زگلدشت هم گزارش ۱۲ ماهه داده است و در یک گزارش بسیار خوب ۱۲۷۳ ریال سود محقق کرده است که رشد ۱۶۷% نسبت به مدت مشابه قبل را دارد . سهم ۹ ماهه ۸۰۰ ریال را محقق کرده بود و در ۶ ماهه ۳۴۹ ریال در ۳ماهه نیز ۱۱۴ ریال که نشان میدهد پیشرفت ۶ ماهه دوم همگام با تورم خوب بوده است .

سهم ۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه اول داشت و در ۳ ماهه دوم دو برابر ۳ ماهه اول سود عملیاتی محقق کرده است . در ۳ ماهه اول ۲۱ و در ۶ ماهه ۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است این عدد در ۹ ماهه به ۱۳۵ میلیارد ریال رسید و در ۱۲ ماهه سود عملیاتی ۲۰۵ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته . در زگلدشت ۶۰ میلیارد ریال درامد غیرعملیاتی و متفرقه نیز به پوشش خوب سهم کمک کرده است.

بتا سهم

 

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

برای دریافت کد بورسی روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید:

کد بورسی ( کد بورس ) - دریافت کد بورسی رایگان و غیر حضوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *