تحلیل بنیادی شرکت های لبنی

جدول فوق حاوی اطلاعات ۴فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.

فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟

*p.e forward = چهار فصلی بعدی

* p.e TTM = چهار فصل قبلی

هدف جدول فوق این است نشان دهد در مقام قیاس کدام نماد بهتر است. بهترین رشد درآمد فصلی و سودناخالص را در پاییز #غگلپا خواهد داشت. #غشان نیز با اندکی اختلاف در صدر بهترین نرخ رشد سود گروه است.

#غگلستا #غپاذر #غشان #غگلپا در پاییز ۹۹ بسیار بهتر از پاییز ۹۸ بوده اند.

حاشیه سود گروه از ۱۱درصد بهار به ۱۴درصد در تابستان رسیده است.

توجه کنید P.e ttm حدود ۷۵است و به حدود ۳۵واحد در کل گروه می رسد که p.e بالایی است اما بهترین P.e را #غگلپا و پس ازان #غشان خواهد داشت.

ولید هلالات

تحلیل بنیادی شرکت های لبنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *