نگاهی به عملکرد عالی کپرور در دی ماه

فرآوری زغال سنگ پرورده طبس در آذر ۲۳،۷۴۸ تن تولید داشت که در دی تولید ۲۲،۵۶۱ تنی را ثبت کرده است.

کپرور در آذر ۲۱،۳۷۱ تن فـروش داشت که در دی ماه ۲۲،۲۰۵ تن فـروش را گزارش کرده است. میانگین فـروش ماهانه شرکت در سال جاری برابر با ۱۸،۱۰۹ تن بوده است.

مبلغ فروش کپرور در آذر برابر با ۵۸ میلیارد تومان بود و در دی ۷۳ میلیارد تومان است. شرکت در سال جاری بطور میانگین هر ماه فـروش ۴۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده است و فـروش ۱۰ ماهه خود را به ۴۳۳ میلیارد تومان رسانده است.

نرخ فروش ذغالسنگ شرکت در دی نسبت به ماه‌ گذشته ۲۱ درصد رشد داشته و برابر با ۳۳،۰۴۴ ریال/کیلو است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

#کپرور   #فروش     #بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *