نگاهی به عملکرد #کپرور در بهمن ماه

🔹 فرآوری زغال سنگ پرورده طبس در دی ۲۲،۵۶۱ تن تولید داشت که در بهمن تولید ۲۲،۰۶۵ تنی را ثبت کرده است.

🔹 کپرور در دی ۲۲،۲۰۵ تن فـروش داشت که در بهمن ماه ۱۳،۳۸۸ تن فـروش را گزارش کرده است. میانگین فـروش ماهانه شرکت در سال جاری برابر با ۱۷،۶۸۰ تن بوده است.

🔹 مبلغ فروش کپرور در دی برابر با ۷۳ میلیارد تومان بود و در بهمن ۳۹ میلیارد تومان است. شرکت در سال جاری بطور میانگین هر ماه فـروش ۴۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده است و فـروش ۱۱ ماهه خود را به ۴۷۲ میلیارد تومان رسانده است.

🔹نرخ فروش ذغالسنگ شرکت در بهمن نسبت به ماه‌ گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و برابر با ۲۹،۲۸۹ ریال/کیلو است.

نگاهی به عملکرد #شنفت در بهمن

🔹شرکت در سال جاری هر ماه بطور میانگین ۳۰ میلیون لیتر تولید داشت. در دی ماه توانست ۳۲ میلیون لیتر تولید کند و در بهمن نیز تولید ۳۰ میلیون لیتری داشته است.

🔹شنفت توانسته بود در دی ۳۱ میلیون لیتر فـروش داشته باشد که در بهمن به ۲۴ لیتر رسیده است. میانگین فـروش ماهانه شرکت ۳۰ میلیون لیتر است.

🔹شنفت با فـروش ۳۶۵ میلیارد تومانی در بهمن میانگین فـروش ماهانه خود را به ۲۹۳ میلیارد تومان رسانده است.

🔹 نرخ فـروش داخلی این تولیدکننده روانکار که در ۱۰ ماهه بطور میانگین ۱۲۰،۳۶۲ ریال بوده به ۱۸۰،۴۴۷ ریال به ازای هر لیتر رسیده است. همچنین متوسط نرخ فروش صادراتی هر لیتر روانکار در ۱۰ ماهه برابر با ۷۲،۸۹۱ ریال بوده که در بهمن ۱۲۳،۱۱۳ ریال معامله شده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

زغال سنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *