تحلیل بنیادی گروه فلزات

در این گروه ۲۰ نماد دسته بندی شده اند. درآمد بهار ۸۰همت و درآمد تابستان ۷۳٫۳همت بوده که علت کاهش آن قطعی برق است. #ارفع #چدن #فسپا به طور متوسط ۵۳درصد درآمد بالاتر از بهار داشتند و #فولاد #هرمز تقریبا نزدیک به بهار بودند. #کاوه #فخاس #کویر نسبت به بهار به طور متوسط ۳۷درصد کاهش درآمد داشتند.

در بهار ۲۵٫۲همت سود خالص این ۲۰نماد بود. در تابستان تصور میکردیم ۲۱٫۷همت سود داشته باشند اما به ۳۲٫۵همت سود رسیدند! این انحراف با اهمیت ناشی از عملکرد فوق العاده #فولاد #مبارکه است. فولاد مبارکه ۸۴درصد بیشتر از انتظار تحلیلی سود ساخت و در تابستان طلایی ۲۱٫۶همت سود کسب کرد. پس ازان #هرمز ۶۰درصد بهتر از انتظار بود و ۲٫۷همت سود ساخت.

کل سود نیمه نخست سال ۱۳۹۹ این ۲۰ نماد ۲۳٫۵همت بود اما در نیمه نخست سال جاری ۵۷٫۷همت سود ساخته شد همچنین تابستان سال ۹۹ سود خالص ۱۵٫۸همت و تابستان جاری ۳۲٫۵همت بوده است.

سطح p.e این ۲۰نماد ابتدای سال ۱۰٫۷ بود، در بهار به ۸٫۸رسید و همکنون ۸٫۲ است. #فسپا #فجر #فولاد #فحوز #هرمز #ارفع بهترین سطح P.e ttm هستند و همین نمادها به همراه #فسبزوار بهترین P.e fw خواهند بود.

ولید هلالات

#تحلیل_بنیادی  #فولاد  #فلزات

تحلیل بنیادی گروه فلزات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *