تحلیل بنیادی گروه خودرو

در این گروه ۷نماد حضور دارند که نیمه نخست سال گذشته ۳۳همت درآمد و نیمه نخست سال جاری ۷۱همت درآمد کسب کردند. #خکاوه #خاور بیشترین افزایش درآمد را داشتند.

به لحاظ حاشیه سود، #خدیزل بالاترین عدد یعنی ۵۵درصد را ثبت کرد. پس ازان #خکاوه با حاشیه سود ۴۸درصدی قرار گرفت. #خاور نیز ۲۷درصد حاشیه سود داشت. به طور کلی خودروسازان تجاری حاشیه سود مطلوبی داشتند.

ضمنا نسبت زیان ناخالص به فروش در #خپارس #خساپا #خودرو به شدت کاهش یافت و از متوسط ۱۳درصد به ۳درصد رسید. به عبارتی، کمتر ضرر کردند نسبت به مبلغ فروش! وضعیت #خزامیا مطلوب بود، حاشیه سود از ۹درصد به ۱۲درصد رسید.

در تابستان، این صنعت بسیار بهتر از انتظار بود. #خپارس برخلاف انتظار، زیان نساخت و در نقطه سر به سر بود. #خزامیا که در بهار زیان ساخته بود آن را جبران کرد. #خاور #خکاوه بسیار بهتر از انتظار بودند و #خدیزل با جامپ سود در تابستان نسبت به بهار همراه شد.

#خکاوه از ۶۱۱ ريال زیان نیمه نخست سال قبل به ۷۷۸ريال سود #خدیزل از ۱۱۷۴ريال سود به ۱۸۷۳ريال سود و #خاور از ۷۰۰ ريال زیان نیمه اول سال ۹۹ به ۵۵۴ريال سود رسیده است.

ولید هلالات

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی گروه خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *