دامین

#دامین در ۳ماهه ۵۴ ریال و ۶ ماهه ۱۳۱ ریال و ۹ماهه ۲۱۳ ریال محقق کرده است. ۳ماهه ۳۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ماهه سود عملیاتی ۸۹۰ و سود خالص ۵۱۳ میلیارد ریال و ۹ماهه سود عملیاتی به ۱۴۵۷ میلیارد ریال و سود خالص ۸۳۵ میلیارد ریال است .

سیدکو

سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان #سیدکو را هم باید ۱۲ماهه بررسی کرد ولی در ۹ماهه در هر صورت به سود ۲۰۶ ریالی رسیده است.

فپنتا

صنعتي توليدي سپنتا پليمر از زیر مجموعه های #فپنتا در ۶ ماهه به سود ۳۶۴ میلیارد ریالی رسیده کل سال قبل ۱۷۰ میلیارد ریال بود

فافزا

#فافزا در ۹ماهه به سود ۵۹۷ ریالی رسیده است

گکوثر

#گکوثر افزایش حدود ۴۷% در نرخ فروش خدمات اقامتی جهت اعمال از اول بهمن ماه ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شنفت

#شنفت واگذاری ۸۰% سهام شرکت پارس بازرگان

وبملت

#وبملت در ۳ماهه ۱۰۱ ریال سود محقق کرده بود ۶ ماهه به ۱۴۷ ریال رسیده بود ۹ماهه ۲۲۹ ریال بود .
در ۶ ماهه جمع درامد های عملیاتی ۱۷۲۲۰۶ میلیارد ریال و سود خالص هم ۳۰۳۵۸ میلیارد ریال شده است .
در ۹ماهه جمع درامد های عملیاتی ۲۴۸۰۶۷ میلیارد ریال و سود خالص ۴۷۳۵۱ میلیارد ریال بوده است

قشهد

#قشهد ۳ماهه به سود ۱۰۰۲ ریالی رسیده است کل سود سال قبل شرکت ۱۰۲۳ ریال بود

غشوکو

#غشوکو با سرمایه ۱۴۵ میلیارد ریالی بررسی می شود
با کمک درامد های غیرعملیاتی در ۳ ماهه به عدد ۶۶۱ ریال رسیده است و ۶ ماهه ۸۲۱ ریال سود محقق کرده بود و ۹ماهه به ۱۰۲۷ ریال رسیده است .
۳ماهه سهم ۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد۶ ماهه ۱۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۷۸ و سود خالص ۱۴۸ میلیارد ریال شد

فجر

#فجر در ۳ماهه باسرمایه جدید ۸۱۸ ریال سود محقق کرده بود و ۶ ماهه این عدد ۱۸۵۷ ریال بوده و ۹ماهه به ۲۶۳۲ ریال رسیده است .
۳ماهه۲۰۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۰۱۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
در۶ ماهه این عدد ۴۵۱۵ میلیارد ریال در سود عملیاتی و ۴۵۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه سود عملیاتی ۶۷۵۰ و سود خالص ۶۴۶۸ میلیارد ریال است

آریان

سرمايه گذاري پارس #آريان در ۹ماهه ۷ ریال سود داشت سهم را باید ۱۲ماهه دید .

ثپردیس

#ثپردیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای سفت کاری یکی از بلوک های پروژه مسکونی باران ۱واقع در فاز ۳ شهر جدید پردیس با زیر بنای حدود ۳٫۰۰۰ مترمربع را به صورت تهاتری، از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید.

ذوب

#ذوب در ۳ ماهه ۱۷۸ ریال و ۶ماهه ۳۳۱ ریال محقق کرده بود در ۹ماهه نمیدانیم چرا این طور است به عدد ۳۶۰ ریالی رسیده است
.سود عملیاتی در ۳ ماهه امسال با رشدی چشم گیر ۱۵۵۶۹ میلیارد ریال است و ۶ ماهه ۲۸۷۶۲ میلیارد ریال بوده است و ۹ماهه ۳۱۶۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته
۳ماهه ۱۰۹۲۷ میلیارد ریال سود خالص و ۶ ماهه ۲۰۳۵۹ میلیارد ریال سود خالص داشت و ۹ماهه سود خالص ۲۲۱۵۹ میلیارد ریال بود

هزینه های عمومی اداری #ذوب در ۶ ماهه ۸۱۲۷ میلیارد ریال و در ۹ ماهه ۱۴۳۱۹ میلیارد ریال بوده است  .به نظر شرکت باید برای این رشد در هزینه های عمومی اداری توضیحات بدهد .

کگل

#کگل با سلام احتراماً بازگشت به نامه دريافتي از سامانه كدال به شماره پيگيري ۸۳۹۳۱۳ روز ۱۵ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به استحضار مي رساند؛ به منظور تسريع در تامين منابع مالي مورد نياز و دريافت مجوزات لازم و با در نظر گرفتن وضعيت كنوني بازار سرمايه و به منظور حمايت از سهامداران خرد و تقويت نقدينگي بازار سرمايه، انجام افزايش سرمايه با تمركز بر سود انباشته مد نظر قرار گرفته است؛ از اين رو پيشنهاد افزايش سرمايه شركت از مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ميليون ريال، با تركيب ۶۰ درصد از محل سود انباشته و ۴۰ درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران در دستور كار قرار گرفته است و در مرحلة اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

ومهان

#ومهان در ۹ماهه به تحقق سود ۶۸۰ ریالی رسیده است بخشی از سود دریافتی از مجامع در ۳ ماهه پایانی سال مالی محقق می شود

وپاسار

#وپاسار در ۹ ماهه به سود ۵۰۶ ریالی رسیده است در ۶ ماهه این عدد ۳۱۰ ریال بود .

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *