لابسا

لابسا فروشش در ابان ۷۰۷ میلیارد ریال شد و اذر با کمی افت ۵۶۲ میلیارد ریال بوده و دی هم با افت دوباره ۴۵۴ میلیارد ریال شد در بهمن این عدد ۵۲۸ میلیارد ریال بوده و کمی رشد کرده است
۱۱ ماهه به ۵۵۶۴ میلیارد ریال رسیده است
این عدد برای سال قبل ۴۲۶۷ میلیارد ریال بود

شلعاب

#شلعاب در بهمن با رشد فروش ۱۸۵ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۶۵ میلیارد ریالی در ۱۱ماهه رسیده است مشابه سال قبل ۵۶۷ میلیارد ریال بود

فنورد

افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی #فنورد از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

شفارا

افزایش سرمایه ۷۷ درصدی #شفارا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

اخابر

درامد #اخابر در بهمن با کمی افت ۵۸۹۶ میلیارد ریال بود
دی ۶۰۱۷ ، اذر ۶۰۶۳ میلیارد ریال بود و کمی کم شد این عدد در ابان ۷۰۲۷ میلیارد ریال ، مهر ۶۲۶۷ میلیارد ریال بوده است .
۱۱ ماهه به ۶۳۵۳۱ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

وسپهر

#وسپهر در بهمن ۵۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا بهمن ۹,۵۹۱,۴۶۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فولاژ

#فولاژ بهمن خوبی را ثبت کرد و از دی بیشتر بود
سهم در آبان به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد
در اذر این عدد ۹۸۱۰ میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده و
دی هم با فروش ۹۵۸۳ میلیارد ریالی موجه بوده و نرخ ۲۴۳,۵۰۸,۷۶۷ ریال بود در بهمن این عدد ۱۰۰۸۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۳۹,۰۵۴,۵۱۸ ریال
جمعا ۱۱ ماهه به ۸۷۷۸۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۵۶۷۰۶ میلیارد ریال

غاذر

#غاذر در آبان ۶۱ میلیارد ریال و در اذر این عدد ۶۶ میلیارد ریال بود
در دی به ۶۶ میلیارد ریال رسید و بهمن ۶۸ میلیارد ریال بود
جمعا ۱۱ ماهه به ۶۲۰ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل ۴۲۰ میلیارد ریال بوده است

لبوتان

#لبوتان در ۳ ماهه گذشته خوب بوده است
سهم در بهمن ۴۱۵۳ ،دی ۴۰۶۱ ، اذر ۴۸۰۰ ، ابان با فروش ۳۷۳۴ میلیارد ریالی مواجه بود
جمع ۱۱ ماهه به ۳۷۵۶۳ میلیارد ریال رسید مدت مشابه ۲۵۰۸۶ میلیارد ریال است

پتایر

#پتایر فروشش در ابان به ۱۰۳۷ میلیارد ،
در اذر به فروش ۱۵۷۱ میلیارد ریالی رسیده و در دی ماه با اندکی کاهش ۱۳۰۷ میلیارد ریالفروش داشت . بهمن ۱۱۹۰ میلیارد ریال بود و جمع فروش۱۱ماهه ۱۳۱۰۰میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۹۹۷۹ میلیارد ریال بود.

سرچشمه

سرمايه گذاري مس #سرچشمه تا بهمن ۲۸۷ میلیارد ریال سود مجامع محقق کرده است

قشهد

#قشهد در دی با فروش ۱۲۲۹ میلیارد ریالی و بهمن ۶۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود و جمع فروش ۵ ماهه ۶۰۴۹ میلیارد ریال بوده است . در مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۸۳ میلیارد ریال بوده است.

وخاور

#وخاور به استحضار می رساند با توجه به اينکه شموليت راي صادره توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حکم مقرر در ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ﺩوﻡ ﺑﻨﺪ (ﺩ) ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي ﺍﺭﺯي (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۲۲/۲۰۰/ﺹ -۱۳۹۸/۰۲/۱۸) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ که ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪﺍﺭي ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﻬﺎي ﻓﺮوﺵ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، در ارتباط با اشخاص حقوقي داراي ابهام است، تبيين موضوع در صلاحيت سازمان محترم امور مالياتي مي باشد. در نتيجه تعيين آثار مالي حکم مزبور منوط به صدور بخشنامه توسط آن سازمان محترم در اين خصوص است که در صورت رفع ابهام، مراتب سريعا به استحضار فعالان محترم بازار سرمايه خواهد رسيد. بديهي است در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي شود.

بساما

#بساما با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-025 مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۰۵۵,۰۱۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۴۴۴۹۸۱ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سخزر

#سخزر در بهمن ۴۷۳ میلیارد ریال ، دی ۴۴۰ و اذر به فروش ۴۷۱ میلیارد ریالی رسیده و رشد خوبی داشت
۱۱ ماهه به ۴۷۳۱ میلیارد ریال فروش رسیده است و مدت مشابه ۲۲۰۷ میلیارد ریال بوده است

وپویا

#وپویا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-188 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

ساراب

#ساراب در ابان این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال شده و خوش درخشید و اذر هم ۴۲۱ میلیارد ریال بود ولی در دی با کمی افت ۳۷۸ میلیارد ریال بود و بهمن ۴۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ ماهه ۳۶۴۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۲۸۷۳ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

لابسا لابسا لابسا لابسا لابسا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *