سپ

#سپ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-97A-155 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۲,۹۹۲,۲۴۲,۳۳۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۷,۷۵۷,۶۷۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

شفاف سازی #فولاژ

انعقاد قرارداد مهم
موضوع قرارداد : احداث خط نورد تولید وایر به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن
طرف قرارداد : یکی از معتبرترین سازندگان اروپایی
مبلغ قرارداد : ۹۳۳,۵۰۴ میلیون ریال

پکرمان

#پکرمان با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از نرخ مواد اولیه، نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق محاسبات انجام شده در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش محصولات تولیدی این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به شرح زیر افزایش می یابد : ۱٫ گروه تایرهای رادیال۳۰ درصد . ۲٫ گروه تایرهای بایاس میانگین ۱۹ درصد .

وپارس

گروه داده پردازي پارسيان از زیر مجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه ۳۱۱۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است

شفاف سازی #فروسیل

آثار برآورد ناشی از محدودیت برق مصرفی

میزان کاهش درآمد عملیاتی ناشی از فروش مجموعاً به مبلغ ۱،۰۳۹،۱۲۵ میلیون ریال برآورد می گردد.

بترانس

#بترانس در فروردین با فروش ۵۳۸ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ماه این عدد ۷۵۳میلیارد ریال بود. ۲ماهه به عدد ۱۲۹۱ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۹۴۱ میلیارد ریال بود .

پاکشو

#پاکشو با فروش ۲۶۹۲ میلیارد ریالی در فروردین کار را اغاز کرد و اردیبهشت ۴۵۱۹ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۷۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل که ۵۶۸۰ میلیارد ریال بود بیشتر است

داسوه

#داسوه فروردین با فروش ۲۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۳۸۹ و ۲ماهه ۶۵۰ میلیارد ریال رسیده است
۵۸۲ میلیارد ریال مدت فروش مشابه سال قبل است

افق

#افق در فروردین امسال به فروش ۱۹۶۲۰ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت با رشد چشم گیر ۲۸۵۱۱ میلیارد ریال و ۲ ماهه ۴۸۱۳۲ میلیارد ریال شد
در مجموع مدت مشابه سال قبل ۳۰۹۶۰ میلیارد ریال بود

فغدیر

#فغدیر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، ميدان شهيد شهرياري، بلوار دانشجو، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، تالار ابوريحان برگزار میگردد

شکربن

#شکربن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به تقاطع شهيد چمران سالن تلاش مجموعه فرهنگي وزارت کار و امور اجتماعي برگزار میگردد

دسبحان

#دسبحان سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-195 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است

بعد از والبر حالا نوبت #دسبحان است که تجدید بدهد
هيات مديره با استناد به مصوبه صورتجلسه شماره ۳/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ با افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي طبقه سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي موافقت نمود.اجراي اين افزايش سرمايه منوط به اخذ گزارش كارشناسي و اخذ مجوزهاي مربوط از سازمان بورس و ساير تشريفات قانوني است .كه از طريق سامانه كدال اطلاع رساني مي گردد.

خوساز

#خوساز در فروردین با فروش ۹۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۵۶۵ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۲۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۸۵۹ میلیارد ریال بود .

شپلی

شفاف سازی #شپلی

نتيجه نهايي دعوي عليه شركت

موضوع: شکایت شرکت سپهر پلیمر سپاهان از شرکت پلی اکریل ایران در خصوص تحویل روزانه مقدار شصت تن چیپس پلی استر

نتيجه نهايي: رای قطعی صادره از دیوان عالی کشور به نفع شرکت پلی اکریل ایران

کساوه

شفاف سازی #کساوه

دريافت مجوز تغيير در نرخ فروش کاشی و سرامیک

با توجه به شرایط بازارهای صادراتی و به منظور مدیریت بهینه بازار درصد افزایش در بازارهای مختلف صادراتی متفاوت می باشد . با در نظر گرفتن افزایش نرخ بازارهای صادراتی میانگین افزایش نرخ در محصولات کاشی و سرامیک ۲۴% می باشد.

خزامیا

#خزامیا در ۲۹۱ ریال سود محقق کرده است
در ۶ماهه به سود ۴ریالی رسیده بود و ۳۱۴میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۹ماهه سود هر سهم ۱۷ ریال شد و سود عملیاتی ۱۲۴۸ و سود خالص ۹۲ میلیارد ریال بوده است
۱۲ماهه هم به سود ۲۹۱ ریالی رسیده است و سود عملیاتی ۲۸۰۹ میلیارد ریالی بود و سود خالص ۱۶۰۷ میلیارد ریال بوده است

شفاف سازی #پتایر

دريافت مجوز تغيير در نرخ فروش محصولات

با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق محاسبات انجام شده بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به شرح ذیل افزایش می یابد: ۱- گروه تایرهای رادیال سواری ۳۰ درصد ۲- گروه تایرهای کشاورزی بایاس ۲۵ درصد

بزاگرس

#بزاگرس در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۹۷ و در سود اصلی نیز همین عدد بوده است

کحافظ

#کحافظ به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۲ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

سرچشمه

#سرچشمه به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

مجمع #میدکو

به گزارش همفکران در پایان مجمع میدکو با تصویب صورت‌های مالی، به‌ازای هرسهم ۶۷۰ ریال سود تقسیم شد.

پسهند

#پسهند با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق محاسبات انجام شده بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به شرح ذیل افزایش می یابد: ۱- گروه تایرهای رادیال ۳۰ درصد ۲- گروه تایرهای بایاس ۱۵ درصد

غویتا

#غویتا پروژه خطوط تولید انواع ویفر بار و خط تولید انواع بیسکوئیت و بیسکوئیت تارت

مجمع #زگلدشت

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان تقسیم سود ۷۳۵ ریال به ازای هر سهم تصویب شد…

مجمع #سیدکو

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان تقسیم سود ۹۵ تومانی به ازای هر سهم تصویب شد…

مجمع #کزغال

در پایان مجمع شرکت کزغال به ازای هر سهم ۳۲۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.
این عدد اگر درست باشد سهم از انباشته تقسیم کرده است

شفاف سازی #فولاژ

انعقاد قرارداد مهم
موضوع قرارداد : احداث خط نورد تولید وایر به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن
طرف قرارداد : یکی از معتبرترین سازندگان اروپایی
مبلغ قرارداد : ۹۳۳,۵۰۴ میلیون ریال

پکرمان

#پکرمان با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از نرخ مواد اولیه، نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق محاسبات انجام شده در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش محصولات تولیدی این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به شرح زیر افزایش می یابد : ۱٫ گروه تایرهای رادیال۳۰ درصد . ۲٫ گروه تایرهای بایاس میانگین ۱۹ درصد .

وپارس

گروه داده پردازي پارسيان از زیر مجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه ۳۱۱۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

 

مجوز افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *